InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - partaj judiciar

(Hotarare nr. 6184 din data de 24.11.2008 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

    Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
    Prin cererea de chemare in judecata introdusa pe rolul acestei instante la data de 24.09.2007 sub nr. de dosar 8171/320/2007, reclamanta DR a chemat in judecata pe paratii TB si TZ in calitate de succesori ai defunctului TBamin, pentru ca instanta sa constate ca reclamanta detine un drept de creanta asupra urmatoarelor bunuri obtinute de reclamanta impreuna cu defunctul TBamin in perioada in care acestia au concubinat, respectiv: cota de ½ din apartamentul situat in Tg-Mures, Calea Sighisoarei nr. 7/1, apartament achizitionat impreuna cu fratele defunctului Tokes Balint, cota in valoare de 25.000 euro (85.000 lei la valoarea euro din data de 24.09.2007 1 euro=3,4 lei); autoturism VW Polo in valoare de 6000 euro (24.000 lei la aceeasi valoare); casa de locuit inscrisa in CF nr. 1862/N Corunca, nr. top 1089/2 (nr. cadastral 270) situata in Corunca nr. 220, in valoare de 100.000 euro (340.000 lei la aceeasi valoare sus-mentionata); sa se constate ca aportul reclamantei la achizitionarea cotei de apartament, respectiv a autoturismului este de 50% din valoarea acestora (42.500 lei pentru apartament si 10.200 lei pentru autoturismul VW), iar contributia reclamantei la reconstruirea casei de locuit din Corunca este de 70% din valoarea actuala a acesteia (238.000 lei); sa fie obligati paratii, in calitate de succesori ai defunctului la plata contravalorii creantelor mai-sus enuntate, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
    In fapt, reclamanta a aratat faptul ca relatia sa cu defunctul tata al paratilor a inceput dupa pronuntarea divortului acestuia, care a avut loc la data de 30 iunie 1999, neavand loc nici un partaj. Defunctul TBamin a parasit domiciliul conjugal luand cu el doar un autoturism Fiat Uno MS-01-BMD, masina pe care o avea si la momentul decesului, restul bunurilor dobandite cu fosta sotie ramanand in totalitate in proprietatea acesteia.
    In luna octombrie 1999 reclamanta s-a mutat impreuna cu defunctul in apartamentul apartinand mamei reclamantei situat in Tg-Mures, str. N. Balcescu nr. 2/25, gospodarindu-se impreuna din acel moment ca sot si sotie, desi nu au fost casatoriti. La acel moment reclamanta mai detinea in proprietate, impreuna cu fiica sa din prima casatorie, un apartament in Tg-Mures, str. Gh. Doja nr. 52/19.
    La data de 05 iunie 2001, impreuna cu fratele defunctului, a fost achizitionat apartamentul din Tg-Mures, Calea Sighisoarei nr. 7/1, in cota de 50%, cota in valoare de 25.000 euro, la care a participat si reclamanta.
    In data de 18 ianuarie 2002 defunctul TBamin a cumparat casa din Corunca cu suma de 100.000.000 lei, suma la care reclamanta nu a avut nici o contributie. Pentru reconstruirea si renovarea acestei case reclamanta a participat cu sume de bani constituiti in depozite bancare sau proveniti de la tatal reclamantei, ca si din vanzarea apartamentului proprietate personala din Tg-Mures, str. Gh. Doja nr. 52/19. Mai mult, a mai aratat reclamanta si faptul ca la inceputul relatiei cu defunctul detinea cu titlu de mostenire de la mama sa o casa la tara, terenul aferent in suprafata de 250 mp, ca si teren arabil de  7 ha. Aceste bunuri au fost instrainate prin inscris sub semnatura privata, iar o parte din pret a fost folosit de reclamanta la achizitionarea bunurilor ce fac obiectul cauzei.
      In luna iunie 2003 reclamanta impreuna cu defunctul TBamin  s-au mutat din apartamentul mamei reclamantei in casa din Corunca.  In data de 06.10.2003 reclamanta impreuna cu defunctul au achizitionat autoturismul VW Polo inmatriculat sub nr. MS-14-TDR care, desi inmatriculata pe numele defunctului, era folosita prioritar de catre reclamanta pentru a se deplasa zilnic la serviciu. Defunctul TBamin a decedat la data de 11 iunie 2007, iar descendentii acestuia revendica in intregime bunurile dobandite de reclamanta impreuna cu acesta.
