Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Iasi

Anulare contract vanzare-cumparare. Lipsa consimtamantului expres al coproprietarului la vanzare.

(Sentinta civila nr. 2462 din data de 18.02.2009 pronuntata de Judecatoria Iasi)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Iasi | Jurisprudenta Judecatoria Iasi

Prin sentinta civila nr. 2462/18.02.2009 a Judecatoriei Iasi, instanta a admis a admis cererea formulata de reclamanta P.M in contradictoriu cu paratii BV si SI si a dispus anularea contractului de vanzare-cumparare auntentificat sub nr. 238/2007 .
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca la data de 22.10.1994 reclamanta PM s-a casatorit cu paratul BV, iar la data de 19.10.1995, paratul BV a cumparat un teren in suprfata de 2010 mp de la numitul BC, astfel cum rezulta din contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 32399/1995 .Totodata instanta a mai  retinut ca paratul BV a declarat in cadrul acestui contract de vanzare cumparare ca este necasatorit, iar ulterior, la data de 12.09.2006, instanta a dispus desfacerea castoriei dintre el si reclamanta .
De asemenea, instanta a mai constat ca ulterior desfacerii casatoriei, respectiv la data de 05.02.2007, paratul BV a  instrainat din suprafata initial cumparata in anul 1995 o suprafata de 1927 mp paratului SI, astfel cum rezulta din contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 238/2007  .
In drept, potrivit art. 30 alin. 1 C.fam."bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor", iar conf. alin. 2  “ calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita" .
Astfel, instanta a retinut ca suprafata de teren ce a facut obiectul contractului supus litigiului reprezinta bun comun, acesta fiind dobandit in anul 1995 dupa incheierea casatoriei dintre reclamanta si paratul BV, iar imprejurarea ca  paratul a declarat cu ocazia incheierii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 32399/1995  ca este necasatorit nu are nici o relevanta juridica in sensul schimbarii naturii juridice a bunului din bun comun in bun propriu .
Astfel, instanta retine ca regula este comunitatea de bunuri, iar exceptiile privind bunurile proprii sunt limitative prevazute de lege si de stricta interpretare, conform art. 31 C.fam., comunitatea de bunuri reprezentand dealtfel un regim matrimonial stabilit prin lege si obligatoriu, legea presupunand ca ambii soti au avut o contributie la dobandirea lor .
Totodata instanta retine ca odata cu desfacerea castoriei intre reclamanta si paratul BV, regimul lor matrimonial al comunitatii de bunuri a a incetat, iar proprietatea lor in devalmasie s-a transformat intr-o proprietate de drept comun, respective intr-un drept de coproprietate, dreptul fiecarui fost sot fiind determinabil pana la iesirea lor din indiviziune, iar regulile care carmuiesc in consecinta acest drept de coproprietate nu mai sunt cele prevazute de regimul matrimonial,  ci regulile de drept comun privind proprietatea comuna pe cote parti .
In consecinta,  instanta retine ca ulterior desfacerii casatoriei paratul BV a instrainat terenul fara a avea consimtamantul fostei sale sotii, desi potrivit dispozitiilor legale acesta avea nevoie de consimtamantul expres al reclamantei in vederea instrainarii bunului, conform principiului unanimitatii, in sensul ca actele de dipozitie( in speta de fata vanzare cumpararea terenului) asupra unui bun sau a unei parti dintr-un bun  aflat in coproprietate nu pot fi facute decat cu acordul tuturor coproprietarilor .
Astfel, avand in vedere ca paratul BV a instrainat un bun comun, aflat in coprorietate cu reclamanta fara a avea consimtamantul sau expres, instanta apreciaza ca actul este lovit de nulitate absoluta, nefiind indeplinita una dintre conditiile generale si esentiale de valabilitate ale unui act juridic, prevazute de art. 948 c.civ. respectiv consimtamantul .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013