Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

(Sentinta civila nr. 1418 din data de 30.04.2009 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria CornetuROMANIA
JUDECATORIA CORNETU - JUD. ILFOV
SENTINTA CIVILA NR. 1418
SEDINTA PUBLICA DIN 30.04.2009
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la sub nr., reclamantii SCM si SR, au chemat in judecata pe paratii BM, PV, PP, PD si PM,  solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre parati, autentificat sub nr. la BNP "" si avand ca obiect terenul in suprafata de m.p. si terenul in suprafata de mp; sa fie obligati paratii sa lase in deplina proprietate si linistita posesie si folosinta terenurile mai sus mentionate, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reclamantii au precizat ca la data de au incheiat cu paratii BM, PV, PP, PD o conventie precontractuala de vanzare-cumparare cu privire la suprafata de mp situata in comuna, tarlaua, parcela, la pretul de euro, achitand in avans suma de  euro.
S-a stabilit ca incheierea actului in forma autentica sa se faca la data de, data pana la care paratii erau obligati sa obtina actele necesare autentificarii.
Ulterior paratii nu si-au indeplinit obligatia asumata, motiv pentru care i-a actionat in judecata si prin Sentinta Civila nr. a Judecatoriei Buftea, acestia au fost obligati  sa se prezinte la notar in vederea perfectarii actului in forma autentica.
Ulterior, prin Decizia nr. a Tribunalului Bucuresti, definitiva si irevocabila prin Decizia nr. a C.A.B., instanta a pronuntat o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare cu privire la terenul ce a facut obiectul precontractului.
Dupa incheierea conventiei precontractuale, paratii BM, PV, PP, PD, au dezmembrat terenul in suprafata de mp in 11 loturi pe care le-a instrainat catre terte persoane, suprafata de mp si cea de mp, respectiv lotul si lotul, fiind instrainate paratului PPM.
Reclamantii apreciaza ca nu aveau dreptul sa mai instraineze acest teren avand in vedere ca nu mai erau proprietarii terenului, paratii si-au incalcat obligatiile contractuale prin refuzul de a incheia actul in forma autentica cu reclamantii, iar dupa ce au facut dezmembrarea paratii au vandut terenurile la preturi mult mai mici decat cele stabilite cu reclamantii initial, in realitate fiind vorba de pret neserios, fictiv, stabilit in frauda intereselor reclamantilor.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 480, 481, 948, 966, 968, 969, 970, 1074, 1303 Cod civil.
La data de  reclamantii SCM si SR, au chemat in judecata pe paratii BM, PV, PP, PD si CS,  solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre parati, autentificat sub nr. la BNP "" si avand ca obiect terenul in suprafata de m.p. si terenul in suprafata de mp; sa fie obligati paratii sa lase in deplina proprietate si linistita posesie si folosinta terenurile mai sus mentionate, cu cheltuieli de judecata.
Reclamantii au invocat aceleasi motive cu mentiunea ca paratii BM, PV, PP, PD au vandut aceasta suprafata de teren ce constituie lotul nr. si lotul nr. paratului CS.
La data de reclamantii SCM si SR, au chemat in judecata pe paratii BM, PV, PP, PD, DAV, DA si CD,  solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre parati, autentificat sub nr. la BNP "" si avand ca obiect terenul in suprafata de m.p. si terenul in suprafata de mp; sa fie obligati paratii sa lase in deplina proprietate si linistita posesie si folosinta terenurile mai sus mentionate, cu cheltuieli de judecata.
Reclamantii au invocat aceleasi motive cu mentiunea ca paratii BM, PV, PP, PD au vandut aceasta suprafata de teren ce constituie lotul nr. si lotul nr. DAV, DA si CD.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 480, 481, 948, 966, 968, 969, 970, 1074, 1303 Cod civil.
Avand in vedere ca intre cauze exista o stransa legatura, acestea au fost conexate, formand obiectul dosarului nr. al acestei instante.
