Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Iasi

Cerere de constatare a nulitatii absolute a Titlului de proprietate pentru lipsa Hotararii de validare.

(Sentinta civila nr. 5047 din data de 31.03.2009 pronuntata de Judecatoria Iasi)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Iasi | Jurisprudenta Judecatoria Iasi

Fata de cererea reclamantului Primarul comunei L.  formulata impotriva  paratului  M.G.  si  Comisia  Judeteana de Fond Funciar Iasi  prin care solicita constatare nulitatii absolute  a titlului de proprietate   privind suprafata de  0,50 ha
In motivare reclamantul arata ca titlul de proprietate emis pe numele  paratului este nul in  conditiile in care   pentru acest  titlu  nu exista  o hotarare de validare  emisa  de Comisia  Judeteana de Fond Funciar Iasi    fiind incalcate normele  imperative  privind  emitere  titlurilor de proprietate
Paratul legal citat nu a depus intimpinare.
  Instanta  deliberand asupra cererii reclamantului retine ca  paratului i-a  fost emis titlul de proprietate  pentru  suprafata de 0,50 ha teren situata in comuna L, act fata de care reclamantul sustine ca nu a fost  emisa  si  hotararea de validare .Fata de sustinerile  reclamantului  si actele depuse la dosar   respectiv cererea de  constituire a dreptului de proprietate  formulata de parat instanta retine ca  actiunea reclamantului este neintemeiata pentru urmatoarele  considerente
Emiterea unei  hotarari de validare a unei  propuneri de reconstituire a dreptului de proprietate  se realizeaza in conditiile in care de la comisia locala de fond funciar pleaca o  documentatie  cu propunerea  de  validare a  cererii de reconstituire. Astfel, in aceste conditii instanta retine ca  reclamantul in calitate de presedinte al  comisiei  locale de  fond funciar L. invoca  propria  turpitudine   si anume  ca de  la aceasta comisia a  fost inaintata catre  comisia judeteana de fond funciar Iasi o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate  fara a fi insotita de  o  documentatia care sa sustina cererea. Mai  mult aceeasi comisie locala a procedat la  punerea in posesie  fara sa  primeasca  hotarare de validare a cererii paratului.
In  acelasi  timp  instanta   are  in vedere  ca in anii anteriori  aparitiei  Legii 247 /2005  se proceda de catre comisiile locale  sa intocmeasca  anexe comune  in care erau mentionate cererile de reconstituire  iar  comisia  judeteana de  fond funciar  emitea  hotarari de validare  comune pentru  mai mult  cereri de reconstituire.
Se mai retine de catre instanta  ca reclamantul nu a  aratat conditiile exacte  prin care  paratul a intrat in mod ilegal in posesia  Titlului de proprietate atacat , si nici nu a  motivate in vreun fel lipsa  hotararii de validare, si nici nu a lamurit  motivele pentru care paratul nu ar fi   fost indreptatit a  primi in proprietatea  suprafetei de teren  inscrisa in titlul de proprietate nr. 75054/93.
Intrucat   reclamantul nu a lamurit conditiile in care a fost emis  titlul de proprietate al paratului  si mai ales nu a facut  dovada ca  realmente paratul nu ar  fi avut  dreptul  de a primi in proprietate  suprafata inscrisa in titlul de proprietate  supus analizei instantei , reclamantul  sustinandu-si cererea  prin invocarea proprie turpitudini  in conform  cu  dispozitiile art. 1169  C. civ. rap. la art. III  din  L 169 /97 va respinge cererea  reclamantului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010