InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Exceptia indamisibilitatii cererii

(Sentinta civila nr. 931 din data de 24.10.2013 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr. ........../259/2012, petentul I.C. in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de Fond Funciar Calugareni si Comisia Judeteana Prahova de Fond Funciar a solicitat  reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren  de 1,50 ha extravilan, situat pe teritoriul comunei Jugureni, sat Baile Boboci, judetul Prahova si pe cale de consecinta obligarea Comisiei Judetene Prahova sa emita titlul de proprietate pentru aceasta suprafata de teren.
              In motivarea plangerii sale petentul a aratat ca este fiul si unicul mostenitor al defunctei I. E., fosta P., decedata la data de ..........., cu ultim domiciliu in comuna Calugareni si nepotul defunctei P.E. decedata la data de ..........
           A mai aratatat petentul ca autoarea sa a formulat cerere de reconstituire pentru suprafetele de teren ce au apartinut bunicii sale, Comisia Locala Calugareni a emis titlul de proprietate pentru suprafata de teren detinuta pe teritoriul comunei Calugareni, insa pentru suprafata de teren de 1, 5 ha teren de pe raza comunei Calugareni, Baile Boboci, nici pana la acest moment  nu a reconstituita suprafata de teren solicitata.
         La termenul de la data de 07 decembrie 2009 petentul, prin aparatorul sau, a solicitat instantei introducerea in proces in calitate de parati a mostenitorilor defunctilor D. I. si P. I., respectiv a numitilor N. P. si D. S., ca si a celorlalti mostenitori ai defunctei I. E., respectiv a numitilor C. L., R. G. si M. V. - cerere ce a fost admisa de catre instanta.
La data de 25.01.2010, datorita delegarii presedintelui completului de judecata la Penitenciarul Ploiesti pentru anul 2010, cauza a fost repartizata ciclic in baza disp.art.99 alin.11 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti unui alt complet de judecata, identificat in sistemul ECRIS cu indicativul C.3.
La termenul de la data de 27.01.2010 noul complet de judecata a solicitat petentului prin aparatorul acestuia sa indice numarul Hotararii emise de Comisia judeteana Prahova prin care a fost invalidata cererea/propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate solicitata de catre petent cu privire la suprafata de 1,50 hectare teren pe raza comunei Jugureni, judetul Prahova, sub sanctiunea suspendarii judecarii cauzei, prev. de disp.art.1551 C.pr.civ.
La data de 08.04.2010, datorita eliberarii din functie prin pensionare a completului de judecata determinat cu indicativul C.3 - judecator M.A., cauza a fost din nou repartizata ciclic, in baza aceluiasi temei legal, fiind repartizata completului determinat in sistemul ECRIS cu indicativul C.1.
La termenul de la data de 18 mai 2010 judecarea cauzei a fost suspendata datorita absentei partilor, in lumina disp.art.242 alin.1 pct.2 C.pr.civ.
La data de 09.11.2010 Comisia Locala Jugureni, judetul Prahova a formulat cerere de repunere a cauzei pe rol, motivandu-se ca suprafata in litigiu nu poate fi reconstituita petentului, deoarece nu figureaza in evidentele sale agricole si a primit pe raza comunei Calugareni, judetul Prahova, conform Titlului de proprietate nr.100288/2002 -, cerere ce a fost urmata de repunerea cauzei pe rol pentru termenul de la data de 26.11.2010.
La data de 09.03.2011, in urma eliberarii din functie prin pensionare a completului C.1 - judecator C.A., cauza a fost repartizata ciclic completului de judecata determinat cu indicativul C.6 - judecator P. I., de fapt completului de judecata caruia ii fusese repartizata cauza spre solutionare la data introducerii plangerii pe rolul instantei.
Prin incheierea de sedinta  din data de 11.03.2011 aparatorul ales avocat A. M. al petentului, in prezenta acestuia, si-a precizat catimea obiectului cererii, in temeiul art.132 pct.2 C.pr.civ., in sensul ca solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5.000 m.p. categoria vie, in punctul ,,Boboci" si nu pentru 1,50 ha, cum a solicitat initial .
        Instanta a luat act ca la termenul de la data de 02.06.2011 judecarea cauzei a fost suspendata motivat de absenta partilor, in baza disp.art.242 alin.1 pct.2 C.pr.civ.
Prin Decizia nr.1490/15.11.2011 a Tribunalului Prahova a fost respins recursul formulat de Comisia Locala Jugureni impotriva incheierii privind suspendarea judecarii cauzei pronuntata la data de 02.06.2011.