In dovedire reclamantii au depus la dosar urmatoarele acte in copie: conventie precontractuala de vanzare-cumparare, proces-verbal de certificare de fapte, s.c. a Judecatoriei Buftea, SC a Judecatoriei Buftea, decizia civila nr. pronuntata de Tribunalul Bucuresti, decizia civila nr. pronuntata de Tribunalul Bucuresti, decizia civila nr. pronuntata de C.A.B, contracte de vanzare-cumparare, incheieri OCPI, certificat de mostenitor, schite imobil.
Paratul CS a formulat intampinare conform art. 115-118 Codul de procedura civila, solicitand respingerea cererii reclamantilor, aratand ca vanzarea-cumpararea intre acestia s-a facut in conditiile prevazute de lege, prin acte autentice, in urma verificarii cartilor funciare, reclamantul a obtinut hotararea judecatoreasca ce a tinut loc de contract dupa ce paratii au incheiat acte de vanzare-cumparare in forma autentica, la acea data cumparatorii avand drepturile de proprietate inscrise in cartea funciara, fiind neintemeiate sustinerile reclamantilor ca pretul ar fi fost neserios.
Paratul a apreciat ca a incheiat contractul de vanzare-cumparare inainte ca reclamantii sa obtina hotararea judecatoreasca si dreptul sau este opozabil dreptului reclamantilor, avand in vedere ca si-a inregistrat inaintea reclamantilor in cartea funciara dreptul de proprietate, fiind opozabil drepturilor reclamantilor.
Parata BM  a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, pentru motivul ca la data formularii cererii de chemare in judecata, terenul revendicat de reclamanti nu se mai afla in posesia sa.
Totodata, parata a solicitat sa fie respinsa cererea ca neintemeiata, aratand ca la data la care a incheiat contractele de vanzare-cumparare cu reclamantii era proprietar al terenului, acestia din urma au obtinut hotararea care a tinut loc de contract in anul, pretul la care au fost vandute terenurile nu este neserios si nici fictiv, fiind calculat conform expertizei C.N.P. Bucuresti pentru anul.
Paratul PPM a formulat intampinare conform art. 115-118 Codul de procedura civila, solicitand respingerea cererii, ca neintemeiata, aratand ca a cumparat terenul de la adevaratii proprietari, dreptul de proprietate dobandit a fost inscris in cartea funciara, a platit impozitul pentru acest teren, motivul de nulitate invocat de reclamanti nu exista, hotararea judecatoreasca ce a tinut loc de contract pentru reclamanti fiind pronuntata la un interval de un an de la data la care paratul a cumparat terenul.
Partile au raspuns la interogatoriu.
A fost audiata in calitate de martor, numita CG.
S-au mai depus la dosarul cauzei sentinta penala nr. a Judecatoriei Sectorului Bucuresti, Rezolutie emisa de procuror, hotarari judecatoresti, inscrisuri sub semnatura privata.
 Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
La data de reclamanta SCM si paratii BM, PV, PP si PD, au incheiat o conventie precontractuala de vanzare-cumparare autentificata sub nr. la BNP cu sediul in Bucuresti, prin care paratii s-au obligat sa vanda reclamantei suprafata de mp situata in comuna, tarlaua, parcela la pretul de  euro, pana la data de cu posibilitatea prelungirii termenului la care sa se incheie actul de vanzare-cumparare, cu acordul partilor.
Avand in vedere ca nu s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare, datorita faptului ca partile nu s-au mai inteles cu privire la renegocierea pretului vanzarii, prin decizia civila nr. a Tribunalului Bucuresti, irevocabila prin decizia civila nr. a C.A.B., instanta a pronuntat o hotarare la cererea reclamantilor care sa tina loc de act de vanzare-cumparare cu privire la terenul mentionat in antecontractul incheiat de parti, hotararea tinand loc de act de vanzare-cumparare.
