Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Jiu

Incetare tutela.

(Sentinta civila nr. din data de 31.08.2009 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Targu Jiu | Jurisprudenta Judecatoria Targu JiuDosar nr. --- Cod operator 2445
R O M A N I A
JUDECATORIA TARGU JIU
TARGU JIU
Sentinta civila nr.. ---
Sedinta publica din 31 august 2009
Completul compus din:

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror -------- din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu
      
      Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata  de reclamanta  D.G.A.S.P.C Gorj  in contradictoriu cu intimatii  S.S.-C., S.M., C.L.Tg.-Jiu si Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, avand ca obiect  constatare incetare tutela.
      La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns consilier juridic pentru reclamanta, Ministerul Public fiind reprezentat de procuror ---, lipsa fiind celelalte parti.
      Procedura de citare  este legal indeplinita.
      S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, reprezentantul reclamantei a depus imputernicirea de reprezentare emisa sub nr. ---, dupa care, instanta constatand cauza in stare de judecata, a acordat cuvantul partilor pentru concluzii pe fond.
      Reprezentata Ministerului Public a solicitat sa se constate incetarea de drept a tutelei.
      Consilier juridic, pentru reclamanta,  solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata, depunand si concluzii scrise.
      
JUDECATA

      Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr.--- din data de ---, reclamanta  D.G.A.S.P.C. Gorj in contradictoriu cu  intimatii S.S.-C., S. M., Consiliul Local Targu-Jiu si Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate incetarea tutelei instituita prin sentinta civila nr.  ... a Tribunalului Gorj, pronuntata in dosar nr. ..., intrucat  beneficiarul tutelei a implinit varsta de 18 ani.
In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr........ a Tribunalului Gorj,  a fost instituita tutela  pentru minora S.S.-C., n. la....., la numitul S.M.. Ca, la data de --- S. S.-C. a implinit varsta de 18 ani, fapt ce atrage incetarea de drept a masurii de protectie speciala a tutelei instituita prin sentinta civila amintita. A mentionat ca tanara locuieste impreuna cu fratele sau mai mic, S.F.-E., la numitul S.M. si, impreuna cu fiica acestuia din urma, S.S., in Targu-Jiu, intr-un apartament cu trei camere, mobilate si intretinute.
In dovedire, reclamanta a depus la dosar raportul nr. raportul nr. .., asupra anchetei psiho-sociale a tinerei,  revizuirea raportului de evaluare a nevoilor tinerei, decizia civila nr. --- a Tribunalului Gorj, pronuntata in dosarul nr. ---, declaratiile extrajudiciare ale numitilor S.M. si S. S.-C.,  si in copii xerox, buletinul de identitate al susnumitului, certificatul de nastere al tinerei, certificatul de deces al mamei sale, C. V., certificatul de nastere al tatalui sau, S.C., adeverinte medicale.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca, prin hotararea civila  nr. ---  a Tribunalului Gorj, pronuntata in dosarul nr. --, s-a instituit tutela in favoarea minorei S.S.-C., n. la ---, la numitul S.M., motivat de faptul ca parintii minorei erau decedati.
      Art.113-141 C. familiei reglementeaza tutela minorului, iar art.40 din legea nr.272/2004  tutela copilului, mentionand in art.4 alin.1 lit. a, ca, prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea de exercitiu.
      Din actele depuse la dosar rezulta astfel ca  masura de protectie a tutelei instituita prin hotararea nr. ... a Tribunalului Gorj are in vedere perioada in care persoana in favoarea careia s-a dispus este minora. Cum in cazul de fata, S.S.-C. a implinit varsta de 18 ani la data de ..., masura tutelei a incetat de drept.
      Fata de cele expuse, instanta va admite cererea si va constata incetata de drept tutela  instituita pentru S. S.-C.. prin sc. nr. --- a Tribunalului Gorj.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea   formulata de D.G.A.S.P.C.Gorj, cu sediul in Targu-Jiu, str. , nr., Judetul Gorj, in contradictoriu cu intimatii S.S.-C., S.M., ambii domiciliati in Targu-Jiu, strada- , bl.-, sc.-, et.-, ap.-, Judetul Gorj, Consiliul Local Targu-Jiu si Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu.
Constata incetata de drept  masura de protectie speciala -tutela- instituita prin hotararea civila nr. ........ a Tribunalului Gorj fata de S.S.-C., n.la ------.
Cu recurs.
Pronuntata in sedinta publica de la 31 august 2009, la Judecatoria Targu-Jiu. 1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010