InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Reziliere a contractului de vanzare-cumparare

(Sentinta civila nr. 413 din data de 11.03.2009 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Reziliere | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 125/259/2009, reclamantii Stan Nicolae si Stan Fanica au chemat in judecata pe paratii Dragotel Nicolae Constantin si Gales Ionela Loredana , solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna rezilierea contractului de vanzare cumparare cu clauza de intretinere constatat a fi incheiat prin sentinta civila nr. 493/14 aprilie 2008 pronuntata de Judecatoria Mizil, pronuntata in dosarul nr. 394/259/2008.
In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca prin sentinta de mai sus s-a constatat ca acestia  au vandut paratilor casa de locuit proprietatea lor formata din 2 camee, 1 bucatarie, 1 hol si 1 anexa, cu pereti din paianta, acoperita cu tigla si suprafetele de teren in total 7.400 m.p. din T.P. nr. 975123/10.01.2002, imobile aflate in comuna Calugareni, jud.Prahova, ca si-au rezervat un drept de abitatie viager, iar paratii si-au luat obligatia sa-i intretina.
La termenul de la data de 25.02.2009 paratii au depus la dosarul cauzei o cerere cu caracter atat de intampinare cat si de reconventionala.
Pe cale de intampinare, paratii au invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, intrucat obiectul dedus judecatii este reprezentat de rezilierea  - anularea sentintei civile nr. 493/14.04.2008 pronuntata de Judecatoria Mizil in dosarul nr. 394/259/2008.
In sustinerea acestei exceptii, paratii au aratat ca  rezilierea unei hotarari este sanctiunea asemanatoare acelei  hotarari si nu poate fi invocata decat prin intermediul cailor de atac, ordinare sau extraordinare, ce pot fi promovate impotriva acesteia, nu si pe calea unei actiuni distincte, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a hotararii sau rezilierea unui act finalizat prin pronuntarea unei hotarari judecatoresti.
De asemenea, s-a mai aratat ca actiunea in rezilierea unui contract ce a fost autentificat prin hotarare judecatoreasca irevocabila echivaleaza cu un veritabil "recurs la recurs", ceea ce este inadmisibil, intrucat hotararile judecatoresti definitive si irevocabile se prezuma ca exprima adevarul si se bucura, in consecinta, de o prezumtie de validitate (res juudicata pro veritate habetur).
In final, paratii au aratat  dreptul la o cale efectiva de atac prevazuta de art. 13 este un drept autonom, dar acesta nu are o existenta independenta, fiind legat de un alt drept reglementat de Conventie.
Pe cale de cerere reconventionala, paratii au solicitat ca in cazul admiterii actiunii introductive reclamantii - parati sa fie obligati pe de o parte la plata sumei de 2.000 lei, reprezentand pretul achitat de acestia, iar pe de alta parte, in temeiul principiului imbogatirii fara justa cauza si al solicitarii repunerii partilor in situatia anterioara, obligarea reclamantilor - parati la plata sumei de 3.000 lei, cu titlu de c/val. lucrari de reparatii si imbunatatiri realizate pe cheltuiala paratilor la imobilul in litigiu si de c/val. a lucrarilor agricole.
La termenul de la data de 11.03.2009 paratii au declarat in sedinta publica faptul ca inteleg sa renunte numai la judecarea cererii reconventionale cu care au investit instanta si nu la dreptul acestora la c/val. lucrarilor mentionate in cererea reconventionala.
In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii privind rezilierea contractului de vanzare cumparare reprezentat de Sentinta civila nr. 493/14.04.2008 pronuntata de Judecatori Mizil, instanta a admis-o ca fiind intemeiata, pentru urmatoarele considerente:
Astfel, instanta a constatat ca la baza pronuntarii Sentintei civile nr. 493/14.04.2008 de catre Judecatoria Mizil a stat antecontractul de vanzare cumparare (promisiune sinalagmatica de vanzare cumparare) incheiat intre reclamanti, in calitate de promitenti - vanzatori si parati, in calitate de promitenti - cumparatori, cu privire la imobilele locuinta compusa din 2 camere, hol, bucatarie si anexa si teren in suprafata totala de 7400 m.p. evidentiata potrivit  declaratiilor partilor in titlul  de proprietate nr. 97512/10.01.2002.