    In probatiune au fost depuse de reclamanta inscrisuri, in copie: adeverinta nr. 30/27.08.2007 emisa de asociatia de proprietari nr. 27 Tg-Mures (f. 7), contract de vanzare-cumparare autentificat la BNP Holbach la data de 5 iunie 2001 (f. 8), extrase de cont de la BCR (f. 9, 21-23), contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 102 din 18.01.2002 la BNP Holbach (f. 10), planse foto (f. 11-14), extrase de cont de la Bancpost (f. 15-18), contracte de depozite bancare (f. 19-20), adresa CEC Tg-Mures catre reclamanta din data de 29.08.2007 (f. 24), contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 4453 din data de 15.09.2004 la BNP Albulescu (f. 25), testament autentificat sub nr. 7498 din 18.06.1997 (f. 26), certificat de mostenitor nr. 623/1993 dupa defuncta Bandean Ana (f. 27), TP nr. 80821 din 22.11.1994 pe numele Bandean Ana (f. 28), contract de vanzare-cumparare sub semnatura privata din data de 04.09.2001 (f. 29), contract de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit (f. 30).
    Paratii au depus intampinare si cerere reconventionala la termenul de judecata din 03.12.2007 (f. 44-46), solicitand respingerea ca nefondata a cererii introductive, evacuarea neconditionata a paratei reconventionale din imobilul situat in Corunca nr. 220; sa se constate ca din masa succesorala dupa defunctul TBamin fac parte bunurile mobile depuse cu lista la dosar; obligarea paratei reconventionale la predarea bunurilor mobile sus-mentionate, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
    In motivare, reclamantii reconventionali au aratat faptul ca sunt mostenitori legali ai defunctului tata TBamin, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 155/28.09.2007 eliberat de BNP Almasan. Reclamanta-parata reconventionala a convietuit cu defunctul in perioada octombrie 1999 si pana la decesul survenit in iunie 2007. Paratii au sustinut faptul ca reclamanta in realitate nu a avut nici o contributie materiala la dobandirea vreunui bun, mobil sau imobil, care face parte din masa succesorala dupa defunctul lor tata; astfel, sumele de bani care afirmativ ar fi fost investite de reclamanta au fost ridicate in alt interval de timp, fiind folosite in interes propriu in vederea achizitionarii unor terenuri in Corunca si Livezeni, respectiv pentru cumpararea unui imobil pentru fiica reclamantei in Sangeorgiu de Mures. Astfel, apartamentul din Tg-Mures, Calea Sighisoarei nr. 7/1 a fost cumparat exclusiv prin contributia defunctului tata al paratilor impreuna cu fratele acestuia, avand ca destinatie sediu al firmei SC Tobasa SRL. Imobilul din Corunca a fost cumparat exclusiv de defunct cu suma de 100.000.000 lei, iar lucrarile de amenajare au fost executate in perioada 2002-2003, prin contributia exclusiva a defunctului, care era de meserie maistru constructor, in sistem claca, cu ajutorul unor muncitori calificati, iar materialele de constructii au fost cumparate prin contributia exclusiva a defunctului.
    Pe de alta parte, paratii-reclamanti reconventionali au mai aratat faptul ca defunctul lor tata, in perioada construirii imobilului din Corunca, respectiv anterior stabilirii relatiilor de convietuire cu reclamanta, a avut venituri substantiale si au provenit din dividendele activitatii SC Tobasa SRL, vanzarea actiunilor detinute in cadrul SC Ancona SA si pensia. S-a mai aratat si faptul ca prin contributia exclusiva a defunctului tata al paratilor au fost achizitionate bunuri mobile in valoare de 31.900 lei, aflate in prezent in posesia reclamantei.
    Ca anexa la intampinare a fost depusa lista bunurilor mobile aflate in componenta masei succesorale dupa defunctul TBamin (f. 47)
    La acelasi termen de judecata reclamanta a formulat precizare de actiune (f. 49-50), solicitand ca instanta sa constate ca reclamanta detine un drept de retentie asupra bunurilor la a caror achizitionare a contribuit, respectiv cota de ½ din apartamentul situat in Tg-Mures, Calea Sighisoarei nr. 7/1, autoturism VW Polo si casa de locuit din Corunca nr. 220, pana la achitarea de catre parati a sultei, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
    In motivare, s-a aratat ca reclamanta se afla in posesia bunurilor mobile si imobile ce fac obiectul cauzei de fata, iar creanta reclamantei fata de masa succesorala deriva tocmai din aportul acesteia la achizitionarea bunurilor.
