InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ineu

Prestatie tabulara, respins

(Sentinta civila nr. 358 din data de 08.03.2010 pronuntata de Judecatoria Ineu)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Ineu | Jurisprudenta Judecatoria Ineu

ROMANIA
JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD                                       Operator 2826
DOSAR NR. _

SENTINTA CIVILA NR.358/2010
Sedinta publica din 08 martie 2010
Presedinte : _
Grefier   : _
S-a luat in examinare cauza civila privind actiunea precizata formulata de reclamantul C.I. impotriva paratilor I.F., D.A.T., I.P., I.S., I.I.jr.,I.M., C.P., si P. S. nascuta C., pentru prestatie tabulara.
La apelul nominal se prezinta paratii I.F., I.P. si P.S., lipsa fiind reclamantul si restul paratilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care se constata ca s-a depus la dosar prin biroul de registratura la data de 23 februarie 2010 copia cartii de identitate, copia certificatului de nastere privind pe C.S. si copia certificatului de casatorie privind pe P.G. si C.S.
La data de 23 februarie 2010 s-a depus la dosar prin biroul de registratura intampinare din partea paratului I.P. prin care arata ca nu este de acord cu admiterea cererii reclamantului si solicita retrocedarea celor doua parcele luate abuziv cuprinse in titlul de proprietate primit de la Primaria S., daune morale de 10.000 lei, cu cheltuieli de judecata, avand anexata si copia schitei arborului genealogic.
Se constata ca s-a depus la dosar prin biroul de registratura la data de 08 martie 2010 adresa nr_../08.03.2010 din partea Comisiei Locale S. prin care s-au precizat parcele inscrise in Titlul de proprietate nr_/01.10.2004, autor D.A., situate pe locurile denumite popular ; parcela  A1137/2/11 in suprafata de 5600 mp Ritul Sarbului, parcela A 1151/21 in suprafata de 2200 mp.  Balta Cristi, parcela 1194/2/30 in suprafata de 4800 mp. Atelhaz , drumul Ineului de la sere la hotar, parcela A 1183/3/667 in suprafata de 7100-Atelhaz Campul porcilor si parcela A 1015/12/2 in suprafata de 5600 mp -Fanat Ritul Sarbului, dupa acelasi autor ,conform HCJ nr.155 din 03.03.2003 si tabelului anexa pozitia 87, i s-a reconstituit in locul denumit "Siniteu" pe localitatii C. suprafata de 0,96 ha., pentru aceasta suprafata titlul de proprietate fiind emis de catre P.C.
Instanta a procedat la luarea interogatoriului paratei I.F., atasat dosarului cauzei.
Avand in vedere intampinarea paratului I.P., depus la data de 23.02.2010, respectiv fata de punctele 1,2 si 3 din intampinare,instanta pune in discutia acestuia daca intelege sa sustine ca o cerere reconventionala,conform art.119 c.pr.civ., cand acesta precizeaza ca intelege sa o sustina ca o intampinare, intrucat  doreste sa formuleze in instanta o cerere separata pentru despagubirile aduse prin folosinta abuziva a terenului de catre reclamant.
Partile prezente arata ca numai au alte cereri de formulat sau exceptii de invocat.
Instanta constatand ca numai sunt alte probe de administrat, declara faza probatorie incheiata si acorda cuvantul pentru dezbaterea cauzei pe fond.
Parata I.F. arata ca este de acord ca reclamantul sa se intabuleze asupra terenului situat in ,,Siniteu,, din comuna C., in suprafata de 0,96 ha., intrucat a primit pretul stabilit potrivit conventiei incheiate cu reclamantul.
Paratul I.P. solicita respingerea actiunii reclamantului, potrivit considerentelor expuse punctual prin intimpinarea depusa la dosar, cu cheltuieli de judecata, constand in onorariu de avocat ocazionat in apel, cheltuieli efectuate cu deplasarile la Arad in apel, conform dovezilor de la dosar, in total in suma de 5000 lei.
Parata P.S.  solicita respingerea actiunii reclamantului,  sustinand pozitia din intampinarea aflata la dosar, fara cheltuieli de judecata.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile reinregistrata la aceasta instanta la 07 ianuarie 2010, ca urmare a casarii fondului cu trimitere pentru rejudecare prin Decizia Civila nr_./2009 a Tribunalului Arad, precizata la data de 08 martie 2010, timbrata legal, constata ca reclamantul C.I. domiciliat in localitatea G., nr.211,cod postal 317327, judetul Arad a solicitat in contradictoriu cu paratii paratilor I.F. domiciliata in comuna S., nr.327, cod postal 317325, judetul Arad, D.A.T. domiciliata in comuna S., nr.357, cod postal 317325, judetul Arad, I.P. domiciliat in comuna S., nr.601,cod postal 317325, judetul Arad, I.S. domiciliata in comuna S., nr.601, cod postal 317325 judetul Arad, I.I.jr. domiciliat in A. strada M., nr.34, judetul Arad, I.M. domiciliat in A., strada A.-I, bl.540, et.4, ap.19, judetul Arad, C.P. domiciliat in comuna S., nr.54, cod postal 317325, judetul Arad, P.S.