Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Fond funciar

(Decizie nr. 632 din data de 31.08.2011 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

          Pronuntand sentinta civila nr. 715/07.10.2010 Judecatoria Buhusi a              respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului S.V., a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor Comisia Locala Buhusi de Aplicare a Legii Fondului Funciar si Comisia Judeteana Bacau de Aplicare a Legii Fondului Funciar, si a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor Palatul Copiilor Bacau, Ministerul Educatiei               si Cercetarii, Autoritatea Nationala Pentru Tineret, Palatul Copiilor Buhusi.
A respins plangerea avand ca obiect obligarea la punere in posesie, plangere formulata de catre reclamantul S.V. in contradictoriu cu paratii Palatul Copiilor Bacau, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Autoritatea Nationala Pentru Tineret, Palatul Copiilor Buhusi, ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.
A admis plangerea precizata avand ca obiect obligarea la punere in posesie, plangere formulata de catre reclamantul S.V. in contradictoriu cu parata Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar Buhusi si Comisia Judeteana Bacau de Aplicare a Legii Fondului Funciar.
Au fost obligate paratele Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar Buhusi si Comisia Judeteana Bacau de Aplicare a Legii Fondului Funciar sa procedeze la punerea in posesie a reclamantului S.V. asupra suprafetei de 2400 mp, situat in oras Buhusi, cu vecini: N - S.V., E-M.C., S-Ocolul silvic, V-SC L. SRL.
Pentru a pronunta aceasta sentinta a retinut judecatoria ca reclamantul S.V. este succesorul defunctei Stoian Profira, astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.206/2005 (f.5). Pentru suprafata de 2400 m.p.               teren situat in punctul R. pe care e amplasata Tabara R., reclamantul                     a formulat cererea nr. 15083/08.09.2005, in baza Legii 247/2005; in                           urma verificarii actelor depuse in sustinerea cererii de reconstituire                                  nr. 15083/2005, s-a constatat ca reclamantului este indreptatit sa i se                      reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata solicitata, deoarece                         intre evidentele din rolul agricol din anii 1959-1962 si din anii 1956 - 1958 rezulta o diferenta de suprafata de 8158 m.p. teren, ramasa de atribuit                               in punctul numit R.. Din aceasta suprafata petentul a solicitat suprafata                      de 2400 m.p. teren pe care este amplasata Tabara de Vacanta R..
Parata Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar Buhusi                     a refuzat punerea in posesie cu motivarea ca reconstituirea dreptului                              de proprietate nu este posibila pe amplasamentul solicitat, intrucat terenul                   nu face parte din rezerva comisiei locale, ci apartine domeniului public                           al statului, astfel ca i-au fost facute reclamantului, in conformitate cu                 prevederile art. 10 din H.G. 890/2005, doua oferte pentru acordare de teren                          in compensare, si anume:
prima in punctul numit R., in vecinatatea Taberei de Vacanta R., care                  a fost refuzata cu adresa nr. l8626i/04.12.2006;
a doua oferta in punctul numit Padure 90, cu adresa nr. 19151/18.12.2006,                 care a fost refuzata cu adresa nr. 19920/29.12.2006.
Problema esentiala in cauza este aceea daca reclamantului i se poate reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului pe vechiul amplasament sau pe un altul.
Asa cum rezulta din anexa la H.G.1705/2006, Tabara de Vacanta R.                ar face parte din domeniul public al statului. Potrivit dispozitiilor art. 166                    din Legea invatamantului nr. 84/1995 republicata, “Baza materiala                              a invatamantului de stat consta in intregul activ patrimonial al Ministerului Educatiei si Cercetarii, al institutiilor si unitatilor de invatamant si de                   cercetare stiintifica din sistemul de invatamant existent la data intrarii                           in vigoare a prezentei legi, precum si in activul patrimonial redobandit                     sau dobandit ulterior.
    (2) In intelesul prevederilor alin. (1), baza materiala a invatamantului cuprinde: spatii pentru procesul de invatamant si cercetare stiintifica …  tabere scolare…
    (3) Baza materiala aferenta procesului de instruire si de educatie, prevazuta                la alin. (2) si realizata din fondurile statului sau din fondul institutiilor                           si intreprinderilor de stat in perioada anterioara datei de 22 decembrie 1989                     se reintegreaza fara plata in patrimoniul Ministerului Educatiei si Cercetarii, al institutiilor si unitatilor de invatamant si de cercetare stiintifica universitara si, dupa caz, in domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor…”
Potrivit al. 46 din acelasi articol, „Terenurile si cladirile preluate in mod abuziv de stat dupa data de 4 septembrie 1940 de la persoane fizice sau juridice fac parte din domeniul privat al statului in conditiile legii si pot face obiectul unor acte normative de restituire.”
