InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Instituire curatela speciala

(Sentinta civila nr. 2046 din data de 28.02.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

        Instituire curatela speciala Data publicare portal: 11.10.2012
Prin sentinta civila nr. 2046/28.02.2012 pronuntata in cauza nr. 12465/311/2011 Judecatoria Slatina a admis in parte cererea, formulata de reclamanta B.G., domiciliata in S. jud.O. asa cum a fost precizata la data de 28.02.2012 in contradictoriu cu paratul B.S.V., cu acelasi domiciliu  si in baza art. 150 alin 2 din Cod civil, instituie curatela speciala pentru paratul B.S.V.  care este persoana majora pusa sub interdictie si in consecinta, numeste in calitate de curator special pe S.M pentru a-i reprezenta interesele la notarul public in vederea obtinerii certificatului de mostenitor suplimentar dupa defunctul B.D..
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata sub nr.12465/311/2011 reclamanta B.G. in contradictoriu cu paratii S.M si B.S.V. a solicitat numirea curatorului special in persoana doamnei S.M, domiciliata in sat S, com. S, jud. Olt, pentru a reprezenta la notarul public interesele persoanei majore pusa sub interdictie B.S.V., nascut la data de 02.03.1975, cu domiciliul in S., jud O, in vederea obtinerii certificatului de mostenitor suplimentar, dupa defunctul B.D., tatal sus numitului, decedat la data de 21.06.2006; curatorul numit sa fie autorizat sa accepte impreuna cu persoana majora pusa sub interdictie B.S.V., succesiunea sub beneficiu de inventar.
In motivare arata ca, prin Dispozitia nr. 3644/16.08.2007 a Primarului municipiului Slatina, reclamanta a fost numita in calitate de tutore al fiului sau major, B.S.V., pus sub interdictie conform deciziei Tribunalului Olt nr. 198/27.06.2007 ramasa definitiva.
Deoarece este nevoie sa se efectueze partajul suplimentar dupa defunctul sau sot B.D., decedat la data de 21.02.2006 iar intre reclamanta si fiul sau pus sub interdictie sunt interese contrare dar nu din cele care sa duca la inlocuirea sa, solicita instantei de tutela sa numeasca un curator special care sa reprezinte la notanrul public interesele fiului sau in vederea obtinerii certificatului de mostenitor suplimentar.
Reclamanta solicita ca numita S.M sa fie desemnata curator, dansa intrunind conditiile cerute de lege, respectiv cele prevazute la art. 180 C.civ.
In drept, au fost invocate dispoz. art.l50(l) C. civ, 171,186, 119 C. civ.
In sustinere s-a depus la dosar in copie: dispozitia nr.3644/16.08.2007, decizia nr. 198/27.06.2007 pronuntata de Tribunalul Olt in dosar nr. 9246/311/2006, copie carte de identitate.
La data de 13.02.2012 s-a depus la dosar raportul privind evaluarea situatiei psihosociale a numitei S.M in calitate de tutore al persoanei majore fara discernamant B.S.V..
La data de 28.02.2012 reclamanta prin aparator si a precizat verbal cererea in sensul ca solicita doar  instituirea curatelei pentru paratul B.S.V. in persoana paratei S.M, pentru a-i reprezenta interesele la notarul public in vederea obtinerii certificatului de mostenitor.
Analizand actele si inscrisurile existente la dosarul cauzei instanta retine urmatoarele :
In fapt, reclamanta B.G.  a solicitat in contradictoriu cu paratii S.M si B.S.V.  numirea curatorului special in persoana doamnei S.M, domiciliata in sat S, com. S, jud. Olt, pentru a reprezenta la notarul public interesele persoanei majore pusa sub interdictie B.S.V., nascut la data de 02.03.1975, cu domiciliul in Slatina, jud O, in vederea obtinerii certificatului de mostenitor suplimentar, dupa defunctul B.D., tatal sus numitului, decedat la data de 21.06.2006 curatorul numit sa fie autorizat sa accepte impreuna cu persoana majora pusa sub interdictie B. S. V., succesiunea sub beneficiu de inventar.
