InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Oradea

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI. SPOR PENTRU CONDITII VATAMATOARE.

(Decizie nr. 243 din data de 05.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Oradea)

Domeniu Contracte de munca; Salarizare | Dosare Curtea de Apel Oradea | Jurisprudenta Curtea de Apel Oradea

SECTIA A II - A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI. SPOR PENTRU CONDITII VATAMATOARE.

- art.9 din Anexa III a Legii nr.330/2009;
- art.30 din Legea nr.330/2009;
- art.39 lit.w din Legea nr.284/2010;
- Regulamentul avizat de M.M.F.P.S. nr.715/12.05.2010 si de M.F.P. nr.381890/25.05.2010.

Potrivit art. 9 din Anexa III a Legii nr. 330/2009,
     (1) Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza.
     (2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, de expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de MAFPS si MFP.
Astfel, in aplicarea acestor prevederi legale,  MADR a emis "Regulamentul de acordare in 2010 a sporurilor pentru conditii periculoase si vatamatoare, in conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice", regulament avizat de MMFPS sub nr. 715/12.05.2010 si de MFP sub nr. 381890/25.05.2010.
 Ca atare, in mod corect, prima instanta a concluzionat ca ulterior datei de  01.01.2010, acordarea sporului in litigiu a fost conditionata de refacerea buletinului de expertizare si determinare a locurilor de munca, intrucat conditiile de munca expertizate prin buletinul de determinare si  expertizare a locurilor de munca nr. 9/09.04.2009, nu au mai fost aceleasi in 2010, ca urmare a reorganizarii institutiei si mutarii acesteia la noua adresa.
In acord cu cele retinute de prima instanta, si instanta de recurs a apreciat ca in lipsa buletinului de determinare si expertizare obtinut dupa punerea la dispozitie a noului Regulament emis de MADR in anul 2010, cererea reclamantilor de acordarea a sporului pentru conditii vatamatoare sau periculoase de munca apare ca neintemeiata, fiind respinsa in mod corect de catre instanta de fond.
Obligatia solicitarii buletinului de determinare si expertizare revenea personalului Unitatii Fitosanitare, avand in vedere ca si ultimul Buletin de determinare prin expertizare nr. 64/18.03.2009 a fost eliberat tot la solicitarea U.F, inregistrata la DSP Bihor sub nr. 271723.03.2009.
Nu au putut fi retinute ca temei al platii sporului pentru conditii vatamatoare nici prevederile art. 30 din Legea nr. 330/2009, conditiile acordarii acestui spor fiind cele prevazute de art. 9 din Anexa III a Legii nr. 330/2009, conditii care in speta nu sunt intrunite.
 Legea nr. 330/2009 a fost abrogata ulterior prin art. 39 lit. w) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, insa conditiile de acordare a sporului au ramas neschimbate si in noua reglementare. Astfel, art. 21 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara, prevede ca: "locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara - administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul MMFPS si al MFP si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate".

Decizia nr.243/CA/05.02.2014 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II -a civila,  de contencios administrativ si fiscal.

