InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Anulare si revocare a suspendarii executarii

(Hotarare nr. 724 din data de 04.06.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Circumstante si stari (atenuante si agravante) | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

R  O  M  A  N  I  A
JUDECATORIA TARGU MURES
Dosar nr. 9948/320/2008
SENTINTA PENALA NR. 724
Sedinta publica din 04 iunie 2009
PRESEDINTE: DUMITRESCU DUMITRU-PAUL
GREFIER: XXXXXXXXXX

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror MEDA GRAMA, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Tg-Mures.

Pe rol solutionarea cererii de contopire a executarii pedepselor formulata de petentul XXXXXXXXXX.
La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Mersul dezbaterilor si sustinerile pe fond ale partilor sunt consemnate in incheierea de sedinta din data de 21.05.2009, cand s-a amanat pronuntarea pentru data de azi, 04.06.2009, incheiere ce face parte integranta din prezenta.

                               I N S T A N T A

1. Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.11.2008, petentul - condamnat XXXXXXXXXX, fiul lui XXXXXXXXXX si XXXXXXXXXX, nascut la 03.12.1986, in Targu-Mures, jud.Mures, CNP 1861203260060, a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna contopirea pedepselor ce i-au fost aplicate prin hotararile judecatoresti prin care au fost solutionate: dosarul nr. 6377/320/2007 si dosarul in care a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani si 1 luna inchisoare (mentionat gresit de petent ca fiind inregistrat sub nr. 76220/320/2006) respectiv  dos nr. 7663/320/2006, ambele ale Judecatoriei Targu-Mures, solicitand totodata sa nu i se aplice spor de contopire.
In motivarea in fapt a cererii, acesta a aratat ca infractiunile pentru care a fost condamnat sunt concurente.
In probatiune, au fost administrate urmatoarele probe: adresa nr. I2-224040/14.01.2009 emisa de Penitenciarul Targu-Mures (fila 18  dosar); adresa nr. I2-220655/14.11.2008 emisa de ANP (fila 12 dosar); extras dupa  cazierul judiciar al condamnatului (filele 45-52); sentinta penala nr. 55/17.01.2008, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6377/320/2007 cu mentiunea modalitatii si datei ramanerii definitive (filele 5-7); sentinta penala nr. 1693/04.12.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 7663/320/2006 (nr. vechi 972/20),  cu  mentiunea modalitatii si datei ramanerii definitive,  precum si extras dupa dispozitivul deciziei penale prin care aceasta a ramas definitiva, respectiv nr. 217/A/21.10.2008, pronuntata de Tribunalul Mures in doarul nr. 7663/320/2007 (filele 8-11); decizia penala nr. 211/07.05.2004, pronuntata de Tribunalul Mures in doarul nr. 7611/2003, cu  mentiunea modalitatii si datei ramanerii definitive (filele 36-42);  pronuntata de Tribunalul Mures in doarul nr. 7663/320/2007 (filele 8-11);sentinta penala nr. 1655/07.11.2003,pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 6271/2003, cu  mentiunea modalitatii si datei ramanerii definitive, extras dupa  cazierul judiciar al condamnatului (filele 45-52);sentinta penala nr. 1007/03.07.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 329/320/2007, cu  mentiunea modalitatii si datei ramanerii definitive (filele 53-55);sentinta penala nr. 1600/29.10.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 3144/2003, cu  mentiunea modalitatii si datei ramanerii definitive (filele 56-59); ); sentinta penala nr. 98/23.01.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 358/87/2006, cu mentiunea modalitatii si datei ramanerii definitive (filele 60--65).
2. Prezentarea hotararilor prin care au fost aplicate petentului pedepsele cercetate in vederea modificarii
2.1. Prin sentinta penala nr. 1693/04.12.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 7663/320/2006, asa cum a fost modificata si a ramas definitiva fata de petent prin decizia penala nr. 217/21.10.2008, pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 7663/320/2007, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.
Instanta retine ca, prin aceeasi hotarare, a fost revocat beneficiul suspendarii sub supraveghere al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6271/2003, definitiva prin decizia penala nr. 211/07.05.2004, pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 7611/2003 si s-a  dispus executarea impreuna si fara a se contopi a celor doua pedepse, inculpatul urmand sa execute 2 ani si 1 luna inchisoare.
