InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

INSELACIUNE

(Sentinta penala nr. 943 din data de 18.12.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Inselaciune | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


Prin sentinta penala nr 943/18.12.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 4876/311/2008 in baza art. 334 c.pr.pen. dispune schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru care a fost trimis in judecata inculpatul U.C.M. din infractiunile prev de :
- 26 c.p. rap la  215 alin 1, 3 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. si art 37 lit a c.p.
in infractiunea prev de :
- art 26 c.p. rap la  215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. si inlaturarea disp art 37 lit a c.p. (punctele 2 si 3 din rechizitoriu)
In baza art. 11 alin 1 lit c din Legea 87/1994 cu aplic art 13 c.p. condamna pe inculpatul A.C.M. la o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savirsirea infractiunii de evaziune fiscala.
In baza art. 53 pct. 2 lit. a si art. 65 Cod penal aplica inculpatului  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. c Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
In baza art 215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. condamna pe inculpatul A.C.M. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art 215 alin 1 si 3 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. condamna pe inculpatul A.C.M. la pedeapsa de 3 ani si 6 luni  inchisoare.
Constata ca faptele deduse judecatii sint concurente cu faptele pentru care inculpatul A.C.M. a fost condamnat prin s.p. 1053/26.05.2009 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu in dosarul 5347/318/2009, definitiva prin d.p. nr 523/08.07.2009 pronuntata de Tribunalul Gorj, sentinta prin care inculpatului i-a fost aplicata pedeapsa rezultanta de 5 ani si 2 luni inchisoare ca urmare a contopirii pedepselor  aplicate prin:
- s.p. 201/2007 a Tribunalului Olt, definitiva prin d.p. 3461 a ICCJ 
- s.p. 55/23.03.2008 a Judecatoriei Slatina, defintiva prin d.p. 751/04.11.2008 a Curtii de Apel Craiova
- s.p. 30/16.01.2007 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin d.p. 767/07.11.2008 a Curtii de Apel Craiova
- s.p. 528/17.06.2008 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin d.p. 366/09.04.2009 a Curtii de Apel Craiova.   
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani si 2 luni inchisoare aplicata inculpatului A.C.M. prin s.p. 1053/26.05.2009 a Judecatoriei Tg Jiu, definitiva prin d.p. 523/08.07.2009 a Tribunalului Gorj in pedepsele componente pe care le repune in individualitate astfel:
- pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala 201/04.12.2007 a Tribunalului Olt, definitiva prin d.p. 3461 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in pedepsele componente de 4 ani, 2 ani, 4 ani, 2 ani inchisoare;
- pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare aplicata prin s.p. 55/23.01.2008 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin d.p. 751/04.11.2008 a Curtii de Apel Craiova in pedepsele componente de 3 ani si 6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, 4 ani, 1 an, 3 ani, 6 luni, 1 an, 2 ani, 1 an si 6 luni si 5 luni inchisoare inlaturand sporul de 1 an inchisoare
- pedeapsa rezultanta de 3 ani aplicata prin s.p. nr.30 din 16.01.2007 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin decizia penala nr.767 din 07.11.2008 a Curtii de Apel Craiova in pedepsele de 3 ani si de 10 luni inchisoare
- pedeapsa de 5 ani inchisoare aplicata prin s.p. 528/17.06.2008 pronuntata de Judecatoria Slatina, definitiva prin d.p. 366/09.04.2009 a Curtii de Apel Craiova in pedepsele de 4 ani, 1 an, 2 ani, 2 ani, 1 an, 6 luni, 1 an, 2 ani, 2 ani, 3 ani, 3 ani, 3 ani, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, 3 ani, 1 an, 4 ani inchisoare.
In baza art. 36 alin.l contopeste pedepsele aplicate inculpatului pentru faptele deduse judecatii cu pedepsele rezultate in urma descontopirii s.p. 1053/26.05.2009 a Judecatoriei Tg Jiu, definitiva prin d.p. 523/08.07.2009 a Tribunalului Gorj urmand ca inculpatul A.C.M. sa execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani si 2 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. c Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
Anuleaza mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr 1241/09.07.2009 emis in executarea s.p. 1053/26.05.2009 a Judecatoriei Tg Jiu, definitiva prin d.p. 523/08.07.2009 a Tribunalului Gorj si dispune executarea unui mandat de executare corespunzator prezentei sentinte.
Constata ca inculpatul A.C.M.  a fost liberat conditionat la data de 21.07.2009 prin s.p. 1384/16.07.2009 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, definitiva prin nerecurare, cu un rest neexecutat de 619 zile.
In baza art 88 c.p. deduce din pedeapsa perioada executata incepand cu 02.02.2006 pana la data liberarii conditionata, respectiv 21.07.2009. 
In baza art.71 C.p.interzice inculpatului A.C.M. drepturile prev.de art. 64 alin 1 lit.a teza a II-a si lit. b C.p., cu referire la art. 8 CEDO si cauza Sabou si Pircalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.
In baza art. 7 din L 26/1990, modificata prin L 161/2003 copie de pe  hotarare se va comunica O.R.C. de pe langa Tribunalul Olt in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive a hotararii.
In baza art. 13 alin. 1 din L 241/2005 copie de pe  dispozitivul hotararii se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului dupa ramanerea definitiva a hotararii.
In baza art 26 c.p. rap la  215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. si inlaturarea disp art 37 lit a c.p. (punctele 2 si 3 din rechizitoriu) condamna pe inculpatul U.C.M. la pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare.
Constata ca faptele deduse judecatii sunt concurente cu faptele pentru care a fost condamnat inculpatul U.C.M. prin :
- s.p. 809/1999 a Tribunalului Timis, definitiva prin d.p. 2004/15.04.2004 a ICCJ
- s.p. 73/2003 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin d.p. 375/01.11.2004 a Curtii de Apel Craiova 
- s.p. 90/07.06.2005 a Tribunalului Teleorman, definitiva prin d.p. 1194/23.02.2006 a ICCJ
- s.p. 155/08.03.2006 a Judecatoriei Filiasi, definitiva prin nerecurare,
pedepse ce au fost contopite in pedeapsa rezultanta de 9 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara de interzicere a drepturilor prev de art 64 lit a, b, c c.p. prin s.p. 5807/11.12.2006 pronuntata de Judecatoria Craiova, definitiva prin d.p. 121/02.02.2007 a Tribunalului Dolj.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 9 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara de interzicere a drepturilor prev de art 64 lit a, b c.p. aplicata prin s.p. 5807/11.12.2006 pronuntata de Judecatoria Craiova, definitiva prin d.p. 121/02.02.2007 a Tribunalului Dolj in pedepsele componente pe care le repune in individualitatea lor astfel:
Inlatura sporul de  1 an inchisoare aplicat prin sent. penala nr. 809/13.12.1999  a Tribunalului Timis.
Decontopeste pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare aplicata inculpatului U.C.M., prin sentinta penala nr. 809/13.12.1999 a Tribunalului Timis, definitiva prin decizia penala nr. 2004/15.04.2004 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in pedepsele componente de:
- 5 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 257 Cp. cu aplicarea art 41 alin. 2 Cp.
- 7 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 208 alin. 1, art, 209 lit e, g, i C.p.
- 2 ani inchisoare pt. sav. infr.prev. de art. 288 Cp.
- 4 ani inchiosoare pentru sav.infr. prev. de art. 178 din Lg 141/1997 si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art  64 lit. a, b Cp. pe timp de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
- 3 ani inchisoare pentru sav, infr. prev. de art. 26 raportat la art. 12 din Lg 87/1994 si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev art. 64 lit.a, b Cp. pe timp de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 8 ani inchisoare aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 90/07.06.2005 a Tribunalului Teleorman, definitiva prin decizia penala nr. 1194/23.02.2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in pedepsele de:
- 8 ani inchisoare pentru sav. infractiunii prev. de art. 215 alin. 3 si 4 Cp, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp.
