Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 180/2014 din data de 31.01.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

               R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila Nr. 180/2014
Sedinta publica de la 31.01.2014
Completul compus din:
PRESEDINTE M.R.
Grefier F.D.

Pe rol pronuntarea in cauza civila privind pe petenta  SC L.I. SRL, cu sediul in comuna F.,sat P.J., jud. G., si pe intimatul IPJ G., cu sediul in T-J, str.T. nr.2, jud. G., avand ca obiect plangere  contraventionala.
Dezbaterile au avut loc la termenul din 24.01.2014, fiind consemnate in Incheierea de la acea data, parte integranta din prezenta hotarare, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amanat pronuntarea la termenul de azi. INSTANTA Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:   
Prin plangerea inregistrata  pe  rolul Judecatoriei T-J la data de 25.02.2012, sub nr. _/318/2013, petenta SC L.I. SRL a solicitat , in contradictoriu  cu intimatul IPJ  G.-SIF,  anularea  procesul verbal de constatare a  contraventiei seria AP nr. 2142781 incheiat in data de 14.02.2013, exonerarea sa de la plata amenzii in cuantum de 20.000 lei si restituirea cantitatii de deseu confiscata.
  In motivarea plangerii, petenta a aratat, in esenta, ca starea de fapt retinuta de agentul constatator nu corespunde realitatii, societatea detinand documente pentru cantitatea de deseu fier vechi confiscata.
   Petenta a depus la dosar urmatoarele inscrisuri in xerocopie: procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AP nr. 2142781/14.02.2013, avizul de insotire a marfii nr. 39 si nr. 40  din 14.02.2013,  fisa de magazie deseu fier vechi , nota de cantarire,  adeverinte  de primire  si plata , note de receptie .
      Intimata a formulat intampinare in cauza prin care a solicitat respingerea  plangerii si mentinerea procesului verbal de contraventie ca temeinic si legal.
     A sustinut intimata ca, in fapt, prin procesul - verbal de contraventie seria AP, nr.2142781, intocmit de Serviciul de  investigare  a  fraudelor la data de 14.02.2013, petenta a  fost sanctionata  in temeiul  Legii  nr.12/1990, ca documentul de  constatare si sanctionare a  contraventiilor a fost  intocmit  cu respectarea  conditiilor  de  forma prevazute de  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al  contraventiilor, iar temeinicia  aspectelor retinute  prin procesul - verbal de  contraventie  rezulta din documentele anexate in copie, respectiv: procesul verbal de contraventie si raportul din 25.03.2013, proces verbal de constatare din data de14.02.2013,  proces verbal de  confiscare  a marfii,  proces verbal de custodie din data de  14.02.2013, tichet de cantarire din data de 14.02.2013, declaratii olografe ale numitilor C.  C. si B. B. G., aviz de insotire a marfii  nr.40 din data de 14.02.2012, adresa nr.72883 din data de 19.02.2003  emisa de  Inspectoratul de  Politie Judetean G. -  Serviciul de  Criminalistica  catre  Serviciul de Investigare a  Fraudelor, 31 planse fotografice.
     Petenta a depus raspuns la intampinare  prin care a aratat ca, prin intampinare, intimata  nu a raspuns la aspectele pe care le-a invocat in plangere, intelegand  sa se raporteze la actele pe care  le-a depus  si pe care  le-a enumerat, ca, in Raport,  s-a aratat  ca echipa  de control a gasit  o autoutilitara  incarcand   deseu  de fier vechi, iar din plansele  foto  s-a observat ca  aceasta  avea  macara  care efectua  operatiunile  de  incarcare, la fata locului aflandu-se numitul B. B.  G., fiul proprietarilor  de la care  a inchiriat terenul pentru  punctul de lucru, pe care  administratorul petentei,   P.N.,   l-a   rugat   sa asiste la incarcare.