2.2. Prin sentinta penala nr. 98/23.01.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr.358/87/2006, definitiva fata de petent prin neapelare, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani  inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.
Instanta retine ca, prin aceeasi hotarare,  a fost anulat atat beneficiul suspendarii conditionate al pedepsei de 1 an inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1600/29.10.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 3144/2003, definitiva prin decizia penala nr. 92/26.02.2004 a Tribunalului Mures, cat si beneficiul suspendarii conditionate al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6271/2003, definitiva prin decizia penala nr. 211/07.05.2004 a Tribunalului Mures si s-a dispus contopirea acestora fara a se adauga vreun spor si in final s-a dispus executarea pedepsei rezultante de 1 an inchisoare impreuna si fara a se contopi cu pedeapsa de 3 ani  inchisoare, inculpatul urmand sa execute un total de 4 ani inchisoare.
2.3. Prin sentinta penala nr. 1007/03.07.2007, pronuntata de Judecatoria Ludus in dosarul nr. 329/320/2007, definitiva prin neapelare, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.
2.4. Prin sentinta penala nr. 55/17.01.2008 a Judecatoriei Targu-Mures, definitiva prin nerecurare, au fost contopite pedepsele aplicate petentului prin sentinta penala nr. 98/23.01.2007 a  Judecatoriei Targu-Mures si prin sentinta penala nr. 1007/03.07.2007 a Judecatoriei Ludus si a fost aplicata petentului pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare.
Instanta retine totodata ca nu a fost aplicat petentului nici un spor in urma contopirii prin  sentinta penala nr. 55/17.01.2008 a Judecatoriei Targu-Mures.
3. Analiza propriu-zisa a modificarii de pedepse
Asa cum rezulta din continutul mai sus mentionatelor hotarari, faptele pentru care pedepsele au fost aplicate condamnatului au fost savarsite de acesta in datele de: 25-26.09.2005 - corespunzator sentintei penale nr. 1693/04.12.2007 a Judecatoriei Targu-Mures, definitiva in 21.10.2008; 22-23.02.2005 - corespunzator sentintei penale nr. 98/23.01.2007, a Judecatoriei Targu-Mures, definitiva prin neapelare; 20-21.12.2006 - corespunzator sentintei penale nr. 1007/03.07.2007, a Judecatoriei Ludus, definitiva prin neapelare.
In concluzie, instanta retine ca fiecare dintre infractiunile pentru care petentul a fost condamnat definitiv prin hotararile judecatoresti cercetate in vederea stabilirii incidentei art.449 Cod procedura penala a fost savarsita de acesta inainte ca oricare dintre hotararile de condamnare sa se definitiveze, motiv pentru care apreciaza ca acestea sunt concurente, in conditiile art. 33 lit.a Cod penal si modificabile, in conformitate cu prevederile art.449 alin. 1 lit.a  Cod procedura penala, coroborat cu art. 36 alin.2 Cod penal,
Pentru acest motiv, in vederea modificarii acestora, instanta va tine cont ca:
- prin sentinta penala nr. 1693/04.12.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures a fost revocat beneficiul suspendarii sub supraveghere al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003 a Judecatoriei Targu-Mures si s-a  dispus executarea impreuna si fara a se contopi a celor doua pedepse, inculpatul urmand sa execute 2 ani si 1 luna inchisoare.
- prin sentinta penala nr. 98/23.01.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures a fost anulat atat beneficiul suspendarii conditionate al pedepsei de 1 an inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1600/29.10.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 3144/2003, definitiva prin decizia penala nr. 92/26.02.2004 a Tribunalului Mures, cat si beneficiul suspendarii conditionate al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6271/2003, definitiva prin decizia penala nr. 211/07.05.2004 a Tribunalului Mures, s-a dispus contopirea acestora fara a se adauga vreun spor si in final s-a dispus executarea pedepsei rezultate in urma anularilor, in cuantum de 1 an inchisoare,  impreuna si fara a se contopi cu pedeapsa de 3 ani  inchisoare, inculpatul urmand sa execute un total de 4 ani inchisoare.
