Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Onesti

(Sentinta civila nr. 2595 din data de 31.07.2008 pronuntata de Judecatoria Onesti)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Onesti | Jurisprudenta Judecatoria Onesti

      
      
      R O M A N I A
      JUDECATORIA ONESTI
      JUDETUL BACAU
      
      Dosar nr. 3488/270/2008                                                         contest.executare
      Inreg. 31.07.2008
      
SENTINTA CIVILA NR.2595
      Sedinta publica din data de 06.10. 2008
      COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:
      PRESEDINTE - IOAN AVELOAEI
      GREFIER - MIHAELA ANDREI
      La ordine a venit spre  solutionare pronuntarea in dosarul civil nr. 3488/270/2008avand ca obiect contestatie la executare, formulata de contestatoarea S.C. R_ S.A. Onesti prin lichidator judiciar S.C. S_S.P.R.L. BACAU - cu sediul in _, in contradictoriu cu intimatii S.C."R_"S.R.L. BUCURESTI - cu sediul in _, si Biroul Executorului Judecatoresc B. D. - cu sediul in _.
        Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 02.10.2008, fiind consemnate in incheierea de amanarea pronuntarii de la acea data si care face parte integranta din prezenta incheiere.
        
        I N S T A N T A
        Deliberand,
        
        Asupra cauzei civile de fata;
      Constata ca  SC R_ SA  ONESTI a formulat contestatie la executare impotriva executarii silite pornita in dos.nr.148/2008 al Biroului Executorului judecatoresc B.D. de pe langa Judecatoria Onesti si totodata suspendarea executarii silite pana la solutionarea definitiva a contestatiei la executare,in contradictoriu cu intimata SC R_SRL din Bucuresti si cu Biroul Executorului judecatoresc B. D..
      Contestatia a fost legal timbrata iar in motivare contestatoarea arata ca in mod nejustificat s-a pornit executarea silita impotriva sa de catre societatea intimata pentru restituirea unui numar de 6 utilaje in baza ordonantei din 27 08 2007 emisa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in dos.383/D/P/2006 intrucat ordonanta respectiva nu constituie titlul executoriu si  nici nu este investita cu formula executorie.
      De asemenea contestatoarea mai arata ca ordonanta in cauza este nelegala intrucat in temeiul art.36 din Legea nr.85/2006 sunt suspendate toate actiunile judiciare si extrajudiciare avand ca obiect executarea SC R_ sau a bunurilor sale,SC R_ aflandu-se in procedura de reorganizare judiciara.
      In replica intimata, prin concluziile sale scrise solicita respingerea contestatiei la executare pe motivul ca ordonanta Parchetului de pe langa ICCJ a fost pronuntata in baza  art.17o cod pr.pen. potrivit caruia procurorul poate lua masuri de restabilire a situatiei anterioare savarsirii infractiunii cand schimbarea acestei situatii a rezultat vadit din comiterea infractiuni;bunurile fata de care s-a dispus masura restituirii sunt proprietatea sa de drept;ordonantele Parchetului sunt titluri executorii si pot fi puse in executare fara vreo alta formalitate prealabila;de asemenea  intimata combate sustinerile  de fond ale contestatoarei vazand legalitatea ordonantei Parchetului.
      Trecand la solutionarea contestatiei le executare instanta trebuie sa aiba in vedere daca Biroul executorului judecatoresc B. D. poate avea in prezenta cauza calitate procesuala pasiva.
      In cadrul contestatiilor la executare executorii judecatoresti nu au nici calitatea de creditor si nici cea de debitori ci de mandatar,asa incat nu poate fi implicat ca parte in cauza de acest fel,deci nu au calitatea procesuala pasiva.
      Ca atare urmeaza sa fie admisa din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului executorului judecatoresc B. D.
      In vederea solutionarii prezentei cauze s-a depus la dosar,in copie xerox,documentatia dosarului nr.148/2008 al Biroului executorului judecatoresc B. D.(filele 39-56) precum si alte inscrisuri.
       Din documentatia aflata la dosar rezulta urmatoarele:
