Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Jiu

Fond Funciar

(Sentinta civila nr. 831 din data de 31.01.2013 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Targu Jiu | Jurisprudenta Judecatoria Targu Jiu

Dosar nr. 18674/318/2012 Cod operator 2445

R O M A N I A
JUDECATORIA TARGU JIU
JUDETUL GORJ
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA Nr. 831
Sedinta publica din 31 Ianuarie 2013
Completul compus din:
PRESEDINTE : PARASCHIVA CATRINOIU
GREFIER : ALINA MEZDREA

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamantii P.G. si Z.N.in contradictoriu cu intimatii  X si Y si paratul P.I.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit reclamantii, fiind prezent paratul P.I.  si reprezentantul intimatei X.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, nemaifiind  alte cererii de formulat, exceptii de invocat sau probe  de  administrat, instanta a  constatat cauza in stare de judecata si a  acordat cuvantul pe fond.
Paratul P.I.  a  precizat ca nu este de acord cu eliberarea titlului de proprietate conform procesului verbal de punere in posesie, deoarece mostenitorii nu sunt mentionati corect in procesul verbal, respectiv P.G.nu trebuia sa fie inscris in procesul verbal pentru ca nu este mostenitorul bunicii sale materne. A mai precizat paratul ca are testament de la  bunica sa si ca  banii obtinuti din vanzarea terenului de catre mama sa au fost dati surorii sale Z.N..
Consilier juridic I.G.a  solicitat admiterea actiunii, precizand ca procesul verbal de punere in posesie  este un act premergator  emiterii titlului de proprietate si ca acesta  nu a fost contestat, iar suprafata mentionata este cea validata. De  asemenea a precizat ca P.G. este mostenitorul mamei paratului in calitate  de sot supravietuitor.