Intrucat conditiile de dispunere si efectele juridice in cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii sunt diferite de cele corespunzatoare ipotezei anularii suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii, deoarece aceste masuri au intrat in puterea de lucru judecat prin hotararile antementionate, instanta apreciaza ca se impune mentinerea tuturor acestor dispozitii din punct de vedere juridic.
Pe de alta parte, avand in vedere si modalitatea tehnica concreta prin care acestea au intrat in puterea de lucru judecat, instanta  apreciaza ca in concret este corect juridic si suficient din punct de vedere practic sa se procedeze la contopirea directa a pedepselor rezultate in urma revocarilor si anularilor referite: pedeapsa de 2 ani si 1 luna inchisoare aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 1693/04.12.2007 si respectiv pedeapsa de 4 ani inchisoare aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 98/23.01.2007.
4. Pentru toate aceste motive instanta, in baza art.449 Cod procedura penala, raportat la art. 36 alin.2 Cod penal, va admite cererea de contopire a pedepselor formulata de petentul- condamnat XXXXXXXXXX, fiul lui XXXXXXXXXX si XXXXXXXXXX, nascut la 03.12.1986, in Targu-Mures, jud.Mures, CNP 1861203260060, detinut in Penitenciarul Aiud.
Totodata va constata ca infractiunile pentru care petentul a fost condamnat prin:
 - sentinta penala nr. 1693/04.12.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 7663/320/2006, definitiva fata de petent prin decizia penala nr. 217/21.10.2008, pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 7663/320/2007 prin care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si totodata a fost revocat beneficiul suspendarii sub supraveghere al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6271/2003, definitiva prin decizia penala nr. 211/07.05.2004, pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 7611/2003, dispunandu-se executarea impreuna si fara a se contopi a celor doua pedepse, inculpatul urmand sa execute 2 ani si 1 luna inchisoare;
- sentinta penala nr. 98/23.01.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr.358/87/2008, definitiva fata de petent prin neapelare, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani  inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si totodata a fost anulat atat beneficiul suspendarii conditionate al pedepsei de 1 an inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1600/29.10.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 3144/2003, definitiva prin decizia penala nr. 92/26.02.2004 a Tribunalului Mures, cat si beneficiul suspendarii conditionate al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6271/2003, definitiva prin decizia penala nr. 211/07.05.2004 a Tribunalului Mures, dispunandu-se contopirea acestora fara a se adauga vreun spor si in final executarea pedepsei rezultante de 1 an inchisoare impreuna si fara a se contopi cu pedeapsa de 3 ani  inchisoare, inculpatul urmand sa execute 4 ani inchisoare;
- sentinta penala nr. 1007/03.07.2007, pronuntata de Judecatoria Ludus in dosarul nr. 329/320/2007, definitiva prin neapelare, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, 
au fost savarsite de condamnat in concurs real, in sensul art. 33 lit. a Cod penal.
De asemenea, in temeiul art. 36 alin. 2 Cod penal, raportat la art la art. 33 si 34  Cod penal,  va descontopi pedeapsa de 4 ani  inchisoare aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 55/17.01.2008 a Judecatoriei Targu-Mures, definitiva prin nerecurare, prin care au fost contopite pedepsele aplicate petentului prin sentinta penala nr. 98/23.01.2007 a  Judecatoriei Targu-Mures si prin sentinta penala nr. 1007/03.07.2007 a Judecatoriei Ludus si va repune in individualitatea lor pedepsele aplicate, respectiv:
- 4 ani  inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat;
- 1 an si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat;
Va mentine totodata anularea beneficiilor suspendarilor conditionate in ce priveste pedepsele de 1 an inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1600/29.10.2003 si respectiv de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, ambele ale Judecatoriei Targu-Mures, precum si contopirea acestora,  asa cum aceste dispozitii au intrat in autoritatea de lucru judecat in baza sentintei penale nr. 98/23.01.2007 a  Judecatoriei Targu-Mures .
