InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

INFRACTIUNI PREVAZUTE IN LEGI SI DECRETE (OUG 195/2002)

(Sentinta penala nr. 891 din data de 03.12.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Infractiuni prevazute in legi si decrete | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


Prin sentinta penala nr 891/03.12.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 8217/311/2009 in temeiul art. 87 alin 1 din OUG 195/2002, cu aplic. art. 74 lit. a,c si art. 76 lit. d cod penal condamna pe inculpatul C.I. ,  la o pedeapsa de 10 luni inchisoare.
In temeiul art.71 C.p.interzice inculpatului drepturile prev.de art. 64 lit.a taza a II a si lit. b C.p., cu referire la art.8 CEDO si cauza Sabou si Pircalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.
In temeiul art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2 ani si 10 luni reprezentand termen de incercare, potrivit art. 82 Cod penal.
Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal in conditiile art. 359 Cod procedura penala.
In temeiul art. 71 alin. 5 c.p. suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.
In temeiul art. 191 Cod procedura penala obliga inculpatul la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.
Prin rechizitoriul nr 2346/P/2009 din data de 19.08.2009 al Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 07.09.2009 sub nr. 8217/311/2009 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului C.I. pentru savirsirea infractiunii prev. de art. 87 alin 1 din OUG 195/2002.
Din continutul actului de sesizare rezulta ca in data de 06.05.2009 inculpatul C.I.a condus pe drumurile publice pe DN 64, pe raza comunei Gradinari, jud Olt, un autoturism avand in sange o concentratie de alcool ce depaseste limita legala.
In cursul cercetarii judecatoresti a fost audiat inculpatul care a recunoscut si regretat savarsirea infractiunii pentru care a fost trimis in judecata.
In aparare inculpatul a solicitat si instanta de judecata a incuviintat proba cu inscrisuri in circumstantiere, fiind depusa o caracterizare de la primaria locului de domiciliu.
Analizind materialul probator administrat in cauza instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt :
In ziua de 06.05.2009 inculpatul a fost depistat, de organele politiei rutiere si cele locale aflate in control asupra traficului rutier pe raza com. Gradinari la volanul autoturismul Dacia 1310 cu nr. de inmatriculare OT-57-YLO, la control constatandu-se ca acesta se afla sub influenta alcoolului, recunoscand ca anterior consumase bauturi alcoolice.
Astfel, testat cu aparatul alcooltest Drager a rezultat ca inculpatul C.I. avea o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care a fost condus la Spitalul Dragasani, unde i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei si in urma analizelor de laborator a rezultat o imbibatie alcoolica de 1,55 gr %o - proba I  de la ora 1310 din data de 06.05.2009 , respectiv  de 1,40 gr %o - proba II de la ora 1410 .
Audiat atat in cursul urmaririi penale cat si in cursul cercetarii judecatoresti inculpatul a recunoscut faptul ca anterior consumase vin in timp ce a servit masa de pranz, dupa care s-a urcat la volanul autoturismului sau cu nr.OT-57-YLO si pe care l-a condus pe drumurile publice DN64, de pe raza com. Gradinari, si aflandu-se in trafic a fost depistat de organele de politie ca depasise usor viteza admisa in localitate, apoi constatandu-se in prezenta martorilor asistenti ca avea o imbibatie alcoolica, cu valorile anterior mentionate.
Instanta apreciaza ca fapta inculpatului C.I. de a conduce pe drumurile publice un autovehicul cu o concentratie de alcool in sange ce depaseste limita legala intruneste elementele constitutive ale infractiunilor prev de art 87 alin 1 din OUG 195/2002 .
Se apreciaza ca actionind in acest mod inculpatul a prevazut rezultatul faptei sale si a urmarit producerea lui retinindu-se ca forma de vinovatie intentia directa.
Vinovatia inculpatului C.I. este dovedita prin urmatoarele mijloace de probe: proces verbal de constatarea faptei, buletinul de analiza toxicologica alcoolemie nr.757/E/640/641/08.05.2009, declaratii martori, declaratii inculpat.
La individualizarea pedepsei ce va fi aplicata inculpatului instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev de art 72 c.p. respectiv dispoz. partii generale limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savirsite, persoana infractorului si atitudinea acestuia in timpul desfasurarii procesului penal, circumstantele concrete in care a fost savirsita fapta.
Avind in vedere aceste argumente respectiv atitudinea sincera a inculpatului pe parcursul urmaririi penale si a cercetarii judecatoresti, varsta acestuia, reputatia de care se bucura in societate, atitudinea acestuia dupa savarsirea faptei rezultand din prezentarea sa in fata instantei de judecata si comportarea sincera in cursul procesului penal, urmeaza ca in baza art 345 alin 2 c.p.p sa se dispuna condamnarea inculpatului pentru savirsirea infractiunii prev de art  87 alin 1 din OUG 195/2002.
Fata de aceste elemente se apreciaza ca aplicarea unei pedepse cu inchisoarea orientata sub minimul special prevazut de lege este de natura sa realizeze scopul educativ si preventiv prev de art 52 c.p., instanta retinand in sarcina inculpatului cu ocazia individualizarii pedepselor ca imprejurari care pot constitui circumstante atenuante conduita buna a inculpatului inainte de savarsirea infractiunii si atitudinea acestuia dupa savarsirea infractiunii rezultand din prezentarea sa in fata instantei si comportarea sincera in cursul procesului penal astfel ca va face aplicarea disp art 74 lit a si c si art 76 lit d c.p. referitoare la efectele circumstantelor atenuante urmand a scadea pedeapsa sub minimul special prevazut de lege.
Potrivit disp art 71 alin 1 c.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev de art 64 c.p., iar condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a - c din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa or pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.