Prin Sentinta nr. 5745/CA din 31.10.2013 Tribunalul Bihor a respins ca neintemeiata cererea formulata de reclamantii A. A, C. D, I V, L.A, L. A, P.I, P.R, R. D in contradictoriu cu parata D.P.A.D.R - U.F. si a obligat reclamantii, in solidar, in favoarea paratei, la plata sumei de 1200 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca reclamantii au calitatea de functionari publici in cadrul autoritatii parate.
Potrivit sustinerilor acestora, confirmate de autoritatea parata, prin adresa de raspuns nr. 3092/17.10.2013, reclamantii au beneficiat in anul 2009 de spor pentru conditii deosebite acordat in baza HG 281/1993, art. 8 lit.a.
Sporul pentru conditii vatamatoare a incetat sa fie acordat incepand cu data de 01.01.2010, in baza abrogarii conform art. 48 din Legea 330/2009 privind salarizarea personalului din fonduri publice, care in art. 9 din Anexa III, sectiunea a 3-a a prevazut ca, functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza; de asemenea a retinut ca locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc, avand la baza buletinele de determinare/expertizare, prin Regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de MMFPS si MFP.
Astfel, in mai 2010 MADR a emis "Regulamentul de acordare in 2010 a sporurilor pentru conditii periculoase si vatamatoare, in conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice", regulament avizat de MMFPS sub nr. 715/12.05.2010 si de MFP sub nr. 381890/25.05.2010 .
In conformitate cu art. 9 alin 1 si 2 din anexa III a Legii nr. 330/2009-MADR a emis pentru anul 2010 un regulament nou, avizat de MMFPS si MFP si potrivit caruia trebuia obtinut Buletinul de expertizare - pentru tot ce insemna noua institutie - Directia pentru Agricultura Bihor.
Totodata, MADR a emis Ordinul nr. 465/4.06.2010- prin care s-a dispus ca, la data emiterii respectivului ordin, se suspenda aplicarea Ordinului 431/1.11.2006 privind acordarea sporului pentru conditii de munca vatamatoare datorate depasirii limitelor admisibile ale densitatii campului electromagnetic; cu aceeasi data s-a suspendat acordarea sporului pentru conditii vatamatoare sau periculoase pentru personalul din cadrul institutiilor subordonate MADR.
Aceste prevederi legale au fost abrogate ulterior prin art. 39 lit. w) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Art. 21 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara, prevede ca: "locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara - administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul MMFPS si al MFP si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate".
Cu alte cuvine, dupa data de 01.01.2010,  acordarea sporului in litigiu a fost conditionata de refacerea buletinului de expertizare si determinare a locurilor de munca, intrucat conditiile de munca expertizate prin buletinul de determinare si  expertizare a locurilor de munca nr.9/09.04.2009, nu au mai fost aceleasi in 2010, ca urmare a reorganizarii institutiei si mutarii acesteia la  noua adresa.
Fata de cele retinute, apreciind ca reclamantii nu au dovedit nici un drept vatamat prin refuzul paratei de acordare a sporului pentru conditii vatamatoare, a respins ca nefondata cererea acestora.
Impotriva acestei sentinte, in termen si scutit de plata taxelor de timbru, au declarat recurs recurentii-reclamanti A.A, C.D, I.V, L.A, L.A, P.I, P.R, R.D, solicitand admiterea recursului, casarea sentintei atacate si, in urma rejudecarii cauzei, admiterea actiunii formulate.
In dezvoltarea motivelor de recurs, recurentii au aratat ca apreciaza solutia nelegala, aceasta fiind data cu incalcarea prevederilor art. 9 alin. 1 si 2 din Anexa III a Legii nr. 330/2009.
Sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana 15% din salariul de baza se acorda in conditiile prevazute la art. 9 din Anexa III din Legea-cadru.
Sub un prim aspect, au aratat ca obligatia de plata a sporului revine angajatorului, la initiativa si obligatia de punere in aplicare a acestuia, prin constatarea aplicabilitatii normei juridice specifice, si nu apartine angajatului, respectiv nu acesta trebuieste sa faca demersurile pentru constatarea conditiilor vatamatoare.
U.F functioneaza in cadrul D.A Bihor, avand structura unui compartiment, deci nu are personalitate juridica, si nici indrituirea de a se adresa in mod direct altor institutii, in speta D.S.P. Bihor pentru emiterea unor documente in baza carora angajatii sa beneficieze de anumite drepturi salariate.
Aceasta obligatie ii revine conducerii D.A. Bihor care, prin Compartimentul Resurse Umane, trebuia sa efectueze toate demersurile legale necesare pentru acordarea drepturilor salariate tuturor angajatilor. Ori, parata a omis aceasta atributie care-i incumba, motivand ca nu au existat Buletinele de expertizare/ determinare.
Cererea adresata D.S.P. Bihor pentru expertizarea conditiilor de munca ale tuturor angajatilor pentru obtinerea Buletinele de expertizare, trebuia emisa de catre parata, cu atat mai mult cu cat prin adresa MADR nr.164256/12.07.2010, la solicitarea D.A. Bihor nr. 3320/29.06.2010 se dispune "acordarea sporului se va stabili de catre conducerea unitatii".
