InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - dizolvare persoana juridica

(Hotarare nr. 1443 din data de 24.02.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Persoane juridice | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.08.2008, sub nr. 7174/320/2008, reclamanta Municipiul TG Mures, a solicitat in contradictoriu cu parata Asociatia Breasla Carnii TG Mures, dizolvarea asociatiei, intrucat aceasta urmareste un alt scop, decat cel declarat la constituire, in conditiile in care, de fapt, vizeaza dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Tg Mures, P-ta Trandafirilor, nr. 3.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, prin Incheierea nr. 389/24.01.2002, Judecatoria Tg Mures, a dispus inregistrarea asociatiei in registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa.
Potrivit statului, asociatia s-a constituit, cu scopul declarat de a continua traditiile fostei Societati a Macelarilor, Asociatiei de Ajutorare a Macelarilor, in cuprinsul acestuia mentionandu-se ca se considera "continuatoarea traditiilor seculare ale Societatii Macelarilor si a Asociatiei de Ajutorare a Macelarilor din Tg Mures, infiintate in anul 1583, si dizolvata odata cu venirea la putere a dictaturii comuniste".
Din prevederile statutare si din dispozitiile art. 1 din OG 26/2000, rezulta ca, finalitatea constituirii asociatiei, este reprezentata de desfasurarea unor activitati, in interes personal, nepatrimonial.
In realitate, asociatia, s-a constituit cu scopul de a beneficia de prevederile Legii 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv, in perioada 06.03.1945-22.12.1989, sens in care, la data de 13.02.2002 a depus un numar de 6 notificari privind imobilul situat in Tg Mures, P-ta Trandafirilor, nr.13, invocand calitatea de continuatoare a fostei persoane juridice proprietara a imobilului in cauza, astfel cum este prevazut in statut.
Prin dispozitia nr. 900/18.03.2003, a Primarului Municipiului Tg Mures, s-a respins cererea privind restituirea in natura in baza Legii 10/2001, a imobilului situat in Tg Mures, str. P-ta Trandafirilor, nr. 13, retinandu-se ca, asociatia Breasla Carnii, nu a dovedit faptul ca este continuatoarea persoanei juridice de la care s-a preluat imobilul, conditie imperativ solicitata in cuprinsul art. 3 lit c din Legea 10/2001.
Se mai arata in cerere, ca, in urmarirea acestui scop patrimonial, determinat de posibilitatea de a obtine beneficiul legii reparatorii, dupa emiterea dispozitiei de primar, si in cadrul procedurii ulterioare, mai exact in faza judecarii recursului, parata a prezentat sentinta civila nr. 1018/2005 a Judecatoriei Tg Mures, prin care s-a constatat ca, este continuatoarea Fostei Societati a Macelarilor si Asociatiei de Ajutor a Macelarilor din Tg Mures.
Sustinerile sale, sunt confirmate, si de imprejurarea ca, de la momentul infiintarii, nu a produs acte cu data certa, din care sa rezulte desfasurarea unei activitati, in afara litigiului purtat cu primarul Municipiului Tg Mures.
Parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, ca nefondata.
In motivarea intampinarii a aratat ca, intentia si dorinta sa de a recupera sediul antecesoarei, situat in Tg Mures, P-ta Trandafirilor, nr.13, are loc in spiritul si in limitele dispozitiilor legii 10/2001, in conformitate cu prevederile statului Asociatiei, si ca acest demers, nu conduce la concluzia ca, societatea ar urmari, un alt scop, decat cel pentru care s-a constituit, cu atat mai mult, cu cat, "scopul sau obiectivul asociatiei, nu traseaza egalitate intre acesta si mijloacele sale de realizare, si nici nu confunda, cu obiectul de activitate al asociatiei, care este subordonat scopului".
De asemenea, a aratat ca, de la infiintare, a sponsorizat o seria de manifestari culturale, organizate cu prilejul Zilelor Targumuresene, precum si activitati edilitar-gospodaresti, astfel ca, Municipiul Tg Mures, ca entitate, nu are interesul sa desfiinteze asociatiile.
A fost administrata proba cu inscrisuri, fiind depuse la dosar: Sentinta civila nr, 1018/23.02.2005 a Judecatoriei Tg Mures, statutul Asociatiei Breasla Carnii,  autentificat sub nr. 188/2002, notificarile adresate Primariei Municipiului Tg Mures, prin intermediul executorului judecatoresc nr.323,324,325,326,327,328329/2009, Dispozitia 900/2003 a Primarului Municipiului Tg Mures, Decizia nr. 96/27.06.2008 a R.A.D.E.F."Romania Film", adresa nr. 708326/21.05.2007 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, de asemenea, a fost atasat dosarul nr. 9141/2004 a Judecatoriei TG Mures.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 56, alin 1 lit c din OG 26/2002, asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand, aceasta urmareste un alt scop decat cel, pentru care s-a constituit.
Din continutul acestei dispozitii legale, rezulta ca, dizolvarea persoanei juridice non-profit, intervine, cu titlu de sanctiune, atunci cand, se declara un scop nepatrimonial,  insa scopul real este diferit.
In cauza, scopul asociatiei, asa cum rezulta din art. 2 din statut, "acela de a crea cadrul institutional adecvat, in vederea incurajarii imbratisarii si apararii intereselor profesionale ale membrilor asociati, cat si a asociatiei, respectiv de a promova aceste interese specifice in raporturile cu organele puterii de stat, cu ONG-urile din tara si strainatate, prin care sa contribuie la consolidarea si dezvoltarea societatii civile romane, in conditiile legislatiei in vigoare", este unul nepatrimonial, in conformitate cu prevederile art. 1 din OG 26/2000.