- 3 ani si 6 luni inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 215 alin. 3 si 4 Cp. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp.
- 4 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art.  323 alin, 1 si 2 Cp.
Inlatura sporul de 1 an inchisoare aplicat prin sentinta penala nr. 73/28.01.2003 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin decizia penala nr. 1375/01.11.2004 a Curtii de Apel Craiova.
Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare aplicata condamnatului U.C.M. prin sentinta penala nr. 73/2003 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin decizia penala nr.  1375/2004 a Curtii de Apel Craiova in pedepsele:
- 3 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 215 alin. 1,2,3 Cp.
- 3 ani inchisoare pentru sav.infr. prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cp.
- 3 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 31 alin. 2 Cp. rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cp.
- 3 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2,3 Cp,
- l an si   8 luni inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 20 rap. la art. 215 Cp. alin. 1,2,3 Cp.
si pedeapsa de 2 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 155/08.03.2006 a Judecatoriei Filiasi, definitiva la data de 05.04.2006 pentru sav.infr. prev. de art. 184 alin. 2,4 Cp. cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c Cp. si art. 76 lit. e Cp.
In baza art 36 alin 1 c.p. contopeste pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata pentru faptele deduse judecatii cu pedepsele rezultate in urma descontopirii s.p. 5807/11.12.2006 a Judecatoriei Craiova definitiva prin d.p. 121/02.02.2007 a Tribunalului Dolj urmand ca inculpatul U.C.M. sa execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani inchisoare si 2 ani  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, b c.p. dupa executarea pedepsei principale.
In baza art.71 C.p.interzice inculpatului U.C.M. drepturile prev.de art. 64 alin 1 lit.a teza a II-a si lit. b C.p., cu referire la art. 8 CEDO si cauza Sabou si Pircalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.
Anuleaza mandatul emis in executarea s.p. 5807/2006 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin d.p. 121/02.02.2007 a Tribunalului Dolj si dispune emiterea unui mandat de executare corespunzator prezentei hotarari.
Constata ca inculpatul U.C.M. a fost liberat conditionat la data de 13.10.2009 conform s.p. 1311/2009 a Judecatoriei Deva cu un rest neexecutat de 1254 zile.
In baza art 88 c.p. deduce din pedeapsa perioada executata intre 29.04.1998 - 28.05.1998 si 20.04.2004 - 13.10.2009 (data liberarii conditionate).
In baza art. 14 si 346 alin 1 c.p.p. admite actiunile civile formulate de S.C. A,  S.C. A T si S.C. MRPP, si obliga in solidar pe inculpatii A.C.M. si U.C.M. la plata de despagubiri civile catre partile civile sus mentionate astfel:
- 432.572.398 lei ROL catre S.C. MRPP
- 366.999.590 lei ROL catre S.C. A
- 183.789.795 lei ROL catre S.C. A T
Admite actiunile civile formulate de ANAF - DGFP Olt,cu sediul in Slatina, str Manastirii nr 1 Bis, jud Olt,  S.C. EPIE si S.C. SEF, cu sediul in Fieni, str Garii nr 1, jud Dambovita si obliga pe inculpatul A.C.M. la plata de despagubiri civile catre partile civile astfel:
- 15.488.575 lei RON catre DGFP Olt
- 62.197.211 lei ROL catre , S.C. EPIE
- 291.911.279 lei ROL catre S.C. SEF
In baza art.191 alin. 1 C.p.p. obliga inculpatii A.C.M. si U.C.M. la plata sumei de cate 2.200 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 600 lei onorariu aparatori numiti din oficiu.
Prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina 3376/P/2004 din 06.08.2008 inregistrat pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 4876/311/2008 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate  (arestati in alta cauza) a inculpatului A.C.M. pentru savarsirea infractiunilor prev de:
- art 11 alin 1 lit c din legea nr 87/1994 cu aplic art 13 c.p.
- art 215 alin 1 si 3 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p.
- art 215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. (punctele 1-5 din rechizitoriu)
si a inculpatului U.C.M. pentru savarsirea infractiunii prev de:
- art 26 c.p. rap la art 215 alin 1 si 3 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. si art 37 lit a c.p. (punctele 2 si 3 din rechizitoriu).
Din continutul actului de sesizare rezulta ca inculpatul A.C.M. in calitate de administrator al S.C. P Slatina nu a evidnetiat in actele contabile operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate in scopul de a nu plati impozitul. In sarcina aceluiasi inculpat s-a mai retinut ca in calitate de administrator al S.C. P Slatina a indus in eroare in scopul obtinerii unui folos material S.C. A agentiile Arad si Timis, S.C. MRPP, S.C. EPIE Slatina si S.C. SEF.
In sarcina inculpatului U.C.M. s-a retinut aceea ca  l-a ajutat pe inculpatul A.C.M. sa induca in eroare in scopul obtinerii unui folos material S.C. A agentiile Arad si Timis, S.C. MRPP.
In cursul cercetarii judecatoresti a fost audiat inculpatul U.C.M. care a recunoscut savarsirea infractiunilor pentru care a fost trimis in judecata.
Inculpatul A.C.M., dupa liberarea conditionata din penitenciar nu s-a mai prezentat la solicitarea instantei pentru a fi audiat in legatura cu faptele pentru care a fost trimis in judecata.
La termenele de judecata cand acesta a fost prezent falandu-se in stare de arest preventiv nu a fost posibila audierea sa fie datorita lipsei de aparare, fie datorita lipsei de procedura cu celalalt inculpat arestat a carui prezenta la solutionarea cauzei era obligatorie sau a lipsei de procedura cu vreuna din partile civile.
Au fost audiati martorii, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.
Din fisele de cazier judiciar rezulta ca inculpatii au mai fost condamnati anterior la pedeapsa inchisorii, faptele deduse judecatii fiind concurente cu faptele pentru care inculpatii au mai fost condamnati anterior.
Din oficiu instanta a dispus intocmirea unor referate privind punerea in executare a pedepselor pentru care inculpatii au fost condamnati anterior.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a stabilit urmatoarea situatie de fapt.
1. La data de 05.07.2004, Garda Financiara - Sectia Olt sesizeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, cu privire la faptul ca incepand cu anul 2003 S.C. P Slatina, administrata de inculpatul A.C.M. a desfasurat activitati comerciale pe care nu le-a inregistrat in evidentele contabile, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale catre stat.
La data de 28.06.2005, Garda Financiara - Sectia Olt sesizeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Olt cu privire la aceleasi aspecte.
In luna noiembrie 2003, organele de politie s-au sesizat cu privire la faptul ca S.C. P administrata de inculpatul A.C.M. a desfasurat activitati comerciale si nu a achitat obligatiile catre bugetul de stat, iar cu ocazia intocmirii documentelor a indus in eroare mai multe societati comerciale.
In cursul efectuarii actelor de cercetare penala, organele de politie au solicitat D.G.F.P. Olt sa efectueze un control la S.C. P Slatina, administrata de inculpatul A.C.M. si martora A.D..
Cu ocazia controlului efectuat s-a constat ca S.C. P Slatina are depuse la Administratia Finantelor Publice declaratii pe proprie raspundere din care rezulta ca de la infiintare si pana la data controlului societatea nu a desfasurat activitati comerciale.
Din documentele puse la dispozitia organelor de politie rezulta ca S.C. P Slatina a aprovizionat marfuri in valoare de 1.676.024.590 ROL, iar T.V.A.-ul aferent fiind in suma de 306.012.074 lei (ROL).
   Astfel, principalii furnizori de marfuri ai S.C. P Slatina au fost S.C. EPIE Slatina, S.C. MR, S.C. A Arad si S.C. SEF Fieni.