Anterior, in anul 2010, conducerea D.A. Bihor a facut toate demersurile necesare pentru acordarea sporului pentru conditii de munca periculoase sau vatamatoare pentru un angajat din cadrul altui compartiment al institutiei.
Prin urmare, sustinerile paratei ca a pus la dispozitia tuturor salariatilor  Regulamentul de acordare in 2010 a sporurilor pentru conditii periculoase si vatamatoare, in conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, avizat de MMFPS sub nr. 715/12.05.2010 si de MFP sub nr. 381890/25.05.2010 pentru ca persoanele interesate «sa poata face uz de el», respectiv a fost comunicat reclamantului I.V, nu fac altceva decat sa dovedeasca faptul ca parata a incalcat principiul egalitatii de tratament in aplicarea Regulamentului.
Instanta de fond in mod gresit a constatat ca sporul a incetat sa fie acordat incepand cu data de 01.01.2010 in baza abrogarii HG. nr.281/1993.
Totodata, instanta in mod gresit si nelegal a constatat ca sporul pentru conditii de munca periculoase sau  vatamatoare a fost suspendat ca urmare a suspendarii Ordinului MAPDR nr. 431/01.11.2006 prin Ordinul MAPDR nr. 465/04.06.2010.
Ordinul MAPDR nr. 431/01.11.2006 se refera la un alt spor, si anume la sporul pentru conditii vatamatoare datorita depasirii limitelor admisibile ale densitatii campului electromagnetic (sporul de antena). Pe de alta parte, suspendarea sporului din cauza s-a facut numai pentru luna mai 2010.
Referitor la aplicarea Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, au aratat ca, potrivit dispozitiilor art. 30 din alin. (5) lit. b) din Legea nr. 330/2009: "In anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:
b) sporurile prevazute in anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009".
Recurentii reclamanti au beneficiat de spor pana la data de 31 decembrie 2009 si, ulterior, in anul 2010. Recurentii au calitatea de functionari publici, fiind numiti in functiile publice prin decizia conducatorului si exercita raporturi de serviciu care sunt reglementate prin Legea nr. 188/1999.
In conformitate cu prevederile art. 9 din Anexa III - Reglementari specifice functionarilor publici - Sectiunea a 3-a - Sporuri a Legii nr. 330/2009:
(1) Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza.
(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, de expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de MMFPS si MFP.
Regulamentul de acordare in 2010 a sporurilor pentru conditii periculoase si vatamatoare, in conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, avizat de MMFPS sub nr. 715/12.05. 2010 si de MFP sub nr. 381890/25.05.2010 a fost comunicat la parata abia in data de 01.11. 2010 si inregistrat sub nr. 4973.
Urmare a demersurilor intreprinse de paratul la MADR - cu Adresa nr. 164256/12.07.2010 s-a precizat ca, incepand cu luna iunie 2010 acordarea sporului se va face in baza buletinului de determinate prin expertizare, in conditiile in care regulamentul a fost comunicat abia in 01.11.2010.
In baza Buletinului de determinare prin expertizare nr. 9 /09.04.2009, recurentii au beneficiat de spor pentru conditiile si atributiile aferente activitatii desfasurate in mediul toxic, iar sustinerile intimatei in sensul ca atributiile din fisele de post ale reclamantilor s-au modificat major ca urmare a reorganizarii, nu sunt de natura a determina felul muncii, acesta ramanand acelasi doar ca atributiile au fost majorate.
In drept, recurentii au invocat prevederile art. 309 punct. 9 Cod procedura civila. 
 Prin intampinare, intimata DADR Bihor - UF a solicitat respingerea recursului.
In aparare, intimata a aratat ca apreciaza hotararea instantei de fond ca fiind  legala, in conditiile in care obtinerea Buletinului de expertizare in baza Legii 330/2009, aplicabila la acea data, era obligatoriu.
Ministerul Agriculturii, in calitate de ordonator principal de credite, a emis Regulamentul de acordare a sporurilor in conformitate cu Legea-cadru 330/2009 (anexa 1), care a intrat in vigoare cu 1 ianuarie 2010, pentru salarizarea pe anul 2010, avizat de catre MMFPS si MF, pe care 1-a inaintat DA Bihor la data de 1.11.2010.
Sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare s-a acordat in conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) din Anexa III din Legea-cadru 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, aplicabila la acea data, potrivit carora: "Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, de expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de MMFPS si MFP".
In ceea ce priveste obligatiile angajatorului, acesta nu si-a declinat niciodata obligatia de a plati acest spor, din contra, a depus intreaga diligenta in momentul in care a avut documentele necesare prevazute de lege (legislatie, Regulament) inaintandu-1 tuturor celor interesati, inclusiv personalului U.F, prin I.V.
Niciodata obtinerea acestor buletine de expertizare nu a fost obligatia Compartimentului de resurse umane. Acesta nu este abilitat si nu are in atributiile sale obtinerea de avize, buletine de expertizare. Rolul compartimentului de resurse umane este calculare si punere in plata a acestui spor, in urma avizarii.
