Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

Contestatie la Executare

(Sentinta civila nr. 6901 din data de 31.05.2011 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria OradeaDosar nr. __../2011
R O M A N I A

JUDECATORIA ORADEA
SECTIA CIVILA

SENTINTA COMERCIALA  Nr. 6901/2011

Sedinta publica de la 31 Mai 2011
Completul compus din:
PRESEDINTE LCU
Grefier MAH

Pe rol judecarea cauzei comerciale privind contestatoarea UA in contradictoriu cu  intimatii ZF, PZKT, ZLF, tert poprit RB, avand ca obiect contestatie la executare.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu se prezinta nimeni.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca la data de 31.05.2011, prin serviciul registratura, intimatii au depus concluzii scrise, dupa care:
Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 24.05.2011, fiind consemnate in acea incheiere, care face parte integranta din prezenta, cand instanta a amanat pronuntarea pentru data de 31.05.2011 pentru ca intimatii sa depuna dovada cheltuielilor de judecata. INSTANTA,
DELIBERAND,

ISTORICUL CAUZEI
1. Prin contestatia la executare inregistrata la data de 17.02.2011 pe rolul Judecatoriei Oradea, formulata in termen legal si scutita de taxa judiciara de timbru, contestatoarea UA a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu intimatii ZF, PZKT, ZLF, tert poprit RB, sa dispuna anularea actelor si formelor de executare silita in dosarul de executare nr. 22/E/2011 a executorului judecatoresc Gardan Marius Florin si intoarcerea executarii silite pentru suma de 138.783 lei pentru care s-a efectuat poprirea asupra conturilor contestatoarei deschise la tertul poprit RB. De asemenea, contestatoarea solicita obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea de fapt, contestatoarea arata ca in urma evenimentului rutier din 13.06.2007 inculpatul BC a fost gasit vinovat de infractiunea de ucidere din culpa, iar contestatoarea, in calitate de asigurator, a fost obligata la plata catre intimati a daunelor materiale si morale de 120.000 euro prin Sentinta penala nr. 116/2008 a Judecatoriei Alesd, modificata prin Decizia penala nr. 102/A/2010 a TB, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia penala nr. 523/R/2010 a CAO. In urma cererii intimatilor formulata la 03.12.2010, a achitat acestora suma de 397.284,4 lei reprezentand contravaloarea sumei de 120.000 euro la cursul euro de 3,271 lei de la data producerii accidentului. Pentru a aplica acest curs contestatoarea a tinut cont de prevederile art.12 din OCSA 113133/2006, intrucat Tribunalul Bihor nu a mentionat cursul la care se calculeaza suma de 120.000 euro. Intimatii nu au solicitat mentionarea in dispozitivul hotararilor judecatoresti a cursului euro la care se achita despagubirea, asa incat, considera contestatoarea, se aplica norma legala mai sus aratata. Contestatoarea invedereaza ca a participat in procesul penal in calitate de asigurator de raspundere civila auto, nefiind direct raspunzatoare de producerea evenimentului si ca a incercat onorabil si cu buna credinta sa achite contravaloarea despagubirilor, dar intimatii au inteles sa-si revendice pretentiile prin executorul judecatoresc, adaugand cheltuieli inutile de executare.
In drept invoca art. 399 si urm. Cod procedura civila, Legea 136/1995 si Ordinul CSA 113133/2006.
In probatiune depune inscrisuri: instiintarea de poprire din 26.01.2011 si dovada de comunicare, adresa nr. 240714.01.2011, cererea nr. 4309/03.12.2010, procura, incheierea nr. 373/2011 a Judecatoriei Oradea, sentinta penala nr.116/2008 a Judecatoriei Alesd, decizia penala nr. 102/A/2010 a Tribunalului Bihor, decizia penala nr. 523/R/2010 a Curtii de Apel Oradea, proces verbal de stabilire a cheltuielilor de judecata din 26.01.2011, cerere de incuviintare a executarii silite, chitante de plata a onorariului de avocat.
2. Prin intampinarea depusa la termenul din 03.05.2011, intimatii au solicitat respingerea contestatiei ca nefondata.
In motivarea de fapt se arata ca prin sentinta penala nr. 116/2008 Judecatoria Alesd a stabilit ca daune morale suma de 50.000 euro pentru fiecare intimat, echivalent in lei la data platii. In apel, Tribunalul Bihor a redus cuantumul despagubirilor la 40.000 euro pentru fiecare intimat, in lei, obligand contestatoarea alaturi de inculpat si mentinand restul dispozitiilor sentintei apelate. Intimatii mai arata ca prin invocarea Ordinului CSA 113133/2006 contestatoarea formuleaza motive de fond, menite sa incalce autoritatea de lucru judecat si inadmisibile in situatia cand titlul executoriu este emis de o instanta judecatoreasca, instanta investita cu contestatia la executare fiind tinuta sa cerceteze doar daca actele de executare sunt legale. In spete similare contestatoarea a achitat despagubirea la cursul euro din ziua platii, fara a ridica probleme de natura celor din prezenta speta.
In drept invoca art. 115 si art. 399 Cod de procedura civila.
In probatiune depune inscrisuri (practica judiciara).
3. Tertul poprit, desi legal citat, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a-si preciza pozitia procesuala.
4. Instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse de parti la dosar si a dispus trimiterea de catre executorul judecatoresc a copiilor certificate de pe dosarul de executare nr. 22/E/2011.