Se mai retine ca, prin dispozitia nr. 3644/16.08.2007 a Primarului municipiului Slatina, reclamanta a fost numita in calitate de tutore al fiului sau major, B.S.V., pus sub interdictie conform deciziei Tribunalului Olt nr. 198/27.06.2007 ramasa definitiva.
Deoarece este nevoie sa se efectueze partajul suplimentar dupa defunctul sau sot B.D., decedat la data de 21.02.2006 iar intre reclamanta si fiul sau pus sub interdictie sunt interese contrare dar nu din cele care sa duca la inlocuirea sa, solicita instantei de tutela sa numeasca un curator special care sa reprezinte la notanrul public interesele fiului sau in vederea obtinerii certificatului de mostenitor suplimentar.
Reclamanta solicita ca numita S.M sa fie desemnata curator, dansa intrunind conditiile cerute de lege, respectiv cele prevazute la art. 180 C.civ.
In drept  potrivit art. 150 din NC.CIV  cazurile de numire a curatorului special sint urmatoarele :
(1) Ori de cate ori intre tutore si minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui, instanta de tutela va numi un curator special.
(2) De asemenea, daca din cauza bolii sau din alte motive tutorele este impiedicat sa indeplineasca un anumit act in numele minorului pe care il reprezinta sau ale carui acte le incuviinteaza, instanta de tutela va numi un curator special.
(3) Pentru motive temeinice, in cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, dupa caz, inlocuit de catre instanta de tutela.
     De  asemenea potrivit art. 180 din NC.CIV  poate fi numita curator orice persoana fizica avand deplina capacitate de exercitiu si care este in masura sa indeplineasca aceasta sarcina iar in alin.2 cand cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, incheiate in forma autentica, o persoana care sa fie numita curator, aceasta va fi numita cu prioritate.
 Numirea poate fi inlaturata numai pentru motive temeinice, dispozitiile art. 114-120 aplicandu-se in mod corespunzator.
Potrivit art. 181 din NC.CIV. in cazurile prevazute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacitatii celui pe care curatorul il reprezinta.
Conform  art. 182.din NC.CIV  curatela se poate institui la cererea celui care urmeaza a fi reprezentat, a sotului sau, a rudelor sau a celor prevazuti la art. 111 si potrivit alin.2 curatela nu se poate institui decat cu consimtamantul celui reprezentat, in afara de cazurile in care consimtamantul nu poate fi dat iar in alin 3 se prevede ca  numirea curatorului se face de instanta de tutela, cu acordul celui desemnat, printr-o incheiere care se comunica in scris curatorului si se afiseaza la sediul instantei de tutela, precum si la primaria de la domiciliul celui reprezentat.
De asemenea potrivit art 183din N C.CIV in cazurile in care se instituie curatela, se aplica regulile de la mandat, cu exceptia cazului in care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instanta de tutela va hotari ca se impune investirea curatorului cu drepturile si obligatiile unui administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia  si astfel  daca sunt aplicabile regulile de la mandat, instanta de tutela poate stabili limitele mandatului si poate da instructiuni curatorului, in locul celui reprezentat, in toate cazurile in care acesta din urma nu este in masura sa o faca.
In speta s-au avut in vedere, inscrisurile existente la dosar si anume dispozitia nr.3644/16.08.2007, decizia nr. 198/27.06.2007 pronuntata de Tribunalul Olt in dosar nr. 9246/311/2006, copie carte de identitate, precum si raportul privind evaluarea situatiei psihosociale a numitei S.M in calitate de tutore al persoanei majore fara discernamant B.S.V..
Pentru aceste considerente, constatand indeplinite conditiile legale, instanta va admite  in parte cererea formulata de reclamanta  B.G., asa cum a fost precizata la data de 28.02.2012  in contradictoriu cu paratul B.S.V., si in baza art. 150 alin 2 din Cod civil,va nstitui curatela speciala pentru paratul B.S.V. care este persoana majora pusa sub interdictie si in consecinta, numeste in calitate de curator special pe S.M pentru a-i reprezenta interesele la notarul public in vederea obtinerii certificatului de mostenitor suplimentar dupa defunctul B.D..
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007