InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Ordonanta Presedintiala

(Sentinta civila nr. 2165 din data de 16.12.2009 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

     Prin cererea de ordonanta presedintiala inregistrata pe rolul instantei reclamantii S.R. N. si P.J.C. prin mandatar S.M.A.M., P.C.N., P.C.M., O.D. P. si G. L. M. au solicitat instantei suspendarea de urgenta a hotararilor ( in intregul lor, ca numar si continut) ale A. G. A. O., din  procesul verbal incheiat la data de 22.02.2009, a actului aditional incheiat la statutul A. O. M. I. autentificat din 25.05.2009 si extrasului reprezentand ,, Proces-Verbal incheiat la data de 22 februarie 2009 in A. G. O. M. I.,, autentificat din 15.05.2009, oprirea oricaror acte si incetarea oricaror fapte ale paratilor, suspendarea oricaror procese economice/comerciale/financiare si juridice precum si autorizarea reclamantilor sa convoace in regim de urgenta A G O,  pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii ce formeaza obiectul dosarului .
     In esenta reclamantii au aratat ca au calitate de membrii ai O. sau sunt succesorii legali ai acestora asa cum rezulta din sentinta din 1946  si ca la data de 22.02.2009 a avut loc o Adunare Generala prin care s-ar fi ales un nou consiliu de administratie precum si ca la presupusa adunare nu a existat un cvorum statutar in conformitate cu statutul acesteia, aratand totodata ca fata de actele emise cu ocazia presupusei adunari au formulat o actiune in instanta prin care au solicitat anularea acestora, actiune ce formeaza obiectul dosarului civil din 2009.
     In consecinta au solicitat ca pe calea ordonantei presedintiale  sa fie suspendate toate aceste acte pana la solutionarea pe fond a dosarului anterior mentionat.
     La dosarul cauzei au fost depuse inscrisuri in sustinerea petitelor actiunii.
     Parata A.O. M. I. a depus intampinare prin care a formulat o serie de exceptii iar pe fond a aratat in esenta ca actiunea formulata este neintemeiata si a solicitat respingerea acesteia.
     Paratul D. D. a depus la dosarul cauzei intimpinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
     De asemenea reclamantii S. R. N. si P.J.C. prin mandatar S.M.A.M. au invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant conventional a Cab. de Av. J.I., aceste din urma exceptii fiind solutionate prin incheierea de sedinta din data de 15.12.2009 pentru motivele retinute in aceasta.
     La termenul din data de 3.11.2009 parata O. a declarat ca se inscrie in fals impotriva imputernicirii acordata de aceasta mandatarului S. M. A. M., cerere ce a fost respinsa de instanta ca indamisibila ulterior mandatarul S. M. A. M., imputernicit al O. decarand ca renunta la imputernicirea acordata.
     De asemenea reclamantii P.C.N., P.C.M., au depus la dosarul cauzei o precizare a cererii introductive de instanta prin care au dezvoltat motivele ce au condus la promovarea cererii de ordonanta presedintiala dar au formulat si petite noi. Fata de aceasta modificarea a cererii de ordonanta presedintiala atat parata O. cat si paratul D. D. prin aparatori au invocat exceptia decaderii, exceptie ce deasemenea a fost solutionata prin incheierea de sedinta din data de 15.1.2009.
     Analizand cu prioritate exceptiile invocate in cauza in conformitate cu prevederile art.137 alin.2 C.p.c instanta retine urmatoarele:
     La termenul din data de 15.12.2009 instanta a pus in discutie exceptia lipsei calitatii de reprezentant conventional a Cab. de Av. - J. I., invocata de catre reclamantii S.R.N. si P.J.C. prin mandatar S.M.A.M. si exceptia decaderii in ceea ce priveste cererea precizatoare depusa de catre reclamantii P.C.N., P. C.M. prin aparator, exceptii ce au fost admise potrivit considerentelor retinute prin incheierea de sedinta de la acea data.
     In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de catre paratul D.D. instanta a calificat exceptia ca fiind o aparare pe fondul cauzei urmand sa o aiba in vedere la solutionarea acesteia.
     Prin intampinarea depusa la dosar parata A.O.M.I. a invocat exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a d-lui S.M.A.M. in ceea ce ii priveste pe reclamantii S.R. .N. ( fost N. I.G. prin schimbare oficiala de nume) si P. J.C.
( fost C. I.G.), exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor P. C.N., P. C.., O. D. P. si G. L. M., exceptia lipsei interesului precum si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor B. C., D. D., G. F., G. C., Costache F., O. V. si D. S.
     In ceea ce priveste exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a a d-lui S. M. A. M. a reclamantilor S. R. N. ( fost N. I.G. prin schimbare oficiala de nume) si P. J.C. ( fost C. I.G., prin schimbare oficiala de nume), instanta retine ca la dosarul cauzei,  s-au depus procurile autentice acordate de catre cei doi reclamanti mandatarului S. M. A. M. in conditiile prevazute de art.68  C.p.c , astfel ca in cauza este dovedita calitatea de reprezentant legal a acestuia.
     Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor P. C.N., P. C.M. , O. D. P. si G. L. M., instanta retine ca pentru a fi parte in proces se impun a fi indeplinite urmatoarele conditii: calitatea procesuala, capacitatea procesuala, existenta unui interes si afirmarea unui drept sau prevalarea de o situatie juridica pentru a carei realizare poate fi folosita calea judecatii.
           Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si titularul dreptului afirmat (calitatea procesuala activa) precum si intre persoana paratului si cel despre care se pretinde ca este obligat in cadrul raportului juridic dedus judecatii (calitatea procesuala pasiva).