(nascuta C.) domiciliata in comuna S., nr.54 A, cod postal 317325, judetul Arad, ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate ca inscrisul intitulat "Conventie" incheiata la data de 09.07.2002 intre reclamant, in calitate de cumparator si parati in calitate de vanzatori, a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului arabil in suprafata totala de 10.400 mp, situat pe raza localitatii S., in zona denumita "Siniteu" teren arabil situat in tarla 1, parcela A 1137/2/11 in suprafata de 5.l600mp, cu vecinatati la N A 1137/2/10, la E DE 1156, la S A 1137/2/12 si la V DE 1137/1; tarla 1, parcela A 1137/2/11, in suprafata de 5600 mp, cu vecinatati la N A 1137/2/10,la E DE 1156, la S A 1137/2/12 la V DE 1137/1 si tarla 1, parcela 1194/2/30 in suprafata de 4.800 mp cu vecinatati la N CN 1193, la EA 1194/2/31, la S DG 1195 la vest A 1194/2/29 evidentiat in Titlul de proprietate nr_/01.10.2004 eliberat de Comisia judeteana Arad, pentru pretul de 3.800.000 lei rol, pret achitat integral  la incheierea conventiei, cand a intrat in posesia si folosinta imobilului ce a constituit obiectul vanzarii-cumpararii.
               A mai solicitat a se dispune autorizarea intabularii in C.F. a dreptului de proprietate dupa ramanerea definitiva a hotararii pe titlul de cumparare,  urmand ca sentinta ce se va pronunta sa tina loc de contract autentic de vanzare-cumparare, fara cheltuieli de judecata daca paratii nu se opun.
A motivat in fapt prin aceea ca, paratele I.F. si D.A.T. sunt mostenitoare ale titularului dreptului de proprietate inscris in Titlul de proprietate nr./01.10.2004 si in aceasta calitate au convenit de comun acord vanzarea-cumpararea terenului arabil descris in petitul actiunii, in conditiile si cu pretul stipulat in inscrisul intitulat "Conventie" incheiat la data de 09.07.2002, cand a intrat in posesia si folosinta terenului arabil ce a constituit obiectul vanzarii.
Intrucat paratii vanzatori s-au obligat sa perfecteze contractul de vanzare-cumparare in forma autentica, dar acestia nu a facut demersurile necesare, reclamantul depunand prezenta actiune.
Prin precizarea de actiune depusa la fila 16 dosar, reclamantul a solicitat improcesuarea in cauza, in calitate de parati pe numitii I.P., I.S., I.I.jr., I.M.,  ca mostenitori ai titularului I.I., si respectiv C.P. si  C.S., ca fiind mostenitorii titularei C.M.
S-a mai precizat de catre reclamant, ca cererea introductiva a fost formulata in contradictoriu cu paratele I.F. si D.A.T., ambele mostenitoare legale dupa I. G., decedat la data de 19.05.2002 precum si I.I. si C.M., solicitand totodata improcesuarea paratilor de ordin 1-6 pe langa paratele initiale paratii I.F. si D. A.T., in conformitate cu cele dispuse de Decizia Civila nr_./2009 a Tribunalului Arad.
Paratele I. F. si D.A.T. au depus intampinare la fila 18 dosar, prin care au aratat ca recunosc incheierea Conventiei prin care au vandut  reclamantului C.I.  parcela in suprafata de 0,96 ha din locul numit "Siniteu" pentru pretul de 380 lei, iar dupa incheierea conventiei paratele au predat reclamantului  si Titlul de proprietate nr. _ emis de Comisia Judeteana Arad, in original.
Prin intampinarea depusa la fila 19 dosar, paratul I.P. ca mostenitor dupa I. I., a solicitat respingerea actiunii reclamantului, nefiind de acord cu vanzarea incheiata la data de  09.07.2002 si nici cu alta  suprafata de teren.
Parata P.S. (nascuta C..) a depus intampinare la fila 35 dosar, prin care solicita respingerea actiunii reclamantului ca nefondata.
Paratii I.S., I.I.jr.,I.M., C.P. nu s-au prezentat in instanta si nici nu au depus intampinare desi au fost legali citati cu aceasta mentiune in temeiul art.115-118 cprciv.
In vederea solutionarii cauzei s-au depus la dosar: _.
           Din ansamblul acestor probatiuni, instanta retine in fapt urmatoarele:
Titularilor I.G., I.I. si C.M. li s-a reconstituit dreptul de proprietate cu autor D.A., pentru suprafata de 0,90 mp teren arabil, situat pe teritoriul localitatii C. avand emis Titlul de proprietate nr_./2003, respectiv suprafata de 2 ha si 5300 mp, teren arabil, vii, vii, livezi si pasune, situat pe teritoriul localitatii S., avand emis Titlul de proprietate nr. _/2004, filele 22,23 dosar.
               Potrivit actelor de stare civila aflate la dosar, se retine ca paratele I.F. si D. A.T., sunt mostenitoare legale dupa I.G., decedat la data de 19.05.2002.
               Se mai retine ca paratii I.P., I.S., I.I.jr., I.M., sunt mostenitori legali dupa I. I., decedat la data de 03.06.2002.
               De asemenea, dupa titulara C.M., decedata la data de 14.03.1993,  sunt mostenitori paratii C.P. si P.S., nascuta C.
           Prin inscrisul sub semnatura privata intitulat "Conventie" incheiat la data de 09.07.2002 intre reclamant, in calitate de cumparator si paratele I.F.. si D.A.T. in calitate de vanzatori, reclamantul a cumparat terenul arabil in suprafata de 0,96 ha din locul numit "Siniteu" pentru pretul de 380 lei, fila 5 dosar fond.