Va constata ca  prin sentinta penala nr. 55/17.01.2008 a Judecatoriei Targu-Mures nu a fost aplicat condamnatului nici un spor.
Totodata, va mentine in individualitatea ei pedeapsa de 2 ani si 1 luna inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 1693/04.12.2007 a Judecatoriei Targu-Mures, in dosarul nr. 7663/320/2006, asa cum aceasta a fost modificata  prin decizia penala nr. 217/21.10.2008, pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 7663/320/2007 si va mentine, in baza aceleiasi hotarari, revocarea beneficiului suspendarii sub supraveghere al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003 a Judecatoriei Targu-Mures, precum si executarea acesteia impreuna si fara a se contopi cu pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare,  asa cum aceste dispozitii au intrat in autoritatea de lucru judecat.
In temeiul art. 36 alin.1 si 2 Cod penal, raportat la art. 34. alin.1 lit.b Cod penal si la art. 33 lit. a Cod penal, va contopi pedepsele aplicate condamnatului, respectiv de: 4 ani  inchisoare, 1 an si 10 luni  inchisoare, 2 ani si 1 luna inchisoare si va aplica acestuia pedeapsa cea mai grea, de 4 ani inchisoare.
Intrucat in urma modificarii de pedepse condamnatul nu va mai executa 2 dintre acestea, in cuantum de 1 an si 10 luni  inchisoare si respectiv  2 ani si 1 luna inchisoare, instanta va spori pedeapsa aplicata spre maximul ei special, cu un spor de 3 luni inchisoare, reprezentand echivalentul pedepselor care nu se vor mai executa, condamnatul urmand sa execute efectiv pedeapsa rezultanta de 4 ani si 3 luni inchisoare.
In temeiul  art. 36 al. 3 Cod penal, raportat la art. 88 alin.1 Cod penal, va deduce perioada retinerii si arestarii preventive din 27.08.2003 pana la 15.09.2003 inclusiv, durata retinerii de 24 de ore din data de 26.09.2005 precum si perioada retinerii, arestarii preventive si cea executata,  din data de 21.12.2006 pana la zi inclusiv,  in temeiul hotararilor judecatoresti prin care s-au dispus pedepsele contopite.
De asemenea, in temeiul art. 71 Cod. pen, art. 20 alin 2 din Constitutia Romaniei si art. 1 din Conventia EDO, va interzice condamnatului drepturile prevazute de art. 64 alin 1 literele a si b, de la data ramanerii definitive pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei, iar in baza art. 357 Cod de procedura penala, raportat la art. 350 Cod de procedura penala, va mentine starea de arest a condamnatului.
In temeiul art. 420 si urm. Cod de procedura penala, va dispune anularea mandatelor emise anterior si emiterea unui nou mandat de executare, in baza prezentei hotarari, dupa ramanerea definitiva.
 In final, in temeiul art. 192 alin. 3 C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

I. In baza art.449 Cod procedura penala, raportat la art. 36 alin.2 Cod penal, admite cererea de contopire a pedepselor formulata de petentul - condamnat XXXXXXXXXX, fiul lui XXXXXXXXXX si XXXXXXXXXX, nascut la 03.12.1986, in Targu-Mures, jud.Mures, CNP 1861203260060, detinut in Penitenciarul Aiud.
II. Constata ca infractiunile pentru care petentul a fost condamnat prin:
 - sentinta penala nr. 1693/04.12.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures, in dosarul nr. 7663/320/2006, definitiva fata de petent prin decizia penala nr. 217/21.10.2008, pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 7663/320/2007 prin care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si totodata a fost revocat beneficiul suspendarii sub supraveghere al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6271/2003 , definitiva prin decizia penala nr. 211/07.05.2004, pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 7611/2003, dispunandu-se executarea impreuna si fara a se contopi a celor doua pedepse, inculpatul urmand sa execute 2 ani si 1 luna inchisoare;
- sentinta penala nr. 98/23.01.2007, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr.358/87/2008, definitiva fata de petent prin neapelare, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani  inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si totodata a fost anulat atat beneficiul suspendarii conditionate al pedepsei de 1 an inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1600/29.10.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 3144/2003, definitiva prin decizia penala nr. 92/26.02.2004 a Tribunalului Mures, cat si beneficiul suspendarii conditionate al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6271/2003, definitiva prin decizia penala nr. 211/07.05.2004 a Tribunalului Mures, dispunandu-se contopirea acestora fara a se adauga vreun spor si in final executarea pedepsei rezultante de 1 an inchisoare impreuna si fara a se contopi cu pedeapsa de 3 ani  inchisoare, inculpatul urmand sa execute 4 ani inchisoare;
- sentinta penala nr. 1007/03.07.2007, pronuntata de Judecatoria Ludus in dosarul nr. 329/320/2007, definitiva prin neapelare, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat;
au fost savarsite de condamnat in concurs real, in sensul art. 33 lit. a Cod penal.
