Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

SERVITUTI

(Sentinta civila nr. 1576 din data de 27.09.2011 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin actiunea inregistrata pe rolul instantei sub nr. (_) reclamantii I. E. si I.M. au chemat in judecata pe parata B. M., solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa fie obligata parata
sa-si inchida ferestrele ce au vedere directa spre terenul proprietatea lor si sa-si refaca acoperisul astfel incat picatura streasinei si zapada sa nu mai cada pe terenul lor.
In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca sunt proprietarii imobilului teren in suprafata de 360 mp. situat in intravilanul (_), cu vecinii expres mentionati, teren dobandit prin contractul de vanzare-cumparare nr. (_). Mai sustin ca, pe una dintre laturi se invecineaza cu parata care, in mod ilegal si fara acordul lor, a construit si construieste un imobilale carui ferestre sunt amplasate astfel incat au vedere directa catre proprietatea lor. Mai precizeaza ca, acoperisul imobilului a fost construit astfel incat picatura streasinei si zapada se scurge pe terenul lor, astfel ca solicita admiterea actiunii.
In drept, au invocat dispozitiile art. 611, 614 cod civil.
Au depus alaturat, in copie, inscrisuri.
In sedinta publica din (_) reclamantii si-au completat cererea de chemare in judecata, in sensul ca solicita ca in situatia in care parata nu-si va inchide de buna voie ferestrele ce au vedere directa spre terenul proprietatea lor sa fie ei abilitati sa faca aceste lucrari pe cheltuiala paratei .
Desi legal citata, parata nu a formulat intampinare, insa a depus la dosar inscrisuri.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.
Expertiza tehnica a fost intocmita si depusa la dosar de expert (_).
Din examinarea lucrarilor din dosar, instanta a retinut,
Reclamantii sunt proprietarii unui teren in  suprafata de 360 mp situat in intravilanul (_), asa cum rezulta din contractul de vanzare cumparare autentificat sub numarul (_) de BNP (_), si se invecineaza pe una din laturi cu parata din prezenta cauza.
Parata pe terenul limitrof cu cel al reclamantilor si-a edificat o serie de constructii cu destintia de pensiune si anexe ce deservesc acest spatiu.
In cauza s-a efectuat un raport de expertiza constructor si expertiza completare  (_) prin care au fost identificate toate imobilele edificate de parata si ferestrele ce au vedere directa sau piezisa spre terenul proprietatea paratilor. S-a stabilit totodata si imprejurarea ca deschiderile efectuate spre terenul reclamantilor nu respecta prevederile legale, respectiv 1,90 ml pentru cele cu vedere directa si 0,60 ml pentru cele cu vedere piezisa precum si aceea ca cele patru cladiri identificate pe terenul paratei sunt edificate pe linia de hotar ce desparte cele doua fonduri limitrofe.
In ceea ce priveste capatul de cerere privind obligatia de a face, expertul constructor a stabilit ca de la corpurile 1 si 2 apa de ploaie cade pe terenul reclamantilor iar preluarea si dirijarea acestora pe terenul paratei se poate face prin modificarea acoperisului si montarea jgheaburilor sau burlanelor cu dirijare prin pereti catre proprietatea paratei.
La raportul de expertiza constructor au fost atasate si planse foto.
Se retine asadar ca potrivit concluziilor raportului de expertiza si planselor foto anexate s-au identificat urmatoarele: la corpul 1 - Bar- 2 bucati fereastra cu dimensiunile 1.00 x 0,80 la H= 2,50, la corpul 2 - Bucatarie si spatiu cazare - 2 bucati ferestre cu vedere directa de 1,20 x 1,20, 2 bucati ferestre fixe de 55 x 60 si 50 x 60, 1 bucata fereastra de 0,90 x 0,90, precum si alte doua ferestre cu vedere piezisa situate la mansarda, la corpul 3 + 4 reprezentand demisol, parter, etaj si mansarda, si anume corp ,, 3,, 2 bucati ferestre mobile de 90x70 respectiv 30 x 30 pozitionate la parter, 2 bucati ferestre mobile 30 x 60 pozitionate la etaj si la corpul ,, 4,, 1 bucata fereastra mobile 30 x 60 situata la etaj, un gol de fereastra 35x 42 situat la demisol , precum si doua bucati ferestre pozitionate la nord si situate la parter pe zidul hotarului si 2 bucati ferestre pozitionate la est spre rau, situate la parter si etajul 1.
Deasemenea se retine ca pentru o serie de ferestre s-au efectuat inchiderile cu caramida opaca tip Nevada, respectiv la corpul 1 un gol inchis si la corpul  4 ferestre inchise astfel.
Desemenea potrivit planselor foto anexate se retine ca prin raportul de expertiza constructor nu au fost mentionate 2 ferestre cu vedere piezisa montate la corpul 3, aspect ce poate fi insa suplinit de catre instanta de judecata prin hotararea ce se va pronunta.