Fata de dispozitiile de mai sus, instanta retine ca in mod gresit terenul                 in cauza a fost considerat ca facand parte din domeniul public al statului, (potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995 republicata ar putea face cel                      mult parte din domeniul public al orasului Buhusi), insa fiind vorba de                           un teren preluat in mod abuziv de stat, acesta face parte din domeniul privat                    al statului in conditiile legii si poate face obiectul unor acte normative de restituire.
Potrivit dispozitiilor art. 14 din L.18/1991 astfel cum a fost modificata, principiul general in materia reconstituirii dreptului de proprietate il reprezinta restituirea terenurilor pe vechiul amplasament, acordarea de terenuri pe ale amplasamente reprezentand o situatie de exceptie in zonele colinare.
In cauza de fata instanta nu a identificat motivul de fapt ori temeiul de drept care sa justifice abaterea de la principiul general enuntat mai inainte.
Fata de considerentele ce preced, instanta retine ca refuzul paratei Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar Buhusi de a-l pune in posesie pe reclamantul S.V. pe vechiul amplasament nu este justificat, astfel ca plangerea reclamantului este intemeiata.
Fata de considerentele de mai sus, instanta va respinge exceptia                     lipsei calitatii procesuale active a reclamantului S.V.; va                        respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Comisia Judeteana Bacau de Aplicare a Legii Fondului Funciar; va admite exceptia lipsei                       calitatii procesuale pasive a paratilor Palatul Copiilor Bacau, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Autoritatea Nationala Pentru Tineret, Palatul                      Copiilor Buhusi; va respinge plangerea avand ca obiect obligarea la punere                 in posesie, plangere formulata de catre reclamantul S.V.                                 in contradictoriu cu paratii Palatul Copiilor Bacau, Ministerul Educatiei                        si Cercetarii, Autoritatea Nationala Pentru Tineret, Palatul Copiilor Buhusi,                    ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva;                   va admite plangerea precizata avand ca obiect obligarea la punere                                  in posesie, plangere formulata de catre reclamantul S.V. in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului                  Funciar Buhusi si Comisia Judeteana Bacau de Aplicare a Legii Fondului Funciar; va obliga  paratele sa procedeze la punerea in posesie a                      reclamantului S.V. asupra suprafetei de 2400 mp, situat in oras                   Buhusi, str. R., nr. 7, T.52, P.974, cu vecini: N - S.V., E - M.C., S-Ocolul silvic, V-SC L. SRL.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, motivat si scutit de plata                   taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar potrivit art. 42 din                        L.1/2000, au declarat recurs, prin reprezentantii lor legali, Ministerul                   Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (f. 3 - 5), Comisia Locala                            pentru aplicarea legilor fondului funciar Buhusi (f. 7 - 9) si Palatul Copiilor Bacau (f. 10 - 12).
In motivarea recursului sau, MECTS  a aratat ca prima instanta a                  respins in mod gresit exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Stoian D. Vasile, nefiind nedovedita calitatea de proprietar a sa sau a                    parintilor sai asupra terenului pentru care solicita sa fie pus in posesie                              si ca sentinta a fost pronuntata cu aplicarea gresita a legii si cu                              depasirea atributiilor puterii judecatoresti, Tabara R. aflata pe terenul                       in litigiu facand parte din domeniul public al statului, ceea ce ii confera                    caracter imprescriptibil, insesizabil si inalienabil.
A considerat recurentul ca fiind incalcate dispozitiile art. 304 pct. 4 si 9 si cele ale art.3041 Cpc.
Comisia locala Buhusi a solicitat modificarea in totalitate a sentintei           civile nr.715/2010 in sensul respingerii ca nefondate a plangerii formulate                    de Stoian V., intrucat terenul in suprafata de 2400 m.p. pe care e amplasata Tabara R. face parte din domeniul public al statului, fapt atestat de prevederile art.166 din L.84/1995 si de lista anexa la HG 1705/2006,                       nefiind liber de constructii, astfel cum rezulta din raportul de expertiza                 efectuat de expert Petcu A, constructii cu privire la care comisia locala                              nu poate dispune, impunandu-se, deci, fie acordarea de teren in compensare                   pe un alt amplasament, fie acordarea de despagubiri.