                Ori, prin actiunea introductiva, formulata la data de 10.11.2006, reclamantul a solicitat a se constata ca a cumparat de la aceste parate suprafata totala de 10.400 mp, situat pe raza localitatii S., in zona denumita "Siniteu" teren arabil situat in tarla 1, parcela A 1137/2/11 in suprafata de 5.l600mp, cu vecinatati la N A 1137/2/10, la E DE 1156, la S A 1137/2/12 si la V DE 1137/1; tarla 1, parcela A 1137/2/11, in suprafata de 5600 mp, cu vecinatati la N A 1137/2/10,la E DE 1156, la S A 1137/2/12 la V DE 1137/1 si tarla 1, parcela 1194/2/30 in suprafata de 4.800 mp cu vecinatati la N CN 1193, la EA 1194/2/31, la S DG 1195 la vest A 1194/2/29 evidentiat in Titlul de proprietate nr_/01.10.2004 eliberat de Comisia judeteana Arad, pentru acelasi pret.
               Prin interogatoriul consemnat in sedinta publica din 8 martie 2010, parata I. F., semnatara a conventiei survenita la data de 09.07.2002, cu reclamantul a arata ca terenul vandut reclamantului  suprafata de 0,96 ha din locul numit "Siniteu", situat pe raza localitatii C., si nu terenul pretins de reclamant prin actiune.
Potrivit relatiilor comunicate de P.Com.S., la data de 8 martie 2010, fila 55 dosar, rezulta ca dupa autorul D.A. s-a reconstituit dreptul de proprietate cu autor D. A., pentru suprafata de 0,90 mp teren arabil, situat pe teritoriul localitatii C., fiind emis Titlul de proprietate nr_/2004  pentru suprafata de 2 ha si 5300 mp, teren arabil, vii, livezi si pasune, situat pe teritoriul localitatii S.
               In ceea ce priveste conditiile de validitate ale inscrisului intitulat ,,antecontract de vanzare cumparare,, depus in probatiunea actiunii de catre reclamant acestea sunt prevazute la art.948 c.civ., respectiv capacitatea de a contracta, consimtamantul  valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.
Totodata, acesta se bucura de forta obligatorie a oricarui contract, incheierea in viitor al contractului de vanzare-cumparare nemaifiind o simpla facultate pentru parti,  neputand fi desfiintat prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, cu consecinta atragerii raspunderii contractuale pentru neexecutarea culpabila.
                Se retine deci, potrivit celor de mai sus, ca exista eroare asupra obiectului conventia partilor, intrucat s-a convenit a se transmite un imobil teren situat pe teritoriul localitatii C., prin actiune reclamantul solicitand ca se constata ca a cumparat un teren situat pe teritoriul localitatii S.
Pe de alta parte, asa cum s-a retinut mai sus, paratii sunt mostenitori legali ai titularilor I.G., I.I. si C.M., nefiind dezbatuta succesiunea dupa I.G. si C. M, si prin urmare nu a avut loc nici partajul masei succesorale ramase dupa acesta.
                Art.26 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, modificata recunoaste efectul dobandirii de drept a dreptului de proprietate in privinta succesiunilor, fara inscriere in CF.
Pe baza acestor norme, se retine in speta ca paratii sunt coproprietari in indiviziune asupra terenului pretins prin actiune de catre reclamantul, insa doar paratele I.F. si D.A.T. si-a dat acordul de vointa in ceea ce priveste instrainarea acestui bun, un astfel de acord neexistand din partea celorlalti coproprietari, actele de dispozitie fiind guvernate de principiul unanimitatii.
                Totusi, practica judiciara a stabilit ca in cazul unei astfel de vanzari, validitatea actului de instrainare este supus unei conditii rezolutorii, si anume ca in cazul sistarii coproprietatii sa fie atribuita coproprietarului - instrainator.
                De asemenea, aceiasi coproprietari nesemnatari  nu au inteles sa ratifice vanzarea.
                In cazul in care obligatia de transmitere deplina a dreptului de proprietate catre cumparator nu mai este posibila, acesta este indreptatit la restituirea pretului, in temeiul art.1020,1021 c.civil.
In lipsa acordului expres de vointa a coproprietarilor I.P., I.S., I.I.jr., I. M. C.P. si P.S., nascuta C. privind incheierea unui act de vanzare cumparare asupra terenului din litigiu, si nefiind indeplinite conditiile cerute pentru admiterea cererii de prestatie tabulara, vazand in drept si disp.art.948, art.969 si art.1073, din C. Civil coroborate cu  Legii nr. 7/1996, pentru considerentele aratate instanta apreciaza ca actiunea reclamantului este nefondata, urmand a o respinge.
  Vazand ca s-au solicitat cheltuieli de judecata de catre paratul I.P. in  cuantum total de 5000 lei, fiind justificata doar suma de 16,80 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru datorata in apel, nefiind justificat nici onorariul de avocat prin depunerea unei chitante sau facturi de incasare a onorariului, respectiv nefiind justificate nici deplasarile la A. cu ocazia judecarii apelului prin prezentarea unor tichete de transport sau bonuri de carburant, astfel ca, vazand in drept disp. art. 274 C. Pr. Civila, urmeaza a fi obligat reclamantul la 16,80 lei cheltuieli de judecata  partiale catre paratul I.P.
Pentru aceste motive, in numele legii