U.F, chiar daca nu mai avea personalitate juridica din 2003, aceasta facea parte integranta din D.A Bihor. Coordonatorul/conducatorul Unitatii Fitosanitare era abilitat, avand girul conducerii D.A pentru obtinerea Buletinului de expertizare, fapt sustinut de Buletinele emise pana in 2010, din care reiese ca aceste buletine de expertizare erau solicitate de reprezentantii UF - (anexa 2- 7).
Omiterea de catre personalul U.F de a solicita si in anul 2010 avizarea locurilor de munca, in vederea obtinerii sporului de conditii vatamatoare, nu este vina angajatorului. Angajatorul a pus la dispozitia reclamantilor, in timp util, Regulamentul de acordare a sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile Legii 330/2009, avizat de catre MMFPS si MF, dar acestia nu au facut uz de acest act.
Daca UF nu a solicitat conducerii institutiei demararea procedurii de avizare, nu acelasi lucru se poate spune de catre Serviciul de inspectii - domeniul inspectii carcase, care a demarat procedura de solicitare prin adresa nr. 4992/02.11.2010, deci a doua zi dupa primirea Regulamentului, (anexa 8), avand aprobarea conducerii D.A. Bihor de a se ocupa de obtinerea buletinului astfel incat s-a solicitat DSP Bihor cu adresa nr. 4993/2.11.2010 emiterea Buletinul de expertizare a locurilor de munca.
Aceasta procedura era identica cu cea folosita de reprezentantii UF, asa cum reiese din anexele depuse (anexa 9-11).
Prevalarea de anumite obligatii pe care le considera reclamantii ca fiind a altor compartimente din cadrul institutiei nu se justifica, astfel ca aceste solicitari de avizare a anumitor locuri de munca, considerate cu risc, au fost facute intotdeauna de compartimentele in cauza.
In concluzie, conducerea institutiei nu a dat dovada de rea credinta, ci doar a respectat legea, solicitand actele legale necesare pentru a putea acorda tuturor celor indrituiti acest spor. Considera ca reprezentantii U.F nu au uzat de acest drept a lor de a obtine buletinul de expertizare/determinare.
Din buletinele de expertizare anterioare ale UF reiese clar ca angajatorul, in speta D.A Bihor, nu a fost de rea credinta si nici nu a ingradit vreodata accesul tuturor salariatilor, in egala masura, la drepturile prevazute de lege. De asemenea, nu a fost incalcat principiul egalitatii de sanse si tratament.
  Instanta de recurs, analizand recursul declarat prin prisma motivelor invocate, cat si din oficiu, prin prisma motivelor de ordine publica, a retinut  ca  este nefondat, pentru urmatoarele considerente:
Recurentii au invocat, sub un prim aspect, aplicarea gresita de catre instanta de fond a prevederilor art. 9 din Anexa nr. III din Legea nr. 330/2009.
Potrivit art. 9 din Anexa III a Legii nr. 330/2009,
     (1) Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza.
     (2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, de expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de MAFPS si MFP.
Astfel, in aplicarea acestor prevederi legale,  MADR a emis "Regulamentul de acordare in 2010 a sporurilor pentru conditii periculoase si vatamatoare, in conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice", regulament avizat de MMFPS sub nr. 715/12.05.2010 si de MFP sub nr. 381890/25.05.2010.
 Ca atare, in mod corect, prima instanta a concluzionat ca ulterior datei de  01.01.2010, acordarea sporului in litigiu a fost conditionata de refacerea buletinului de expertizare si determinare a locurilor de munca, intrucat conditiile de munca expertizate prin buletinul de determinare si  expertizare a locurilor de munca nr. 9/09.04.2009, nu au mai fost aceleasi in 2010, ca urmare a reorganizarii institutiei si mutarii acesteia la noua adresa.
In acord cu cele retinute de prima instanta, si instanta de recurs a apreciat ca in lipsa buletinului de determinare si expertizare obtinut dupa punerea la dispozitie a noului Regulament emis de MADR in anul 2010, cererea reclamantilor de acordarea a sporului pentru conditii vatamatoare sau periculoase de munca apare ca neintemeiata, fiind respinsa in mod corect de catre instanta de fond.
Obligatia solicitarii buletinului de determinare si expertizare revenea personalului Unitatii Fitosanitare, avand in vedere ca si ultimul Buletin de determinare prin expertizare nr. 64/18.03.2009 a fost eliberat tot la solicitarea U.F, inregistrata la DSP Bihor sub nr. 271723.03.2009.
Nu au putut fi retinute ca temei al platii sporului pentru conditii vatamatoare nici prevederile art. 30 din Legea nr. 330/2009, conditiile acordarii acestui spor fiind cele prevazute de art. 9 din Anexa III a Legii nr. 330/2009, conditii care in speta nu sunt intrunite.
 Legea nr. 330/2009 a fost abrogata ulterior prin art. 39 lit. w) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, insa conditiile de acordare a sporului au ramas neschimbate si in noua reglementare. Astfel, art. 21 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara, prevede ca: "locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara - administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul MMFPS si al MFP si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate".
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, recursul a fost respins ca nefondat, fara cheltuieli de judecata, acestea nefiind justificate de intimata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Salarizare

