InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Motru

Obligatia de a face

(Sentinta civila nr. 782 din data de 31.03.2010 pronuntata de Judecatoria Motru)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Motru | Jurisprudenta Judecatoria Motru

Sentinta civila nr.782
Sedinta publica din data de 31.03.2010

Obligatia de a face

Potrivit art.24 alineat 4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 "Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor- Romsilva , precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege. Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie". Prin cererea inregistrata pe rolul Jud. Motru sub nr. 365/263/2010 recl.  S. Ghe. a chemat in judecata parata Directia Silvica G. solicitand instantei ca,  prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata parata  sa vizeze titlurile de proprietate si adeverintele cu procesele verbale eliberate de Primaria comunei M. pt. suprafata de 7659 mp teren cu vegetatie forestiera  si cele eliberate de Primaria comunei S. pt. suprafata de 9794 mp teren cu vegetatie forestiera.
In fapt si in drept cererea nu a fost motivata.
In dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar inscrisuri(filele 2-7).
Parata legal citata nu a depus intampinare la dosar.
Instanta din oficiu a solicitat paratei sa depuna la dosar Ordinului nr. 14345/FM/02.09.2009 al R.N.P. - ROMSILVA.
Cu adresa nr. 918/03.03.2010 parata a depus la dosar actele  solicitate.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
In fapt , petentul solicita obligarea celor doua parate ,  Directia Silvica G. si  Ocolul Silvic M. la semnarea  documentatiei  privind punerea sa in posesie cu privire la suprafata de 9794  mp , teren cu vegetatie forestiera , respectiv , 7659 mp , cu aceeasi categorie de folosinta..
Pentru a  formula o astfel de cerere , petentul a avut in vedere faptul ca prin sentinta civila nr.2211/20.10.2009, pronuntata de catre Judecatoria Motru, in dosarul nr.397/263/2009, i-a fost admisa actiunea formulata in contradictoriu cu intimatele Comisia de fond funciar M. , Comisia de fond funciar S.  si Comisia Judeteana G. , cele doua parti fiind obligate la intocmirea documentatiei si eliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 7659 mp , respectiv 69794 mp ,teren forestier.
Potrivit art.24 alineat 4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 "Unitatile si subunitatile silvice din subordinea R.N.P.- Romsilva , precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege. Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie".
In acelasi sens sunt si dispozitiile art.71 alineat 2 din HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor conform carora "Detinatorul actual al terenului forestier ce face obiectul retrocedarii pune la dispozitie comisiilor locale sau judetene, dupa caz, terenurile validate, in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite, in termen de cel mult 30 zile de la validarea cererilor de catre comisia judeteana".
Din economia acestor dispozitii legale si modul de formulare reiese faptul ca legiuitorul a instituit in sarcina detinatorilor de terenuri forestiere obligatia de predare a terenurilor in vederea punerii in posesie  a fostilor proprietari carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, normele respective fiind imperative.
Nu a fost instituita insa obligatia acestor unitati silvice la semnarea documentatiei  privind punerea in posesie , pretentia dedusa judecatii neregasindu-si reglementare legala.
De altfel nici nu ar fi posibil ca instanta sa constranga paratele Directia Silvica G. si  Ocolul Silvic M. la indeplinirea unei obligatii pur personale , obligatia semnarii documentatiei fiind calificata drept o obligatie intuitu personae.
Cel mult , petentul ar fi putut solicita obligarea celor doua parate la  predarea terenului catre comisiile locale , insa atata timp cat  nu a inteles sa investeasca instanta cu o astfel de pretentie , instanta nu poate da ceea ce nu s-a cerut in conditiile in care dupa cum se stie , procesul civil este guvernat de principiul disponibilitatii partilor .
Fata de considerentele expuse , urmeaza ca instanta sa respinga actiunea .

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011