InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Ordonanta presedintiala

(Sentinta civila nr. 7776 din data de 24.09.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

ORDONANTA PRESEDINTIALA Data publicare portal: 23.11.2012 Prin sentinta civila nr. 7776/24.09.2012 J.S. a respins cererea avand ca obiect "ordonanta presedintiala" formulata de reclamanta S.C. A.P. S.R.L. prin reprezentant legal T.I. in contradictoriu cu parata S.C. R. S.R.L. prin reprezentant legal C.P.A. ca neintemeiata.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul J.S. la data de 21.09.2012 sub nr. 9320/311/2012 reclamanta A.P.SRL prin reprezentant legal T.I. a solicitat pe care de ordonanta presedintiala sa se dispuna obligarea paratei S.C. R. SRL prin reprezentant legal C.P.A. la sistarea lucrarilor de orice natura efectuate pe suprafetele de teren cuprinse in contractele de arenda incheiate, pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 9071/31172012 ce are ca obiect actiune posesorie.
In motivarea cererii, administratorul reclamantei a aratat ca mai multi proprietari de terenuri care initial au avut incheiate contracte de arenda cu societatea parata, in urma rezilierii acestor contracte cu, au incheiat contracte de arenda cu societatea reclamanta, inregistrate la Primaria Scornicesti.
S-a mai aratat ca desi s-au purtat numeroase discutii cu parata, acesta a refuzat sa ii lase in posesie suprafetele de teren mentionate in cererea introductiva, fapta prin care acesta creeaza societatii reclamante un prejudiciu, intrucat este obligata ca in baza contractelor incheiate cu respectivele persoane, sa le achite o arenda de 600 kg de produse la ha.
        Totodata, avand in vedere ca paratul efectueaza lucrari agricole pe terenurile ce fac obiectul mai multor contracte de arenda, din punctul sau de vedere, acesta aduce prejudicii atat societatii reclamante, cat si arendatorilor, prin tulburarea de posesie, netinand seama de rezilierea contractelor cu societatea parata de catre arendatori.
Reprezentantul reclamantei precizeaza ca paratul a fost notificat de fiecare arendator in  parte cu privire la rezilierea contractelor incheiate cu acesta.
In aceste conditii, s-a apreciat ca prejudiciile se reflecta atat prin tulburarea de posesie cat si prin pierderea unor drepturi ce s-ar pagubi prin intarziere, drepturi privind folosinta imobilului, intrucat paratul dispune in mod abuziv de respectivele terenuri cu consecinta obtinerii unor venituri ce nu i se cuvin, fiind indeplinite conditiile art. 581 C. proc. civ.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 581, alin. 1, alin. 3 si alin. 4 C.Proc.Civ..
In sustinerea cererii la dosarul cauzei au fost depuse copii de pe contractele de arenda.
01. Paratul nu s-a prezentat in instanta si nici nu a depus intampinare in cauza .
02. In cursul procedurii, pentru solutionarea cererii a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar, cererea fiind solutionata, la cererea reclamantei fara citarea partilor, conform art. 581 alin. (3) C. proc. civ.
I. Motivarea solutiei pronuntate
Analizand cererea formulata prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei si a dispozitiilor normative incidente in speta, Judecatoria o gaseste neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
03. Procedura simplificata a ordonantei presedintiale este instituita pentru solutionarea rapida a unor categorii de cauze care, daca ar urma calea obisnuita a dreptului comun, ar avea urmari grave sau chiar iremediabile pentru reclamant.
04. Potrivit art. 581 C. proc. civ. care reglementeaza aceasta procedura speciala:
"Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. (2) Cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului. (3) Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor si chiar atunci cand exista judecata asupra fondului. Judecata se face de urgenta si cu precadere. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. (4) Ordonanta este vremelnica si executorie. Instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen".

05. Din analiza acestor dispozitii normative rezulta ca pentru a putea fi admisa o astfel de cerere este necesar sa fie intrunite cumulativ trei conditii (urgenta masurii, vremelnicia acesteia si neprejudecarea fondului cauzei). De asemenea o astfel de masura urgenta se poate lua numai daca este strict necesara pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, ori pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara sau, in fine, pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

06. In cauza dedusa judecatii, desi a facut mai multe afirmatii cu privire la situatia de fapt si a cerut totodata instantei judecarea cauzei fara citarea partilor, reclamanta nu a depus la dosar nici un inscris care sa faca dovada celor sustinute. 
07. La cererea de chemare in judecata au fost anexate numai contractele de arenda incheiate intre intimata si mai multe persoane fizice, contracte din cuprinsul carora Judecatoria nu poate retine ca fiind adevarate nici una din sustinerile reclamantei.
08. Nu s-a facut dovada nici a faptului ca ar fi existat anterior alte contracte incheiate intre parata S.C. R. S.R.L. si aceleasi persoane fizice, nici faptul ca aceste contracte ar fi fost reziliate, nici faptul ca parata ar fi fost notificata sa elibereze terenurile si, poate cel mai important lucru, nici faptul ca parata ocupa in prezent terenurile
09. Reclamanta nu a depus nici un inscris la dosar prin care sa faca dovada acestor aspecte de fapt si nici nu a cerut administrarea altor probe care sa faca dovada acestor sustineri, desi sarcina probei in procesul civil incumba acestuia, conform art. 1169 C. civ. (Cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca), situatie in care cererea urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata.
10. Mai mult decat atat, chiar daca sustinerile reclamantei ar fi adevarate, Judecatoria constata ca in speta nu sunt intrunite conditiile cerute de art. 581 C. proc. civ., in sensul ca in conformitate cu dispozitiile normative in materie, arendatorul este cel care trebuie sa asigure folosinta bunului arendat:
Art. 1.778 - Felurile locatiunii
     1) Locatiunea bunurilor imobile si aceea a bunurilor mobile se numeste inchiriere, iar locatiunea bunurilor agricole poarta denumirea de arendare.
     Art. 1.786 - Obligatiile principale ale locatorului
     Locatorul este tinut, chiar fara vreo stipulatie expresa:
     a) sa predea locatarului bunul dat in locatiune;
     b) sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata locatiunii;
     c) sa asigure locatarului linistita si utila folosinta a bunului pe tot timpul locatiunii.
11. In consecinta, conform art. 1.778 alin. (1) coroborat cu art. 1.786 lit. c) NCC, arendatorii (in cauza persoanele fizice cu care reclamanta a incheiat contractele) sunt cei care sunt obligati sa asigure linistita si utila folosinta a bunului arendat, astfel ca, in cazul in care arendatorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, nu poate pretinde arendasului sa plateasca arenda, deoarece i se opune exceptia neindeplinirii obligatiei sale corelative privitoare la asigurarea folosintei bunului arendat - exceptio non adimpleti contractus).
12. Pentru aceste motive, Judecatoria nu gaseste indeplinita conditia ceruta expres si imperativ de art. 581 C. proc. civ. referitoare la prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, conditie pe care reclamanta a invocat-o in cererea sa (motivand ca ar fi obligata sa efectueze plata arendei).

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009