Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Exercitare cu rea-credinta de cereri, amenda.

(Hotarare nr. 8817 din data de 30.11.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

DOSAR nr. 2138/289/2008

ROMANIA
JUDECATORIA TG MURES
SENTINTA CIVILA NR. 8817
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2009
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE: MARIANA FAGARASAN
GREFIER: XXXXXXXXX

Pe rol fiind judecarea plangerii contraventionale formulate de petentul XXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul IPJ Mures, impotriva procesului - verbal de constatare a contraventiei seria AZ nr. 1161588 incheiat la data de 18.09.2008.
La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Instanta invoca din oficiu exceptia autoritatii de lucru judecat, avand in vedere ca din informatiile furnizate de intimat, prin adresa nr. 103808 din 28.07.2009 rezulta ca inscrisurile solicitate si care au stat la baza incheierii procesului verbal contestat au fost deja transmise in dosarul 1828/320/2009, care a avut acelasi obiect parti si in care la 21.04.2009 s-a dispus respingerea plangerii petentului. Conform relatiilor oferite de sistemul Ecris si de Portalul Instantelor de judecata rezulta faptul ca petentul a mai formulat o plangere impotriva aceluiasi proces-verbal de constatare a contraventiei formand obiectul dosarului nr. 1828/320/2009, solutionat prin Sentinta civila nr. 3039 din 21 aprilie 2009, fiind respinsa plangerea.
Fata de exceptia invocata din oficiu la acest termen de judecata, instanta retine cauza in pronuntare.
INSTANTA,

Prin Sentinta civila nr.184/19.02.2009, pronuntata de Judecatoria Reghin, s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei privind pe petentul XXXXXXXXX in contradictoriu cu IPj Mures in favoarea Judecatoriei Tg.-Mures, fiind inregistrata pe rolul acestei instante in data de 24.03.2009 sub nr.2138/289/2008 plangerea contraventionala formulata de petentul XXXXXXXXX in contradictoriu cu IPj Mures, prin care solicita anularea procesului verbal seria AZ nr.1161588 din 18.09.2008 si anularea masurii complementare de retinere a permisului de conducere.
In motivare petentul arata ca, prin procesul-verbal incheiat de catre agentul constatator din cadrul IPJ-ului Mures, a fost sanctionat contraventional cu amenda de 300 lei si cu masura complementara de retinere a permisului de conducere.
Petentul sustine ca agentul constatator in procesul verbal incheiat a gresit incadrarea juridica a faptei.
In drept petentul isi intemeiaza plangerea contraventionala pe dispozitiile OG 2/2001.
Intimatul nu a formulat intampinare.
La acest termen a fost invocata exceptia autoritatii de lucru judecat.
Asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat instanta retine urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Reghin, declinata in vederea solutionarii Judecatoriei Tg.Mures, petentul a formulat critici impotriva procesului-verbal seria AZ nr. 1161588 din 18.09.2008.
Impotriva acestui proces-verbal a fost formulata plangere de acelasi petent, obiect al dosarului nr. 1828/320/2009 al Judecatoriei Tg.Mures, solutionat prin Sentinta civila nr. 3039/2009, (definitiva) in prezent in faza recursului, la Tribunalul Mures, unde este suspendat in temeiul art. 242 pct.2 C pr civila, pentru lipsa partilor.
Conform art. 1201 C civil "este lucru judecat atunci cand a doua cerere in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate."
Rezulta ca analiza prezentei plangeri nu poate continua, ea avand caracterul unei a doua cereri, cu acelasi obiect si aceleasi parti, nefiind permisa rediscutarea unei situatii transata in mod definitiv printr-o hotarare judecatoreasca. Nu are relevanta ca Sentinta civila nr. 3039/2009 nu este si irevocabila, caci pana la o eventuala desfiintare a ei in calea de atac, starea de fapt si de drept supusa analizei au fost solutionate in fond. Nu este incidenta institutia litispendentei, cauzele nemaiaflandu-se in acelasi grad de jurisdictie.
Avand in vedere ca este deja solutionata in mod definitiv plangerea petentului, instanta in temeiul art. 166 C pr civila, si art. 1201 C civil, va admite exceptia autoritatii de lucru judecat invocata din oficiu, urmand sa respinga plangerea.

Instanta avand in vedere conduita petentului, de a introduce formula cereri in probatiune in prezentul dosar ulterior pronuntarii Sentintei civile 3039/2009, apreciaza ca devin incidente prevederile art. 723 alin.1 coroborate cu cele ale art. 108 1 alin.1 pct 1 lit. a, urmand a dispune sanctionarea cu amenda judiciara a petentului in cuantum de 100 de lei.
Reaua credinta a petentului rezulta din faptul ca la 21 aprilie 2009, a fost pronuntata Sentinta nr. 3039, iar la termenul din 18 mai atat petentul prezent cat si avocatul ales al acestuia au inteles sa nu releve instantei situatia existenta ci sa formuleze cereri in probatiune, la termenul urmator, fiind audiat martorul incuviintat. Se observa cu usurinta ca, reclamantul nu si-a exercitat drepturile procedurale conform art. 129 alin.1 C pr civila.
Odata ce a fost solutionata plangerea in mod definitiv, petentul nu mai are posibilitatea legala de a repune in discutie aspectele dezlegate cu putere de lucru judecat, acesta putand dezvolta eventuale critici pe calea recursului. Insa, cu o obstinatie ce denota rea-credinta, a inteles sa continue demersul sau, sa formuleze cereri in probatiune, sa participe la administrarea lor, solutia fiind previzibila si neintemeiata din perspectiva existentei unei hotarari definitive.
In aceste conditii fata de argumentele retinute, instanta va admite exceptia invocata, si va dispune amendarea petentului pentru exercitarea cu rea credinta de cereri vadit neintemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

Admite exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de instanta din oficiu.
Respinge plangerea contraventionala formulata de petentul XXXXXXXXX, domiciliat in Ibanesti Padure, nr. 3/A, jud. Mures, in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Mures, cu sediul in Tg. Mures, str. Zefirului nr. 1, jud. Mures, existand autoritate de lucru judecat in cauza.
Dispune amendarea petentului cu suma de 100 de lei.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 30.11.2009.

PRESEDINTE,   GREFIER,
MARIANA FAGARASAN                             XXXXXXXXX

5.ex/red./dact.F.M.
18.01.2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010