Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL.Nulitate absoluta-Fond Funciar

(Sentinta civila nr. din data de 31.03.2010 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat


     Pe rol fiind  judecarea actiunii civile privind nulitate absoluta - fond funciar, formulata de reclamantul  V. G. . in contradictoriu  cu paratele  COMISIA LOCALA  PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE  ASUPRA TERENURILOR ,  si COMISIA JUDETEANA  PENTRU  STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE  ASUPRA TERENURILOR .
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns pentru reclamantul V. G. avocat B. L. B. lipsind paratele Comisia Locala si Comisia Jud. de stabilire a dreptului de proprietate .
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, actiunea este scutita de taxa de timbru, cauza a fost amanata pentru a se comunica celor doua parate interogatoriile solicitate de reclamant, acestea au depus raspuns si inscrisuri , dupa care :
     Instanta inmaneaza aparatorului reclamantului raspunsurile la interogator si inscrisurile depuse.
     Avocat B. L. B. invedereaza ca reclamantul a fost instiintat de Comisia Locala Ziduri sa se prezinte pentru a ridica titlul de proprietate emis pe numele sau . Fata de actele depuse in cauza,nu mai are alte cererii de formulat,solicita cuvantul in fond.
     Instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in fond.
     Avocat B. L. B. solicita admiterea actiunii ,anularea absoluta a procesului verbal de punere in posesie , obligarea paratei Comisia locala Ziduri sa puna in posesie reclamantul cu suprafata de 10,34 ha. teren arabil sau echivalent pasune si emiterea titlului de proprietate pentru aceasta suprafata. Depune note de sedinta si precizari.
     