       A mai sustinut petenta ca:
 Administratorul sau  nu s-a aflat la punctul de lucru  si avea toate  documentele  asupra sa, dar  acestea existau, dar in raport  nu a existat  nici -un element  care sa ateste   savarsirea acestei contraventii, numai  supozitii ca avizele  n-ar fi  in regula,  fara sa existe  o dovada ca sunt false, fapt care  este un abuz, in conditiile in care documentele erau valabile, nu fusesera declarate false in instanta, in convorbirea telefonica administratorul a  aratat  ca poate ajunge  la fata locului si poate  prezenta  toate documentele.
          Controlul a avut loc pe data de 14.02.2013, administratorul  s-a prezentat cu toate documentele pe data de 16.02.2013, dar acestea nu au fost luate in considerare, s-a dorit neaparat sanctionarea societatii, ceea ce s-a  si intamplat, s-au dat  amenzi maxime  de toate cele 3 organe de  control la o societate mica care de-abia  supravietuieste, la acel punct  de lucru nu existau alti angajati, administratorul  se ocupa de acesta.
          Daca  ar fi dorit   sa se afle adevarul si nu  doar sa  aplice amenda maxima, ar fi  fost primite  documentele, analizate  si s-ar  fi observat ca toata cantitatea de deseu avea acte  de provenienta, pentru cantitatile primite s-au eliberat adeverinte de  predare - primire.
         Firesc  si corect  ar fi fost  ca, din moment ce  administratorul a venit  cu actele, acestea   sa fi fost luate  in considerare, ele existau  la momentul controlului, pentru cantitatea de deseu  confiscat societatea a platit  din fondurile  sale circa  10.000 lei, o suma mare, deseul fiind   confiscat  abuziv, nu s-a comis  nici o contraventie.
          Prin sentinta civila  nr.4606/203 din data de  12 iunie 2013 pronuntata  de Judecatoria T-J in dosarul nr.2957/318/2013, s-a admis exceptia   de necompetenta  teritoriala invocata  de instanta din oficiu si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Tg-C..
          Pentru a pronunta  aceasta hotarare, s-au avut in vedere urmatoarele considerente:
   Prin procesul verbal seria AP nr.2142781/14.02.2013, petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 20.000 lei pentru savarsirea contraventiei  prevazute de art.1 lit.e din Lg.12/1990 R, retinandu-se prin actul de constatare ca, in localitatea T., petenta a  incarcat in autoutilitara  marca MAN cu numarul de inmatriculare  DJ 10 _ apartinand  SC A.  C. SRL  Craiova cantitatea de 9320 kg  deseu fier vechi pentru care nu a detinut documente  de provenienta.
Art. 32 alin. 2 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor stabileste instanta competenta din punct de vedere teritorial sa solutioneze plangerea formulata impotriva procesului verbal de contraventie, respectiv judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia .
Din actul de constatare atacat rezulta ca locul savarsirii contraventiei retinute in sarcina petentei este localitatea T., localitate ce se afla in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Tg- C. .
 Competenta teritoriala reglementata de art. 32 alin. 2 din OG 2/2001  este de ordine publica, avand caracter absolut, astfel ca nu poate  fi inlaturata potrivit art. 129 pct 3 C. pr. civ.
             La data de   04.10.2013 a fost inregistrat dosarul  la  aceasta instanta, fiind  citate partile.
             In sedinta publica  din data de   08.11.2013, instanta a incuviintat   proba testimoniala cu martorii  C.  C. C., G. I. si B. B.  G..
             La  solicitarea instante,i cu adresa nr.69936 din data de 28.11.2013, IPJ G.- Serviciul Investigarea   Fraudelor -  a inaintat in original  avizele  de  insotire  a  marfii cu nr.39/14.02.2013  si 40/14.02.2013 emise de  SC  L. I. SRL(filele  15-18).
           In temeiul  art.321 Cod procedura civila, instanta a procedat  la audierea   martorilor C.  C. C., B. B. G. si  G. I. I., sub prestare  de juramant, potrivit   art.319 alin.1 si 2 Cod procedura civila, depozitii  consemnate  si atasate la  dosar la filele 23-25.