In urma controlului efectuat organele financiare au calculat obligatiile fiscale ale S.C. P catre bugetul de stat, si anume:  T.V.A. - 20.652.142.708 lei (ROL), dobanzi T.V.A. - 1.159.662.968 lei (ROL), penalitati T.V.A. conform O.G. 26/2001 - 454.310.480 lei (ROL), impozit pe profit - 18.761.535 lei (ROL), dobanzi impozit pe venit - 1.038.680 lei (ROL), penalitati impozit venit conform OG 26/2001 - 380.137 lei (ROL) si confiscari Legea 12/1990 R- 110.445.282.178 lei (ROL).
In cauza a fost efectuata o expertiza contabila nr.544/11.06.2004 care a concluzionat, printre altele, faptul ca obligatiile fiscale catre bugetul statului stabilite de reprezentantii D.G.F.P.Olt in sarcina S.C. P Slatina prin procesul verbal nr.2154/2004, sunt reale.
Expertiza constata ca obligatiile fiscale catre bugetul statului stabilite in sarcina S.C. P sunt de 22.160.088.430 lei (ROL), din care T.V.A. - 20.244.341.908 lei (ROL), dobanzi - 14.491.470.087 lei (ROL) si penalitati de - 424.276.435 lei (ROL), (filele 52-57 vol.II, d.u.p.)
2. In cursul efectuarii cercetarilor, mai multe societati comerciale au sesizat organele de politie cu privire la faptul ca S.C. P le-au indus in eroare prin emiterea unor instrumente de plata care in momentul introducerii in banca au fost refuzate din lipsa disponibil in cont.
Astfel, la data de 26.09.2003, S.C. A Arad a vandut catre S.C. P cantitatea de 40.000 kg. samanta de grau, conform facturii fiscale nr.6758181/26.09.2003 in valoare de 367.599.590 lei (ROL), iar Agentia Timis a aceleiasi societati a vandut catre S.C. P cantitatea de 20.000 kg. samanta de grau conform facturii fiscale nr.9233555/26.09.2003 in valoare de 183.789.795 lei (ROL).
In acest sens, S.C. P Slatina a emis fila CEC nr. P 308 02979379 care in momentul introducerii la plata a fost refuzata pentru motivul lipsa disponibil in cont.
In declaratiile date in fata organelor de urmarire penala si in cursul cercetarii judecatoresti inculpatul A.C.M. a precizat faptul ca in perioada respectiva i-a cunoscut pe inculpatul U.C.M. si martorul B.M., care l-au ajutat sa comercializeze semintele de grau. (filele 176-182 vol.III, d.u.p.).
Martorul B.I.M. care desfasura activitati in domeniul agriculturii, a luat legatura cu furnizori de seminte, astfel incat marfa a fost adusa in municipiul Slatina, iar de transport s-a ocupat acesta si inculpatul U.C.M..
Instrumentele de plata au fost completate si stampilate de catre inculpatul A.C.M., insa fara a evidentia documentele respective in evidenta contabila si fara a achita obligatiile de stat.
Aceste  aspecte  sunt  confirmate  de  catre  martorul  D.C. - director la SC A S.A. - Agentia Arad , care precizeaza faptul ca in data de 26.09.2003 inculpatul A.C.M. a achizitionat grau samanta in valoare de 367.599.590 lei (ROL) si acesta a emis fila CEC seria P  02979379 scadenta la 10.10.2003, care in momentul introducerii la plata a st refuzata din lipsa partiala de disponibil, (fila 101, vol.II, d.u.p.).
De asemenea, martorul C.M. a declarat faptul ca la inceputul lunii septembrie 2003, martorul B.I.M. a solicitat cumpararea cantitatii de seminte de grau de 120 tone pentru societatea administrata de acesta si cantitatea de 60 tone pentru un prieten de-al sau, administrator la S.C. P - Slatina, urmand ca plata sa se faca cu fila CEC.
Astfel, la data de 26.09.2003 au fost trimise cantitatile solicitate de grau si intocmite  o factura fiscala pentru S.C. I A- Slatina, administrata de martorul B.M. si doua facturi fiscale pentru S.C. P - Slatina, pentru 40 tone de la agentia Arad si 20 tone pentru agentia
Martorul C.M., a precizat faptul ca graul si facturile fiscale au fost primite si semnate la rubrica de primire de catre martorul B.M., pentru S.C. P-Slatina, iar filele CEC (semnate si stampilate) pentru plata cantitatii de grau ale aceleiasi firme, au fost inmanate tot de catre martorul B.M.. ( filele l51-154, vol.II, d.u.p.).
In urma verificarilor efectuate de organele de politie, s-a stabilit faptul ca o parte din samanta de grau aprovizionata a fost vanduta catre S.C. A Bucinisu, jud.Olt, iar aceasta societate a achitat cu numerar pentru marfa respectiva si a evidentiat cheltuielile in registrul de casa. (filele 37-39 vol.I, filele 52-61 vol.II, d.u.p.).
Pentru sumele incasate de la S.C. A Bucinisu au fost eliberate chitante de catre S.C. P, care au fost ridicate in copie.(filele 75-97 vol.I, d.u.p.).
In declaratia data in fata organelor de politie, martorul B.M. a precizat ca inculpatul U.C.M. l-a contactat in vederea achizitionarii graului pentru S.C. P administrata de inculpatul A.C.M., iar, ulterior cei doi i-au inmanat documentele societatii respective si s-au deplasat impreuna in mun. Craiova pentru a incheia conventia cu martorul C.M..(filele 201-204 vol.III, d.u.p.).
S.C. A - Agentia Arad s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 366.999.590 lei (ROL), (fila 148 vol. II, d.u.p.).
S.C. A - Agentia Timis s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 183.789.795 lei (ROL), (fila 141   vol. II, d.u.p.).
3. La data de 09.02.2004, S.C. MRPP a sesizat organele de politie cu privire la faptul ca S.C. P administrata de inculpatul A.C.M. i-a indus in eroare cu prilejul incheierii unui contract pentru livrare motorina si benzina in valoare 432.572.398 lei (ROL) pentru care au fost emise 3 file CEC, care in momentul introducerii la plata au fost refuzate din lipsa de disponibil in cont.
Astfel, S.C. P administrata de inculpatul A.C.M. a aprovizionat carburanti (benzina, motorina), in valoare totala de 12.572.398  lei  (ROL) in baza contractului nr. 1075/2003  si  a  facturilor 17233475/15.10.2003 si 7260166/31.10.2003 (filele 59-61, vol.III, d.u.p.), pentru care a emis 3 file CEC cunoscand ca nu exista disponibil necesar in contul societatii, respectiv filele CEC cu seriile P 308 02979376 cu termen scadent la data de 5.06.2004, in valoare de 210.000.000 lei (ROL), P 308 02979377 cu termen scadent la data de 15.06.2004, in valoare de 210.000.000 lei (ROL) si P 308 2979378 cu termen scadent la data de 15.06.2004, in valoare de 210.000.000 (ROL), care in momentul introducerii la plata au fost   refuzate pentru motivul lipsa de disponibil in contul emitentului, interdictie bancara si fila CEC anulata, (filele 45-143, d.u.p.).
Conform adresei 1506/11.03.2004 emisa de S.C. MRPP, utilizarea cardurilor tip garaj detinute de catre firma PRITAX nu este posibila fara cunoasterea codului PIN, care este inmanata in plic sigilat beneficiarului, astfel incat responsabilitatea utilizarii acestor carduri revine exclusiv utilizatorului. ( fila 71, vol.III, d.u.p.).
