InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Jiu

pretentii

(Sentinta civila nr. 5129 din data de 09.03.2012 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Targu Jiu | Jurisprudenta Judecatoria Targu Jiu


Dosar nr. 17853/318/2011                                                                           Cod operator 2445

R O M A N I A
JUDECATORIA TARGU JIU
JUDETUL GORJ
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA Nr. 5129
Sedinta publica de la 09 Martie 2012
Completul compus din:
PRESEDINTE MIRELA ALEXANDRA STOIAN
Grefier LIGIA NEGREA

Pe rol fiind judecarea actiunii civile avand ca obiect pretentii, formulata de reclamantul P.I.G. in contradictoriu cu paratul P.I..
La apelul nominal, facut in sedinta publica, a raspuns reclamantul, paratul fiind  reprezentat de avocat J.E..
Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a tinut interogatoriul reclamantului  la cererea aparatoarei paratului, raspunsul la intrebari fiind consemnat si atasat la fila 46 din dosar, dupa care, constatand ca nu mai sunt alte cereri de formulat si probe de administrat, s-a acordat cuvantul pe fond.
      Reclamantul P.I.G. a pus concluzii de admiterea cererii de chemare in judecata, asa cum a fost formulata, cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
      Avocat J.E., pentru parat, a pus concluzii de respingerea cererii de chemare in judecata ca fiind neintemeiata, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata, depunand in acest sens la dosarul cauzei concluzii scrise si chitanta privind achitarea onorariului de avocat de catre parat.
      Dupa strigarea cauzei, s-a prezentat in instanta avocat V.I., care a depus concluzii scrise pentru reclamant si chitanta privind achitarea  onorariului de avocat de catre acesta.
JUDECATA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr. 17853/318/2011, reclamantul P.I.G. a chemat in judecata pe paratul P.I.,  solicitand instantei ca prin sentinta ce va pronunta  sa dispuna obligarea acestuia sa-i achite suma de 13.000 lei, actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca la data de 18.08.2008, a incheiat cu paratul o promisiune de vanzare - cumparare cu privire la un teren, in schimbul sumei de 6500 lei,  pe care a platit-o integral paratului, urmand ca ulterior  partile sa incheie contractul de vanzare - cumparare in forma autentica.
A aratat reclamantul ca dupa incheierea promisiunii de vanzare- cumparare, paratul a constatat ca terenul  ce facuse obiectul conventiei incheiate intre parti  era inclus in titlul de proprietate eliberat in favoarea Obstii P-P., ocazie cu care paratul l-a asigurat pe reclamant ca este terenul proprietatea acestuia  si din acest motiv a acceptat sa-l reprezinte pe parat in litigiul pe care il avea cu obstea, ocazie cu care reclamantul a suportat si cheltuielile de judecata ocazionate cu solutionarea litigiului respectiv.
A invocat reclamantul ca prin hotarare judecatoreasca irevocabila  s-a stabilit ca terenul este proprietatea Obstii, astfel ca se afla in imposibilitatea incheierii contractului de vanzare - cumparare in forma autentica si din acest motiv a acceptat ca paratul sa-i vanda un alt teren la pretul deja stabilit, insa acesta a refuzat atat sa  instraineze un alt teren cat si sa-i restituie suma de 6500 lei.
      Reclamantul a precizat ca obligatia paratului de a-i restitui suma de 13.000 lei,  decurge din antecontractul incheiat intre parti la data de 18.08.2009, prin care paratul s-a angajat ca in cazul in care actul de vanzare - cumparare  nu se va incheia in forma autentica, din vina promitentului vanzator, acesta sa-i restituie promitentului cumparator dublul sumei achitate de acesta.
      In drept, cererea nu a fost intemeiata.
      In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosarul cauzei in copie, urmatoarele inscrisuri: sentinta civila nr. 5534/02.10.2009 a Judecatoriei Tg.- Jiu, procura generala judiciara  autentificata sub nr. 2058/18.08.2008 la BNP Raluca Davitoiu, certificatul de mostenitor nr.485/30.07.1997, promisiunea de vanzare - cumparare cu data certa nr. 9462/18.08.2008 la BNP Logos, inscrisul sub semnatura privata datat 26.10.1949, doua chitante privind achitarea onorariului de aparator  si contractul de asistenta juridica incheiat intre reclamant si avocat A.G..
      Paratul  P.I., prin intermediul aparatorului ales, avocat J.E., a depus la dosarul cauzei  intampinare  in care a invocat exceptia netimbrarii cererii de chemare in judecata si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, iar pe fond, a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca fiind neintemeiata, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.
      In motivarea intampinarii, paratul a aratat ca nu a avut cunostinta de faptul ca a fost emis titlul de proprietate, in favoarea Obstii  P.-P., intrucat terenul cu privire la care a incheiat antecontractul de vanzare cumparare cu reclamantul, l-a mostenit de la tatal sau, astfel ca acesta a fost de buna credinta in momentul in care a incheiat promisiunea cu reclamantul.
      A invocat paratul ca dovada bunei sale credinte rezulta si din faptul ca a dat reclamantului procura pentru a se judeca in numele si pentru acesta, cu Ostea P-P, Comisia Locala de Fond Funciar Bumbesti-Jiu, Comisia Judeteana Gorj, Directia Silvica Tg-Jiu, in vederea anularii titlului de proprietate emis in favoarea Obstii  P.-P..
     Pe cale de intampinare, paratul a invocat ca si cauza exoneratoare de raspundere cazul fortuit, aratand ca acesta nu a putut sa prevada ca pentru terenul mostenit de acesta de la autorul sau, urma sa fie eliberat titlu de proprietate in favoarea Obstii  P.-P. si  din acest punct de vedere nu este aplicabila clauza penala, mentionata in antecontractul incheiat intre parti.
