InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Pretentii.Evacuare.

(Decizie nr. 969/R din data de 29.11.2010 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Pronuntand sentinta civila nr.4285/30.04.2010 Judecatoria Bacau a admis exceptia de netimbrare si a anulat ca atare cererea formulata de catre reclamantul MUNICIPIUL BACAU PRIN PRIMAR in contradictoriu cu paratii  D. I. domiciliat in Bacau, si D. N. domiciliat in Bacau.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, a retinut judecatoria ca prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 674/180/2009 din data de 20.01.2009, reclamantul MUNICIPIUL BACAU a chemat in judecata pe paratii D. O., D. I. si D. N., solicitand obligarea acestora la plata sumei de 527,64lei, reprezentand chirie restanta si penalitati de intarziere, rezilierea contractului de inchiriere nr. 159/18/23.06.1999 incheiat intre parti si evacuarea paratilor din imobilul situat in Bacau.
La termenul de judecata de la data de 05.03.2010, i s-a pus in vedere reprezentantului reclamantului sa achite taxa judiciara de timbru in cuantum de 48 lei + 2 lei + 10 lei, aferente celor trei capete ale cererii de chemare in judecata si timbru judiciar de 1,50 lei, conform Art. 2 alin. 1 si alin. 2 si a Art. 3 lit. b din Legea nr. 146/1997 si art. 3 alin. 2 din OG nr. 32/1995.
Intrucat nu s-a depus taxa de timbru in cuantumul comunicat si reprezentantul reclamantului a aratat ca acesta nu intelege sa achite taxa de timbru intrucat este scutit de plata taxei judiciare de timbru conform Art. 17 din Legea Legea nr. 146/1997 si a Art. 26 din Ordinul nr. 706/C/22.04.1999, la termenul de judecata de la data de 30.04.2010, instanta a invocat, din oficiu, exceptia de netimbrare, pe care a admis-o avand in vedere ca potrivit art. 1 din Legea nr. 146/1997, „actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevazute in prezenta lege, si se taxeaza in mod diferentiat, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu exceptiile prevazute de lege”.
Potrivit Art. 17 din Legea nr. 146/1997:
„Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cand au ca obiect venituri publice.”
Potrivit Art. 26 din Ordinul nr. 760/C/22.04.1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
„……..
(2) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Ministerul Public, de Ministerul Finantelor si unitatile din subordinea acestuia, indiferent de obiectul acestora; cererile si actiunile, precum si caile de atac formulate de alte institutii publice/de interes public, indiferent de calitatea procesuala a acestora, sunt scutite de taxa judiciara de timbru atunci cand au ca obiect venituri publice.
(3) In intelesul Legii nr. 146/1997, in categoria "venituri publice" se includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetului trezoreriei statului, veniturile din rambursari de credite externe si din dobanzi si comisioane derulate prin trezoreria statului, precum si veniturile bugetelor institutiilor publice/de interes public cu caracter autonom, provenite din sursele prevazute in legile de aprobare a bugetelor.”
Timbrul judiciar se datoreaza in functie de valoarea obiectului cererii, dupa distinctiile prevazute de art. 3 din OG nr. 32/1995. Potrivit art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995, timbrul judiciar nu se aplica in cazurile in care nu se percepe taxa de timbru.
Instanta a retinut ca scutirea de la plata taxei judiciare de timbru se face numai in mod exceptional si numai in cazurile strict prevazute de lege, fiind exceptia de la regula datorarii taxei judiciare de timbru.
Legea 146/1997 scuteste de la plata taxelor judiciare de timbru numai cererile care au ca obiect venituri publice.
Intrucat exceptiile sunt de stricta interpretare si aplicare se impune ca si termenul de „venituri publice” sa fie interpretat restrictiv. In acest sens, veniturile publice sunt numai acele venituri care alimenteaza bugetele publice, astfel cum sunt ele reglementate de Legea nr. 500/2002, adica taxele, impozitele, veniturile obtinute din bunurile proprietate publica si alte activitati sau servicii publice care alimenteaza bugetele publice.