Fiind audiat inculpatul A.C.M., atat in cursul urmaririi penale cat si in cursul cercetarii judecatoresti, a declarat ca impreuna cu inculpatul U.C.M. si martorul B.M. au hotarat sa aprovizioneze motorina si benzina pe societatea sa, de la S.C. MRPP in baza unui contract in care sa se mentioneze faptul ca plata se va face in anul 2004, dupa recoltarea graului. Motorina achizitionata, urma sa fie folosita de martorul B.M. la utilajele de la societatea administrata de catre acesta.
La data de 18.09.2003, inculpatul A.C.M. impreuna cu inculpatul U.C.M. s-au deplasat la S.C. MRPP., unde au incheiat contractul nr.1075/l8.09.2003 intre aceasta societate si S.C. P, aspecte confirmate de catre martora D.D.S., care a precizat in declaratiile date in cursul procesului penal faptul ca la solicitarea inculpatului A.C.M. a completat cele 3 file CEC care fusesera semnate si stampilate in prealabil de acesta (filele 57-58 vol.III, d.u.p.).
S-a retinut faptul ca la incheierea contractului dintre cele doua societati, inculpatilor A.C.M. si U.C.M. le-au fost eliberate mai multe carduri, in baza carora acestia puteau sa ridice carburanti (filele 57,58, 71-73, vol.III, d.u.p.).
Inculpatul U.C.M. a recunoscut faptul ca in numele inculpatului A.C.M.-administratorul S.C. P Slatina, a contactat-o pe martora D.D.S. in vederea incheierii contractului cu S.C. MRPP., dupa care a ridicat in mai multe randuri cantitati de carburanti din statiile "MOL" atat pentru autoturismul proprietatea sa, cat si in interesul inculpatului A.C.M..
Martorul Fedelesanu Ion a declarat faptul ca, in discutiile avute cu inculpatii A.C.M. si U.C.M., acestia i-au relatat ca a incheiat contracte cu S.C. A si SC MRPP pentru achizitionarea de samanta de grau si carburant si ca in prezenta sa cei doi au valorificat diferite cantitati de motorina (filele 158-167, vol.III, fil.75-78, vol. Ivan Adinel Constantin, d.u.p.).
SC MRPP s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 432.572.398 lei (ROL) - fila 55, vol. III, d.u.p.
4. La data de 26.11.2003, SC EPIE Slatina, a sesizat organele de politie cu privire la faptul ca reprezentantii S.C. P Slatina, i-au indus in eroare prin emiterea unei file CEC, care in momentul introducerii la plata a fost refuzata pe motiv lipsa disponibil in cont.
  In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca in luna octombrie  2003,  inculpatul A.C.M. - asociat la S.C. P Slatina a ridicat de la SC EPIE- Slatina rulmenti valoarea de 429.495.901 lei (ROL) si pentru care a emis fila CEC seria P.308 12979383.
Din actele de cercetare rezulta ca martorul T.C. 1-a ajutat si 1-a pus in legatura cu reprezentantii SC EPIE Slatina, pe inculpatul A.C.M., insa de tranzactie s-a ocupat efectiv acesta, ridicand cantitatile de rulmenti respective si depozitandu-le numai in locatii cunoscute numai de acesta.
Intrucat nu a putut fi vanduta intreaga cantitate de rulmenti, martorul T.C. a restituit o mare parte din aceasta cantitate SC EPIE Slatina.
In declaratia data la organele de politie martorul T.C. a confirmat aceste aspecte si a recunoscute ca a semnat doua facturi fiscale emise de SC EPIE - Slatina, insa a precizat ca a restituit marfa respectiva, deoarece inculpatul A.C.M. incepuse sa vanda rulmentii achizitionati la un pret mic si exista posibilitatea ca acesta sa vanda intreaga cantitate si sa nu plateasca, (filele 79-82, vol. Ivan Adinel Constantin, d.u.p.).
SC EPIE Slatina, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 62.197.211 lei (ROL) - filele 21-22. vol. III, d.u.p.
5. La data de 10.03.2004 SC SEF, a sesizat organele de politie cu privire la faptul ca in perioada 25.09.2003-11.11.2003 a livrat catre S.C. P- Slatina, marfuri in valoare de 390.306.120 lei ROL, urmand ca plata sa fie facuta anterior la o data stabilita de comun acord.
Din actele de cercetare penala efectuate rezulta ca martorul T.C. 1-a ajutat pe inculpatul A.C.M. - asociat la S.C. P Slatina sa achizitioneze marfa in valoare de 390.306.120 lei (ROL) de la SC SEF.  
In acest sens , martorul T.C. 1-a contactat pe martorul P.P.C. - agent de vanzari, in vederea desfasurarii de activitati comerciale intre SC SEF si S.C. P- Slatina.
Martorul P.P.C., a confirmat aceste aspecte si a precizat faptul ca dupa ce a discutat in prealabil cu martorul T.C. si cu inculpatul A.C.M., a livrat marfa solicitata, respectiv becuri, pentru care a emis doua facturi fiscale nr. 1090593 in val. de 49.153.984 lei (ROL) si nr. 1090596 in valoare de 36.792.515 lei (ROL), urmand ca plata sa se efectueze la 45 zile .
Marfa a fost descarcata la un magazin second - hand, apartinand S.C. P- Slatina , in prezenta martorului T.C. si a inculpatului A.C.M., iar in perioada imediat urmatoare martorul T.C. a solicitat o parte din marfa, care a fost livrata la domiciliul acestuia, iar facturile au fost semnate  la rubrica de primire tot de acesta.
Intrucat facturile din prima transa nu au fost achitate, martorul P.P.C., a luat legatura cu martorul T.C. care i-a inmanat doua bilete la ordin care erau semnate si stampilate in alb, cu datele S.C. P- Slatina si pe care acesta le-a completat personal.
Marfa nevanduta in valoare de 98.394.841 lei (ROL), a fost restituita in perioada 12-17.12.2003, iar pentru diferenta de suma au fost emise cele doua bilete la ordin sus mentionate.
     Primul bilet la ordin in valoare de 42.673.866 lei (ROL) cu scadenta la 04.12.2003, a fost girat de catre SC SEF, in considerarea propriilor debite catre SC ELIPSE SRL- Bucuresti, astfel incat aceasta societate a initiat procedura de incasare a sumelor in cauza, insa la data introducerii in banca a constatat ca biletul la ordin a fost refuzat pentru motivul lipsa totala de disponibil in cont.
Cel de-al doilea bilet la ordin in valoare de 55.056.633 lei (Rol) cu data scadenta la 10.12.2003 a fost prezentat de SC SEF la banca debitorului, respectiv BCR - Slatina, insa a fost de asemenea refuzat la plata din lipsa totala de disponibil.
In aceste conditii reprezentantii societatii furnizoare au luat legatura cu martorul T.C., care s-a prezentat la sediul firmei din Fieni unde a semnat un angajament prin care isi asumra raspunderea pentru refuzul la plata a celor doua bilete la ordin si asigura societatea ca va achita contravaloarea marfurilor achizitionate.
Intrucat angajamentul sus mentionat nu a fost respectat, o parte din marfa achizitionata pentru S.C. P Slatina a fost restituita de catre martorul T.C., intocmindu-se o factura de retur.
In declaratiile date pe parcursul procesului penal inculpatul A.C.M. a precizat ca pentru achizitionarea marfurilor de la S.C. SEF a fost ajutat de martorul T.C. si inculpatul U.C.M.. Acelasi inculpat a mai precizat faptul ca in acea perioada documentele cu regim special s-au aflat la cei doi.
La randul sau martorul T.C. a declarat la organele de urmarire penala ca la S.C. P Slatina indeplinea doar atributiile de gestionar si contabil si nu avea cunostinta de intentiile administratorului societatii inculpatului A.C.M. si ale colaboratorului acestuia inculpatul U.C.M..
S.C. SEF s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 29.191 lei RON (291.911.279 lei ROL) - fila 200, d.u.p.