Imprejurarea ca, parata s-a constituit, la data de 24.01.2002, dupa intrarea in vigoare a Legii 10/2001, si ca a obtinut recunoasterea calitatii de continuatoare a fostei societati a Macelarilor, si Asociatiei de Ajutor a Macelarilor din TG Mures, in cursul anului 2005, dupa respingerea cererii sale, de restituire a imobilului in cauza, prin Dispozitia nr.900/2003 a Primarului Municipiul Tg Mures, nu este suficienta, pentru a dovedi, ca urmareste un alt scop, decat cel pentru care s-a infiintat, optiunea membrilor fondatori, cu privire la momentul la care si-au exprimat vointa, in sensul constituirii, fiind expresia libertatii de asociere, garantata de art.111 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art. 40 din Constitutie.
Nici demersul concretizat in cele 6 notificari, si atacarea Dispozitiei 900/2003 a Primarului Municipiului Tg Mures, in instanta, pentru a recupera in conditiile Legii 10/2001, imobilul situat in Tg Mures, P-Ta Trandafirilor, nr. 13, nu poate conduce la aceasta concluzie, in conditiile in care, chiar legiuitorul, in considerarea faptului ca asociatiile sunt structuri private, care se autofinanteaza, accepta ideea realizarii unei activitati economice, care sunt in stransa legatura cu scopul principal, si sunt accesorii ale activitatii principale.
Aceleasi argumente trebuie avute in vedere, si cand se analizeaza daca demersul paratei efectuat pentru restituirea imobilului din Tg Mures, P-ta Trandafirilor, nr. 13, contravine scopului nepatrimonial avut in vedere la constituire.
Mai mult, scopul - element al persoanei juridice - alaturi de patrimoniu, nu presupune existenta unei identitati, intre acesta, si mijloacele de realizare, si nici nu trebuie confundat cu obiectul de activitate, care este subordonat scopului.
Solutionarea favorabila a demersului paratei, si intrarea imobilului in cauza, in patrimoniului ei, nu ar face altceva, decat sa serveasca scopului urmarit la constituire, fara a avea aptitudinea sa-l transforme intr-unul patrimonial.
Sustinerea reclamantei, potrivit careia de la infiintare si pana in prezent, activitatea paratei a avut unic obiectiv materializarea demersurilor efectuate in baza Legii 10/2001, si nicidecum urmarirea scopului declarat de catre aceasta prin statut "continuarea traditiilor", nu poate fi primita, in conditiile in care, aceasta, nu a probat, conform exigentelor impuse de art. 1169 Cod civil, afirmatiile sale.
Fata de considerentele aratate anterior, instanta va respinge actiunea formulata de reclamanta, ca neintemeiata.
Va lua act ca in cauza nu se solicita cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Persoane juridice

Garda Financiara Sectia Hunedoara nu are personalitate juridica. In cauze, in locul acesteia, se va cita Comisariatul Regional Timis. - Decizie nr. 118/R din data de 23.03.2006
pSanctiunea pentru neexecutarea in termenul prev. de art. 24 din Legea contenciosului administrativ a unei hotarari judecatoresti de contencios administrativ prin care institutia publica parata a fost obligata la emiterea unui act administrativ. - Decizie nr. 466/R din data de 08.07.2008
pSanctiunea pentru neexecutarea in termenul prev. de art. 24 din Legea contenciosului administrativ a unei hotarari judecatoresti de contencios administrativ prin care institutia publica parata a fost obligata la emiterea unui act administrativ. - Decizie nr. 466/R din data de 08.07.2008
RASPUNDERE CONTRACTUALA - Sentinta civila nr. 1257/C din data de 13.06.2008
Repatrierea profitului net realizat de un sediu permanent al unei persoane juridice straine in Romania. Calificarea operatiunii de plata. - Decizie nr. 546 din data de 28.04.2009
Revizuire acordare personalitate juridica - Sentinta civila nr. 19867 din data de 15.11.2010
Anulare Hotarare Generala Sindicat - Hotarare nr. 7978 din data de 07.12.2009
CHELTUIELI DE JUDECATA - Decizie nr. **** din data de 10.11.2016
Pedeapsa complementara aplicata persoanei juridice - Decizie nr. 894A din data de 11.06.2015
Absenta raspunsului persoanei juridice notificate are valoarea unui refuz de restituire (in natura sau prin echivalent) a imobilului, iar acest refuz trebuie cenzurat de catre instanta de judecata. Instanta va acorda despagubiri pe baza expertizei ef... - Decizie nr. 95A din data de 09.03.2010
Transmiterea partilor sociale catre terti - Decizie nr. 374 R din data de 04.03.2010
Cerere de radiere a unei inregistrari din registrul comertului. Caracterul necontencios al judecatii cererii formulate in temeiul art.25 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului. Consecinte. - Decizie nr. 358R din data de 08.03.2007
Somatie de plata - Sentinta civila nr. 417 din data de 07.09.2011
Concurenta neloiala - Sentinta civila nr. 380 din data de 13.11.2016
Pretentii - Decizie nr. 298 din data de 08.03.2016
Evaziune fiscala - persoane juridice - Sentinta penala nr. 587 din data de 22.12.2014
Evaziune fiscala - persoane juridice - Sentinta penala nr. 587 din data de 22.12.2014
Somatie de plata - Sentinta civila nr. 417 din data de 07.09.2011
Excludere asociat - Sentinta comerciala nr. 1762 din data de 31.12.2007
Procedura de majorare a capitalului social al societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate privata , reglement - Sentinta comerciala nr. 21 din data de 05.01.2009