          La data de 24.01.2014, petenta SC  L. I. SRL a depus la dosar  note de sedinta, prin care a aratat urmatoarele:
        In momentul descinderii  echipajului de  politie, masina autoutilitara,   avand numar de  inmatriculare  DJ -10-_, incarca  o cantitate  de materiale feroase din punctul de lucru  T.;
Anterior,  fusese  si incarcase  din punctul de lucru B.o cantitate de  7200 kg. Dupa incarcare  a aprox.1000 kg, echipajul de  politie a descins  la punctul de lucru  si dupa  ce  a  obligat soferul  autoutilitarei sa incarce toata cantitatea de deseu ramasa,  acesta a mers cu echipajele de politie la un cantar  din incinta   S.C.P. P., unde, dupa cantarire, l-a obligat sa descarce   si sa lase   in custodia firmei  de  paza deseurile  feroase in cantitate de 9320 kg. Faptul ca pe avizul  de insotire a marfii nr.39/14.02.2013, a fost inscrisa cantitatea de  7200 kg si sunt diferite scrisurile de pe avizul de insotire  si cotor, se explica prin aceea ca gestionarul  cantareste marfa si completeaza cantitatea in urma  cantaririi, ulterior inscriind  pe cotor cantitatea  rezultata.La fel s-a intamplat cu avizul de insotire  a  marfii nr. 40/14.02.2013, in care, la rubrica  "cantitate" nu era  inscrisa vreo cifra din cauza faptului  ca nu s-a finalizat operatiunea de cantarire de catre gestionar. Referitor la faptul  ca s-au gasit cupoane de sina si alte elemente  de  fixare a sinelor, martorul  B.  B.  G. este  cel care  le-a adus si valorificat din acelasi loc unde se afla  deschis   punctul de lucru, prin demolarea  unei case vechi, acestea  aflandu-se  in armatura  constructiei.
Examinand plangerea in raport cu probele administrate si cu dispozitiile legale in materie, instanta apreciaza ca este intemeiata, motivat de urmatoarele considerente :
Asa cum s-a pronuntat ICCJ - SECTIILE UNITE, prin Decizia nr.I/2002,  prin art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990, republicata, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998, aprobata prin Legea nr. 243 din 17 decembrie 1998, se prevede ca "efectuarea de acte sau fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii" constituie activitate comerciala ilicita ce atrage raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, instituindu-se si obligativitatea ca documentele de provenienta sa insoteasca marfurile, "indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii".
    Din dispozitiile mentionate, coroborate cu cele ale art. 2 din aceeasi lege, rezulta ca sanctionarea unei atare activitati ce constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, este conditionata de lipsa documentelor de provenienta a marfurilor, indiferent daca aceasta se constata pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii.
    Aceasta conditie nu poate fi considerata indeplinita, insa, in cazul cand persoana care a efectuat actul de comert dovedeste ulterior, in fata instantei careia i s-a plans impotriva actului de constatare si sanctionare, ca documentele de justificare a provenientei marfurilor existau la data intocmirii procesului-verbal de constatare a contraventiei si ca nu a avut posibilitatea sa le prezinte in momentul efectuarii controlului, sau, ca in speta, cand dovedeste chiar existenta documentelor de provenienta la data controlului, dar fara a avea mentionate toate elementele, cum ar fi cantitatea produselor comercializate, motivat de  faptul ca aceasta mentiune se face abia dupa cantarire
    A considera altfel, ar insemna ca, in cazuri de efectuare cu buna-credinta a actelor sau faptelor de comert cu bunuri avand provenienta vadit licita, dar fara posibilitatea prezentarii documentelor de provenienta in momentul efectuarii verificarii, persoana care le-ar detine sa nu mai poata justifica provenienta lor nici in fata instantei de judecata, ceea ce ar fi inadmisibil.
    Inadmisibilitatea unei atare interpretari rezulta si din aceea ca prin art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 s-a prevazut ca "dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila", potrivit carora se admit probele care pot conduce la dezlegarea pricinii.