In cursul urmaririi penale au fost intocmite mai multe rapoarte de expertiza grafica, care au stabilit ca instrumentele de plata emise catre societatile sus mentionate au fost semnate de catre inculpatul A.C.M., dupa cum urmeaza :
Din raportul de expertiza grafica nr.30862/30.12.2004 intocmit de Serviciul Criminalistic I.P.J Olt, rezulta ca scrisul de pe "biletele la ordin" din 10.12.2003, in valoare de 42.673.866 lei (ROL), respectiv 55.656.331 lei (ROL), emise de S.C. P - Slatina,  a fost executat de catre martorul T.C., iar semnaturile de la rubrica "semnatura emitentului" de pe aceleasi bilete la ordin au fost executate de catre inculpatul A.C.M..
    Facturile fiscale cu seria OT MCA nr. 1043947 si seria OTMCA 1.1043948 din 17.10.2003 au fost semnate la rubrica "semnatura de primire" de catre martorul T.C..
Facturile fiscale cu seria OT MCA nr. 1043979 din 24.10.2003 si seria OT MCA nr.1043978/24.10.2003, au fost semnate la rubrica "semnatura de primire" de catre inculpatul A.C.M. (filele 25-34, vol. II, d.u.p.).
Din raportul de expertiza grafica nr.30859/21.12.2004 intocmit de Serviciul Criminalistic I.P.J Olt, rezulta ca scrisul de pe filele CEC cu nr. P308 02979376, nr. P 308 02979377 si P 308 02979378, au fost executate de catre martora D.D.S., iar semnaturile de la rubrica "semnatura tragatorului " de pe filele CEC cu nr. P308 02979376, nr. P 308 02979377, nr. P 308 02979378, nr. P 308 02979379, nr. P 308 02979380, nr. P 308 02979381, nr. P 308 02979383 si semnatura existenta pe contractul de imprumut datat 15.09.2003 la rubrica "imprumutat" au fost executate de catre inculpatul A.C.M. (filele 78-90, vol. III, d.u.p.).
 Din raportul de expertiza grafica nr.30858/2004 intocmit de Serviciul Criminalistic I.P.J. Olt, rezulta ca semnaturile de la rubrica "casier" de pe chitantele cu nr. 3625057- 3625066 au fost executate de catre inculpatul A.C.M. (filele nr.91-96, vol.II, d.u.p.).
Prin adresa nr. VII/4/SS/10409/09.12.2003 emisa de BNR, rezulta ca S.C. P a fost inregistrata in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati cu 5 incidente de plata conform anexei la prezenta adresa, din care 4 incidente de plata cu CEC-uri transmise de catre BancPost Sucursala Olt si un incident de plata cu bilet lla ordin transmis de BCR Sucursala Slatina.
In consecinta S.C. P-Slatina s-a aflat in interdictia
bancara de a emite CEC-uri in perioada 15.10.2003-21.11.2004 (filele nr. 372, 389, 391, vol.I, d.u.p.).
Din adresa nr. 1950/01.06.2005 emisa de O.R.C. de pe langa Tribunalul Judetean Olt rezulta ca S.C. P-Slatina are urmatorii asociati: A.C.M. si A.D. Mihaela, care au avut si functia de administratori de la infiintarea societatii (10.02.2003) si pana la data de 25.04.2005 cand a fost numit lichidator judiciar B.V..
Prin sentinta comerciala nr.629/31.10.2005 a Tribunalului Olt pronuntata in dosarul nr.159/F/04/2/05, a fost admisa cererea lichidatorului judiciar Berescu Vasilica si s-a dispus ca pasivul debitoarei falite S.C. P sa fie suportat de asociatii A.C.M. si A.D. Mihaela.
Prin adresa nr.28836/30.06.2008 a ORC de pe langa Tribunalul Olt rezulta ca S.C. P Slatina a fost radiata ca urmare a inchiderii procedurii falimentului si radierea debitorului.
In cursul urmaririi penale inculpatii A.C.M. si U.C.M. au avut o atitudine sincera, recunoscand savarsirea faptelor pentru care s-a dispus trimiterea lor in judecata.
In cursul cercetarii judecatoresti a fost audiat inculpatul U.C.M. care a recunoscut savarsirea infractiunii pentru care a fost trimis in judecata, audierea inculpatului A.C.M. nefiind posibila pentru  motivele mentionate anterior.
In raport de materialul probator administrat de organele de urmarire penala si instanta de judecata, instanta apreciaza ca fapta inculpatului A.C.M. care in calitate de administrator al S.C. P Slatina nu a evidnetiat in actele contabile operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate in scopul de a nu plati impozitul intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala prev de art 11 alin 1 lit c din legea nr 87/1994 cu aplic art 13 c.p. (fapta prezentata la pct 1 rechizitoriu).
Fapta aceluiasi inculpat care in calitate de administrator al S.C. P Slatina a indus in eroare in scopul obtinerii unui folos material S.C. A agentiile Arad si Timis, S.C. MRPP, S.C. EPIE Slatina prin emiterea unor file cec stiind ca nu este disponibil in cont pentru onorarea la plata a acestora intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev de art 215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. (fapte prezentate la pct 2, 3 si 4 rechizitoriu)
Fapta aceluiasi inculpat care in calitate de administrator al S.C. P Slatina a indus in eroare in scopul obtinerii unui folos material SC SEF prin emiterea a 2 bilete la ordin stiind ca nu este disponibil in cont pentru onorarea la plata a acestora intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev de art 215 alin 1 si 3 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. (fapta prezentata la pct 5 rechizitoriu).
Fapta inculpatului U.C.M. de a ajuta pe inculpatul A.C.M. sa induca in eroare in scopul obtinerii unui folos material S.C. A agentiile Arad si Timis, S.C. MRPP prin emiterea unor file cec stiind ca nu este disponibil in cont pentru onorarea la plata a acestora intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev de art 26 c.p. rap la art 215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. (fapte prezentate la pct 2, 3 rechizitoriu).
Se apreciaza ca actionind in acest mod inculpatii au prevazut rezultatul faptelor lor si au urmarit producerea lui prin savarsirea faptelor, retinindu-se ca forma de vinovatie intentia directa.
Astfel in baza art. 334 c.pr.pen. va dispune schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru care a fost trimis in judecata inculpatul U.C. din infractiunea prev de :
- 26 c.p. rap la  215 alin 1, 3 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. si art 37 lit a c.p.
in infractiunea prev de :
- art 26 c.p. rap la  215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. si inlaturarea disp art 37 lit a c.p. (punctele 2 si 3 din rechizitoriu),
constatandu-se ca faptele savarsite de inculpat sunt concurente cu faptele pentru care a suferit celelalte condamnari nefiind indeplinite conditiile pentru a se retine in sarcina acestuia savarsirea faptei deduse judecatii in stare de recidiva postcondamnatorie.