    In drept au fost invocate prevederile art. 1730 si 1737 Cod Civil.
    Ulterior reclamanta si-a precizat in drept actiunea, invocand prevederile art. 492-494 Cod Civil, raportat la art. 969 si urm. Cod Civil (f. 76).
    La termenul de judecata din 21.01.2008 reclamanta-parata reconventionala a formulat intampinare la cererea reconventionala (f. 54-59), prin care a solicitat respingerea cererii reconventionale a paratilor, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata.
    In motivare, reclamanta a reiterat parte din motivarea actiunii introductive, a aratat faptul ca sustinerile din cererea reconventionala ale paratilor nu corespund realitatii, combatandu-le punctual. A mai precizat faptul ca este evident faptul ca totalitatea sumelor de bani extrase din conturi de reclamanta, la care se adauga sumele obtinute prin vanzarea apartamentului din Tg-Mures, a casei si terenului din satul Razoare, ca si veniturile reclamantei, depasesc valoarea terenului de 3100 mp cumparat de aceasta in Corunca, iar inafara acestuia reclamanta nu mai detine alte bunuri imobile.
    S-a mai aratat faptul ca sediul SC Tobasa SRL nu se afla in apartamentul din Calea Sighisoarei nr. 7/1, din actele constitutive ale societati rezultand cu claritate un alt sediu social. Defunctul TBamin nu a fost niciodata asociat la firma sus-mentionata, fapt ce rezulta din acelasi act constitutiv al societatii si prin urmare nu putea beneficia de dividende. Pe de alta parte, intr-adevar defunctul a detinut un numar de actiuni la firma Ancona SA, insa acestea au fost lipsite de valoare datorita lipsei de profit si ulterior intrarii in lichidare a firmei, neputand fi vandute ca lipsite de valoare.
    Au fost anexate de reclamanta, in copie: adeverinta din data de 07.01.2008 emisa de Primaria com. Corunca (f. 60), adeverinta din data de 27.12.2007 emisa de Primaria comunei Sangeorgiu de Mures (f. 62), act constitutiv al SC Tobasa Construct SRL (f. 63), adeverinta de venituri a reclamantei in perioada 1999-2007 (f. 64),  testamentul tatalui acesteia (f. 65), factura fiscala (f. 66), extras CF nr. 648/I Sg. De Mures (f. 85, 86), cupoane pensie ele tatalui reclamantei (f. 87), certificat de atestare fiscala (f. 88), certificat de actionar pe numele defunctului (f. 89), listing ORC al SC Tobasa Construct SRL (f. 90-99), act constitutiv autentificat (f. 100-101), adeverinte emise de Depozitarul central SA (f. 109-110), concluzii scrise (f. 117 si urm.), chitanta onorariu avocatial (f. 125).
    In cauza a fost administrata proba testimoniala cu martorii Szasz Magdalena (f. 72), Kacso Grigore (f. 73), Zilahi Susana (f. 74), Harsa Nicolae (f. 75), Varro Izabella (f. 102-103), Duma Gheorghe (f. 111), Chiorean Emil (f. 112).
    Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Reclamanta a intretinut o relatie de concubinaj cu defunctul TBamin, tata al paratilor, din momentul pronuntarii divortului acestuia, care a avut loc la data de 30 iunie 1999 si pana la decesul acestuia, la data de 11 iunie 2007.
    In momentul in care a inceput convietuirea acestora, reclamanta mai detinea in proprietate, impreuna cu fiica sa din prima casatorie, un apartament in Tg-Mures, str. Gh. Doja nr. 52/19 (cf. fila 25), un imobil compus din casa de locuit, anexe gospodaresti si teren in suprafata de 250 mp in satul Razoare, com. Mihesu de Campie, in calitate de succesoare testamentara a mamei sale Bandean Ana (cf. filele 26 si 27). In aceeasi calitate reclamanta mai detinea si un teren agricol arabil de 7 ha situat in satul Razoare (cf. TP nr. 80821 din 22.11.1004 pe numele Bandean Ana, cf. fila 28 dosar), ca si depozite bancare la BCR si Banc Post Tg-Mures, in calitate de unica mostenitoare a familiilor Bandean (naturala) si David (adoptatoare)-(cf. filele 9, 15-24 din dosar). 