La data de 12.01.2012 Comisia locala Jugureni, judetul Prahova, a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei, cerere ce a fost urmata de repunerea cauzei pe rol pentru termenul de la data de 06.02.2012.
La termenul de la data de 24.02.2012 s-a dispus repartizarea aleatorie a cauzei motivat de faptul ca ultimul complet de judecata determinat cu indicativul C.6 era temporar desfiintat, pe perioada delegarii acestuia la Penitenciarul Ploiesti, operatie in urma careia cauza a fost repartizata aleatoriu completului determinat cu indicativul C.4.
La termenul de la data de 22.03.2012 completul C.4 a solicitat petentului I. C., prin aparatorul acestuia, sa precizeze daca, cu privire la suprafata de 1,50 hectare indicata in petitul plangerii, cu amplasamentul in punctul Baile Boboci, de pe raza comunei Jugureni, judetul Prahova sau cu privire la suprafata de 5.000 m.p. din acelasi punct sau amplasament, acesta a formulat in termenul legal contestatie impotriva propunerii/hotararii ce a fost emisa de Comisia locala Calugareni sau Comisia Locala Jugureni, judetul Prahova si in caz afirmativ sa precizeze la ce data a fost formulata aceasta contestatie -, relatii ce au fost solicitate in acelasi timp intimatelor Comisia locala Calugareni si Comisia Locala Jugureni, judetul Prahova.
La intrebarea instantei, cu privire la eventuala depunere de catre petentul I.C. a contestatiei mai sus indicate, ambele comisii locale au invederat instantei faptul ca acesta nu a formulat contestatie in termenul legal, prin Adresele nr.387/02.04.2012 si 555/03.04.2012.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
Prin sentinta civila nr. 3......./........2012 pronuntata de Judecatoria Mizil, instanta a respins plangerea formulata de petentul  I.C., in contradictoriu cu  intimatele Comisia Locala Calugareni de Aplicare a Fondului Funciar,  Comisia Locala Jugureni de Aplicare a Fondului Funciar,  Comisia Judeteana Prahova de Aplicare a Fondului Funciar, N.P., D. S., C. L.,  R. G. si  M. V.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr......../259/2012, petentul I. C. in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de fond funciar Calugareni si Comisia Judeteana Prahova de Fond Funciar a solicitat  reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren  de 1,50 ha extravilan, situat pe teritoriul comunei Jugureni, sat Baile Boboci, judetul Prahova si pe cale de consecinta obligarea Comisiei Judetene Prahova sa emita titlul de proprietate pentru aceasta suprafata de teren.
Instanta a retinut ca la termenul de la data de 07 decembrie 2009 petentul, prin aparatorul sau, a solicitat instantei introducerea in proces in calitate de parati a mostenitorilor defunctilor D I si P I, respectiv a numitilor N P si D S, ca si a celorlalti mostenitori ai defunctei I E, respectiv a numitilor C L, R G si M V, cerere ce a fost admisa de catre instanta.
Instanta a luat act ca mostenitorii parati noi introdusi nu si-au manifestat in nicio modalitate pozitia fata de plangerea de fata.
La termenul de la data de 27.01.2010 noul complet de judecata a solicitat petentului, prin aparatorul acestuia, sa indice numarul Hotararii emise de Comisia judeteana Prahova prin care a fost invalidata cererea/propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate solicitata de catre petent cu privire la suprafata de 1,50 hectare teren pe raza comunei Jugureni, judetul Prahova, sub sanctiunea suspendarii judecarii cauzei, prev. de disp.art.155indice 1 C.pr.civ. -, solicitate instantei ce nu a fost urmata de indicarea vreunei hotarari emise de Comisia Judeteana Prahova, deoarece, asa cum au precizat cele doua comisii locale, petentul I C, in calitate de mostenitor al autoarei sale I E, la randul sau mostenitoare a defunctei P S. E, nu a formulat contestatie in termenul legal, asa cum in mod indirect dar imperativ a prevazut legiuitorul in art.53 din Legea nr.18/1991 republicata, aplicabil in continuare (iar anterior in art.11 alin.4 din Legea nr.18/1991 in forma sa initiala).
De asemenea, instanta a luat act ca petentul I C si-a restrans plangerea numai cu privire la suprafata de 5.000 m.p. din punctul Boboci, de pe raza comunei Jugureni, judetul Prahova, asa cum a precizat in concluziile pe fondul cauzei prin intermediul aparatorului sau, concluzii prin intermediul carora a mai mentionat ca asupra acestei din urma suprafete de teren a fost pus in posesie inca din anul 1991, conform depozitiei martorului G R, care a declarat imprejurarea ca l-ar fi pus in posesie pe petentul I .C. pe terenul in suprafata de 5.000 m.p.
