InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

FURT

(Sentinta penala nr. 585 din data de 25.08.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Furt | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


Prin sentinta penala nr 585/25.08.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 6535/311/2009 in baza art 403 alin 3 c.p.p. respinge cererea de revizuire a sentintei penale nr. 181/21.02.2008  pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 133/311/2008, definitiva prin nerecurare, formulata de revizuientul F.C.F., ca inadmisibila.
In baza art 192 alin 2 C.p.p. obliga revizuientul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.
Cu adresa nr. 1223/III/6/2009 Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina a inaintat Judecatoriei Slatina spre competenta solutionare  cererea de revizuire a sentintei penale nr. 181 din 21.02.2008 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 133/311/2008, definitiva prin nerecurare, formulata de condamnatul F.C.F..
Cauza a fost inregistrata sub nr. 6535/311/2009.
In motivarea cererii revizuentul arata ca la momentul solutionarii dosarului nr. 133/311/2008 in care a fost pronuntata s.p. 181/21.02.2008 de catre Judecatoria Slatina nu a fost in tara si nu si-a putut angaja aparator care sa il reprezinte.
Verificarile efectuate de Parchetul de pe linga Judecatoria Slatina au stabilit ca prin rechizitoriul nr 2860/P/2004 s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului F.C.F. pentru savarsirea infractiunilor prev de art. 26 C.p. rap. la art 208 alin 1, 209 alin 1 lit a, g si i C.p. si art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g si i C.p. cu aplic art 33 lit a si art. 75 lit. c C.p.
Prin sentinta penala nr. 2098/15.12.2004 a Judecatoriei Slatina revizuentul a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare, stabilindu-se ca modalitate de executare suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, hotarirea raminind definitiva prin decizia penala nr. 96/13.07.2005 a Curtii de Apel Craiova.
In sarcina acestuia s-a retinut ca in in noaptea de 24/25.05.2004 a asigurat paza altor inculpati care au sustras dintr-un magazin apartinind SC C bunuri in valoare de 2.500 lei, iar in noaptea de 27/28.05.2004 de asemenea impreuna cu alti inculpati prin efractie au patruns in barul apartinind SC CE Slatina sustragind bunuri in valoare de 1.200 lei.
Ca urmare a nerespectarii masurilor de supraveghere stabilite in sarcina sa prin sentinta penala sus mentionata in dosarul nr. 133/311/2008 prin s.p. nr. 181/21.02.2008 Judecatoria Slatina a dispus revocarea suspendarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani inchisoare si executarea acesteia in regim de detentie. Sentinta a ramas definitiva prin nerecurare.
Urmare a faptului ca revizuentul a parasit tara acesta a fost pus in urmarire generala si in urmarire internationala, fiind emis si mandatul european de arestare nr. 13/18.07.2008.
Revizuentul a fost arestat si incarcerat la data de 17.02.2009.
Analizind actele si lucrarile dosarului raportat la dispozitiile legii procesuale penale instanta retine ca revizuirea reprezinta o cale extraordinara de atac prin care se urmareste repararea erorilor unei hotariri judecatoresti penale ramasa definitiva.
Astfel,  prin prezenta cerere de revizuire revizuentul F.C.F. arata ca nu a fost prezent la judecarea dosarului nr. 133/311/2008 al Judecatoriei Slatina in care s-a pronuntat s.p. nr. 181/21.02.2008 prin care s-a revocat suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare dispunindu-se executarea in regim de detentie, neputind sa isi angajeze un aparator care sa ii reprezinte interesele in acel dosar.
Potrivit art 394 C.p.p. revizuirea unei hotarari penale definitive poate fi ceruta cand :
- s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
- un martor , un expert sau un interpret a savarsirt infractiunea de martuurie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere
- un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals
- sun membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penala a comis o infractiune in legatura cu cauza a carei revizuire se cere
- cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia.
Analizand dispozitiile legale sus mentionate instanta constata ca motivele invocate in cuprinsul cererii de catre revizuient nu se regasesc printre cazurile expres limitativ prevazute de legiuitor in disp art 394 alin 1 C.p.p. , ca fiind cazuri de revizuire  astfel ca in temeiul art 403 alin 3 C.p.p. dupa ascultarea concluziilor procurorului si ale revizuentului instanta constata ca cererea de revizuire formulata de revizuentul F.C.F. este neintemeiata iar din probele administrate de catre procuror in cursul cercetarii efectuate nu rezulta suficiente date pentru admiterea in principiu a cererii, urmand a se dispune prin sentinta respingerea acesteia.
Astfel se constata ca in cauza de fata revizuentul solicita revizuirea s.p.nr.181/21.02.2008 a Judecatoriei Slatina pronuntata in dosarul nr. 133/311/2008 prin care s-a dispus revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicata prin s.p.nr. 2098/15.12.2008 a Judecatoriei Slatina, sustinind ca nu este vinovat de savirsirea infractiunilor pentru care a fost condamnat si ca nu a fost prezent la judecarea acelei cauze neputind sa propuna probe in apararea sa.
Instanta constata ca revizuentul solicita revizuirea unei sentinte penale prin care s-a dispus schimbarea regimului de executare a pedepsei de 3 ani inchisoare si nu a sentintei penale prin care a fost condamnat la pedeapsa inchisorii.
Dispozitiile Codului de procedura penala prevad ca si cerinta esentiala pentru admisibilitatea unei cereri de revizuire existenta unei hotariri judecatoresti care contine o rezolvare a fondului cauzei prin care instanta rezolva actiunea penala pronuntind, dupa caz, condamnarea, achitarea sau incetarea procesului penal, ori prin s.p.nr. 181/21.02.2008 a Judecatoriei Slatina instanta nu s-a pronuntat asupra fondului cauzei dispunindu-se doar o masura cu privire la modalitatea de executare in sensul schimbarii acesteia din suspendarea sub supraveghere in executarea in regim de detentie, ca urmare a nerespectarii de catre revizuent a masurilor de supraveghere stabilite de instanta in sarcina sa.
Totodata se constata ca in dosarul nr. 133/311/2008 al Judecatoriei Slatina dosar in care a fost pronuntata s.p. nr. 181/21.02.2008 prin care s-a dispus revocarea suspendarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani inchisoare, revizuentul a fost legal citat pentru termenele acordate procedura de citare fiind legal indeplinita. Din verificarile efectuate la acea data s-a stabilit ca revizuentul plecase in strainatate desi avea cunostinta de faptul ca prin s.p. nr. 2098/15.12.2004 a Judecatoriei Slatina se stabilise in sarcina sa ca modalitate de executare a pedepsei de 3 ani inchisoare suspendarea sub supraveghere.
Sentinta penala nr. 2098/15.12.2004 a Judecatoriei Slatina a fost atacata la instantele superioare de catre revizuent urmindu-se caile de atac prevazute de lege, revizuentul la acea vreme recunoscind si regretind faptele comise fara a contesta in vreun fel situatia de fapt retinuta de organele de urmarire penala sau de instanta de fond.
In raport de considerentele expuse mai sus, constatind ca nu ne aflam in prezenta vreunuia din cazurile de revizuire expres si limitativ prevazute de art. 394 alin. 1 C.p.p. instanta va respinge ca inadmisibila cererea formulata de revizuentul F.C.F..
Vazand si disp art 192 alin 2 C.p.p.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Furt