Vinovatia inculpatului este dovedita prin urmatoarele mijloace de probe: sesizarile Garzii Financiare - Sectia Jud. Olt, S.C. A - Agentia Arad, SC SEF, SC EPIE,   SC MRPP (filele 28, 36 vol. I; 106, 197-198 vol. II; 21-22, 45-46 vol. III, d.u.p.), note de constatare ale organelor fiscale (filele 29-35, 37-49, vol. I, d.u.p.), adresa nr. 479/19.02.2004, emisa de ORC - Olt (filele 51-52, vol. I, d.u.p.), adresa nr.1506/11.03.2004 emisa de SC MRPP (fila 71 vol. III, d.u.p.), operatiuni fictive efectuate de S.C. P-Slatina (filele 53- 71, 574-587 vol. I; 36-37 vol. II, d.u.p.), adresa nr. VII/4/SS/10409/09.12.2003, fcmisa de BNR (filele 372, 389-391, vol.I, d.u.p.), facturi fiscale nr. 5314516/30.09.2003, emisa de SC MRPP SRL (fila 388, vol. I, d.u.p.), nr.5652504/07.10.2003 emisa de S.C. P, pentru cumparatorul S.C. A - Bucinisu (fila 165, vol. II, d.u.p.), facturi fiscale emise de SC SEF catre cumparatorul S.C. P (filele 214-248, vol. II, d.u.p.), facturi fiscale emise de SC A - Agentia Arad, pentru cumparatorul S.C. P- Slatina (filele 2-19, vol. III, d.u.p.), facturi fiscale emise de SC EPIE - Slatina, pentru cumparatorul S.C. P - Slatina ( filele 32-43, vol. III, d.u.p.), raport de expertiza grafica nr.30862/30.12.2004, nr. 30859/21.12.2004, nr. 30858/2004 (fiele 25-34, 78-96, vol. II, d.u.p.), proces verbal de constatare intocmit de reprezentantii D.G.F.P.- Olt (filele 38-41, vol. II, d.u.p.), contract de imprumut incheiat intre inculpatii A.C.M. si U.C.M. (fila 47, vol. II, d.u.p.), raport de expertiza contabila nr.544/11.06.2004  (filele 52-64,  vol. II, d.u.p.), declaratiile  martorilor  (filele 101-102, 151-154, 160-164, 180-187, 249-250, vol. II; 57-58, 158-174, 201- 204, vol. III, fila 60, vol. I, d.u.p.), declaratiile martorilor si inculpatilor audiati in cursul cercetarii judecatoresti, adresa nr. 1940/23.03.2004 emisa de D.G.F.P. - Olt (filele 104-105, vol. II, d.u.p.), adrese de constituire parti civile nr.1726/11.01.2007 si nr. 1724/11.01.2007 emisa de S.C. A, nr.782/26.01.2007 emisa de SC SEF (filele 141,148, 200 vol. II, d.u.p.), nr.22/18.01.2007 emisa de SC EL PRESS IMPORT EXPORT -Slatina, nr.2373/05.02.2007   emise de SC MRPP (filele 25, 55 vol. III, d.u.p.), contract de comision   nr.805/03.09.2003 (filele l43-147, vol. II, d.u.p.), plan de stingere a debitului S.C. P, catre SC SEF, intocmit de martorul T.C. (fila 209, vol. II, d.u.p.), centralizatorul facturilor emise de SC SEF, SC PIE catre S.C. P - Slatina (fila 210-212, d.u.p.) comenzile, facturile si filele CEC emise de S.C. P - Slatina 26-31, vol. III, d.u.p.), filele CEC seria P308 02979378, P308 02979376, P308 2979377, emise de S.C. P, in favoarea SC MRPP (filele 47-53, vol. III, d.u.p.), contract, facturi fiscale si lista bonurilor  POS  anexate,   emise  de  SC MRPP (filele 59-70, 72-143 vol. III, d.u.p.).
La individualizarea pedepsei ce va fi aplicata inculpatilor instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev de art 72 c.p. respectiv dispoz. partii generale limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savirsite, persoana infractorului si atitudinea acestuia in timpul desfasurarii procesului penal, circumstantele concrete in care a fost savirsita fapta.
Avind in vedere aceste argumente respectiv atitudinea sincera a inculpatilor pe parcursul urmaririi penale si a cercetarii judecatoresti, varsta acestora, modul de savirsire a faptei si antecedentele penale, urmeaza ca in baza art 345 alin 2 c.p.p sa se dispuna condamnarea dupa cum urmeaza:
In baza art. 11 alin 1 lit c din Legea 87/1994 cu aplic art 13 c.p. va condamna pe inculpatul A.C.M. la o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savirsirea infractiunii de evaziune fiscala.
In baza art. 53 pct. 2 lit. a si art. 65 Cod penal va aplica inculpatului  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. c Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
In baza art 215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. va condamna pe inculpatul A.C.M. la pedeapsa de 4 ani inchisoare.
In baza art 215 alin 1 si 3 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. va condamna pe inculpatul A.C.M. la pedeapsa de 3 ani si 6 luni  inchisoare.
Din fisa de cazier judiciar si referatele intocmite in cauza cu privire la punerea in executare a hotararilor privind condamnarile anterioare se constata ca faptele deduse judecatii sint concurente cu faptele pentru care inculpatul A.C.M. a fost condamnat prin s.p. 1053/26.05.2009 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu in dosarul 5347/318/2009, definitiva prin d.p. nr 523/08.07.2009 pronuntata de Tribunalul Gorj, sentinta prin care inculpatului i-a fost aplicata pedeapsa rezultanta de 5 ani si 2 luni inchisoare ca urmare a contopirii pedepselor  aplicate prin:
- s.p. 201/2007 a Tribunalului Olt, definitiva prin d.p. 3461 a ICCJ; 
- s.p. 55/23.03.2008 a Judecatoriei Slatina, defintiva prin d.p. 751/04.11.2008 a Curtii de Apel Craiova ;
- s.p. 30/16.01.2007 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin d.p. 767/07.11.2008 a Curtii de Apel Craiova ;
- s.p. 528/17.06.2008 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin d.p. 366/09.04.2009 a Curtii de Apel Craiova.   
Va descontopi pedeapsa rezultanta de 5 ani si 2 luni inchisoare aplicata inculpatului A.C.M. prin s.p. 1053/26.05.2009 a Judecatoriei Tg Jiu, definitiva prin d.p. 523/08.07.2009 a Tribunalului Gorj in pedepsele componente pe care le repune in individualitate astfel:
- pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala 201/04.12.2007 a Tribunalului Olt, definitiva prin d.p. 3461 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in pedepsele componente de 4 ani, 2 ani, 4 ani, 2 ani inchisoare;
- pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare aplicata prin s.p. 55/23.01.2008 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin d.p. 751/04.11.2008 a Curtii de Apel Craiova in pedepsele componente de 3 ani si 6 luni, 6 luni, 6 luni, 6 luni, 4 ani, 1 an, 3 ani, 6 luni, 1 an, 2 ani, 1 an si 6 luni si 5 luni inchisoare inlaturand sporul de 1 an inchisoare
- pedeapsa rezultanta de 3 ani aplicata prin s.p. nr.30 din 16.01.2007 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin decizia penala nr.767 din 07.11.2008 a Curtii de Apel Craiova in pedepsele de 3 ani si de 10 luni inchisoare
- pedeapsa de 5 ani inchisoare aplicata prin s.p. 528/17.06.2008 pronuntata de Judecatoria Slatina, definitiva prin d.p. 366/09.04.2009 a Curtii de Apel Craiova in pedepsele de 4 ani, 1 an, 2 ani, 2 ani, 1 an, 6 luni, 1 an, 2 ani, 2 ani, 3 ani, 3 ani, 3 ani, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, 3 ani, 1 an, 4 ani inchisoare.
In baza art. 36 alin.l c.p. va contopi pedepsele aplicate inculpatului pentru faptele deduse judecatii cu pedepsele rezultate in urma descontopirii s.p. 1053/26.05.2009 a Judecatoriei Tg Jiu, definitiva prin d.p. 523/08.07.2009 a Tribunalului Gorj urmand ca inculpatul A.C.M. sa execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani si 2 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art 64 alin. 1 lit. c Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
Va anula mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr 1241/09.07.2009 emis in executarea s.p. 1053/26.05.2009 a Judecatoriei Tg Jiu, definitiva prin d.p. 523/08.07.2009 a Tribunalului Gorj si dispune executarea unui mandat de executare corespunzator prezentei sentinte.