A nu admite luarea in considerare a unor astfel de dovezi ar insemna sa se contravina principiului aflarii adevarului si sa nu se pronunte o solutie dreapta, incalcandu-se astfel dreptul la un proces echitabil instituit prin art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, la care Romania a devenit parte.
In speta, avizele de insotire a marfii au fost lasate de administratorul petentei la doua dintre punctele de lucru ale petentei, conducatorului auto care incarca si transporta fierul vechi predandu-i-se mai intai avizul nr. 39/14.02.2013, la T., jud. G., acesta fiind completat partial, mai putin cantitatea livrata, aceasta urmand a fi inscrisa dupa incarcare si cantarire, ceea ce s-a si facut, inscriindu-se cantitatea de 7200 kg. Tocmai faptul ca rubrica "cantitatea livrata" s-a completat dupa incarcare si cantarire, justifica existenta unui alt scris decat cel cu care au fost completate celelalte rubrici.
Cel de-al doilea aviz de insotire a marfii, cel cu nr. 40, din aceeasi data, nu avea cum sa cuprinda cantitatea livrata, pentru simplul motiv ca, la T., judetul G., nu se terminase incarcarea  la ora la care s-a prezentat organul de control, stabilirea cantitatii putandu-se stabili, asa cum s-a aratat mai sus, abia dupa terminarea incarcarii si cantarirea masinii incarcate.
Avand in vedere situatia de fapt care rezulta atat din inscrisurile depuse la dosar dar si din declaratiile martorilor, instanta apreciaza ca fapta sanctionata nu exista. Astfel, pentru traseul T. - T., pentru cantitatea de 7200 kg fier vechi, a existat avizul de insotire nr. 39/14.02.2013, acesta fiind si predat organului de control, iar de la T. la locul de transport al fierului, avizul nr. 40/14.02.2013 nu fusese completat cu cantitatea livrata pentru ca nu se terminase incarcarea si, deci, nu se cantarise marfa, dar nici nu plecase autovehiculul de la depozitul din T., fiind la incarcat, astfel ca nu se poate retine lipsa avizului de insotire a marfii.
In consecinta, in baza art.34 din OG nr.2/2001, instanta va admite plangerea, va anula procesul verbal si va exonera petenta de plata amenzii contraventionale.
Pe de alta parte, in conditiile dovedirii provenientei licite a marfurilor sau produselor care au facut obiectul efectuarii de acte ori fapte de comert sau au fost destinate sa serveasca la astfel de operatiuni, nu se mai justifica nici mentinerea confiscarii dispusa prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Aceasta solutie este impusa si de reglementarea art. 41 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, prin care se stabileste ca "in caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de indata celui in drept". Tot astfel, daca bunurile ce au facut obiectul confiscarii au fost, intre timp, valorificate potrivit alin. (3) din acelasi articol va trebui sa se dispuna, de catre instanta, achitarea unei despagubiri stabilite in raport cu valoarea lor de circulatie. PENTRU ACESTE MOTIVE,
            IN NUMELE LEGII
 H O T A R A S T  E  Admite plangerea formulata de petenta  SC L.I. SRL, cu sediul in comuna F.,sat P.J., jud. G., in contradictoriu cu  intimatul IPJ G., cu sediul in T-J,str.T. nr.2, jud. G..
Anuleaza  procesul  verbal  de  contraventie  seria AP nr. 2142781 incheiat in data de 14.02.2013 de IPJ G. - SIF, si exonereaza  petenta  de  plata  amenzii.
Dispune  restituirea  catre  petenta   a  cantitatii  de  fier  vechi  confiscata, aceea  de  9320 KG sau,  in caz  de  valorificare,  a  contravalorii  acestei  cantitati.
Cu  apel in  30  zile  de  la  comunicare, cererea de apel urmand a  fi  depusa,  sub  sanctiunea  nulitatii, la  Judecatoria  Tg C..
 Pronuntata  in  sedinta  publica  din 31.01.2014.
 
Presedinte,
M.R.
Grefier,
Filofteia Ditoiu
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014