Astfel in baza art 71 c.p. vor fi interzise inculpatului drepturile prev de art 64 alin 1 lit a teza II si lit b c.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.
Cat priveste continutul si modul de executare a pedepselor accesorii, si acestea au suferit modificari esentiale, de natura a le pune de acord cu jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului (Hotararea Sabou si Pircalab contra Romaniei, M. Of., Partea I, nr. 484 din 08.05.2005). In acest sens, art. 71 alin. (2) C. pen. prevede ca interzicerea drepturilor electorale (art. 64 lit. a)-c) C. pen.) este atrasa de drept de condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii, de la ramanerea definitiva a condamnarii pana la executarea pedepsei, gratierea totala sau a restului de pedeapsa sau pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei. Interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. d) si e) C. pen. nu mai opereaza de drept, ca urmare a condamnarii, ci este supusa aprecierii judecatorului in functie de natura si gravitatea infractiunii savarsite, imprejurarile cauzei, persoana infractorului, interesele copilului sau ale persoanei aflate sub tutela sau curatela.
In ceea ce priveste interzicerea de drept a drepturilor electorale, cf. art. 71 alin. (2) C. pen. modificat, se impune a fi valorificata jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului, respectiv Hotararea Hirst contra Marii Britanii din 6 octombrie 2005 care a statuat ca interzicerea de drept a drepturilor electorale incalca art. 3 al Protocolului nr. 1. In motivarea hotararii s-a aratat ca acest articol garanteaza drepturi individuale, cum ar fi, de pilda, dreptul la vot, recunoscand in acelasi timp ca aceste drepturi individuale nu sunt absolute, ci pot face obiectul unor limitari implicite si care sunt supuse unei largi marje de apreciere din partea statelor care, la randul ei, este supusa unei verificari din partea Curtii Europene pentru a se asigura ca aceste limitari nu reduc dreptul pe care il vizeaza intr-o maniera care sa ii atinga substanta insasi sau sa il priveze de efectivitate (a se vedea si Hotararea Mathieu-Mohin si Clerfayt impotriva Belgiei din 2 martie 1987). Astfel, jurisprudenta CEDO a stabilit ca orice restrictie trebuie sa vizeze un scop legitim si mijloacele restrictive utilizate sa fie proportionale. Referitor la interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 64 lit. c) C. pen. se impun urmatoarele precizari din punct de vedere al concordantei cu dreptul comunitar. Astfel, limitarile impuse liberei circulatii a persoanelor si serviciilor ca urmare a interzicerii ope legis a drepturilor prevazute de art. 64 lit. c) C. pen. pot intra in contradictie cu directivele comunitare. Astfel conform principiului teritorialitatii legea romana se aplica faptelor savarsite pe teritoriul Romaniei, chiar daca faptuitorul este cetatean strain.
O condamnare trebuie sa fie proportionala cu scopul legitim urmarit, iar autoritatile nationale sa ofere motive pertinente si suficiente pentru a o justifica.
Interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii se aplica, potrivit normei nationale, automat si absolut, cu titlu de pedeapsa accesorie, oricarei persoane care executa o pedeapsa cu inchisoarea, in absenta controlului cu privire la proportionalitate exercitat de o instanta
Sistemul sanctionator nu trebuie sa conduca ia compromiterea libertatilor prevazute de tratate ca in cazul in care o sanctiune ar fi vadit disproportionata fata de gravitatea infractiunii incat ar conduce la o restrangere a libertatilor garantate de dreptul comunitar.
Curtea de la Luxemburg a considerat (CJCE 29 febr. 1996-Skanavi et Chryssarthakopoulos 193/94, Rec. CJCE partea 1 929, 955) ca statele membre nu sunt libere sa prevada sanctiuni disproportionate de natura sa impiedice libera circulatie a persoanelor serviciilor, ceea ce este de natura sa intareasca faptul ca, si in aprecierea limitarii drepturilor ca urmare a aplicarii unei pedepse accesorii, trebuie avut in vedere proportoonalitatea consecintelor juridice cu situatia care le-a generat.
In raport de cele sus mentionate se apreciaza ca inculpatul este nedemn in ceea ce priveste exercitarea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II a si lit b c.p. respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, astfel ca pe durata executarii pedepsei principale vor fi interzise inculpatului aceste drepturi.
In ceea ce priveste individualizarea modalitatii de executare a pedepsei aplicate instanta apreciaza ca scopul sanctionator si preventiv al pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.
Avind in vedere ca inculpatului urmeaza sa i se aplice o pedeapsa mai mica de 3 ani inchisoare iar acesta nu a mai fost condamanat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, exceptind cazul cind condamnarea intra in vreunul din cazurile prev de art 38 c.p., scopul pedepsei putind fi atins chiar fara executarea acesteia, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile prev de art 81 c.p. in baza acestor prevederi legale urmeaza sa dispuna suspendarea conditionata a executarii pedepsei fixind conform art 82 c.p. termen de incercare pe o durata de 2 ani la care se va adauga durata pedepsei ce va fi aplicata.
In baza art. 359 c.p.p. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art 83 c.p. care atrag revocarea suspendarii conditionate.
Potrivit disp art 71 alin 5 c.p. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii sau a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii.
Astfel in baza art 71 alin 5 c.p. instanta va dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii aplicate inculpatului in conditiile art 71 rap la art 64 alin 1lit a teza a II a si b c.p. pe durata suspendarii conditionate a pedepsei.
Vazind si dispoz art 191 alin 1 c.p.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete

Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010