     
JUDECATA ,

     Examinand actele si lucrarile de la dosar constata ca reclamantul  V. G., a chemat in judecata pe paratele  Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia judeteana  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa  se constate nulitatea absoluta a procesului verbal de punere in posesie,obligarea punerii sale in posesie cu 10,34 ha teren arabil,emiterea unui nou proces verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate pentru suprafata de 10,34 ha teren arabil si obligarea comisiei judetene de a lua o hotarare asupra contestatiei sale din data de 17.06.2009.
     In motivarea de fapt a actiunii, in esenta, reclamantul arata ca la data de 10.06.2009 s-a prezentat la Comisia locala pentru a fi pus in posesie cu 10,34 ha arabil ce urma sa-i fie atribuit din fostul lot semincer al SEMPAJ,predat de ADS comisiei, s-a prezentat la fata locului si a constatat ca acest teren de fapt este pasune, s-a impotrivit punerii in posesie insa membrii comisiei l-au amenintat ca daca nu semneaza nu va mai primi nici un teren.
     Precizeaza reclamantul ca anterior acestei puneri in posesie s-a deplasat la comisia locala cu expertul judiciar care a facut o expertiza extrajudiciara urmare careia comisia i-a confirmat ca va primi din totalul de 15,34 ha , 10,34 ha teren arabil din fostul lot semincer al SEMPAJ iar pentru diferenta de 5 ha sa primeasca despagubiri.
     In aceste conditii , arata reclamantul, a facut contestatie impotriva procesului verbal la Comisia Judeteana , care nu i-a raspuns desi avea in competenta acest lucru , singura care i-a comunicat un raspuns a fost comisia locala, in sensul ca punerea in posesie nu este afectata de nulitate iar categoria de folosinta a terenului se incadreaza in terenul agricol care este format din arabil ,pasune , faneata , vie , etc., si ca oricare din aceste categorii poate fi trecuta la alta categorie la vointa proprietarului , putand fi transformat in pasune , faneata, vie, livada si invers.
      Apreciaza reclamantul ca  aceasta atitudine a comisiilor dovedeste rea credinta si ca el solicita sa se anuleze procesul verbal de punere in posesie si sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 10.34 ha teren arabil pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament liber si  nu pe pasune, care este mai putin avantajos,invocand in acest sens si jurisprudenta CEDO.
     De asemenea arata reclamantul ca  ar solicita o expertiza prin care sa se stabileasca amplasamentul terenului sau ,persoana careia i-a fost reconstituit, documentatia care a stat la baza titlului de proprietate al acestei persoane si totodata comisia locala sa depuna la dosarul cauzei Hotararea nr.370/2008, protocolul de predare primire incheiat cu ADS, a terenului predat de la SEMPAJ,intrucat din continutul acesteia reiese ca urma sa primeasca cele 10,34 ha teren arabil din fostul lot semincer al SEMPAJ.
     Totodata solicita ca la dosarul cauzei sa se depuna si documentatia ce a stat la baza cererii sale privind suprafata de 10,34 ha teren.
     In sprijinul actiunii reclamantul a depus la dosar in copii xerox proces verbal de punere in posesie, raport de expertiza tehnica extrajudiciara,plangere adresata Prefecturii judetului,  contestatie adresata Primariei comunei, adresa nr.1790/2009 emisa de Comisia locala.
     La data de 07.12.2009 parata Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat intimpinare prin care solicita respingerea actiunii ca neintemeiata  intrucat reclamantul a formulat o prima cerere inregistrata sub nr.7/18.11.1997 prin care a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate de pe urma defunctilor pentru teren extravilan situat pe raza comunei  iar o a doua cerere inregistrata sub nr.24/07.09.2005 prin care a solicitat retrocedarea in fizic a suprafetei de 15,34 ha de pe urma acelorasi defuncti.
     Arata pirita ca aceste cererii au fost analizate de comisie si le-a inaintat  comisiei judetene pentru aprobare si validare prin intocmirea anexei 39 pentru suprafata de 5 ha sub forma de despagubiri si a anexei 37 pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 10,34 ha sa-i fie atribuita in fizic, Comisia judeteana validand aceste propuneri prin HCJ 370/04.02.2008.
     Cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament  sau pe un alt amplasament liber solicitat de catre reclamant , pirita arata ca a solicitat la ADS sa i se puna la dispozitie  suprafata de 10,.34 ha teren, aceasta comunicandu-i ca a repartizat toata suprafata comisiilor locale.
     Arata pirita ca reclamantul a fost incunostintat prin adresa nr.1613/01.06.2009 prin scrisoare recomandata ca la data de 10.06.2009 va avea loc punerea in posesie ,la care acesta a participat impreuna cu comisia locala si alte persoane care au primit teren in sola respectiva, sens in care s-a incheiat si procesul verbal de punere in posesie nr.34 ce i-a fost comunicat si reclamantului la data de 24.06.2009.
     In sprijinul intimpinarii pirita a depus la dosar cererile prin care reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate din 1997 si din 2005 si un numar de 3 de adrese prin care s-a facut corespondenta  cu reclamantul si ADS-ul.
     Reclamantul a fost reprezentat de aparator ales care la data de 28.01.2010 a formulat o cerere de probatorii  trimisa prin corespondenta prin care solicita sa se depuna la dosarul cauzei de catre pirita Comisia locala inscrisurile care le-a solicitat si prin actiune depunand totodata si interogatoriu pentru  cele doua comisii.
     Instanta a comunicat cele doua interogatorii piritelor , raspunsurile acestora fiind depuse la dosar.
     Totodata comisia locala a depus la dosarul cauzei toate inscrisurile solicitate de catre reclamant , respectiv protocoalele de predare  de catre ADS , tabelul nominal conform anexei 23 in baza HCJ 355 din 20.10.2006, adresa nr.79/23.01.2008 , Hotararea nr.370/04.02.2008 a Comisiei judetene dar si titlul de proprietate nr.106588 din 07.12.2009 emis pe numele reclamantului pentru suprafata de 10.34 ha teren.
     Reclamantul prin aparator a depus note scrise la dosar prin care invoca incalcarea dispozitiilor HG 890/2005 de catre pirita Comisia locala  privind stabilirea dreptului de proprietate , fapt ce atrage nulitatea procesului verbal de punere in posesie .
     Din verificarea materialului probator administrat in cauza instanta retine ca  reclamantul a formulat cerere  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de pe urma defunctilor, initial pentru 5,60 ha teren arabil iar prin cererea din anul 2005 a solicitat retrocedarea in fizic pentru intreaga suprafata , respectiv 15,34 ha teren agricol ,motivat de imprejurarea ca i-a fost atribuit acest teren la anexa 39 despagubiri.
     Comisia locala a analizat cererile si a inaintat propuneri la Comisia judeteana , care prin Hotararea nr.370 din 04.02.2008 a atribuit in fizic ADS  a intregii suprafete inscrisa in anexa 23  ce fusese validata prin HCJ 355/20.10.2006  conform tabelului nominal pentru un numar de 39 de persoane si pentru suprafata totala de 126,64 ha teren .
      Pentru reclamant  s-a dispus radierea pozitiei 132 din anexa 39 de pe urma defunctului  cu suprafata de 10,34 ha , ramanand valabila pozitia nr.6 din anexa 37 cu aceasta suprafata  pentru atribuire in fizic de la ADS.
     Prin protocolul nr.11983/22.04.2008 comisiei locale i-a fost atribuit de catre ADS suprafata de 86,68 ha teren pe teritoriul administrativ la comunei iar prin protocolul nr.11985 din 22.04.2008 suprafata de 109,47 ha pe teritoriul administrativ al comunei ,deci in total 194,15 ha.
     Comisia locala a stabilit parcelarea acestei suprafete primita de la ADS dupa criteriul numarului de ordine din anexa 23  , validati de comisia judeteana prin HCJ 355/2006, incepand cu terenul primit pe teritoriul administrativ al comunei  si continuand cu terenul primit pe terenul administrativ al comunei.
     In aceste conditii , cum reclamantul nu figura in HCJ 355/20.10.2006 , acesta a fost pus in posesie cu suprafata de 10,34 ha pe teritoriul administrativ al comunei.
     Reclamantul a semnat procesul verbal de punere in posesie , fara nici o obiectiune , neadministrandu-si nici o proba  din care sa rezulte ca a fost fortat , amenintat, obligat sa-l semneze.
     Afirmatia reclamantului  ca in Hotararea 370/04.02.2008 a Comisiei judetene s-a facut mentiunea ca trebuia sa primeasca cele 10.34 ha teren arabil din fostul lor semincer al SEMPAJ nu este dovedita, din continutul acesteia nerezultand acest lucru, dar nici cele doua protocoale depuse la dosar .
     In aceste conditii reclamantului i s-a facut punerea in posesie cu respectarea procedurii prevazuta de HG 890/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
     Intrucat procesul verbal de punere in posesie  a fost  primit de catre reclamant fara nici o obiectiune comisia locala a inaintat documentatia la comisia judeteana in conformitate cu dispozitiile legale, art.14 din HG 890/2005 cu modificarile si completarile ulterioare pentru eliberarea titlului de proprietate, sens in care la data de 07.12.2009 i-a eliberat reclamantului si titlul de proprietate  nr.106588, pentru suprafata de 10,34 ha teren  situat pe raza comunei, titlu ce i-a fot comunicat si reclamantului.
     Fata de aceasta situatie de fapt instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiata actiunea de fata.
                                                     Pentru aceste motive
                                                   In numele legii
                                                        Hotaraste:
     Respinge actiunea civila privind nulitate absoluta - fond funciar, formulata de reclamantul  V. G. . in contradictoriu  cu paratele  Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor comuna  si Comisia judeteana  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
     Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
               
     
      
        

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010