      De asemenea, paratul a invocat dispozitiile art. 1352 C.civ, referitoare la fapta tertului, apreciind ca in cauza exista fapta tertului care este de natura sa inlature raspunderea sa, facand referire in acest sens  la fapta institutiilor care au procedat la  reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul in litigiu in favoarea Obstii  P-P, astfel ca paratul nu a putut impiedica  emiterea titlului de proprietate, in favoarea unui tert.
      La cererea aparatorului paratului s-a incuviintat chemarea la interogatoriu a reclamantului,  care a fost audiat la termenul din data de 09.03.2011, raspunsul la intrebari fiind consemnat si atasat la fila 46 dosar.
      Prin incheierea de sedinta din data de 10.02.2012, instanta a  luat act ca paratul a renuntat la exceptia netimbraii cererii de chemare in judecata si a respins ca fiind neintemeiata exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, pentru urmatoarele considerente:
Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, s-a retinut ca dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege. Prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune sau dreptul de a solicita executarea silita. Exista unele cazuri prevazute de lege ce duc la intreruperea prescriptiei extinctive, adica la inlaturarea prescriptiei scursa inainte de invocarea unei cauze de intrerupere si inceperea unei noi prescriptii extinctive.
      In cauza dedusa judecatii, raportul juridic generator de drepturi si obligatii este carmuit de dispozitiile legislatiei civile aplicabile in momentul incheierii inscrisului sub semnatura privata intre partile litigante, intitulat "promisiune de vanzare-cumparare".
      Potrivit art. 16 din Decretul nr.167/1958, act normativ in vigoare la data incheierii inscrisului sub semnatura privata, prescriptia se intrerupe prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia.
      Prin intreruperea prescriptiei extinctive se intelege modificarea cursului acesteia, constand in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii extinctive.
      In speta de fata, dreptul material la actiune a inceput sa curga la data de 18.08.2008, acesta implinindu-se la data de 18.08.2011, iar cererea de chemare in judecata formulata de reclamant a fost introdusa pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu la data de 25.11.2011, deci dupa expirarea termenului de trei ani in care trebuia exercitat dreptul la actiune.
      Cu toate acestea, instanta retine ca in speta exista unul din cazurile de intrerupere a cursului prescriptiei extinctive si anume recunoasterea dreptului a carei actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia.
      Prescriptia a curs in favoarea promitentului-vanzator, insa acesta a recunoscut tacit dreptul a carei actiune se prescrie, intrucat in litigiul inregistrat pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr.11972/318/2008, reclamantul P.I., adica promitentul vanzator, a fost reprezentat de paratul P.I.G., adica promitentul cumparator, recunoscand asadar in favoarea acestuia, in mod tacit, ca este dobanditorul terenului ce a facut obiectul promisiunii de vanzare-cumparare, teren pentru care promitentul vanzator nu detinea acte de reconstituire a dreptului de proprietate, emise in baza Legii fondului funciar.
      Aspectul ca in litigiul inregistrat pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr.11972/318/2008, promitentul vanzator a fost reprezentat promitentul cumparator demonstreaza faptul ca promitentul vanzator cunostea la data incheierii promisiunii de vanzare cumparare ca nu detine acte de proprietate pentru suprafata de  11700 m.p. situata in punctul "S.R.", pentru a putea transmite dreptul de proprietate din patrimoniul sau in patrimoniul cumparatorului, motiv pentru care a promovat cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr. 11972/318/2008, pentru a anula titlul de proprietate emis in favoarea Obstii de P. P-P, urmand ca ulterior, sa se elibereze titlul de proprietate in favoarea acestuia pentru a putea realiza transferul dreptului de proprietate printr-un act de vanzare cumpararea incheiat cu promitentul cumparator, recunoscand asadar tacit in favoarea acestuia dreptul a carui actiune se prescrie.
      Fata de cele expuse, instanta a respins ca fiind neintemeiata exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de parat pe cale de intampinare, retinand ca in cauza dedusa judecatii a intervenit o cauza de intrerupere a cursului prescriptiei extinctive.
      Referitor la fondul cauzei se retine ca cererea de chemare in judecata formulata de reclamant este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
      Prin promisiunea incheiata la data de 18.08.2008, paratul P.I, in calitate de promitent vanzator, a promis promitentului cumparator, respectiv reclamantului P.I.G., ca-i va vinde in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 11700 m.p. teren fanete situat in punctul "S.R." din localitatea Bumbesti-Jiu, la pretul de 6500 lei.
      In cuprinsul aceleiasi promisiuni, partile au stipulat ca in situatia in care contractul de vanzare-cumparare in forma autentica nu se va incheia din vina promitentului vanzator, acesta va plati dublul avansului, iar daca vina va apartine promitentului cumparator, acesta va pierde avansul.
      Pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu a fost inregistrat dosarul nr.11972/318/2008, prin care promitentul vanzator P.I. a solicitat in contradictoriu cu paratele Obstea de P. P-P, Comisia Locala de fond funciar B-Jiu, Comisia Judeteana Gorj si Directia Silvica Targu-Jiu, nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.1000/06.09.2002 pentru suprafata de 11700 m.p. situata in punctul "S.R.", ce a facut obiectul promisiunii de vanzare-cumparare incheiata la data de 18.08.2008.
      Prin sentinta civila nr.5534/02.10.2009, definitiva si irevocabila, s-a respins cererea de chemare in judecata formulata de promitentul-vanzator P.I., in dosarul respectiv acesta fiind reprezentat de promitentul-cumparator P.I.G..
      Conform disp. art. 969 C.civ., conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante.
      In cauza dedusa judecatii, instanta retine ca prin promisiunea incheiata la data de 18.08.2008, partile au convenit ca in situatia in care contractul de vanzare-cumparare in forma autentica nu se va incheia din vina promitentului vanzator, acesta va plati dublul avansului, astfel ca pretentiile reclamantului sunt intemeiate si in consecinta, urmeaza a se dispune obligarea paratului la plata catre reclamant a sumei de 13.000 lei, actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective, reprezentand despagubiri civile.
      Instanta retine ca in favoarea paratului, in calitate de promitent vanzator, a operat o imbogatire fara justa cauza, in sensul ca acesta a primit de la reclamant suma de 6500 lei, cu titlu de avans pentru terenul ce a facut obiectul antecontractului de vanzare cumparare, insa ulterior acest contract nu s-a mai incheiat in forma autentica, astfel ca, nu s-a transmis dreptul de proprietate din patrimoniul sau in patrimoniul reclamantului, dat fiind faptul ca paratul a promis sa transmita reclamantului,  un bun asupra caruia nu avea calitatea de proprietar.
      Imbogatirea fara justa cauza reprezinta acel fapt juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic, astfel ca cel care si-a sporit patrimoniul trebuie sa restituie suma cu care s-a imbogatit fara justa cauza, in cauza dedusa judecatii, dublul sumei primite, asa cum au convenit partile prin conventia incheiata.
      Referitor la apararea paratului in sensul ca in favoarea acestuia exista o cauza exoneratoare de raspundere ca urmare a cazului fortuit, instanta retine ca in speta dedusa judecatii, raspunderea paratului nu deriva dintr-o fapta ilicita si nu este antrenata in temeiul disp. art. 998 C.civ., care prevede ca orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe cel din vina caruia s-a produs a-l repara.
      Cazul fortuit reprezinta una din cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei, insa aceasta cauza exoneratoare, nu-si gaseste aplicabilitatea in cauza dedusa judecatii, pentru ca, asa cum s-a aratat mai sus raspunderea paratului nu provine din savarsirea unei fapte ilicite.
      De asemenea, paratul a invocat pe cale de intampinare, dispozitiile art. 1352 C.civ., referitoare la fapta tertului, care inlatura raspunderea civila, apreciind paratul ca in cauza exista fapta tertului care este de natura sa inlature raspunderea sa, facand referire in acest sens  la fapta institutiilor care au procedat la  reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul in litigiu in favoarea  Obstii  P-P, astfel ca paratul nu a putut impiedica emiterea titlului de proprietate, in favoarea unui tert.
      Raportul juridic generator de drepturi si obligatii este guvernat de legea civila aplicabila la data incheierii promisiunii de vanzare cumparare dintre parti, promisiune datata  18.08.2008, astfel ca sunt aplicabile dispozitiile vechiului cod civil din 1864, in vigoare la data incheierii promisiunii de vanzare cumparare si nu dispozitiile inscrise in Noul Cod civil, intrat in vigoare la data de 01.10.2011, astfel ca in speta nu sunt aplicabile dispozitiile art. 1352 C.civ., referitoare la fapta tertului, care inlatura raspunderea civila, asa cum a invocat paratul pe cale de intampinare.
      Conform disp. art. 3 din Legea nr.71/2011, pentru punerea in aplicare a <LLNK 12009   287 10 201   0 18>Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor.
      Pentru considerentele expuse, instanta vazand disp. art. 969 C.civ., va admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul P.I.G. impotriva paratului P.I. si va dispune obligarea acestuia la plata catre reclamant a sumei de 13.000 lei, actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective, reprezentand despagubiri civile.
      In ceea ce priveste cuantumul cheltuielilor de judecata, instanta a facut in cauza aplicarea disp. art. 274 alin. 3 C.pr.civ. potrivit cu care, judecatorii au dreptul sa mareasca sau sa micsoreze onorariile avocatilor, potrivit cu cele prevazute in tabloul onorariilor minimale, ori de ori vor constata motivat ca sunt nepotrivite de mici sau de mari, fata de valoarea pricinii sau munca indeplinita de avocat.
      In cauza, aparatorul reclamantului a perceput un onorariu in cuantum de la 2000 lei, insa activitatea acestuia a constat in a formula un raspuns la intampinare si concluzii scrise pe care le-a depus dupa ce dosarul a ramas in pronuntare, nefiind prezent in sala de judecata, cu ocazia strigarii dosarului, motiv pentru care instanta a apreciat ca in raport de munca depusa de aparatorul reclamantului, onorariul perceput de catre acesta este prea mare si a dispus reducerea onorariului de la 2000 lei la 500 lei.
Vazand disp. art. 274 alin.1 C.pr.civ. se va obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 1396 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, respectiv contravaloare onorariu aparator si taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMLE LEGII
HOTARASTE