    Defunctul TBamin a parasit domiciliul conjugal dupa divortul de prima sotie (mama paratilor) luand cu el doar un autoturism Fiat Uno MS-01-BMD, masina pe care o avea si la momentul decesului, restul bunurilor dobandite cu fosta sotie ramanand in totalitate in proprietatea acesteia. Aceasta stare de fapt este probata prin declaratia martorului Chiorean Emil (f. 112), care a aratat faptul ca intr-o discutie personala cu defunctul, acesta i-a relatat ca " ambii (reclamanta si defunctul) si-au pus toata agoniseala in realizarea acestei case din Corunca_; dupa divort (el) a plecat fara nici un bun, lasand totul fostei sotii_;dupa divort i-a ajutat pe cei doi baieti ai sai material pentru a-si cumpara apartament, masina si_nu crede ca acestia ar mai ridica pretentii fata de bunurile achizitionate impreuna cu reclamanta".
    De asemenea, martorul Harsa Nicolae (f. 75) a aratat faptul ca "in momentul in care TBamin a divortat, mie personal mi-a zis ca a plecat cu o valiza, a locuit intr-un garaj apartinand fratelui sau".
    Martora Varro Izabella (f. 102-3) a declarat in acelasi sens ca "atunci cand l-am cunoscut pe defunctul TB in 1998-99 acesta mi-a spus ca dupa divortul de prima sotie nu a ramas cu nimic deoarece si-a aranjat cei doi baieti, le-a cumparat apartamente, le-a amenajat si le-a cumparat si cate o masina, dupa care a divortat si a dorit sa inceapa o viata noua".
    Aceste probe testimoniale se coroboreaza cu imprejurarea ca paratii nu au sustinut si nici probat efectuarea unui partaj de bunuri intre defunct si prima sotie, astfel incat instanta retine ca la inceputul convietuirii cu reclamanta defunctul TBamin nu avea nici o proprietate imobiliara, iar ca sursa de venit doar pensia pe care o completa cu salariul de maistru de la SC Ancona SA (vezi declaratia martorului Harsa Nicolae de la fila 75). 
    In luna octombrie 1999 reclamanta s-a mutat impreuna cu defunctul in apartamentul apartinand mamei reclamantei, situat in Tg-Mures, str. N. Balcescu nr. 2/25, gospodarindu-se impreuna din acel moment ca sot si sotie.  In acest apartament au locuit pana in anul 2003, cand lucrarile de constructie si amenajare la casa din Corunca au fost partial terminate, iar cei doi s-au mutat in aceasta casa.
   La data de 05 iunie 2001, impreuna cu fratele defunctului, a fost achizitionat apartamentul din Tg-Mures, Calea Sighisoarei nr. 7/1, in cota de cate ½ parte pentru defunct si fratele acestuia, pentru pretul de 81.000.000 lei, asa cum reiese din contractul de vanzare-cumparare de la fila 8 din dosar.
    Instanta retine ca intemeiate sustinerile reclamantei conform carora a avut o contributie la achizitionarea apartamentului de ¼ din intreaga valoare a acestuia. Astfel, prin inscrisul de la fila 9 din dosar reiese faptul ca la data de 26.04.2001 reclamanta a ridicat suma de 4.000.000 ROL, destinati cumpararii acestui apartament, la care s-a adaugat suma de 20.000.000 ROL primiti in acest scop de la tatal reclamantei. Aceasta stare de fapt este probata prin declaratia martorei Zilahi Susana (f. 74), care arata faptul ca "la momentul in care s-a cumparat apartamentul de pe Calea Sighisoarei tatal reclamantei a ajutat-o pe aceasta cu suma de 20.000.000 lei intrucat defunctul TBamin i-a cerut aceasta".
