InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 29 din data de 06.01.2011 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

TIP : SENTINTA
Nr./data : 29/06.01.2011
AUTOR:  Balan Laurentiu Mihai
Domenii asociate : Contestatie la executare

    Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul instantei nr. (...) contestatoarea S.C. V. SRL a chemat in judecata pe intimata S.C. M. S.A., societate aflata in faliment, reprezentata prin lichidatori judiciari (...) solicitind instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa admita contestatia la executare; sa se constate perimarea executarii silite declansate in dosarul de executare nr.(...) al BEJ (...) ; sa se dispuna anularea executarii silite incepute impotriva sa; de asemenea, a solicitat ca pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile data in prezenta contestatie la executare sa se dispuna suspendarea executarii silite incepute in dosarul nr. (...) al BEJ (...).
In motivarea contestatiei, se arata ca la data din  iunie 2010 i-a fost comunicat contestatoarei, prin fax, procesul verbal incheiat la data din iunie 2010 de executorul judecatoresc (...) si adresa din iunie 2010 inaintata de acelasi executor catre BRD Groupe Societe Generale, prin care sunt stabilite in sarcina contestatoarei sumele de 4.199,77 lei cheltuieli de executare, solicitandu-se in acest sens tertului poprit - BRD - GSG retinerea si virarea sumei de 38.432,07 lei, compusa din suma de 34.232,30 lei cu titlu de debit si suma de 4.199,77 lei cheltuieli de executare. Arata ca, prin sentinta civila nr. (...) , Judecatoria (....) a admis in parte contestatia la executare, instanta mentinind actele de executare prin poprire pentru suma de 34.232,30 lei, sentinta ramasa irevocabila prin decizia nr.(...) a (...), prin respingerea recursului, ca nefondat, astfel ca solicita admiterea contestatiei la executare.
In drept, a invocat dispozitiile art.399 alin.1 teza I, art.403 alin.1 si 4, art.389 alin.1 cod procedura civila.
La data din noiembrie 2010 intimata a depus note de concluzii scrise, prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, iar pe fond a solicitat respingerea contestatiei la executare si continuarea executarii silite.
     In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
     Prin incheierea de sedinta din decembrie 2010, instanta a respins exceptia autoritatii de lucru judecat, ca neintemeiata si a respins cererea contestatoarei de suspendare a executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare, pentru motivele expuse in considerentele incheierii de sedinta de la acea data.
     Analizind actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Prin incheierea din  mai 2006, Judecatoria (....) a incuviintat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.(...) a (...), fiind intocmit dosarul executional nr.(...).
     Prin sentinta civila nr.(...) a Judecatoriei (...) s-a admis contestatia la executare formulata de contestatoare, prin lichidatori, in contradictoriu cu intimata , fiind obligat executorul judecatoresc sa procedeze la executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.(...) a (...), prin echivalent.Sentinta a ramas irevocabila prin respingerea recursului.
     Executorul judecatoresc a reluat procedura executarii silite, prin infiintarea popririi pe conturile debitoarei S.C. V. SRL pana la concurenta sumei de 46.101,71 lei.
     Prin sentinta civila nr.(...), ramasa irevocabila s-a admis in parte contestatia la executare formulata de S.C. V. SRL si au fost mentinute actele de executare efectuate prin poprire de executorul judecatoresc  doar pentru suma de 34.232, 30 lei, la care urmau sa se adauge cheltuielile de executare.
     Impotriva acestei sentinte s-a formulat cerere de revizuire, respinsa prin sentinta civila nr.(...)  ramasa irevocabila prin respingerea recursului.
     Creditoarea S.C. M. S.A., prin lichidatori, a solicitat executorului judecatoresc continuarea procedurii de executare silita inceputa in dosarul executional nr.(...).
     Astfel, executorul judecatoresc a intocmit procesul verbal prin care a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare in valoare de 4199,77 lei.
     La data de 16.06.2010 a fost comunicata tertului poprit BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE adresa din data de 14.06.2010 prin care s-a solicitat poprirea sumei de 34.232,30 lei stabilita prin sentinta civila nr.(...)  si a sumei de 4199,77 reprezentind cheltuieli de executare
     Procesul verbal privind stabilirea cheltuielilor de executare a fost comunicat si debitoarei V. SRL, conform dovezii de la dosar.
     Impotriva actelor de executare a formulta contestatie debitoarea V. SRL, solicitind constatarea perimarii executarii silite si in consecinta sa se dispuna anularea executarii silite.
     Cu privire la perimarea executarii silite, instanta constata ca potrivit disp. art.454 alin.1 C.pr.civ., "poprirea se infiinteaza fara somatie, prin adresa insotita de o copie de pe titlul executoriu, comunicata celei de-a treia persoane aratate la art.452, instiintindu-se totodata si debitorul despre masura luata".
     In cazul executarii silite prin poprire nu sunt aplicabile dispozitiile art.389 C.pr.civ. privind poprirea, aspect ce rezulta din coroborarea disp. art.454 alin.1, art.390 alin.1 si art.389 C.pr.civ.
     In consecinta, nu sunt indeplinite conditiile perimarii executarii silite, intrucat executorul judecatoresc a inceput o noua executare, prin poprire, pentru sumele stabilte prin sentinta civila nr.(...) si procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare.
     Cu privire la cererea contestatoarei, prin concluziile orale formulate cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei, in sensul de a se verifica si procesul verbal intocmit de executorul judecatoresc cu privire la cuantumul cheltuielilor de executare, respectiv al onorariului executorului, instanta nu se va pronunta, intrucit reprezinta un nou capat de cerere, cu care instanta nu a fost investita.
     Constatind ca in cauza au fost respectate dispozitiile legale privitoare la executarea silita, instanta va respinge contestatia la executare, ca neintemeiata, luind act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013