            Astfel instanta retine ca , exercitiul dreptului de proprietate este subsumat, potrivit normelor constitutionale, conceptului de buna credinta, obligatiei de neatingere a drepturilor si libertatilor altor persoane (art. 57), precum si de asigurare a bunei vecinatati [art. 44 alin. (8)]. Vazute ca limite interne de exercitare a dreptului de proprietate, aceste obligatii fiinteaza numai "in scopul pentru care ele au fost prevazute" art. 18 din Conventia ratificata prin Legea nr. 30/1994, text prevalent conform art. 11 alin. (3) din Constitutie), adica, conform art. 3 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, in deplina concordanta cu finalitatea economica si sociala a dreptului de proprietate. Ipoteza negativa a nesocotirii acestor limite, desemneaza abuzul de drept si atrage raspunderea juridica pentru prejudiciilor majore cauzate tertilor.
               In sensul acestor reguli de drept, textul art. 611-613 C. civ. limiteaza exercitiul dreptului de proprietate prin obligarea proprietarilor fondurilor limitrofe de a nu deschide ferestre, balcoane, etc. la o distanta mai mica de 1,90 ml, daca vederea este directa asupra fondului vecin sau de 0,60 ml, cand vederea este oblica asupra acestuia.
Textele mentionate limiteaza, ca atare, exercitiul dreptului de proprietate in cazul vederii directe asupra fondului vecin.
          Totodata se retine ca servitutea privind picatura stresinilor prevazuta de art. 615 Cod Civil, este o obligatie impusa celui care construieste o casa de a-si face streasina in asa fel incat apele rezultate din ploi sa se scurga pe terenul sau sau in strada si nu pe terenulvecinului.
         Odata apa de ploaie cazuta pe fond, conform art, 615, aceasta apa poate fi lasata sa se scurga pe fondul inferior in mod natural, deoarece vecinul este supus la servitutea de scurgere conform art. 578.
In consecinta si avand in vedere cele mai sus mentionate instanta va admite in parte actiunea si va obliga parata da procedeze la inchiderea ferestrelor ce au vedere directa sau piezisa la terenul reclamantilor prin montarea unor materiale din sticla opaca , respectiv:  la Corpul 1 - Bar- 2 bucati fereastra cu dimensiunile 1.00 x 0,80 la H= 2,50, Corpul 2 - Bucatarie si spatiu cazare - 2 bucati ferestre cu vedere directa de 1,20 x 1,20, 2 bucati ferestre fixe de 55 x 60 si 50 x 60, 1 bucata fereastra de 0,90 x 0,90, precum si alte doua ferestre cu vedere piezisa situate la mansarda, Corpul 3 + 4 reprezentand demisol, parter, etaj si mansarda, si anume corp ,, 3,, 2 bucati ferestre mobile de 90x70 respectiv 30 x 30 pozitionate la parter, 2 bucati ferestre mobile 30 x 60 pozitionate la etaj, corpul ,, 4,, 1 bucata fereastra mobile 30 x 60 situata la etaj, un gol de fereastra 35x 42 situat la demisol , precum si doua bucati ferestre pozitionate la nord si situate la parter pe zidul hotarului si 2 bucati ferestre pozitionate la est spre rau, situate la parter si etajul 1.
Obliga parata sa monteze la corpul 1 si 2 jgheaburi si burlane in vederea dirijarii apelor pluviale spre terenul proprietatea sa.
In baza art.274 C.p.c obliga parata catre reclamanti la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de (_) lei reprezentand cheltuieli de judecata, onorariu de expert si onorariu de avocat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Obligatie de a face, servitute trecere - Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011
Cerere de acordare a unei servituti de trecere pe fondul aservit. Solutie de respingere. Daca infundarea este rezultatul faptei proprietarului insusi, trecerea nu mai poate fi ceruta vecinului fondului, cel care a creat o astfel de stare urmand sa su... - Sentinta civila nr. 2921/09.04.2009 din data de 21.09.2009
Granituire - Hotarare nr. 8283 din data de 16.12.2009
Servitute - Sentinta civila nr. 1465 din data de 16.03.2011
obligatia de a face - Sentinta civila nr. 647 din data de 01.03.2016
Servituti - Sentinta civila nr. 1845 din data de 12.11.2014
Solicitarea instantei la obligarea paratei la ridicarea constructiilor aflate pe terenul reclamantului - Sentinta civila nr. 1582 din data de 29.05.2012
Dobandirea servitutii apeductului prin uzucapiune - Sentinta civila nr. 794 din data de 11.06.2014
Servitute de trecere - Sentinta civila nr. 234 din data de 06.03.2013
Servitute de trecere - Sentinta civila nr. 277 din data de 16.05.2011