Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Iasi

Cerere de inlocuire a masurii de siguranta a internarii medicale cu masura de siguranta de obligarii la tratament medical. Analiza pericolului pentru societate ce ar putea fi antrenat prin externarea bolnavului

(Sentinta penala nr. 3557 din data de 29.11.2012 pronuntata de Judecatoria Iasi)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Judecatoria Iasi | Jurisprudenta Judecatoria Iasi

Prin cererea formulata de numitul GA, inregistrata pe rolul Judecatoriei Ia?i la data de 29.08.2012, sub nr. 26468/245/2012, s-a solicitat inlocuirea masurii de siguran?a a internarii medicale, luata fa?a de acesta, cu cea a obligarii la tratament medical.
In motivare, s-a aratat ca prin sentinta penala nr. 148/D din data de 29.04.2010 a Tribunalului Bacau, pronuntata in dosarul penal nr. 7054/110/2010, s-a dispus, in baza art. 114 Cod penal, internarea medicala a bolnavului sus-mentionat, care se afla in prezent in Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Grajduri, jud. Ia?i.
Masura luata a fost verificata de doua ori, astfel prin sentinta penala nr. 1792/07.06.2011, pronuntata de Judecatoria Iasi in cauza penala avand nr. 29352/245/2010, precum ?i prin sentin?a penala nr. 1090/12.04.2012, pronun?ata de Judecatoria Ia?i in dosarul nr. 40348/245/2011, ramasa definitva prin decizia penala nr. 333/05.07.2012 pronun?ata de Tribunalul Ia?i, s-a dispus mentinerea masurii de siguranta a internarii medicale, prevazuta de art. 114 Cod penal.
Totodata, se arata ca inlocuirea masurii se impune ca urmare a faptului ca raportul de expertiza medico-legala, nr. 2235/PSH din data de 28.02.2012, concluzioneaza ca se recomanda inlocuirea masurii de siguran?a prevazuta de art. 114 Cod Penal cu masura prevazuta de art. 113 Cod Penal, constand in dispensarizarea sa in re?eaua teritoriala de psihiatrie ?i continuarea tratamentului prescris. De asemenea, petentul bolnav sus?ine ca boala s-a ameliorat considerabil, fiind necesara dispensarizarea sa avand in vedere ?i jurispruden?a CEDO, concretizata in cauza Varbanov c. Bulgariei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Conform raportului de expertiza medico-legala psihiatrica  din prezenta cauza, avand nr. 1761/PSH din 29.10.2012, bolnavul a fost internat in spitalul cu regim protejat Grajduri din noiembrie 2009, nemaifiind in eviden?a sec?iilor de psihiatrie anterior. Provine dintr-o familie organizata cu cinci fra?i, a lucrat in strainatate, a absolvit 8 clase la ?coala elementara, ?i 3 clase la o ?coala profesionala de electromencanici, este divor?at ?i nu are copii.
La examenul psihiatric s-a constatat remiterea fenomenelor psihoproductive, iar de o buna perioada de timp acestea nu au reaparut, chiar in lipsa tratamentului specific. Este orientat allo ?i autopsihic, campul con?tiin?ei clar, idea?ie corecta ?i logica. Testul HCR privind predic?ia pentru eventualele acte violente a eviden?iat un risc minim in acest sens. De asemenea s-a constatat ca nu prezinta stari conflictuale sau de agresivitate, precum ?i faptul ca subiectiveaza fapta comisa.
Raportul de expertiza medico-legala psihiatrica a fost supus avizarii de catre Comisia de Avizare ?i Control al Actelor Medico-Legale, care, prin adresa nr. 2303 din data de 12.11.2012 (fila 32), a recomandat men?inerea masurii de siguran?a a internarii medicale, prevazuta de art. 114 CP, pentru inca ?ase luni, dupa care va fi reexaminat in cadrul comisiei de expertiza medico-legala psihiatrica.
In conformitate cu ancheta sociala intocmita de Primaria comunei Hemeiu?, jud. Bacau, rela?iile dintre membrii familiei bolnavului sunt bune, ace?tia se in?eleg intre ei ?i se sprijina la nevoie. Totodata, a reie?it faptul ca parin?ii bolnavului pot pune la dispozi?ia acestuia din urma o camera separata ?i o baie, asigurandu-i resursele financiare ?i materiale necesare, iar in cazul in care va fi nevoie il vor conduce la medicul de familie ?i la specialistul in psihiatrie, administrandu-i ?i medicamentele necesare pentru refacerea lui.
