Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Iasi

Contestatie la executare. Executare silita pornita in temeiul unei ordonante pronuntate in conditiile O.G. 5/2001 privind somatia de plata.

(Sentinta civila nr. 9472 din data de 31.07.2009 pronuntata de Judecatoria Iasi)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Iasi | Jurisprudenta Judecatoria Iasi


           Prin sentinta civila nr. 9472/ 31 iulie 2009 Judecatoria Iasi a admis
contestatia la executare formulata de contestatoarea B.G. si a anulat executarea
silita insesi in dosarul nr.306/2008, aflat pe rolul BEJ, aceasta invocand faptul ca
nu a avut cunostinta de dosarul nr. 10689/2005 si Titlul executoriu nr.1326/2005 al
Judecatoriei Iasi.
     Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a avut in vedere urmatoarele
considerente:
     Prin Ordonanta nr. 1326/20.06.2005 pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul
nr. 10689/245/2005, contestatoarea, in calitate de debitoare, a fost somata sa
plateasca creditoarei  S.C. " M" . SA, suma de 127,17 USD in echivalent lei din
ziua platii, reprezentand pret, 8.852.745 lei penalitati de la scadenta fiecarei facturi
pana la 31.05.2005 precum si penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere,
aferente sumei de 4.130.214 lei, de la 01.06..2005 pana la 20.07.2005, aceasta 
Ordonanta fiind investita cu formula executorie, prin incheierea de sedinta a
Judecatoriei Iasi data in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica la
10.04.2008.
     Pe de alta parte, prin cererea inregistrata pe rolul BEJ creditoarea S.C. " V.R.
" SA a fost cea care a solicitat punerea in executare silita a Ordonantei nr.
1326/20.06.2005 a Judecatoriei Iasi, B.G. fiind somata sa-si execute obligatiile din
titlul executoriu, la data de 05.03.2009.
     Conform prev. art. 10. din OUG nr.5/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare" (1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor
Codului de procedura civila. (2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca
aparari de fond impotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului in care a formulat,
potrivit art. 8, cerere in anulare impotriva ordonantei de admitere a cererii
creditorului" in timp ce  art.399 C.pc.alin.1 prevede ca " Impotriva executarii silite,
precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei
interesati sau vatamati prin executare...." .
     Din situatia de fapt retinuta pe baza inscrisurilor de la dosar instanta constata
faptul ca B.G. a fost citata si a semnat personal pentru primirea acestui act de
procedura, cu ocazia solutionarii dosarului nr. 10689/245/2005 al Judecatoriei Iasi,
acest motiv nefiind intemeiat, insa contestatia la executare este justificata, intrucat
in dosarul de executare silita nr. 306/2008, aflat pe rolul Bej, creditoarea S.C "
V.R" SA, cu sediul mentionat anterior, care a initiat procedura impotriva
contestatoarei debitoare si a fost inscrisa cu aceasta denumire in somatia emisa la
05.03.2009, nu a dovedit ca este una si aceeasi persoana cu S.C. " M" SA, ce
figureaza in calitate de creditoare in cuprinsul Ordonantei nr.1326/20.06.2005
pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul nr. 10689/245/2005, imprejurare ce este
de natura sa produca o vatamare contestatoarei debitoare in conditiile in care, pana
la proba contrarie, poate fi pusa la indoiala existenta creantei S.C. "V.R" SA
impotriva acesteia si implicit calitatea societatii de a declansa executarea silita in
speta.

       
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013