      De asemenea, martorul Duma Gheorghe (f. 111) a aratat faptul ca "_Am auzit discutii  in anul 2001 prin care defunctul a afirmat faptul ca doreste sa cumpere un apartament in Tg-Mures, mai spunea ca lucra la SC Ancona si acolo afacerile nu mergeau prea bine, astfel ca dorea sa inceapa o afacere pe cont propriu_Tatal reclamantei mi-a spus personal faptul ca i-a dat reclamantei suma de 20 milioane lei vechi pentru cumpararea acestui apartament".
    In acelasi sens martorul Harsa Nicolae (f. 75) a aratat ca "TBamin a precizat ca nu avea suficienti bani pentru a achizitiona apartamentul si a spus ca a solicitat de la tatal reclamantei, Bandean Vasile suma de 20.000.000 lei, suma care i-a si fost data treptat, dupa cum mi-a confirmat insusi TBamin"; "In anii 2000-2001 in prezenta mea a avut loc o discutie a partilor prin care, in urma iesirii la pensie a lui TBamin, acesta si-a exprimat dorinta de a deschide un _chiosc alimentar_In 2001 a fost cumparat acest apartament pe Calea Sighisoarei, dar ulterior TBamin mi-a spus ca din cauza opozitiei vecinilor a renuntat la ideea de a deschide acest punct alimentar".
    Din coroborarea tuturor acestor probe instanta retine faptul ca reclamanta DR a avut o contributie de ¼ la achizitionarea apartamentului din Tg-Mures, Calea Sighisoarei nr. 7/1, iar in functie de valoarea apartamentului actualizata apreciata de reclamanta (si necombatuta de parati) de 85.000 lei x 2 (contravaloarea sumei de 25.000 euro x 2), rezulta faptul ca reclamanta a contribuit la achizitionarea acestui apartament cu suma actualizata de 42.500 lei.
    Asupra autoturismului VW Polo cu nr. de inmatriculare MS-14-TDR, cumparat la data de 06.10.2003 (f. 30), din declaratiile martorilor audiati rezulta faptul ca a fost cumparat pentru reclamanta, in scopul deplasarii acesteia din Corunca pana la locul de munca, iar reclamanta a avut o contributie personala de cca 3000 euro. Aceste fapt reiese din declaratia martorei Zilahi Susana (f. 74), care afirma ca "atunci cand a fost cumparat autoturismul VW stiu ca tatal reclamantei a ajutat-o pe aceasta cu suma de 3000 euro", suma provenind din pretul luat de tatal reclamantei in urma "vanzarii casei din Razoare, animale si 7 ha de teren" (coroborat cu contractul de vanzare-cumparare din data de 04.09.2001 de la fila 29). Mai mult, martorul Duma Gheorghe afirma expres (f. 111): "_tatal reclamantei mi-a spus ca i-a dat reclamantei suma de 3000 euro pentru cumpararea acestui autoturism."
    Avand in vedere valoarea autoturismului VW Polo de 6000 euro apreciata de reclamanta si necontestata de parati, instanta constata ca aportul reclamantei DR la achizitionarea auto VW cu nr. de inmatriculare MS-14-TDR este de 50%, respectiv cota in valoare de 10.200 Ron (la valoarea euro indicata in actiunea introductiva, valabila la data de 24.09.2007, respectiv 1 Euro=3,4 lei).
    In data de 18 ianuarie 2002 defunctul TBamin a cumparat casa din Corunca cu suma de 100.000.000 lei, suma la care reclamanta nu a avut nici o contributie. (conform contract de la fila 10 si recunoasterea reclamantei din actiunea introductiva).
    Pentru reconstruirea si renovarea acestei case reclamanta a participat cu sume de bani constituiti in depozite bancare sau proveniti de la tatal reclamantei, ca si din vanzarea apartamentului proprietate personala din Tg-Mures, str. Gh. Doja nr. 52/19. Acest fapt reiese din probele administrate in cauza, respectiv inscrisuri (extrase de cont, depozite bancare, retrageri de sume la f. 15-23), ca si probe testimoniale. In acest sens instanta retine si faptul ca la data de 15.09.2004, in timpul desfasurarii lucrarilor de edificare a imobilului din Corunca, reclamanta a instrainat apartamentul proprietate personala din Tg-Mures, str. Gh. Doja pentru suma de 328.000.000 lei vechi ( cf. contract de la f. 25), probele testimoniale administrate in cauza fiind folosita de reclamanta, in mare parte, in vederea reconstruirii casei din Corunca.