     Reclamantul este cel obligat sa faca dovada ambelor calitati procesuale (activa si pasiva) prin indicarea obiectului cererii, a motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza pretentia sa si a persoanei cu care intelege sa se judece concluzie ce rezulta din prevederile art.112 C.p.c.
     Astfel instanta retine ca in desi prin actiunea introductiva de instanta s-a sustinut de catre reclamantii P.C.N., P.C.M., ca sunt succesorii legali ai defunctilor P.O. (nr.497 in tabelul cu drepturi indivize din sentinta civila din 1946 si validat cu nr.01/anexa 54) si G. C.N.N. (nr.489 in tabelul cu drepturi indivize din sentinta civila din 1946 si validat cu nr.44/anexa 54) iar de catre O. D. P. si G. L. M. ca sunt succesorii legali ai defunctilor E. I.N.G.
( nr.487 in tabelul cu drepturi indivize din sentinta 1946 si validat cu nr.33/anexa 54) si N. G. ( nr.520 in tabelul cu drepturi indivize din sentinta din 1946 si validat cu nr.04/anexa 54), defuncti ce au avut calitatea de membrii ai fostei forme asociative abuziv desfiintata, desi din actele depuse la dosarul, respectiv sentinta civila din 1946 se confirma ca defunctii mai sus mentionati au avut aceasta calitate, reclamantii prin actele depuse la dosar nu au dovedit aceasta imprejurare.
     Analizand  exceptia lipsei de interes invocata in cauza instanta retine ca interesul reprezinta folosul practic urmarit de cel care a pus in miscare actiunea civila, respectiv oricare dintre formele procedurale ce intra in continutul acesteia. Cerintele ce trebuie indeplinite de interes sunt urmatoarele: sa fie legitim, nascut si actual, personal si direct.
     Reclamantii S. R. N. ( fost N. I.G. prin schimbare oficiala de nume) si P. J.C. ( fost C. I.G. prin schimbare oficiala de nume), sunt membrii ai A.O. M. I. astfel ca raportat la obiectul cauzei de fata, au interes in promovarea prezentei actiuni motivat de faptul ca orice actiune intreprinsa de catre asociatie prin hotarari ale adunarii generale sau modificari aduse statutului acesteia pot fi aduse eventuale vatamari intereselor acestora.
     In concret, prin a procesul verbal incheiat la data de 22.02.2009, a actului aditional incheiat la statutul A.O M. I. autentificat din 25.05.2009 si extrasului reprezentand ,, Proces-Verbal incheiat la data de 22 februarie 2009 in A. G. O. M. I. autentificat din 15.05.2009 s-a procedat la modificarea statutului A. ,, O. M. I. modificari ce au fost contestatate de catre reclamanti si care formeaza obiectul dosarului, astfel ca acestia au un interes legitim, nascut si actual, personal si direct in promovarea prezentei actiuni.
     Aceleasi considerente vor fi avute in vedere si in ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor B. C., D. D., G. F., G. C., C. F., O. V. si D. S. D. parati ce au calitatea de semnatari ai actelor mai sus mentionate.
     In consecinta si avand in vedere considerentele aratate in cele ce preced instanta va respinge exceptiile invocate ca neintemeiate.
     Analizand pe fondul cauzei cererea de ordonanta presedintiala instanta retine ca pe calea ordonantei presedintiale reglementata de dispozitiile art.581 alin.1 C.p.c instanta va putea sa ordone masuri vremelnice , in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere , pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara , precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
     In cauza, instanta apreciaza ca fiind indeplinite aceste conditii, pentru urmatoarele considerente:
     Prin actiunea ce formeaza obiectul dosarului civil din 2009 , imprejurare ce rezulta din certificatul de grefa si copia actiunii introductive de instanta s-a solicitat constatarea nulitatii relative a hotararilor in intregul lor, luate prin procesul verbal din 22.02.2009 si extrasul acestuia autentificat prin incheierea din 15.05.2009, a actului aditional la statutul A.O.M. I.autentificat din 25.05.2009, precum si altor acte ce emana de la parata, cele mentionate formand primul petit al prezentei cauze.
     Sub acest aspect este evident ca pana la eventuala desfiintare a actelor a caror nulitate se cere a se constata, reclamantii pot fi pagubiti prin efectele actelor mai sus mentionate, astfel ca pana la solutionarea litigiului pe fondul cauzei, dosar din 2009, se poate lua masura cu caracter vremelnic a suspendarii acestor acte.
     In ceea ce priveste celelalte petite ale cererii de ordonanta presedintiala , instanta retine ca acestea au o formulare cu caracter general, fapt ce conduce la imposibilitatea cercetarii conditiilor  prevazute de art.581 alin.1 C.p.c., respectiv urgenta, vremelnicia si neprejudecarea fondului.
     In ceea ce priveste petitul potrivit caruia se solicita autorizarea reclamantilor de a convoca in regim de urgenta A G O, instanta retine ca aceasta cerere nu indeplineste conditia vremelniciei si a neprejudecarii fondului astfel ca urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.
     Pentru toate considerentele retinute in cele ce preced instanta va admite in parte actiunea si va dispune suspendarea provizorie a procesului verbal incheiat la data de 22.02.2009, a actului aditional incheiat la statutul A.O.M.I. autentificat din 25.05.2009 si extrasului reprezentand ,, Proces-Verbal incheiat la data de 22 februarie 2009 in A. G.. O. M. I. autentificat din 15.05.2009, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii ce formeaza obiectul dosarul  din 2009 .
     
     

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009