      Admite  cererea formulata de reclamantul P.I.G., domiciliat in Bumbesti Jiu, jud. Gorj,  in contradictoriu cu paratul P.I., domiciliat in Bumbesti-Jiu, jud.Gorj.
Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 13.000 lei, actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective, reprezentand despagubiri civile.
In temeiul disp. art. 274 alin. 3 C.pr.civ. dispune reducerea onorariului aparatorului reclamantului, avocat V.I., de la 2000 lei la 500 lei.
Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 1396 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.
Cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 09 Martie 2012, la Judecatoria Targu-Jiu.

  
Presedinte,
MIRELA ALEXANDRA STOIAN Grefier,
LIGIA NEGREA   

Red. SAM/4 ex.
Th. L.N. 05 Aprilie 2012

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Vanzarea aleatorie a unui teren neidentificat decat sub aspectul genului - Sentinta civila nr. 1812 din data de 05.12.2014
Anulare antecontract pentru pret neserios - Sentinta civila nr. 495 din data de 23.04.2014
Actiune in constatarea ineficacitatii contractului de vanzare - cumparare - Sentinta civila nr. 986 din data de 09.07.2014
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 270 din data de 16.02.2010
Nulitate absoluta contract inchiriere - Sentinta civila nr. 269 din data de 15.02.2010
Obligatia de a face-Radiere autoturism - Sentinta civila nr. 101 din data de 22.01.2010
- Sentinta civila nr. 2489 din data de 22.12.2009
- Sentinta civila nr. 1884 din data de 16.10.2009
Coproprietate. Incheierea de catre unul dintre coindivizari a unei chitante sub semnatura privata prin care se "vinde" o suprafata de teren, aflata in coproprietate. Calificarea chitantei sub semnatura privata, ca fiind antecontract de vanzare-cumpar... - Decizie nr. 972 din data de 20.09.2011