    Astfel, martora Zilahi Susana (f. 74) a aratat faptul ca "Stiu ca tatal reclamantei a vandut casa din Razoare, a vandut si animale si 7 ha de teren si toate sumele rezultate au fost date reclamantei. Despre destinatia acestor sume stiu ca reclamanta a contribuit tot timpul pe parcursul construirii casei din Corunca _si de asemenea dupa ce s-au mutat  in casa reclamanta a contribuit cu bunuri pe care le-a adus in locuinta_Stiu ca reclamanta in urma cu cca 7 ani a vandut un apartament cu 3 camere aflat pe str. Gh. Doja si probabil ca si pretul acestui apartament a fost folosit de reclamanta la reedificarea casei din Corunca." 
    In acelasi sens se retine si declaratia martorului Harsa Nicolae (f. 75), care arata ca, in privinta casei din Corunca, aceasta "a fost extinsa, practic reconstruita datorita reclamantei, care a avut o contributie importanta atat financiara cat si morala. Stiu ca tatal reclamantei a vandut o casa la tara, a vandut animale si 7 ha de teren. Toate aceste sume i-au fost date reclamantei ca unica fiica.—De la defunct personal stiu ca aceasta casa s-a facut datorita reclamantei_Stiu ca pe parcursul ridicarii casei din Corunca _tatal reclamantei depunea frecvent sume de bani in banca fie pe numele sau fie pe numele reclamantei, iar reclamanta fiind imputernicita, frecvent retragea sume de bani_".
   Aceleasi aspecte le-a relatat si martora Varro Isabella (f. 102), care a locuit in Corunca si cunoscand "foarte bine situatia imobilului cumparat in anul 2002." Instanta retine ca defunctul TBamin nu avea bunuri imobile la data inceperii convietuirii cu reclamanta, a avut venituri medii in toata perioada convietuirii, in timp ce reclamanta, pe langa veniturile salariale ce le obtinea, a primit sume importante de bani de la tatal sau, pe care le-a investit partial in vederea extinderii si amenajarii imobilului din Corunca.
   Martorii propusi de reclamanta au confirmat comunitatea de bunuri existenta intre reclamanta si defunct pe perioada convietuirii lor, ca si efortul lor comun de a construi casa din Corunca in scopul de a convietui in continuare in acel imobil. Astfel, martora Varro Izabella a aratat faptul ca "_nici reclamanta nici defunctul nu au fost plecati ani de zile in concediu desi i-am invitat personal, deoarece afirmau ca au nevoie de toti banii pentru amenajarea casei din Corunca".
   Retinand cele expuse anterior, instanta a inlaturat ca neintemeiate declaratiile contrare ale martorilor Szasz Magdalena si Kacso Grigore propusi de parati (f. 72, 73), acestea nefiind sustinute prin coroborare de ansamblul celorlalte probe administrate in cauza, si nefiind in masura a rasturna probele administrate in sprijinul sustinerilor reclamantei, respectiv inscrisuri si martori.
     Prin insumarea valorilor ce se gasesc in inscrisurile de la filele 15-24 depuse de reclamanta in probatiune rezulta o suma de aproximativ 149.281.342 lei ROL detinuta de reclamanta in perioada concubinajului, la care se adauga valoarea de 328.000.000 lei ROL obtinuta de reclamanta din vanzarea apartamentului din str. Gh. Doja si valoarea de 70 milioane ROL obtinuta prin vanzarea casei din Razoare. Astfel, rezulta o suma de cca 547.281.342 lei ROL, la care se adauga si veniturile salariale ale reclamantei in perioada octombrie 1999-iunie 2007 (cf. adeverinta nr. 481/16.01.2008 de la fila 64) de cca 636.550.000 lei vechi. In consecinta, instanta retine faptul ca suma totala a veniturilor reclamantei se ridica la 1.183.831.342 lei ROL, care reactualizata cu indicele de inflatie la zi echivaleaza cu o valoare de cca 2.000.000.000 lei ROL. Aceasta suma, raportata la valoarea totala a imobilului de 340.000 RON (indicata de reclamanta si necontestata de parati), dovedeste contributia reclamantei cu o cota de 70% la reedificarea, impreuna cu defunctul antecesor al paratilor, a casei din Corunca. In consecinta, instanta retine cota de 70% de contributie a reclamantei la edificarea casei din Corunca, respectiv echivalentul sumei de 238.000 lei RON.