Astfel, instanta a retinut ca initial, prin art.11 alin.4 din Legea nr.18/1991 in forma sa initiala si ulterior prin art.53 din Legea nr.18/1991 republicata (in interpretarea logica a textului acestuia), legiuitorul roman a stabilit ca ori de cate ori o persoana era nemultumita de modalitatea in care Comisia locala solutiona cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce au apartinut acesteia sau autorilor defuncti ai acesteia, urmatoarea cale de atac era contestatia  ce trebuie in mod obligatoriu formulata in termenul legal de 15 zile de la afisarea hotararii comisiei locale -, cale de atac care in mod indubitabil nu a fost urmata  de catre petentul I C, asa cum au declarat intimatele Comisia locala Jugureni si Comisia locala Calugareni, judetul Prahova, declaratie care nu a fost contestata sau negata in nici-o modalitate de catre petentul I C.
Ca urmare, instanta a constatat ca petentul I .C. nu poate omite sau ocoli exercitarea caii de atac a contestatiei care trebuia formulata in termenul legal si care trebuia solutionata de catre Comisia Judeteana Prahova, in calitatea sa de organ cu atributii administrativ-jurisdictionale si deci nu poate solicita instantei sa analizeze o plangere care prin definitia data de legiuitor in art.11 alin.5 din Legea nr.18/1991 in forma sa initiala si respectiv in art.53 din Legea nr.18/1991 republicata nu poate avea ca obiect decat cenzurarea hotararii adoptate de Comisia judeteana.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs petentul I C, cauza fiind inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 418/259/2012.
In motivarea recursului, petentul a aratat ca, in mod gresit, instanta de fond a respins actiunea ca neintemeiata, desi nu a cercetat fondul cauzei din acest punct de vedere fiind incidente disp.art. 304 pct. 9 C.pr.civ., hotararea pronuntata fiind data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii.
          A mai aratat recurentul ca, instanta a respins actiunea ca neintemeiata, asa cum rezulta din penultimul paragraf din considerente, retinand ca petentul nu a urmat calea de atac a contestatiei ce trebuia in mod obligatoriu formulata in termenul legal de 15 zile de la afisarea hotararii comisiei locale, motivand hotararea numai cu privire la acest aspect, fara a analiza temeinicia pretentiilor contestatorului si din acest punct de vedere hotararea mentionata are autoritate de lucru judecat, intrucat petentul nu-si mai poate valorifica pretentiile pe alta cale.
        Recurentul a mai aratat ca, in conditiile in care Comisia Locala Jugureni si Comisia Locala Calugareni, intimate in prezenta cauza, nu au invocat exceptia inadmisibilitatii sau prematuritatii actiunii, motivat de faptul ca petentul nu a formulat contestatie in termenul legal impotriva hotararii de invalidare, instanta din oficiu nu putea invoca aceasta exceptie, fata de disp.art. 109 pct.3 c.pr.civ., respectiv "neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre parat prin intampinare sub sanctiunea decaderii", dar mai mult decat atat nici nu a invocat nici o exceptie pentru a putea fi pusa in discutia partilor, pronuntandu-se direct prin respingerea actiunii ca neintemeiata, incalcand astfel dreptul la aparare al partilor.
         Prin incheierea din data de 13.12.2012 Tribunalul Prahova a emis adresa catre intimata Comisia Locala Jugureni de aplicare a Legilor Fondului Funciar pentru a comunica tabelul cu propunerile de validare a cererilor de reconstituire si dovada afisarii acestora, respectiv procesul verbal de afisare si, de asemenea, sa mentioneze daca in cadrul tabelului privind procedura de afisare a figurat I N si I C.
         Prin adresa nr.548/12.04.2013 Comisia Locala de aplicare a Legilor Fondului Funciar  a comunicat faptul ca: pentru terenurile ce au apartinut defunctei I E, in conformitate cu Legea 18/1991, a fost depusa cerere de catre numitul Iacob Nicolae, ginerele defunctei. Dat fiind ca terenurile revendicate s-au aflat in cadrul CAP Calugareni, un nr.de 33 cereri ale cetatenilor din comuna Calugareni, au fost inaintate pe baza de borderou la Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar a comunei Calugareni, printre care si cererea formulata de I N. La legea 169/1998 a fost depusa o noua cerere de catre d-nul I N, dar asa cum prevede legea 169/1997, cat si legea nr. 1/2000, nu facea obiectul depunerii in termen daca nu a fost depusa la legea 18/1991 si nici pentru marirea suprafetei de peste 10,0 ha.             