Recursul a fost motivat in drept pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C.p.c.,                     la dosarul de recurs Comisia locala Buhusi depunand concluzii scrise (f. 93 - 97).
La randul sau, Palatul Copiilor Bacau a solicitat casarea sentintei pronuntate de judecatorie cu motivarea ca prima instanta a ignorat dispozitiile L.84/1994 precum si lista anexa la HG 1705/2006 din care rezulta ca                    Tabara R. face parte din domeniul public al statului, incalcand astfel principiul separarii puterilor in stat precum si imprejurarea ca pe acest teren               este ocupat de constructii, motiv pentru care reclamantului i s-au facut                     doua oferte de punere in posesie pe terenuri vecine cu tabara, oferte refuzate                de reclamant care nu a reusit sa demonstreze ca el sau parintii sai                                      ar fi fost vreodata proprietarii terenului solicitat, nedepunand acte care                           sa dovedeasca dreptul de proprietate sau sa certifice amplasamentul.
La dosarul de recurs, recurentul Palatul Copiilor Bacau a depus concluzii scrise (f. 55 - 57, 89 - 91), regulament de organizare si functionare a palatelor                      si cluburilor copiilor (f. 59 - 74), deciziile ISJ Bacau nr. 118/25.04.2001                                  (f. 75) si nr. 1392/1.09.2009 (f. 76, 77), HG 491/1995 (f. 99 - 103), L. 1/2011                  (f. 114, 115), adresa nr. 32449/27.07.2009 expediata ISJ Bacau de                     Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (f. 116).
La termenul din 28 iunie 2011 Tribunalul a dispus repunerea cauzei                     pe rol pentru a se formula concluzii asupra exceptiei lipsei de interes a recurentilor MECTS si Palatul Copiilor (f. 53).
Intimatul-reclamant Stoian D. Vasile nu a formulat intampinare si                       nici cereri de probe in recurs, solicitand prin concluziile orale si scrise (f. 117 - 119) respingerea recursurilor formulate atat pe exceptie cat si pe                                  fond.
Examinand actele dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:
Prin sentinta civila nr.715/2010 Judecatoria Buhusi a constatat lipsa calitatii procesuale pasive a paratilor MEC, Palatul Copiilor Bacau, Clubul copiilor Buhusi si Autoritatea Nationala pentru Tineret.
Prin urmare, fata de solutia primei instante, Tribunalul constata ca recursurile formulate de MECTS si Palatul Copiilor Bacau sunt lipsite de interes, hotararea pronuntata necontinand dispozitii care sa instituie in sarcina acestor institutii obligatii susceptibile a fi aduse la indeplinire pe cale de executare silita.
In ceea ce priveste recursul declarat de Comisia Locala Buhusi, se                 retine ca instanta de judecata a fost investita cu cererea d-lui Vasile D. Stoian D. Vasile de obligarea a institutiilor parate la punerea sa in posesie pe suprafata                de 2.400 mp teren identificat in cuprinsul TP 30044/26.06.1996 eliberat                      pe numele Stoean V. Profira (f. 85 dosar judecatorie vol. I), temeiul in drept                   al cererii fiind art. 64 din L.18/1991, republicata.
Ulterior, la termenul de judecata din 10 iulie 2008 (f. 156 dosar judecatorie vol. I) reclamantul precizeaza ca dintr-o eroare de dactilografiere                  s-a precizat ca suprafata de teren cu care a solicitat a fi pus in posesie face                  parte din TP nr.3004/26.06.1996, aceasta fiind doar invecinata cu alte                    doua suprafete cuprinse in titlul de proprietate eliberat autoarei sale, confirmand si precizand, de asemenea, si temeiul in drept al cererii sale – dispozitiile                                            art.  64 alin. (1) teza a II-a din L. 18/1991, republicata (f. 151, 152 dosar judecatorie vol.I).
Referitor la operatiunea de punere in posesie, art. 27 din L.18/1991, republicata, stabileste ca „Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Potrivit art. 64 alin.(1) din acelasi act normativ, invocat ca temei de drept al cererii deduse judecatii, in cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul.