    Instanta va respinge ca nedovedite sustinerile paratilor conform carora reclamanta a folosit sumele de bani dovedite la dosar in scopul de a achizitiona in interes propriu de suprafete de teren in comunele Corunca si Livezeni. Astfel, prin adeverintele depuse la dosar de reclamanta (f. 60, 61, 62) se adevereste faptul ca reclamanta detine doar in comuna Corunca o suprafata de 3100 mp, iar fiica reclamantei nu are in proprietate teren, locuind in apartamentul aflat in proprietatea socrilor acesteia.
    Mai mult, din certificatul de stare materiala eliberat de Primaria Tg-Mures reiese faptul ca reclamanta nu detine in proprietate bunuri impozabile in Tg-Mures (f. 88).
    Instanta va respinge ca nedovedite si sustinerile paratilor conform carora defunctul TBamin a realizat venituri importante din dividendele obtinute de la societatea comerciala Tobasa SRL, intrucat din actul constitutiv al acesteia si din listingul eliberat de ORC Mures (f. 90-101) rezulta faptul ca defunctul nu a avut nici o calitate in firma, nici de asociat, nici de administrator. Nu sunt intemeiate nici sustinerile conform carora defunctul a obtinut venituri din vanzarea actiunilor sale la SC Ancona SRL, intrucat prin inscrisul depus de reclamanta la fila si care emana de la Depozitarul central (f. 109, 110) se atesta faptul ca la data de 4 iulie 2008 detinatorul contului TBamin avea un numar de 10.248 actiuni la aceasta societate, precum si un numar de 70 de actiuni la diverse SIF-uri, nevalorificate.
    Pe de alta parte, instanta retine si faptul ca paratii nu au depus la dosarul cauzei nici o proba pentru a dovedi contributia defunctului lor tata la achizitionarea bunurilor ce fac obiectul cauzei.
    In consecinta, instanta apreciaza ca paratii-reclamanti reconventionali nu au rasturnat pe calea probatoriului administrat pretentiile reclamantei din cererea principala si nu au facut in tot dovada pretentiilor formulate pe calea cererii reconventionale, Astfel, din veniturile pe care le-a realizat cu certitudine defunctul pe perioada convietuirii cu reclamanta (pensie si salariu), nu exista posibilitatea reala si dovedita de a fi achizitionat pe cont propriu si exclusiv din resurse personale bunurile imobile si mobile aflate in patrimoniul sau la data decesului, in valoare de cca 485.812.000 lei ROL, respectiv cumparare si reconstruire imobil casa de locuit, cota de ½ din apartament, doua autoturisme, ca si numeroase bunuri de mobilier si electrocasnice in valoare de cca 185.000.000 lei ROL.
    Instanta are in vedere la pronuntarea prezentei hotarari faptul ca, desi in actuala legislatie civila nu este reglementata institutia concubinajului, iar acesta este lipsit de efecte juridice, Hotararea nr. 2 a Plenului CSJ din data de 27.03.2006 a statuat : "in cazul in care imobilul a fost dobandit de catre unul dintre concubini, dar pe parcursul acestei relatii au fost efectuate de catre concubini anumite reconstructii, reparatii capitale, reamenajari etc., concubinul neproprietar va dispune de dreptul de a solicita plata unei compensatii banesti egala cu contributia adusa la imbunatatirile imobilului, in baza principiului imbogatirii fara justa cauza". Mai mult, se retine si practica CEDO care in mod constant a dat efecte juridice concubinajului.
    In prezenta cauza, instanta apreciaza ca reclamanta DR a dovedit prin mijloacele de proba administrate atat faptul concubinajului cu defunctul TBamin, faptul ca bunurile ce fac obiectul cauzei au fost dobandite in timpul concubinajului, ca si conventia tacita potrivit careia bunurile au devenit proprietatea comuna a celor doi concubini, in sensul conditiilor enumerate de doctrina in materie ( v. nr. 5/2006 al revistei "Curierul juridic", articol semnat de conf. Corina Dumitrescu).