III. In temeiul art. 36 alin. 2 Cod penal, raportat la art la art. 33 si 34  Cod penal,  descontopeste pedeapsa de 4 ani  inchisoare aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 55/17.01.2008 a Judecatoriei Targu-Mures, definitiva prin nerecurare, prin care au fost contopite pedepsele aplicate petentului prin sentinta penala nr. 98/23.01.2007 a  Judecatoriei Targu-Mures si prin sentinta penala nr. 1007/03.07.2007 a Judecatoriei Ludus si repune in individualitatea lor pedepsele aplicate, respectiv:
- 4 ani  inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat;
- 1 an si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat;
Mentine totodata anularea beneficiilor suspendarilor conditionate in ce priveste pedepsele de 1 an inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1600/29.10.2003 si respectiv de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003, ambele ale Judecatoriei Targu-Mures, precum si contopirea acestora,  asa cum aceste dispozitii au intrat in autoritatea de lucru judecat in baza sentintei penale nr. 98/23.01.2007 a  Judecatoriei Targu-Mures .
Constata ca  prin sentinta penala nr. 55/17.01.2008 a Judecatoriei Targu-Mures nu a fost aplicat condamnatului nici un spor.
IV. Mentine in individualitatea ei pedeapsa de 2 ani si 1 luna inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat aplicata condamnatului prin sentinta penala nr. 1693/04.12.2007 a Judecatoriei Targu-Mures, in dosarul nr. 7663/320/2006, asa cum aceasta a fost modificata  prin decizia penala nr. 217/21.10.2008, pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr. 7663/320/2007.
Mentine totodata, in baza aceleiasi hotarari, revocarea beneficiului suspendarii sub supraveghere al pedepsei de 10 luni inchisoare, aplicata petentului prin sentinta penala nr. 1655/07.11.2003 a Judecatoriei Targu-Mures, precum si executarea acesteia impreuna si fara a se contopi cu pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare,  asa cum aceste dispozitii au intrat in autoritatea de lucru judecat.
V. In temeiul art. 36 alin.1 si 2 Cod penal, raportat la art. 34. alin.1 lit.b Cod penal si la art. 33 lit. a Cod penal, contopeste pedepsele aplicate condamnatului, respectiv de: 4 ani  inchisoare, 1 an si 10 luni  inchisoare, 2 ani si 1 luna inchisoare si aplica acestuia pedeapsa cea mai grea, de 4 ani inchisoare, pe care o sporeste cu 3 luni inchisoare, condamnatul urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 4 ani si 3 luni inchisoare.
In temeiul  art. 36 al. 3 Cod penal, raportat la art. 88 alin.1 Cod penal,  deduce perioada retinerii si arestarii preventive din 27.08.2003 pana la 15.09.2003 inclusiv, durata retinerii de 24 de ore din data de 26.09.2005 precum si perioada retinerii, arestarii preventive si cea executata,  din data de 21.12.2006 pana la zi inclusiv,  in temeiul hotararilor judecatoresti prin care s-au dispus pedepsele contopite.
  In temeiul art. 71 Cod. pen, art. 20 alin 2 din Constitutia Romaniei si art. 1 din Conventia EDO, interzice condamnatului drepturile prevazute de art. 64 alin 1 literele a si b, de la data ramanerii definitive pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei.
In baza art. 357 Cod de procedura penala, raportat la art. 350 Cod de procedura penala, mentine starea de arest a condamnatului.