In drept, instan?a re?ine dispozi?iile art. 114 CP, potrivit carora "cand faptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman ?i se afla intr-o stare care prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii intr-un institut medical de specialitate, pana la insanato?ire". De asemenea, art. 434, alin. 2 Cod Penal prevede ca inlocuirea masurii de siguran?a a internarii medicale poate fi ceruta ?i de persoana internata.
Avand in vedere cele de mai sus, instan?a considera ca nu sunt intrunite condi?iile pentru a fi inlocuita masura internarii medicale cu masura obligarii la tratament medical.
Astfel, de?i raportul de expertiza medico-legala psihiatrica a concluzionat in sensul recomandarii inlocuirii masurii, pe de o parte, se re?ine faptul ca raportul de expertiza sus-men?ionat nu a primit un aviz favorabil din partea Comisiei de Avizare a Actelor Medico-Legale. A?a cum sus?ine ?i aparatorul bolnavului, avizul nu este unul obligatoriu, avand un caracter pur consultativ, la fel ca raportul de expertiza, de altfel, insa, instan?a considera ca avizului trebuie acordata o mai mare relevan?a deoarece acesta se coroboreaza cu intregul probatoriu administrat in cauza.
Totodata, de?i potrivit raportului de expertiza medico-legala psihiatrica boala s-a remis, acest lucru nu presupune eliberarea automata a persoanei in cauza.
O asemenea interpretare restrictiva ar conduce la lipsa posibilita?ii de a evalua, in func?ie de ansamblul circumstan?elor cauzei, daca eliberarea reprezinta cea mai buna solu?ie, atat pentru cel internat, cat ?i pentru colectivitatea in cadrul careia se va intoarce sa traiasca. De asemenea, trebuie avuta in vedere imprejurarea ca, in materie de tulburari mintale, este practic imposibil de a se stabili, fara un anumit risc de eroare, daca dispari?ia simptomelor bolii ini?iale semnifica totala vindecare a persoanei.
In ceea ce prive?te sus?inerea aparatorului petentului bolnav, potrivit careia in cadrul avizului nu se motiveaza recomandarea, instan?a considera ca aceasta se bazeaza pe studiul raportului de expertiza medico-legala psihiatrica, fiind intocmit de trei speciali?ti in domeniu, aspecte ce sunt de natura a forma convingerea instan?ei ca recomandarea este una intemeiata.
Un alt aspect ce prezinta relevan?a in prezenta cauza consta in aceea ca in concluziile raportului de expertiza medico-legala psihiatrica se recomanda dispensarizarea bolnavului in re?eaua teritoriala de psihiatrie ?i continuarea tratamentului prescris.
Or, in opinia instan?ei, aceasta dispensarizare, care presupune men?inerea ingrijirilor medicale intr-un mod sistematic, nu se poate realiza decat printr-o internare voluntara a bolnavului intr-o re?ea teritoriala de psihiatrie. Insa o astfel de internare voluntara nu ar putea raspunde nevoii de a se limita pericolul social reprezentat de bolnav.
Pe de alta parte, se are in vedere faptul ca din probele administrate nu s-a putut contura certitudinea instan?ei ca bolnavul nu mai prezinta un pericol pentru societate. Avand in vedere atat fapta savar?ita de acesta, cat ?i boala care a determinat luarea masurii de siguran?a, persista, in opinia instan?ei, pericolul savar?irii de catre bolnav, a unor acte violente pe viitor.
Totodata, pentru a lua aceasta hotarare instan?a a ?inut cont ?i de jurispruden?a CEDO, care, in cauza Luberti c. Italiei, pct. 29, arata ca o privare de libertate a unei persoane considerata "alienata" este in acord cu art. 5, alin. 1, e din Conven?ie atunci cand aceasta prezinta pericol pentru societate, intrucat punerea sa in libertate reprezinta o chestiune ce intereseaza atat individul in cauza, dar ?i comunitatea in care acesta va trai.
In continuare, se arata ca in situa?ia in care este implicata o persoana care a savar?ita o infrac?iune de omor, se na?te un factor care, cu atat mai mult cre?te dificultatea inerenta oricarei evaluari psihiatrice.