J U D E C A T A

Prin actiunea civila adresata instantei de judecata si inregistrata sub nr. 18674/318/2012, pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu, reclamantii P.G., Z.N.si P.I. in contradictoriu cu intimatii X si Y, au solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna inaintarea documentatiei in vederea eliberarii titlului de proprietate pentru suprafata de 5,6571 ha, intimatei Y, iar aceasta din urma sa fie obligata la  emiterea  titlului de proprietate pentru aceasta suprafata.
In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca la data  de  26.10.2010 au fost pusi in posesie cu suprafata de 5,6571 ha teren agricol, ocazie cu care s-a intocmit procesul verbal de punere in posesie nr. 19020 si schitele  aferente terenului.
Ca, intimata  X nu a  inaintat documentatia in vederea  eliberarii titlului de proprietate, acesta fiind necesar pentru dezbaterea succesiunii.
Reclamantii considera ca a  urmat intreaga procedura prevazuta de legea fondului funciar si ca, fata de  refuzul Comisiei Locale  de a  inainta documentatia, au fost nevoiti sa formuleze  aceasta cerere.
In dovedire, depune la  dosar cerere  de  reconstituire a dreptului de proprietate, copie dupa registrul agricol M.D., proces verbal de punere in posesie nr. 19020 din 26.10.2012, tabelul anexa la hotararea  de validare si schita terenurilor.
Legal citata Comisia Locala X a  formulat intampinare  prin care  a  aratat  ca este de  acord cu actiunea formulata, mentionand ca in data de  26.10.2012 s-a intocmit procesul verbal de punere in posesie  nr. 19020 in favoarea reclamantilor in calitate de mostenitor ai autorului M.D. pentru suprafata  de 5,6571 ha.
In dovedire  depune procesul verbal de punere in posesie, schita  terenurilor, HCJ nr. 50/18.11.1991 si tabelul anexa si copie  dupa registrul agricol al autorului M.D.
La termenul din data de 13.12.2012, s-a luat o precizare reclamantului P.I. n care a  mentionat ca nu a  semnat cererea de chemare in judecata si ca nu stie cine a formulat-o, precizand totodata ca nu isi insuseste actiunea formulata pentru ca suprafata din registrul agricol este de  7 ha, deci mai mare decat  suprafata pentru care  se  solicita eliberarea titlului de proprietate.
Avand in vedere ca P.I. n nu si-a  insusit  cererea de  chemare in judecata si nu a  semnat-o, precum si faptul ca  actele premergatoare  au fost eliberate si pe numele  acestuia, a fost introdus in cauza in calitate de parat, acesta formuland intampinare pentru termenul din data de 17.01.2013.
Prin intampinare  paratul P.I. n a precizat ca in anul 1991 au formulat cerere de  reconstituire  M.A. si P.E, respectiv bunica materna si mama paratului, cerere in care  a fost adaugat ulterior si P.G., tatal paratului.
Mai arata paratul ca in registrul agricol 1959-1962 figureaza M.D. -bunicul matern, iar prin HCJ nr. 50/1991 anexa 3, pozitia 47/71, figureaza doar M.A. si P.E., precizand  astfel ca in mod  eronat intimata X a  intocmit procesul verbal de punere in posesie si pe numele  tatalui sau si al reclamantei Z.N., P.G., considerand ca acesta nu este mostenitorul legal al bunicilor materni.
De  asemenea, paratul arata ca detine un testament intocmit  de  bunica M.A. si ca in momentul in care s-au eliberat documentele primare nu a fost consultat de  Comisia Locala pentru a le  semna, depunand la dosar testamentul autentificat sub nr. 1475/05.06.1985.
Pentru termenul din data de  17.01.2013 Comisia Locala a  depus la  dosar adresa nr. 11679 din 19.12.2012 prin care  a precizat ca, prin HCJ nr. 50/1991 s-a validat in favoarea  mostenitorilor  autorului M.D. suprafata totala de 6,30 ha dupa aplicarea coeficientului de  reducere  de 10%. Ca, din aceasta suprafata s-a  eliberat  adeverinta de  proprietate nr. 2126 din 03.04.2000 si procesul verbal de punere in posesie pe numele P.E., (autoarea partilor), care a instrainat suprafata de 0,6488 ha conform contractului de vanzare - cumparare  autentificat sub nr. 1841/2001 la BNP Anica Merisescu si ca, " in consecinta" diferenta dintre suprafata validata si suprafata instrainata de P.E.  este  de 5,6571 ha.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata si retine urmatoarele:
Reclamantii si paratul sunt mostenitorii lui P.E. in calitate  de fii si sot supravietuitor.
Prin HCJ nr. 50/1991 s-a  validat dreptul de proprietate pentru suprafata de 6,30 ha, fiind inscrise in tabelul anexa M.A. si fiica  sa P.E. in calitate de mostenitoare ale lui M..D.
La  data de 26.10.2012 s-a intocmit procesul verbal de punere in posesie nr. 19020 in favoarea reclamantilor si a paratului in calitate de mostenitori ai lui P.E., pentru suprafata de 5,6571 ha, procesul verbal fiind insotit de schitele  terenului.