          Cererea a fost respinsa din lipsa de acte.
           La Legea 247/2005 nu a mai fost depusa cerere.
Se mentioneaza ca suprafata de 1,0 ha se regaseste in titlul de proprietate cu nr. 100288/2002 emis de comuna Calugareni.
        Ca suprafata, terenul a fost primit pe raza comunei Calugareni, astfel
Comisia Locala Jugureni nu avea cum sa il mai puna in posesie din nou pe aceeasi suprafata. Din actele depuse se recunoaste ca se plateste impozitul la comuna Calugareni (cererea din 1997 cu nr.52). ~
        Se mai arata in adresa ca mostenitorii, respectiv I C, nu cunosc foarte bine realitatea, astfel ca solicita sa pastreze suprafata de teren primita pe raza comunei Calugareni si sa primeasca si pe raza comunei Jugureni.
         A mentionat  mostenitorul I C ca stapaneste terenul din anul 1991, dar aceasta in mod abuziv, in conditiile in care a fost de acord cu aprobarea comisiei locale a comunei Calugareni, inclusiv pentru suprafata de 0,50 ha ce a fost situata pe raza comunei Jugureni, solicitata prin aceasta actiune.
         Asa cum Legea nr.18/1991 face referire la terenurile care au intrat in CA.P.-uri, asa si most. def. I N au primit de la comuna Calugareni unde terenul a intrat in C.A.P.
        Numitii figureaza in registrul agricol al comunei Calugareni, cu o suprafata totala de 5,06 ha, la autor P E cu membrii I E, fiica acestuia si I N ginerele acesteia, in prezent decedati.
       S-a precizat ca, in registrele agricole din anii 1951-1955-1962 ale comunei Jugureni, nu figureaza P E cu rol.
        La adresa, intimata a atasat copii xerox dupa actele din arhiva comunei Jugureni astfel:  Borderoul cu cele 33 de cereri si adresa de inaintare catre comisia locala Calugareni; Procesul verbal si raportul explicativ al Comisiei locale Jugureni din anul 1991;H. Comisiei judetene nr.59/1991;Anexele validate de Comisia judeteana Prahova;Cererea numitului din anul 1997; Procesul verbal de analiza a comisiei locale din anul 1997.
         Prin decizia civila nr......../........2013, Tribunalul Prahova a admis recursul declarat de recurentul-petent I. C., impotriva sentintei civile nr.374/05.04.2012 pronuntata de Judecatoria Mizil, a casat sentinta recurata si a trimis cauza spre rejudecare, aceleiasi instante, deoarece recurentul nu si-a putut face aparari asupra exceptiei inadmisibilitatii plangerii formulate, care desi neinvocata expresis verbis de instanta de fond, a fost singurul motiv luat in considerare la respingerea plangerii, principiile contradictorialitatii si ale dreptului la aparare ale acestuia au fost incalcate, recurentul fiind vatamat, aceasta vatamare pneputand fi inlaturata decat prin anularea actului de procedura pronuntat in aceste conditii.
          Cauza a fost inregistrata la data de ..........2013 pe rolul Judecatoriei Mizil, fiind repartizata manual aceluiasi complet de judecata, doamna judecator P.A., care, la data de ............2013 a formulat cerere de abtinere, cu motivarea ca si-a exprimat deja parerea privitoare la solutia asupra prezentei cauze, cererea de abtinere fiind intemeiata in drept pe disp.  art.42 pct.1 rap.  la art.43 din Noul Cod de Procedura Civila.Prin incheierea din data de 23.09.2013, s-a admis cererea de abtinere formulata de doamna judecator P.A. si s-a dispus repartizarea aleatorie a cauzei, cauza fiind repartizata aleatoriu la data de .........2013 la completul C6.
           La termenul din data de ............2013, instanta a pus in discutia partilor exceptia inadmisibilitatii plangerii formulate de catre Comisia Locala Jugureni, prin aparator ales S. I. S., exceptie cu privire la care petentul I. C., personal si asistat de aparator ales P. N., a solicitat respingerea acesteia.