In temeiul art. 420 si urm. Cod de procedura penala, dispune anularea mandatelor emise anterior si emiterea unui nou mandat de executare, in baza prezentei hotarari, dupa ramanerea definitiva.
VI. In temeiul art. 192 alin. 3 C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru condamnat.
Pronuntata in sedinta publica azi, 04.06.2009.

PRESEDINTE                                            GREFIER
DUMITRESCU DUMITRU PAUL             XXXXXXXXXX

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circumstante si stari (atenuante si agravante)

CIRCUMSTANTE ATENUANTE - Decizie nr. 63/A din data de 02.02.2004
Purtare abuzuva.-Reducere pedeapsa ca urmare a retinerii provocarii .Termen de incercare - Decizie nr. 6 din data de 18.01.2010
Circumstanta legala atenuanta a provocarii. Conditii neindeplinite. - Decizie nr. 42/Ap din data de 28.02.2007
Individualizarea pedepselor. Retinerea de circumstante atenuante judiciare in cazul infractiunilor concurente. - Decizie nr. 877 din data de 05.09.2011
Circumstante atenuante facultative. Aplicarea prevederilor art.74 Cod penal doar pentru una din infractiunile retinute in sarcina inculpatului - Decizie nr. 741 din data de 15.11.2007
Circumstanta atenuanta legala prevazuta de art. 72 Cod penal. Conditii. - Decizie nr. 362 din data de 30.05.2006
Omor savarsit asupra unei rude apropiate. Omisiunea retinerii dispozitiilor art.175 lit."c" cod penal - Decizie nr. 222/A din data de 22.06.2004
Apel impotriva unei hotarari de anulare ca netimbrata a actiunii avand ca obiect solicitarea de restrangere a dreptului la libera circulatie intr-un stat din Uniunea Europeana conform Legii 248/2005; Conditiile ce justifica inlaturarea sanctiunii; sa... - Decizie nr. 39 din data de 14.04.2010
Drept penal. Retinerea circumstantei atenuante prevazute de art. 74 lit. c C.p. neobligativitatea mentionarii in considerentele sentintei a prevederilor art. 74 ,76 C.p. - Decizie nr. 42 din data de 20.05.2010
Circumstante atenuante - Decizie nr. 1134 din data de 14.06.2013
Procedura prevazuta de art. 320 ind.1 Cpp. Conditii privind retinerea circumstantei atenuante prevazute de art. 74 alin.1 lit.c Cp. - Hotarare nr. 1134 din data de 14.06.2013
Recurs. Individualizarea pedepsei. Gresita retinere a circumstantelor atenuante judiciare prevazute de art.74 lit.a si c din Codul penal. - Decizie nr. 1953 din data de 13.12.2010
Criterii generale de individualizare. Pedeapsa si scopul ei. Imprejurari care pot constitui circumstante atenuante. Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare - Decizie nr. 297 din data de 26.02.2009
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR. CRITERII GENERALE DE INDIVIDUALIZARE. CIRCUMSTANTE ATENUNATE - Decizie nr. 15 din data de 27.01.2009
Circumstante atenuante. - Decizie nr. 762/r din data de 23.04.2003
Cerere de contopire a executarii pedepselor - Sentinta penala nr. 356 din data de 14.11.2013
Apel impotriva unei hotarari de anulare ca netimbrata a actiunii avand ca obiect solicitarea de restrangere a dreptului la libera circulatie intr-un stat din Uniunea Europeana conform Legii 248/2005; Conditiile ce justifica inlaturarea sanctiunii; sa... - Decizie nr. 39 din data de 14.04.2010
Drept penal. Retinerea circumstantei atenuante prevazute de art. 74 lit. c C.p. neobligativitatea mentionarii in considerentele sentintei a prevederilor art. 74 ,76 C.p. - Decizie nr. 42 din data de 20.05.2010
Cerere de contopire a executarii pedepselor - Sentinta penala nr. 356 din data de 14.11.2013
Purtare abuzuva.-Reducere pedeapsa ca urmare a retinerii provocarii .Termen de incercare - Decizie nr. 6 din data de 18.01.2010