ANALIZA INSTANTEI
In fapt, prin instiintarea de poprire emisa de BEJ Girdan Marius Florin in dosarul de executare nr. 22/2011, primita de contestatoare la 01.02.2011, acesteia i se aduce la cunostinta ca i-au fost poprite veniturile detinute la mai multe institutii bancare pana la concurenta sumei de 138.783,08 lei, compusa din 122.112 lei - rest plata daune morale si 16.671,08 lei - cheltuieli de executare. Temeiul executarii il constituie sentinta penala nr.116/2008 a Judecatoriei Alesd, investita cu formula executorie, in conexitate cu decizia penala nr. 102/A/2010 a Tribunalului Bihor, definitiva prin decizia penala nr. 523/R/2010 a Curtii de Apel Oradea. Prin ordinul de plata nr. 1/15.02.2010 emis de BRD contestatoarea vireaza suma de 138.783,08 lei, reprezentand poprire dosar executare nr. 22/2011 in contul BEJ Girdan Marius Florin deschis la RB, iar prin ordinul de plata nr. 2/07.03.2011 suma de 130.122,30 lei ajunge in contul intimatilor deschis la Raiffeisen Bank.
Disputa in prezenta speta este cu privire la cursul euro la care ar trebui calculata despagubirea de 120.000 euro, la care sunt indreptatiti intimatii in baza hotararilor judecatoresti emise de Judecatoria Alesd, Tribunalul Bihor si Curtea de Apel Oradea in dosarul penal nr. 839/177/2007.
Judecatoria Alesd a dispus ca inculpatul sa plateasca intimatilor cate 50.000 euro, echivalent in lei la data platii, ca daune morale. In apel, Tribunalul a modificat in parte sentinta penala nr. 116/2008, in sensul ca reduce suma de la 50.000 euro la 40.000 euro pentru fiecare intimat si obliga contestatoarea sa achite despagubirile alaturi de inculpat. Tribunalul mentine restul sentintei apelate, iar Curtea de Apel mentine hotararile primelor doua instante in ce priveste latura civila.
Reiese clar din dispozitivele hotararilor judecatoresti ca decizia instantelor a fost ca despagubirea sa fie achitata la cursul euro din data platii. Parcurgand motivarea instantelor penale de apel si recurs, nu s-a pus in discutie un alt curs euro, ceea ce inseamna ca se mentine cel de la data platii, dispus de Judecatoria Alesd.
Dispozitiile art. 371 ind. 2 alin.2 Cod de procedura civila arata ca obligatiile stabilite in bani se actualizeaza la data platii, indiferent ca titlul executoriu prevede sau nu criterii de actualizare, remarcandu-se astfel grija legiuitorului fata de creditorul care a pierdut din cauza devalorizarii creantei sale. Acesta este un alt temei legal pentru aplicarea cursului euro de la data platii in vederea executarii de catre contestatoare a obligatiei de dezdaunare dispusa prin titlul executoriu.
Art. 12 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 113133/2006 invocat de contestatoare prevede ca pentru prejudicii produse in unul si acelasi accident, limita de despagubire se stabileste pentru anul 2007 la un nivel de cel putin 500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei la data producerii accidentului. Astfel, cursul euro de la data accidentului se aplica la suma de 500.000 euro, pentru a se stabili in lei limita maxima pana la care asiguratorul poate acorda despagubiri. Textul invocat de contestatoare nu are aplicabilitate in prezenta speta, cu atat mai mult cu cat actul normativ era abrogat la data platii despagubirii.
Pentru motivele de mai sus, instanta va respinge contestatia la executare.
Instanta ia act ca nu s-a facut dovada cheltuielilor de judecata.. PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge contestatia la executare formulata la dosarul de executare nr. 22/2011 al BEJ Girdan Marius Florin de contestatoarea UA, cu sediul in _., in contradictoriu cu intimatii ZF, PZKT, ZLF, domiciliati in comuna T_., sat U_. judetul Bihor si cu tertul poprit RB, cu sediul in __
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 31.05.2011.

            PRESEDINTE, GREFIER,
       . .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013