  Analizand cu prioritate exceptia invocata, instanta a  retinut  urmatoarele:
      Prin cererea adresata instantei reclamantul I. C. a solicitat, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala Calugareni De Aplicare A Fondului Funciar, Comisia Locala Jugureni De Aplicare A Fondului Funciar,  Comisia Judeteana Prahova De Aplicare A Fondului Funciar, sa i se reconstituie dreptul de proiprietate pentru suprafata de 1,50 ha teren extravilan situat pe teritoriul comunei Jugureni, sat Baile Boboci, judetul Prahova, cerere care a fost precizata la termenul din data de .......2011 conform incheierii aflata la fila 158 dosar, prin reducerea catimii obiectului cererii, in baza art.132 pct.2 Cod pr.civila, in sensul reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de 5000 m.p. categoria vie in punctul Boboci, motivat de faptul ca desi autoarea acestuia I. E. a formulat cerere de reconstituire pentru suprafetele de teren ce au apartinut bunicii sale P. E., la ambele comisii locale, si pentru suprafata de teren de 1,50 ha situata pe raza comunei Jugureni, sat Baile Boboci, nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra acestei suprafete, Comisia Locala Calugareni emitand titlul de proprietate nr.100288/2002, pentru suprafetele detinute pe teritoriul comunei Calugareni. Comisia Locala Jugureni de aplicare a Legilor fondului funciar a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii reclamantei, pe care instanta, dupa punerea in discutia partilor, o va admite, pentru urmatoarele considerente: reclamanta solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren de 5000 mp extravilan pe vechiul amplasament, ce face obiectul legilor fondului funciar, lege care prevede procedura pe care persoana interesata trebuie sa o parcurga pentru a beneficia de stabilirea dreptului de proprietate.
        Potrivit art.51 din Legea nr.18/1991, ,,Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale", comisia locala fiind, potrivit art.52, autoritatea publica cu activitate administrativa, iar comisia judeteana - autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdictionala.
       Conform art.53 din aceeasi lege ,,Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse in cap. II, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire., iar impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare".
     In speta, reclamantul, fara a urma procedura instituita de lege, in sensul de formula contestatie impotriva masurilor stabilite de comisia locala, a solicitat direct instantei de judecata reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de teren 5000 m.p. Ori, in cadrul procedurii speciale prevazute de legea nr.18/1991, instanta poate fi investita numai cu plangerea impotriva  hotararii comisiei judetene prin care a fost solutionata contestatia asupra masurilor stabilite de comisia locala, nu si cu o actiune directa vizand reconstituirea dreptului de proprietate. Obligativitatea comisiei judetene de  a se pronunta prin hotarare de validare sau invalidare, in conditiile art.53 alin.1 din Legea nr.18/1991 si art. 27 alin.3 din H.G. nr.890/2005, vizeaza orice cerere formulata in temeiul legilor fondului funciar, legea neprevazand nici o exceptie de la aceasta regula.
       Astfel, Legea nr.18/1991 instituie o procedura administrativa prealabila si obligatorie care este supusa controlului instantelor de judecata pe calea plangerii, conform dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, astfel incat persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate care, in temeiul legilor fondului funciar, nu au urmat aceasta procedura, nu pot pretinde direct instantelor judecatoresti emiterea unei hotarari de reconstituire a dreptului de proprietate. Numai dupa parcurgerea procedurii prealabile prevazute de lege persoana nemultumita se poate adresa cu plangere la instanta. Nici refuzul nejustificat al comisiei locale de fond funciar de a raspunde celui interesat de reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren situata in extravilan si nici solutionarea cererii de reconstituire cu intarziere nu ar putea sa atraga admisibilitatea unei actiuni directe la instanta privind reconstituirea dreptului de proprietate. Procedura instituita prin Legea nr.18/1991, are un caracter special, derogator de la dreptul comun, iar persoanele interesate nu pot opta intre procedura prevazuta de legile fondului funciar, care este obligatorie, si o actiune in justitie, pe calea dreptului comun,pentru obtinerea acelorasi efecte.
       In consecinta, intrucat reclamantul  a solicitat direct instantei reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la o suprafata de teren pentru care nu a urmat procedura obligatorie prevazuta de lege si  avand in vedere ca instanta nu poate reconstitui sau constitui  dreptul de proprietate la cererea directa a solicitantului, fara ca acesta sa se fi adresat in prealabil celor doua comisii, deoarece ar inseamna sa se  substituie in atributiile acestora, instanta, in baza art.51 si art.53 din Legea nr.18/1991, instanta va a respinge ca inadmisibila actiunea, astfel cum a fost restransa. Totodata, prin admiterea exceptiei de inadmisibilitate nu este ingradita exercitarea dreptului privind accesul liber la justitie, reglementat de art. 21 din Constitutia Romaniei, in cazul in care prin lege este instituita o procedura administrativa prealabila obligatorie, hotararea comisiei judetene prin care s-a solutionat contestatia impotriva masurilor dispuse de comisia locala poate fi supusa controlului instantei de judecata, in temeiul Legii nr. 18/1991. INTOCMIT
JUDECATOR   POSTELNICU ION
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010