LITIGII DE MUNCA. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale prevazute de contractul colectiv de munca. Art. 269 din Codul muncii. - Sentinta civila nr. 746 din data de 29.03.2010
Litigiu de munca. Drepturi salariale neachitate de angajator. Sarcina probei in fata instantei. - Sentinta civila nr. 1223 din data de 01.10.2009
Drepturile salariale stabilite in valuta. Notiunea de diurna si calculul acesteia. Efectele contractului colectiv de munca la nivel de unitate. - Sentinta civila nr. 202 din data de 21.01.2011
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul salariului - Decizie nr. 1159 din data de 15.12.2009
Contencios administrativ. Clauze ale contractului colectiv de munca in care au fost negociate drepturi materiale acordate salariatilor, functionari publici, personal platit din fondurile publice - Decizie nr. 7656/R din data de 15.11.2013
Drepturi acordate salariatilor in baza unui contract colectiv de munca. Limitele negocierii drepturilor materiale in privinta personalului bugetar, platit din fondurile publice - Decizie nr. 6315/R din data de 10.10.2013
Litigiu de munca. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Stabilirea ordinii de prioritate la concediere - Decizie nr. 1332/R din data de 06.09.2012
Litigiu de munca. Personal contractual. Indemnizatie de dispozitiv si indemnizatie de hrana. Natura juridica - Decizie nr. 2023/R din data de 06.12.2012
Salariat angajat pe perioada de proba. Incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba - Decizie nr. 1070/R din data de 13.10.2011
Litigiu de munca. Prima de concediu acordata magistratilor si personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti. Dezlegarea data acestei probleme de drept prin decizia pronuntata in urma solutionarii recursului in interesul legii - Decizie nr. 301/R din data de 03.05.2006
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Incasarea unor drepturi salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite in contractul colectiv de munca pentru acordarea lor. - Decizie nr. 262/CM din data de 24.06.2014
Efectele aplicarii Legii nr. 329/2009 cu referire la dreptul angajatilor ASSI la salarii compensatorii, reglementat de art. 91 alin. 2 din CCM. Calitatea procesuala a CNMSI si a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. - Decizie nr. 234/CM din data de 20.03.2012
Suspendarea contractului individual de munca al persoanei care ocupa o functie de conducere in sindicat. Conditii. - Decizie nr. 119/CM din data de 13.02.2012
Stabilitatea in munca. Principiu care guverneaza exercitarea contractului de munca. Inadmisibilitatea modificarii unilaterale a contractului de munca. Schimbarea salariului in mod unilateral nu este admisibila nici chiar atunci cand unitatea trece pr... - Decizie nr. 104/CM/ din data de 27.03.2007
Cerere pentru plata contravalorii drepturilor speciale pentru mentinerea sanatatii si a contravalorii drepturilor speciale pentru tinuta decenta pentru anul 2010. - Decizie nr. 315/CM/ din data de 21.06.2011
Salarizarea personalului contractual din institutiile publice. Negociere. - Decizie nr. 372/CM/ din data de 29.06.2010
124 - Decizie nr. 124 din data de 23.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Actiune introdusa de debitoare, prin administrator special, in cadrul procedurii de insolventa, impotriva uneia din creditoare, prin care solicita deblocarea accesului la bunurile sale, retinute in spatiile creditoarei. Compet - Decizie nr. 123 din data de 23.04.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI. Apel. Actiune in anularea certificatului de inmatriculare al societatii parate, intemeiata pe schimbarea destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea, fara acordul vecinilor, deranjul fonic produs de activitate si pe - Decizie nr. 116 din data de 21.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar. Obligatia judecatorului-sindic de a determina cuantumul creantei contestate, neputand lasa in sarcina administratorului judiciar determinarea cuantumului, cata vreme acesta si-a spus parerea - Decizie nr. 112 din data de 09.04.2015