H O T A R A S T E

Respinge actiunea civila precizata introdusa de reclamantul C.I. domiciliat in localitatea G., nr.211,cod postal 317327, judetul Arad impotriva paratilor I. F. domiciliata in comuna S., nr.327, cod postal 317325, judetul Arad, D.A.T. domiciliata in comuna S., nr.357, cod postal 317325, judetul Arad, I.P. domiciliat in comuna S, nr.601,cod postal 317325, judetul Arad, I.S. domiciliata in comuna S., nr.601, cod postal 317325 judetul Arad, I.I.jr. domiciliat in A., strada M., nr.34, judetul Arad, I.M. domiciliat in A., strada A., bl.540, et.4, ap.19, judetul Arad, C. P. domiciliat in comuna S., nr.54, cod postal 317325, judetul Arad, P.S.(nascuta C.) domiciliata in comuna S., nr.54 A, cod postal 317325, judetul Arad ,pentru actiune in prestatie tabulara.
Obliga reclamantul la 16,80 lei cheltuieli de judecata partiale catre paratul I.P.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 08 martie 2010.

Presedinte                                                     Grefier
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Vanzarea aleatorie a unui teren neidentificat decat sub aspectul genului - Sentinta civila nr. 1812 din data de 05.12.2014
Anulare antecontract pentru pret neserios - Sentinta civila nr. 495 din data de 23.04.2014
Actiune in constatarea ineficacitatii contractului de vanzare - cumparare - Sentinta civila nr. 986 din data de 09.07.2014
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 270 din data de 16.02.2010
Nulitate absoluta contract inchiriere - Sentinta civila nr. 269 din data de 15.02.2010
Obligatia de a face-Radiere autoturism - Sentinta civila nr. 101 din data de 22.01.2010
- Sentinta civila nr. 2489 din data de 22.12.2009
- Sentinta civila nr. 1884 din data de 16.10.2009
Coproprietate. Incheierea de catre unul dintre coindivizari a unei chitante sub semnatura privata prin care se "vinde" o suprafata de teren, aflata in coproprietate. Calificarea chitantei sub semnatura privata, ca fiind antecontract de vanzare-cumpar... - Decizie nr. 972 din data de 20.09.2011