In cursul anului _paratii BM, PV, PP si PD au dezmembrat terenul in suprafata de mp. ce a facut obiectul antecontractului incheiat cu reclamantii, formand .. loturi si au instrainat o parte din aceste loturi altor persoane, dupa cum urmeaza: prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. autentificat la BNP, cei patru parati, in calitate de vanzatori au instrainat paratilor DO, DA si CD suprafata totala de mp si suprafata totala de mp, (provenit din dezmembrarea terenului in suprafata de  mp, care a facut obiectul antecontractului incheiat cu reclamantii) la pretul de  lei; prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. cei patru parati au instrainat paratului CS suprafata de mp si suprafata de mp (provenita din dezmembrarea terenului in suprafata de mp, care a facut obiectul antecontractului incheiat cu reclamantii autentificat la BNP) la pretul de lei; prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. autentificat la BNP, cei patru parati au instrainat paratului PPM suprafata de mp si suprafata de mp (provenita din dezmembrarea terenului in suprafata de mp, care a facut obiectul antecontractului incheiat cu reclamantii) la pretul de lei.
Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata BM, avand in vedere ca la data formularii cererii de chemare in judecata, aceasta nu stapanea in fapt cele trei suprafete de teren revendicate si nu mai era proprietarul acestor terenuri, exceptia urmeaza sa fie admisa si sa fie respins capatul de cerere in aceasta privinta, ca fiind formulat impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
In ceea ce priveste revendicarea celor trei suprafete de teren de catre reclamanti, dupa cum se observa, reclamantii isi justifica dreptul de proprietate, invocand decizia civila nr. a Tribunalului Bucuresti, irevocabila prin decizia civila nr. a C.A.B., hotararea judecatoreasca tinand loc de contractul de vanzare-cumparare, paratii BM, PV, PP si PD, avand calitatea de vanzatori.
Pe de alta parte, paratii PP, CS, DA CD, au dobandit dreptul de proprietate pentru cele trei suprafete de teren in baza contractelor de vanzare-cumparare mai sus mentionate, in cursul anului _ de la aceiasi vanzatori, ca si reclamantii.
Avand in vedere ca atat reclamantii cat si cei cinci parati au dobandit dreptul de proprietate prin titluri ce provin de la acelasi autor, iar titlurile paratilor PP M, CS, DAV, DA si CD, au fost inscrise in cartea funciara, asigurandu-se astfel publicitatea vanzarii, fara ca titlul reclamantilor sa fie inscris in cartea funciara, potrivit principiului "qui prior tempore potior iure" cei cinci parati sunt proprietarii terenurilor iar actiunea in revendicare formulata de cei doi reclamanti urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata.
In ceea ce priveste motivele de nulitate ale contractelor de vanzare-cumparare incheiate intre parati, sustinerile reclamantilor in sensul ca pretul stabilit ar fi neserios si fictiv si li s-ar fi fraudat interesele, acestea sunt neintemeiate.
Astfel, partile sunt libere sa determine pretul vanzarii chiar daca acest pret este sub valoarea reala a lucrului, iar la data incheierii contractelor de vanzare-cumparare nu se poate spune ca cei cinci parati-cumparatori ar fi fost de rea-credinta, nefacandu-se dovada faptului ca acestia ar fi cunoscut existenta antecontractului de vanzare-cumparare incheiat intre reclamanti si ceilalti parati, iar paratii-cumparatori din cele trei contracte de vanzare-cumparare ar fi urmarit fraudarea intereselor celor doi reclamanti.
Pentru toate aceste motive, in baza art. 1169 Cod civil, urmeaza sa fie respinsa cererea ca nefondata si in ceea ce priveste constatarea nulitatii celor tei contracte de vanzare-cumparare.
In baza art. 274 Cod de procedura civila, urmeaza sa fie obligati reclamantii sa plateasca paratei BM cheltuieli de judecata in suma de _lei, reprezentand onorariu avocat.
Urmeaza sa fie respinse cheltuielile de judecata solicitate de ceilalti parati, ca neintemeiate, acestia nedepunand la dosarul cauzei inscrisuri din care sa rezulte ca ar fi efectuat asemenea cheltuieli.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013