furt calificat - Sentinta penala nr. xxx din data de 17.09.2018
furt auto - Sentinta penala nr. 953 din data de 12.10.2018
tentativa de furt calificat - Hotarare nr. 1762 din data de 27.09.2018
furt calificat - Hotarare nr. 944 din data de 08.06.2017
Furt calificat (art.209 C.pen.) - Sentinta penala nr. 7 din data de 29.01.2014
Furt calificat - Decizie nr. DP245/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. Dp208/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. DP61/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. DP6/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp. Inceperea urmaririi penale - Decizie nr. DP185/R/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat in forma continuata Pluralitatea actelor de executare .Gresita pronuntare a 2 solutii diferite de instanta de fond [ achitare si condamnare ] inexistenta unei pluralitati de infractiuni .Inlaturarea in recurs a actelor de executare ... - Decizie nr. 37 din data de 17.02.2010
Furt calificat Neindeplinirea conditiilor suspendarii conditionate a executarii pedepsei - Decizie nr. 205 din data de 16.08.2010
Furt calificat . Imposibilitatea inculpatilor de a se prezenta la judecarea fondului si de a instiinta despre aceasta imposibilitate [.art 385 ind 9 , pct 21 ] Desfiintarea in recurs a hotararii instantei de fond si trimiterea cauzei spre rejudecare - Decizie nr. 214 din data de 14.06.2010
Furt calificat Concurs real de infractiuni Anularea suspendarii conditionate a pedepselor aplicate anterior - Decizie nr. 32 din data de 17.02.2010
Furt calificat Retinerea circumstantelor agravante la stabilirea pedepsei - Decizie nr. 18 din data de 27.01.2010
Retinerea corecta a starii de fapt si a vinovatiei fata de ansamblul materialului probator - Decizie nr. 52 din data de 03.03.2010
Furt calificat Violoare de domiciliu Aprecierea corecta a probatoriului administrat in cauza la stabilirea vinovatiei inculpatului si la incadrarea juridica - Decizie nr. 43 din data de 24.02.2010
Furt calificat in forma continuata . Unitate legala de infractiune .Excluderea actelor materiale inexistente . Pluralitate de inculpati .Inlaturarea achitarii unora dintre inculpati in apel - Decizie nr. 37 din data de 17.02.2010
Concurs de infractiuni .Contopirea pedepselor . Dozarea cuantumului pedepsei - Decizie nr. 1 din data de 06.01.2010
Furt calificat .- Taiere fara drept de arbori , art 108 , alin 1 , Legea 46 / 2008 Confiscare speciala , art 118, alin 4 , Cod Penal - Decizie nr. 2 din data de 13.01.2010