De asemenea, in cauza Filip c. Romaniei, pct. 58-59 Curtea aminteste jurisprudenta sa constanta conform careia nici o privare de libertate a unei persoane considerata drept alienata nu poate fi considerata conforma articolului 5, alin. 1, lit. e daca a fost hotarata fara sa se fi cerut avizul unui medic expert. Orice alta abordare merge dincolo de protectia ceruta impotriva arbitrarului, legata de articolul 5 al Conventiei. In fine, Curtea reitereaza ca unul din elementele necesare “legalitatii" detentiei in sensul articolului 5, alin 1, lit. e este lipsa arbitrarului. Privarea de libertate este o masura atat de grava incat nu se justifica decat atunci cand masurile, mai putin severe, au fost analizate si considerate insuficiente pentru a proteja interesul personal sau public care impune detentia. Trebuie stabilit ca privarea de libertate a interesatului era indispensabila pe baza circumstantelor (Litwa contra Poloniei, nr. 26629/95, § 78, CEDO 2000-III).
In consecinta, instanta apreciaza ca se mentin conditiile prevazute de art. 114 Cod penal, in sensul ca faptuitorul este bolnav mintal, prezentand in continuare pericol pentru societate, astfel incat se va respinge cererea de inlocuire a masurii internarii medicale cu masura obligarii la tratament medical.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Masuri - Decizie nr. 263 din data de 08.12.2016
Obligare la tratament medical. Neaducerea la cunostiinta inculpatului a acestor obligatii. Consecinte. - Decizie nr. 33 din data de 16.02.2010
Internare medicala - Sentinta penala nr. 47 din data de 18.03.2009
Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3 din Legea nr. 272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificare - Sentinta civila nr. 10 din data de 01.02.2016
Incalcarea de catre o persoana condamnata a masurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Consecinte. - Decizie nr. 55 din data de 22.03.2010
Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului. - Decizie nr. 60 din data de 25.05.2009
Internare medicala. Sesizare formulata de procurorul care prin aceiasi ordonanta a dispus scoaterea de sub urmarire penala - Decizie nr. 138 din data de 06.03.2008
Masura provizorie a internarii medicale. Conditii de instituire. - Decizie nr. 67/A din data de 21.02.2006
Internarea medicala - Sentinta penala nr. 58 din data de 24.02.2011
Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art.5 alin.1 lit.b din legea nr. 221/2009 privind obligatia statului de acordare a despagubirilor reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotararea de condamnare. - Decizie nr. 1368 din data de 12.10.2011
Inlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara, care prezinta garantiile necesare pentru atingerea scopului urmarit prin aplicarea dispozitiilor art. 145/1 alin.2 Cod pr.penala raportat la art. 145 alin... - Decizie nr. 238 din data de 30.03.2009
CALEA DE ATAC IMPOTRIVA INCHEIERII PRONUNTATE DE INSTANTA PRIN CARE S-A RESPINS PLANGEREA FORMULATA DE INCULPAT IMPOTRIVA ORDONANTEI PROCURORULUI PRIN CARE S-A DISPUS PRELUNGIREA DURATEI MASURII PREVENTIVE A OBLIGARII DE A NU PARASI TARA. - Decizie nr. 552 din data de 25.09.2009
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmariri penale fata de intimat pentru infr.prev.de art.182 al.2 C.p. - Sentinta penala nr. 339 din data de 02.02.2006
Masura de siguranta a internarii medicale nu se poate lua fata de faptuitorul care nu era iresponsabil ci doar prezenta tulburari de comportament ce constituie simple elemente de individualizare a pedepsei. - Sentinta penala nr. 914 din data de 09.12.2008
Internare medicala - Sentinta penala nr. 196 din data de 18.03.2010
- Sentinta penala nr. 827 din data de 27.10.2008
Punerea sub interdictie a paratului - Sentinta civila nr. 1716 din data de 11.10.2016
Solicitarea de inlocuire a amenzii penale cu sentinta penala - Sentinta penala nr. 300 din data de 13.06.2012
Avizul comisiei medicale competente sa avizeze internarea bolnavilor mintali sau toxicomani. Garantii ale drepturilor la aparare.. - Decizie nr. 134 din data de 23.01.2012
Masura preventiva.Pericol pentru ordinea publica. - Decizie nr. 650/r din data de 09.04.2004