Avand in vedere ca intimata Comisia Locala, desi a intocmit documentatia in vederea eliberarii titlului de proprietate, aceasta documentatie nu a fost inaintata Comisiei Judetene de Fond Funciar pentru eliberarea titlului de proprietate, nefiind indeplinite  astfel obligatiile prevazute  de  art. 5 lit. c si h  din HG 890/2005, potrivit carora comisiile comunale " stabilesc marimea si amplasamentul suprafetei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate, inainteaza si prezinta spre  aprobare si validare  comisiei judetene situatia  definitiva impreuna cu documentele  necesare".
Avand in vedere ca intimata Comisia Locala a  intocmit  documentatia  pentru eliberarea titlului de proprietate insa nu a inaintat-o comisiei judetene, instanta considera actiunea intemeiata, fapt  recunoscut si de comisia locala in intampinare, care a  fost de  acord cu actiunea formulata.
Referitor la  al doilea capat  de cerere, respectiv emiterea titlului de proprietate, instanta considera ca este intemeiat avand in vedere  dispozitiile  art. 6 lit. f din HG 890/2005 potrivit carora "Comisiile Judetene emit titlul de proprietate pentru cererile validate".
Desi paratul P.I. n nu a fost de  acord cu actiunea formulata precizand ca in registrul agricol este inscrisa suprafata de 7 ha si ca a fost validata o suprafata mai mica, instanta constata ca din moment ce HCJ nr. 50/1991 nu a fost contestata intocmirea documentatiei si eliberarea titlului de proprietate se va realiza pentru suprafata validata. Desi a fost validata suprafata de 6,30 ha, instanta considera ca in mod  corect s-a emis procesul verbal de punere in posesie nr. 19020 din 26.10.2012 pentru suprafata de 5, 6571 ha pentru ca diferenta pana la 6,30 ha se regaseste in procesul verbal de punere in posesie si adeverinta nr. 2126 din 03.04.2000 emisa pe numele  autoarei comune, P.E. care a instrainat aceasta suprafata prin contract de vanzare cumparare.
Nu se va  retine sustinerea paratului in sensul ca tatal sau P.G.nu trebuia inscris in procesul verbal de punere in posesie pentru ca acesta nu poate  fi mostenitorul  bunicilor materni ai paratului M.A. si M.D., deci nu se va retine aceasta sustinere pentru ca tatal paratului, P.G., este mostenitorul lui P.E. in calitate de sot supravietuitor, acesta fiind mostenitor prin retransmitere si nu ca mostenitor direct al autorilor  M.A. si M.D. Alta  ar fi fost situatia  daca la  data intocmirii procesului verbal de punere in posesie, autoarea P.E. ar fi fost in viata. Atunci P.G.nu era  mentionat in procesul verbal de punere in posesie pentru ca intr-adevar acesta nu putea mosteni pe socrii sai  chiar daca ar fi formulat cerere  de  reconstituire.
Referitor la  testamentul invocat de parat si depus la fila 39, instanta considera ca acesta  poate  fi folosit intr-o actiune  de  partaj, situatie in care  se vor micsora drepturile celorlalti mostenitori ai lui P.E., avand in vedere ca testamentul este intocmit de  bunica materna M.A..
De asemenea, faptul ca mama paratului P.E. a vandut un teren in suprafata de 0,6488 ha conform contractului de vanzare - cumparare nr. 1841/2001, nu are  relevanta in aceasta cauza deoarece vanzarea s-a efectuat in baza adeverintei de proprietate nr. 2126/2000 si a procesului verbal de punere in posesie, autoarea avand  posibilitatea sa vanda din proprietatea sa cat  timp era in viata. Faptul ca banii obtinuti i-ar fi dat  fiicei sale (cum sustine paratul P.I.), reprezinta o problema ce  se va  rezolva  tot prin partaj si nu in aceasta speta.
In concluzie avand in vedere ca procesul verbal de punere in posesie a fost intocmit in baza HCJ nr. 50/1991, iar aceste acte nu au fost contestate, instanta considera actiunea intemeiata, motiv pentru care va admite actiunea si va obliga  intimata Comisia Locala Xde Fond Funciar sa inainteze documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 5,6571 ha, iar Comisia Judeteana de Fond Funciar sa emita titlul de proprietate  pentru suprafata de 5,6571 ha conform actelor premergatoare.

                                         

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite actiunea, formulata de reclamantii P.G., domiciliat in  _ si Z.N., domiciliat in _ in contradictoriu cu intimatii  X si Y si paratul P.I. , domiciliat in _
Obliga  intimata Comisia Locala de Fond Funciar sa inainteze documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 5,6571 ha.
Obliga Comisia Judeteana de Fond Funciar sa emita titlul de proprietate  pentru suprafata de 5,6571 ha conform actelor premergatoare.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
           Pronuntata in sedinta publica din 31 Ianuarie 2013, la judecatoria Targu-Jiu.

    PRESEDINTE                                                                                    GREFIER

Red./P.C. 06 Februarie 2013
Tehn. ABC/ex.7.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010