Se va mai retine ca potrivit antecontractului de vanzare cumparare  mentionat reclamantii se obligau sa le instraineze paratilor promitenti - cumparatori imobilele indicate anterior  intr-un termen de o luna  de la data incheierii acelui ac, iar urmare a dobandirii dreptului de proprietate asupra imobilelor paratii achitau pretul in valoare de 2.000 lei isi indeplineau obligatia de a-i intretine pe reclamanti pe tot timpul vietii acestora si de asemenea de angajau sa efectueze inmormantarea reclamantilor si pomenile crestinesti ulterioare dosarului acestora.
Desi in considerentele sentintei civile nr. 493/14 aprilie 2008 pronuntata de Judecatoria Mizil nu se arata expres temeiul  legal exact  al admiterii actiunii, respectiv disp.art. 1073 si 1077 cod civil, in sensul ca creditorii obligatiei de a face, in speta paratii, in virtutea dreptului acestora de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei reclamantilor de a se prezenta la notarul public pentru incheierea actului autentic de vanzare cumparare puteau sa fie autorizati de a o aduce la indeplinire prin solicitarea facuta instantei de a  suplini consimtamantul reclamantilor promitenti - vanzatori, instanta a apreciat ca acesta a fost in realitate temeiul legal ce a stat la baza pronuntarii sentintei initiale invocate, sentinta ce a ramas irevocabila.
Ca urmare, instanta a constatat faptul ca in cauza nu este vorba de un contract autentic de vanzare cumparare incheiat intre parti ci de un veritabil act autentic de vanzare cumparare sui - generis reprezentat de sentinta civila nr. 493/14 aprilie 2008 pronuntata de Judecatoria Mizil in temeiul disp.art.1073 si 1077 Cod civil, impotriva careia nu putea fi exercitata ca si act de cenzura decat calea de atac prevazuta de lege si anume recursul, - act procesual de care reclamantii Stan Nicolae si Stan Fanica nu au uzat.
Pe cale de consecinta, in lumina considerentelor de mai sus, in baza disp.art. 137 c.pr.civ. instanta a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii invocate de paratii  Niclae Constantin si Gales Ionela Loredana, si ca urmare a respins actiunea formulata de reclamantii Stan Nicolae si Stan Fanica, ca fiind inadmisibila.
De asemenea, instanta a luat act, in baza disp.art. 246 c.pr.civ., de faptul ca paratii au renuntat la judecarea cererii reconventionale cu care au investit instanta.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reziliere

Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Reziliere contract de intretinere datorita neindeplinirii obligatiei de intretinere - Decizie nr. 209 din data de 10.03.2011
Rezilierea contractului de inchiriere pentru neplata chiriei - Decizie nr. 354 din data de 14.10.2010
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 871/C din data de 02.06.2009
Reziliere contract - Sentinta civila nr. 8283 din data de 16.11.2011
Divort, Necompetenta instantelor romana - Hotarare nr. 1572 din data de 29.06.1900
Reziliere de drept a contractului. Pact comisoriu de ultim grad - Hotarare nr. 2081 din data de 11.02.2010
Restituirea contraprestatiei ca efect al rezilierii contractului - Hotarare nr. 294 din data de 14.01.2010
Reziliere contract si pretentii comercial - Hotarare nr. 8201 din data de 29.06.2009
Contract prestari servicii. Reziliere. Efecte - Sentinta comerciala nr. 2320 din data de 21.02.2007
REZILIERE CONTRACT INCHIRIERE CU A.F.I., RESPINSA PENTRU CA EXISTA DOUA CONTRACTE CU ACELASI NR SI SEMNATURI DIFERITE - Sentinta civila nr. 5457 din data de 03.04.2009
Contract de comodat . Reziliere . Aplicarea principiului nemo propriam turpitudinem allegans - Sentinta civila nr. 2617 din data de 09.11.2006
Reziliere contract - Sentinta civila nr. 1115 din data de 31.03.2010
Reziliere contract - Sentinta civila nr. 85 din data de 14.01.2010
Reziliere contract pretentii evacuare - Sentinta civila nr. 1927 din data de 30.09.2011
Reziliere - Sentinta civila nr. 1013 din data de 23.03.2011
Rezilierea contractului de inchiriere - Sentinta civila nr. 252 din data de 28.07.2010
Reziliere contract - Sentinta civila nr. 399 din data de 21.05.2009
Evacuare - Hotarare nr. 1172 din data de 18.02.2016