Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

Contraventii.Prezumtia de nevinovatie a contravenientului si prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie

(Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele

Petentul S.C.N. a formulat plangere impotriva procesului-verbal de contraventie seria AP nr.0960177, incheiat la data de 29.07.2009 de I.P.J. Buzau - Politia ****, solicitand anularea acestuia.
Plangerea a fost inregistrata sub nr.1639/277/25.09.2009 pe rolul Judecatoriei Patarlagele.
In motivarea plangerii petentul arata ca prin procesul-verbal mentionat a fost sanctionat cu amenda in suma de 200 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.2 pct.11 din Legea nr.61/1991 republicata, retinandu-se in sarcina sa ca, in ziua de 05.07,2009, ora 21,30 a adus amenintari cu bataia si injurii si cuvinte jignitoare numitei M.M.
Sustine petentul ca situatia retinuta in procesul - verbal nu corespunde realitatii si nu este sustinuta de nici un mijloc de proba, agentul constatator bazandu-se doar pe plangerea formulata de persoana vatamata. Arata petentul ca in ziua de 05.07.2009, in timp ce cosea fanul de pe o suprafata de teren impreuna cu alte persoane, a aparut numita M.M., care este cumnata sa si a inceput sa-i adreseze cuvinte jignitoare, sustinand ca nu a respectat liniile de hotar. Petentul i-a spus acesteia sa inceteze pentru ca el cunoaste bine razorul. Numita M.M. s-a dus la Politia orasului **** si a formulat plangere impotriva sa iar agentul constatator, fara a efectua cercetari, a intocmit procesul verbal de contraventie mentionat.
Instanta a emis adresa catre Politia orasului **** solicitand sa inainteze la dosarul cauzei, documentatia care a stat la baza emiterii procesului-verbal de contraventie.
      Organul constatator nu a formulat intampinare, iar la solicitarea instantei asa cum s-a precizat mai sus, a comunicat cu adresa nr.528207/28.10.2009, ca la baza procesului-verbal de contraventie au stat prevederile art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991. A comunicat in copie reclamatia facuta de numita M.M. impotriva petentului, inregistrata la organele de politie sub nr.R.526124 din 07.07.2009.
Petentul a solicitat in dovedirea plangerii audierea a doi martori care au fost de fata la incidentul dintre acesta si M.M..
In cauza au fost ascultati martorii P.A.-C. si S.D., din declaratiile acestora retinandu-se ca in timp ce petentul cosea iarba de pe un teren, impreuna cu martorul P.A.-C., a aparut cumnata petentului M.M. si pe fondul unor neintelegeri mai vechi cu privire la folosinta terenului, aceasta i-a adresat petentului cuvinte jignitoare, insa petentul nu a ripostat, ci doar a solicitat acesteia sa inceteze si sa plece acasa.
      Se retine ca martorii P.A.-C. si S.D. au fost de fata la incidentul dintre petent si cumnata acestuia.
Din analiza probelor administrate in cauza instanta retine ca plangerea este intemeiata, asa cum se va arata in continuare.
      Agentul constatator a retinut o situatie de fapt , respectiv contraventia prevazuta de art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991 republicata in sarcina petentului, doar pe baza plangerii formulata de persoana vatamata. Intrucat nu a constatat personal contraventia, agentul constatator avea obligatia sa efectueze cercetari, sa audieze persoanele care au fost de fata la incident si coroborand probele respective, sa dispuna adoptarea unei masuri.
      Asa cum s-a retinut in cauza (Anghel contra Romaniei de Curtea Europeana a Drepturilor Omului), in situatia in care agentul nu a constatat personal fapta contraventionala, prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de contraventie nu poate functiona intrucat nu-si gaseste ratiunea. Motivul pentru care actele administrative sunt inzestrate cu aceasta caracteristica a prezumtiei de netemeinicie este increderea in faptul ca organul emitent, autoritatea (agentul in aceasta situatie) consemneaza exact faptele pe care le constata, fara alte adaugiri sau denaturari ale realitatii.
      Neconstatand personal situatia consemnata in procesul-verbal de contraventie aceasta trebuia sa se bazeze pe mijloace de proba temeinice si interpretate in mod judicios, mijloace de proba care trebuiau comunicate instantei de judecata pentru a aprecia in cadrul controlului efectuat in conformitate cu art.34 din OG nr.2/2001.
      In atare situatie, sarcina probei revenea organului constatator insa, aceasta proba nu a fost facuta. Mai mult, petentul a administrat in procedura plangerii probe concludente respectiv, declaratii de martori care au fost de fata la incident, care contrazic situatia retinuta in procesul-verbal.
      In atare situatie, instanta, in baza art.34 din OG nr.2/2001 republicata, va admite plangerea petentului si va dispune anularea procesului-verbal de contraventie, ca fiind nelegal si netemeinic.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Admite plangerea.
Anuleaza procesul verbal de contraventie.
Cu drept de recurs.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014