Va constata ca inculpatul A.C.M.  a fost liberat conditionat la data de 21.07.2009 prin s.p. 1384/16.07.2009 pronuntata de Judecatoria Tg Jiu, definitiva prin nerecurare, cu un rest neexecutat de 619 zile.
In baza art 36 alin 3 c.p. va deduce din pedeapsa perioada executata incepand cu 02.02.2006 pana la data liberarii conditionata, respectiv 21.07.2009. 
In baza art.71 C.p. va interzice inculpatului A.C.M. drepturile prev.de art. 64 alin 1 lit.a teza a II-a si lit. b C.p., cu referire la art. 8 CEDO si cauza Sabou si Pircalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.
Potrivit disp art 71 alin 1 c.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev de art 64 c.p., iar condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a - c din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa or pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.
Astfel in baza art 71 c.p. vor fi interzise inculpatului drepturile prev de art 64 alin 1 lit a teza II si lit b c.p. cu referire la art 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.
Cat priveste continutul si modul de executare a pedepselor accesorii, si acestea au suferit modificari esentiale, de natura a le pune de acord cu jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului (Hotararea Sabou si Pircalab contra Romaniei, M. Of., Partea I, nr. 484 din 08.05.2005). In acest sens, art. 71 alin. (2) C. pen. prevede ca interzicerea drepturilor electorale (art. 64 lit. a)-c) C. pen.) este atrasa de drept de condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii, de la ramanerea definitiva a condamnarii pana la executarea pedepsei, gratierea totala sau a restului de pedeapsa sau pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei. Interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. d) si e) C. pen. nu mai opereaza de drept, ca urmare a condamnarii, ci este supusa aprecierii judecatorului in functie de natura si gravitatea infractiunii savarsite, imprejurarile cauzei, persoana infractorului, interesele copilului sau ale persoanei aflate sub tutela sau curatela.
In ceea ce priveste interzicerea de drept a drepturilor electorale, cf. art. 71 alin. (2) C. pen. modificat, se impune a fi valorificata jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului, respectiv Hotararea Hirst contra Marii Britanii din 6 octombrie 2005 care a statuat ca interzicerea de drept a drepturilor electorale incalca art. 3 al Protocolului nr. 1. In motivarea hotararii s-a aratat ca acest articol garanteaza drepturi individuale, cum ar fi, de pilda, dreptul la vot, recunoscand in acelasi timp ca aceste drepturi individuale nu sunt absolute, ci pot face obiectul unor limitari implicite si care sunt supuse unei largi marje de apreciere din partea statelor care, la randul ei, este supusa unei verificari din partea Curtii Europene pentru a se asigura ca aceste limitari nu reduc dreptul pe care il vizeaza intr-o maniera care sa ii atinga substanta insasi sau sa il priveze de efectivitate (a se vedea si Hotararea Mathieu-Mohin si Clerfayt impotriva Belgiei din 2 martie 1987). Astfel, jurisprudenta CEDO a stabilit ca orice restrictie trebuie sa vizeze un scop legitim si mijloacele restrictive utilizate sa fie proportionale. Referitor la interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 64 lit. c) C. pen. se impun urmatoarele precizari din punct de vedere al concordantei cu dreptul comunitar. Astfel, limitarile impuse liberei circulatii a persoanelor si serviciilor ca urmare a interzicerii ope legis a drepturilor prevazute de art. 64 lit. c) C. pen. pot intra in contradictie cu directivele comunitare. Astfel conform principiului teritorialitatii legea romana se aplica faptelor savarsite pe teritoriul Romaniei, chiar daca faptuitorul este cetatean strain.
O condamnare trebuie sa fie proportionala cu scopul legitim urmarit, iar autoritatile nationale sa ofere motive pertinente si suficiente pentru a o justifica.
Interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii se aplica, potrivit normei nationale, automat si absolut, cu titlu de pedeapsa accesorie, oricarei persoane care executa o pedeapsa cu inchisoarea, in absenta controlului cu privire la proportionalitate exercitat de o instanta
Sistemul sanctionator nu trebuie sa conduca ia compromiterea libertatilor prevazute de tratate ca in cazul in care o sanctiune ar fi vadit disproportionata fata de gravitatea infractiunii incat ar conduce la o restrangere a libertatilor garantate de dreptul comunitar.
Curtea de la Luxemburg a considerat (CJCE 29 febr. 1996-Skanavi et Chryssarthakopoulos 193/94, Rec. CJCE partea 1 929, 955) ca statele membre nu sunt libere sa prevada sanctiuni disproportionate de natura sa impiedice libera circulatie a persoanelor serviciilor, ceea ce este de natura sa intareasca faptul ca, si in aprecierea limitarii drepturilor ca urmare a aplicarii unei pedepse accesorii, trebuie avut in vedere proportionalitatea consecintelor juridice cu situatia care le-a generat.
In raport de cele sus mentionate se apreciaza ca inculpatul este nedemn in ceea ce priveste exercitarea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II a si lit b c.p. respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, astfel ca pe durata executarii pedepsei principale vor fi interzise inculpatului aceste drepturi.
In baza art. 7 din L 26/1990, modificata prin L 161/2003 copie de pe  hotarare se va comunica O.R.C. de pe langa Tribunalul Olt in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive a hotararii.
In baza art. 13 alin. 1 din L 241/2005 copie de pe  dispozitivul hotararii se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului dupa ramanerea definitiva a hotararii.
In baza art 26 c.p. rap la  215 alin 1 si 4 c.p. cu aplic art 41 alin 2 c.p. si inlaturarea disp art 37 lit a c.p. (punctele 2 si 3 din rechizitoriu) va condamna pe inculpatul U.C.M. la pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare.
Va constata ca faptele deduse judecatii sunt concurente cu faptele pentru care a fost condamnat inculpatul U.C.M. prin :
- s.p. 809/1999 a Tribunalului Timis, definitiva prin d.p. 2004/15.04.2004 a ICCJ ;
- s.p. 73/2003 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin d.p. 375/01.11.2004 a Curtii de Apel Craiova  ;
- s.p. 90/07.06.2005 a Tribunalului Teleorman, definitiva prin d.p. 1194/23.02.2006 a ICCJ ;
- s.p. 155/08.03.2006 a Judecatoriei Filiasi, definitiva prin nerecurare,
pedepse ce au fost contopite in pedeapsa rezultanta de 9 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara de interzicere a drepturilor prev de art 64 lit a, b, c c.p. prin s.p. 5807/11.12.2006 pronuntata de Judecatoria Craiova, definitiva prin d.p. 121/02.02.2007 a Tribunalului Dolj.
Va descontopi pedeapsa rezultanta de 9 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara de interzicere a drepturilor prev de art 64 lit a, b c.p. aplicata prin s.p. 5807/11.12.2006 pronuntata de Judecatoria Craiova, definitiva prin d.p. 121/02.02.2007 a Tribunalului Dolj in pedepsele componente pe care le repune in individualitatea lor astfel:
Va inlatura sporul de  1 an inchisoare aplicat prin sent. penala nr. 809/13.12.1999  a Tribunalului Timis.
Va decontopi pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare aplicata inculpatului U.C.M., prin sentinta penala nr. 809/13.12.1999 a Tribunalului Timis, definitiva prin decizia penala nr. 2004/15.04.2004 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in pedepsele componente de:
- 5 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 257 Cp. cu aplicarea art 41 alin. 2 Cp.
- 7 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 208 alin. 1, art, 209 lit e, g, i C.p.
- 2 ani inchisoare pt. sav. infr.prev. de art. 288 Cp.