Nu pot fi insa incadrate in aceasta categorie pricinile care au ca obiect obligarea paratului/paratilor la plata unor sume de bani in temeiul unor contracte incheiate intre partile din prezenta cauza si repunerea in situatia anterioara incheierii acestor contracte, intrucat unitatile administrativ-teritoriale se comporta ca orice particular si pricinile sus-mentionate sunt supuse dispozitiilor de drept comun. Obiectul cererii de chemare in judecata nu se confunda cu calitatea subiectului care cere concursul justitiei, pentru ca textul de lege scuteste de la plata taxelor judiciare de timbru nu toate cererile in care unitatile administrativ-teritoriale sunt in postura de reclamante, ci numai cele care au ca obiect venituri publice.
Instanta constata ca nu pot fi scutite de plata taxelor judiciare de timbru recuperarile ce privesc acte juridice prin care se gestioneaza patrimoniul privat al acestor subiecte de drept public, pe simpla declaratie ca acestea sunt „venituri publice”, ci scutirea se face prin raportare la natura intrinseca a sumelor ce se cer recuperate, putand fi considerate venituri publice numai acele sume stabilite prin lege si care privesc taxe, impozite ori cele care provin din exploatarea bunurilor proprietate publica (si care imprumuta natura de venituri publice de la caracterul si regimul public al bunurilor exploatate, fiind fructe ale acestora).
Prin urmare, recuperarea unor sume din contracte in care unitatea administrativ-teritoriala s-a comportat ca un particular cu privire la patrimoniul sau privat nu se incadreaza in exceptia prevazuta de legea organica a taxelor judiciare de timbru.
Avand in vedere considerentele de mai sus, precum si dispozitiile Art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, instanta a anulat cererea de chemare in judecata ca netimbrata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs prin reprezentantul sau legal, Municipiul Bacau solicitand casarea sentintei recurate si trimiterea cauzei aceleiasi instante pentru solutionarea pe fond a pricinii, cu motivarea ca prima instanta a aplicat gresit art.17 din L.146/1997 intrucat pretentiile solicitate prin actiune constituie venituri publice, fiind varsate in bugetele locale potrivit legii bugetului de stat nr.507/2004.
Desi legal citati, intimatii-parati nu s-au prezentat in instanta si nu au formulat intampinare.
In recurs nu au fost administrate probe.
Examinand actele dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Intre municipiul Bacau, unitate administrativ-teritoriala, in calitate de locator, pe de o parte, si D. O., in calitate de locatar, pe de alta parte, a fost incheiat contractul de inchiriere nr.159/18/23.06.1999, avand ca obiect folosinta locuintei din Bacau (f.5-8 dosar judecatorie), locuinta ce face parte din domeniul privat al municipiului, potrivit art.3 si 4 din L.213/1998.
Dispozitiile art. 17 din L.146/1997 arata ca sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cand au ca obiect venituri publice.
Sumele obtinute prin inchirierea unor bunuri aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale fac parte din bugetul de stat sau, dupa caz, din bugetele locale, potrivit dispozitiilor legilor bugetului de stat (incluse fiind in notiunea de „venituri din concesiuni si inchirieri” – L. nr.388/2007, 18/2009, 11/2010 anexa nr.1 pagina 4), astfel incat actiunile vizand restituirea acestor sume cad sub incidenta art.17 din L.146/1997, fiind, deci, scutite de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.
Notiunea de „venituri publice” nu este echivalenta cu cea de „venituri ale bugetului de stat” cum in mod gresit a constatat prima instanta ci cu cea de venituri destinate folosului comun, obstesc al cetatenilor, fie ai intregului stat fie doar ai unei unitati administrativ-teritoriale, altfel chiar titulatura L.215/2001, aceea de „lege a administratiei publice locale” ar cuprinde o „contradictio in terminis”.
In consecinta, in temeiul art.312 alin.(1) si (5) Cpc, instanta va admite recursul, va casa sentinta Judecatoriei Bacau si, respingand exceptia netimbrarii, va trimite cauza acestei instante pentru a fi solutionata pe fond.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018