    In dovedirea caracterului coachizit al bunurilor, instanta retine dovedirea in comun a totalitatii bunurilor care formeaza obiectul impartelii prin prezumtii simple, ca mijloc de proba prevazuta de art.1199 C. Civ., intregita cu probe testimoniale. Textul de lege defineste prezumtiile ca fiind acele consecinte pe care legea sau judecatorul “le trage dintr-un fapt cunoscut la un fapt necunoscut". Altfel spus, pentru a dovedi faptul generator al dreptului pretins- intentia concubinilor de a dobandi bunuri impreuna- se va dovedi un fapt vecin si conex, care este cunoscut, din existenta caruia se deduce faptul necunoscut ce trebuie dovedit. In speta, acest fapt vecin si conex, este coabitarea si gospodarirea in comun a concubinilor intr-un interval apreciabil, prin care se intelege nu numai convietuirea, dar si participarea in comun cu intregul castig obtinut din munca, la cumpararea bunurilor si deopotriva la suportarea nevoilor gospodariei, din partea fiecarui concubin, toate acestea unite cu faptul folosirii in comun a tuturor bunurilor achizitionate
    Fata de cele retinute anterior, instanta va constata existenta unui drept de creanta in favoarea reclamantei, in suma totala de 290.700 lei. Fata de acordul reclamantei de predare in natura a bunurilor ce fac obiectul cauzei catre parati (f. 54-59), in baza art. 494 al. 3 rap. la art. 992 Cod Civil, va obliga paratii la plata catre reclamanta a acestei sume.
    Dreptul de retentie confera detinatorului unui bun al altuia posibilitatea de a refuza restituirea lui, pana cand creditorul lucrului isi executa obligatia pe care o are catre el, platindu-i sumele cheltuite cu lucrul. Dreptul de retentie ni se prezinta ca un adevarat drept real de garantie imperfect in virtutea caruia cel ce detine un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe care trebuie sa-l restituie, are dreptul sa tina lucrul respectiv, sa refuze deci restituirea lui, pana ce creditorul titular al bunului ii va plati sumele de bani pe care le-a cheltuit cu conservarea, intretinerea ori imbunatatirea acelui bun.
    In sensul celor ce preced, instanta constata ca este intemeiata si cererea reclamantei DR de instituire a unui drept de retentie in favoarea sa, in baza art. 1073 si 1074 Cod Civil, derivand din aportul sau dovedit la achizitionarea bunurilor ce fac obiectul atat al cererii principale cat si al celei reconventionale, drept de retentie ce se va institui asupra imobilului din Corunca nr. 220, jud. Mures, pana la achitarea de catre parati, catre reclamanta, a sumei de 238.000 RON, corespunzator creantei recunoscute in favoarea reclamantei asupra casei de locuit din Corunca, inscrisa in CF nr. 1862/N Corunca, nr. top 1089/2 (nr. cadastral 270). Pe cale de consecinta, va fi respins petitul de evacuare neconditionata a reclamantei-parata reconventionala din imobilul din Corunca nr. 220, jud. Mures
    In privinta bunurilor mobile ce fac obiectul cererii reconventionale a reclamantilor reconventionali (f. 44  si urm., respectiv anexa de la fila 47), instanta apreciaza ca aceste pretentii sunt in parte admisibile. Astfel, fata de probele administrate in cauza si detaliate pe larg in cuprinsul hotararii de fata, ca si fata de recunoasterile reclamantei, instanta va admite in parte cererea reconventionala a reclamantilor reconventionali TB si TZ , va constata ca din masa succesorala dupa defunctul TBamin, decedat la data de 11.06.2007, fac parte urmatoarele bunuri mobile: autoturism Fiat Uno Diesel, cu nr. de inmatriculare MS-01-BMD, televizor color 1 buc., combina frigorifica, aragaz de gatit, mobila living, masina de tuns iarba, presa de struguri, tocator struguri, masa lacatus si menghina, rafturi de lemn pivnita, set masina de gaurit Bosch.
    Va obliga parata reconventionala DR la predarea catre reclamantii reconventionali a bunurilor incluse in masa succesorala dupa defunctul TBamin (sus-identificate).
    Va respinge ca neintemeiate restul petitelor din cererea reconventionala.
    Va compensa in parte cheltuielile de judecata efectuate si dovedite de parti (f. 6, 48, 53, 68, 125) si va obliga paratii la plata catre reclamanta a sumei de 5000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand diferenta taxa de timbru si onorariu avocatial.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009