- 4 ani inchiosoare pentru sav.infr. prev. de art. 178 din Lg 141/1997 si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art  64 lit. a, b Cp. pe timp de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
- 3 ani inchisoare pentru sav, infr. prev. de art. 26 raportat la art. 12 din Lg 87/1994 si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev art. 64 lit.a, b Cp. pe timp de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
Va descontopi pedeapsa rezultanta de 8 ani inchisoare aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 90/07.06.2005 a Tribunalului Teleorman, definitiva prin decizia penala nr. 1194/23.02.2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in pedepsele de:
- 8 ani inchisoare pentru sav. infractiunii prev. de art. 215 alin. 3 si 4 Cp, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp.
- 3 ani si 6 luni inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 215 alin. 3 si 4 Cp. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp.
- 4 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art.  323 alin, 1 si 2 Cp.
Va inlatura sporul de 1 an inchisoare aplicat prin sentinta penala nr. 73/28.01.2003 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin decizia penala nr. 1375/01.11.2004 a Curtii de Apel Craiova.
Va descontopi pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare aplicata condamnatului U.C.M. prin sentinta penala nr. 73/2003 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin decizia penala nr.  1375/2004 a Curtii de Apel Craiova in pedepsele:
- 3 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 215 alin. 1,2,3 Cp.
- 3 ani inchisoare pentru sav.infr. prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cp.
- 3 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 31 alin. 2 Cp. rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cp.
- 3 ani inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2,3 Cp,
- l an si   8 luni inchisoare pentru sav. infr. prev. de art. 20 rap. la art. 215 Cp. alin. 1,2,3 Cp.
si pedeapsa de 2 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 155/08.03.2006 a Judecatoriei Filiasi, definitiva la data de 05.04.2006 pentru sav.infr. prev. de art. 184 alin. 2,4 Cp. cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c Cp. si art. 76 lit. e Cp.
In baza art 36 alin 1 c.p. va contopi pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata pentru faptele deduse judecatii cu pedepsele rezultate in urma descontopirii s.p. 5807/11.12.2006 a Judecatoriei Craiova definitiva prin d.p. 121/02.02.2007 a Tribunalului Dolj urmand ca inculpatul U.C.M. sa execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani inchisoare si 2 ani  pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a, b c.p. dupa executarea pedepsei principale.
In baza art.71 C.p. va interzice inculpatului U.C.M. drepturile prev.de art. 64 alin 1 lit.a teza a II-a si lit. b C.p., cu referire la art. 8 CEDO si cauza Sabou si Pircalab impotriva Romaniei, pe durata executarii pedepsei principale.
Va anula mandatul emis in executarea s.p. 5807/2006 a Judecatoriei Craiova, definitiva prin d.p. 121/02.02.2007 a Tribunalului Dolj si dispune emiterea unui mandat de executare corespunzator prezentei hotarari.
Va constata ca inculpatul U.C.M. a fost liberat conditionat la data de 13.10.2009 conform s.p. 1311/2009 a Judecatoriei Deva cu un rest neexecutat de 1254 zile.
In baza art 36 alin 3 c.p. va deduce din pedeapsa perioada executata intre 29.04.1998 - 28.05.1998 si 20.04.2004 - 13.10.2009 (data liberarii conditionate).
In ceea ce priveste actiunile civile pronuntate in cauza instanta constata ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale prev de art 998 si urm c.civ. prin faptele inculpatilor cauzandu-se partilor civile un prejudiciu existand legatura de cauzalitate intre fapte si prejudiciu si forma de vinovatie a inculpatilor sub forma intentiei directe.
Astfel, in baza art. 14 si 346 alin 1 c.p.p. va admite actiunile civile formulate de S.C. A cu sediul in Arad, str Dumbrava Rosie nr 2-4, jud Arad,  S.C. A T cu sediul in Timisoara, Splaiul Nicolae Titulescu nr 8, jud Timis si S.C. MRPP, cu sediul in Cluj Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr 81-83, et. 8-9, jud Cluj si va obliga in solidar pe inculpatii A.C.M. si U.C.M. la plata de despagubiri civile catre partile civile sus mentionate astfel:
- 432.572.398 lei ROL catre S.C. MRPP
- 366.999.590 lei ROL catre S.C. A
- 183.789.795 lei ROL catre S.C. A T
Va admite actiunile civile formulate de ANAF - DGFP Olt,cu sediul in Slatina, str Manastirii nr 1 Bis, jud Olt,  S.C. EPIE, cu sediul in Slatina, str Ec Teodoroiu, bl. 15, sc. B, ap. 12, jud Olt si S.C. SEF, cu sediul in Fieni, str Garii nr 1, jud Dambovita si va obliga pe inculpatul A.C.M. la plata de despagubiri civile catre partile civile astfel:
- 15.488.575 lei RON catre DGFP Olt
- 62.197.211 lei ROL catre , S.C. EPIE
- 291.911.279 lei ROL catre S.C. SEF
In baza art.191 alin. 1 C.p.p. obliga inculpatii A.C.M. si U.C.M. la plata sumei de cate 2.200 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 600 lei onorariu aparatori numiti din oficiu.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Inselaciune

Inselaciune - Decizie nr. 243 din data de 10.11.2016
Inselaciune - Sentinta penala nr. 244 din data de 29.06.2017
Inselaciune - Decizie nr. DP106/A/2008 din data de 31.03.2009
Inselaciune - Decizie nr. DP31/A/2008 din data de 31.03.2009
Lg 39/2003 privind combaterea criminalitatii organizate - Sentinta penala nr. SP77/2008 din data de 31.03.2009
Plangere c/a actelor procurorului art 278 Cpp. Lipsa pericolului social - Decizie nr. DP154/R/2008 din data de 31.03.2009
Plangere c/a actelor procurorului 278 Cpp.Insulta.Calomia - Decizie nr. DP70/R/2008 din data de 31.03.2009
IN?ELACIUNE - Sentinta penala nr. 177 din data de 10.12.2014
In?elaciune in conven?ii. Gre?ita achitare a inculpatului de catre instan?a de fond. Rejudecare ?i condamnare in apel - Decizie nr. 3 din data de 31.12.2013
Inselaciunea in conventii .Gresita achitare pronuntata de instanta de fond. Condamnarea in recurs a inculpatului. - Decizie nr. 109 din data de 27.04.2011
Nelegalitatea :restituirii cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale.Casarea in recurs a sentintei penale .Continuarea judecatii de catre instanta de fond - Decizie nr. 119 din data de 12.04.2010
Contestatie la executare.Incidente la executare .Declinare competenta de solutionare.Emiterea unui nou mandat de executare - Decizie nr. 47 din data de 01.03.2010
Inselaciune . Reindividualizare in calea de atac .Modalitati de executare a pedepsei .Aplicare art 86 Cod penal - Decizie nr. 4 din data de 18.01.2010
Casarea totala a hotararii primei instante pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil prevazut de art. 6 paragraful 1 din CEDO. Lipsa unei cercetari judecatoresti efective la instanta de fond. Aplicarea cazului de casare cu retinere prevazut de ar - Decizie nr. 884/R din data de 28.10.2013
In temeiul art. 332 alin. 2 Cod procedura penala, in cauza s-a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, in vederea refacerii urmaririi penale, deoarece instanta nu poate identifica in actul de sesizare toate actele materiale a - Decizie nr. 154/R din data de 20.02.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
Inselaciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2 si 3 Cod Penal si fals in declaratii, prev. de art.292 Cod Penal - Sentinta penala nr. 36/S din data de 08.03.2012
Infractiunea de inselaciune, prevazuta de art. 215 alin 1,3,4,5, Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal - Sentinta penala nr. 28/S din data de 07.02.2012
Infractiunea de „inselaciune”, prevazuta de art. 215 alin. 1, 3, 4, 5 cu aplicarea art 41 alin 1 Cod penal. - Sentinta penala nr. 262/S din data de 30.09.2011
Infractiunea de inselaciune - art. 215 al. 1, 3, 5 Cod penal - Sentinta penala nr. 335/S din data de 06.12.2011