       Prin Ordonanta pronuntata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la data de 27 08 in dos.nr.383/D/P/2006,in cadrul procedurii de umarire penala privind pe invinuitii P. C-tin N. s.a.,  cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala,inselaciune,spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni,s-a dispus in baza art.17o cod pr. pen. restabilirea situatiei anterioare si restituirea persoanei vatamate SC  RT_ Bucuresti(intimata din prezenta cauza)a urmatoarelor utilaje:
      1.Grup  turbogenerator tip AT6 in valoare totala de 8o.85.000.000 rol;
      2. Grup turbogenerator AT6 si generator electric in val.de 107.800.000.000 rol;
      3. Grup turbogenerator  PR6 in val. de 80.850.000.000 rol;
      4. Grup electrogen  in val. de 26.950.000.000 rol;
      5. Pompa 24 MDS  in val. de 11.550.000.000 rol;
      6.Grup electrogen JENBAHER WERE tip 4T6 in val. de 30.800.000.000.  ( Vezi copia ordonantei de la fila 11)
      Prin Ordonanta din 18 .07.2008 a aceluiasi organ de urmarire penala (vezi fila 16) s-a dispus completarea ordonantei susmentionate in sensul ca dispozitia de restituire a utilajelor in cauza va fi dusa la indeplinire prin executor judecatoresc din circumscriptia Judecatoriei Onesti.
      Fata de cele retinute apare limpede ca ordonanta in cauza este executorie, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile.
       Societatea intimata, fata de aceasta  situatie, a solicitat susnumitului executor judecatoresc indeplinirea formalitatilor de executare silita in vederea intrarii in posesie a utilajelor mentionate mai sus.
      Ca atare, instanta apreciaza ca sustinerile contestatoarei in privinta legalitatii punerii in executare a ordonantei in cauza sunt neintemeiate.
      In privinta sustinerii contestatoarei in sensul ca potrivit art.36 din Legea nr.84/2oo6 executarea silita se suspenda avand in vedere ca se afla in reorganizare judiciara,aceasta este la fel de neintemeiata intrucat textul respectiv de lege  refera la actiuni judiciare si extrajudiciare pentru incasarea unor creante si nu la restituirea unor bunuri cum este in cazul de fata.
      Referitor la legalitatea in sine a ordonatei Parchetului,aceasta nu poate face obiectul contestatiei la executare,contestatoarea avand la dispozitie prevederile art.275 cod pr.pen.
      Fata de cele constatate urmeaza sa fie respinsa contestatia la executare.
      In privinta capatului de cerere referitor la suspendarea executarii
      silite,urmeaza ca si acesta sa fie respins intrucat contestatoarea nu a depus cautiunea asa cum s-a stabilit de instanta prin incheierea din 11 09 2008.
      Fata de solutia pronuntata,urmeaza ca in temeiul art.274 alin.1 cod pr.civ.contestatoarea sa fie obligata la plata onorariului de avocat catre intimata,dar nu in cuantumul de 2.975 lei cat este mentionat in chitanta nr.339/8 07 2008 (depusa la dosar de aparator) ci intr-un cuantum redus la 1500 lei. In acest context instanta, facand aplicarea art.274 al.3 cod pr. civ. apreciaza ca litigiul in speta nu prezinta un grad deosebit de complexitate incat sa necesite un onorariu de avocat in cuantumul de 2.975 lei.
      
      Pentru aceste motive,
      In numele legii,
      H O T A R A S T  E:
      
      Admite din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului executorului judecatoresc B. D. de pe langa Judecatoria Onesti.
      Respinge contestatia la executare formulata de SC "R_"SA ONESTI impotriva executarii silite din dos.nr.148/2008 al Biroului executorului judecatoresc B. D. din Onesti, in contradictoriu cu intimata SC R_SRL  cu sediul in _.si cu Biroul Executorului judecatoresc B. D. de pe langa Judecatoria Onesti.
      In temeiul art.274  Cod procedura civila obliga contestatoarea la plata onorariului de avocat in suma de 15oo lei catre intimata.
      Respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.
      Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi 6 oct.2008
      
      PRESEDINTE,                                                         GREFIER,
      
      
      
      
      
      
      Red.I.Av.-6.10.2008
      Dact.M.I.-7.10.2008
      Ex.4
      Com. Parti 7.10.2008

3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013