Din analiza dispozitiilor HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor                     pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a                    modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea              in posesie a proprietarilor, se desprinde concluzia ca, in indeplinirea                    atributiilor sale, comisia locala poate proceda la punerea in posesie si                      inainte de emiterea titlului de proprietate dar dupa validarea de catre                              comisia judeteana a propunerilor facute.
Aceste dispozitii care contin reglementari referitoare la punerea in posesie sunt:
Art.5 lit.i) - Comisiile locale pun in posesie, prin delimitare in teren, persoanele indreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere in posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute, si le inmaneaza titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;
Art.11 alin.(9) - In toate cazurile cererea poate fi solutionata si fara prezenta solicitantului, daca acesta nu si-a exprimat in scris dorinta de a participa la solutionare. Prezenta solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, precum si la punerea in posesie.
Art. 14 - La cererea proprietarilor sau a mostenitorilor prevazuti la art. 27 alin. (2)1 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile locale inainteaza comisiilor judetene, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererilor, planurile parcelare si procesul-verbal de punere in posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate, insotite de un extras de carte funciara.
Art.21 alin.(2) - In situatia in care rezulta o rezerva de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia in proprietatea persoanelor indreptatite prevazute de lege, care nu au primit teren pe amplasamentul initial, din aceeasi localitate sau din alte localitati. Dupa validarea cererii de reconstituire de catre comisia competenta, terenurile acestea vor fi puse la dispozitia comisiei care efectueaza punerea in posesie.
Art. 25 alin.(1) - Terenurile proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat cu personalitate juridica, cu exceptia asociatiilor cu profil zootehnic care se vor infiinta, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscriu in tabelul prevazut in anexa nr. 12a). Dupa stabilirea suprafetei ce revine fiecarui titular si validarea de catre comisiile judetene a optiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi pusi in posesia terenurilor, grupat in cadrul asociatiei.
Art.27 alin.(7)1 - Hotararile de validare ale comisiei judetene vor cuprinde, atunci cand sunt aplicabile dispozitiile art. III alin. (1)1 din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, un articol distinct prin care se constata trecerea suprafetei supuse restituirii din domeniul public in domeniul privat al statului sau al localitatilor si punerea sa la dispozitie comisiei locale in vederea punerii in posesie.
ART. 34 alin.(1) - Punerea in posesie cu terenuri agricole a persoanelor indreptatite, pe baza de masuratori topografice, se va efectua in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre specialisti in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare si cadastru general. In situatia in care volumul lucrarilor depaseste posibilitatile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestari de servicii de catre specialisti in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare si cadastru general ai agentilor economici. Persoanele care au formulat plangeri la judecatorie vor fi puse de catre comisii, in posesie, provizoriu, cu suprafetele stabilite pe baza hotararii comisiei judetene, pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. Dupa pronuntarea hotararii judecatoresti, punerea in posesie se va face tinandu-se seama de dispozitiile acesteia.

Alin.(4) - Punerea in posesie se face prin intocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevazute in anexa nr. 19, si prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza proprietarului impreuna cu schita terenului.

Alin.(7) - La inmanarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea incunostintarilor vor fi achitate, pe baza de chitanta, de persoanele care primesc titlurile.
Art. 36 alin.(1) - Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat in anexa nr. 20.
In cauza de fata, intimatul-reclamant nu a obtinut pana la momentul solutionarii recursului (prin procedura reglementata de dispozitiile legii               fondului funciar, de plangere impotriva propunerii comisiei locale), validarea cererii sale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei                   de teren de 2400 mp teren identificata in schita anexa la raportul de                    expertiza efectuat in cauza de expert tehnic Ghiurca M. (f. 360 s.u.                              dosar judecatorie vol. II) si pe cale de consecinta nu poate beneficia nici                       de protectia oferita de dispozitiile art. 64 din L. 18/1991.
In consecinta, in temeiul art. 312 alin. (1) C.p.c., admitand recursul declarat de Comisia Locala Buhusi, Tribunalul va modifica in parte                      sentinta recurata si va respinge plangerea avand ca obiect „obligare                                 la punere in posesie”, astfel cum a fost precizata, cu mentinerea celorlalte dispozitii ale sentintei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018