InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Termenul in care poate fi introdusa actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor - art. 81 din Legea nr.85/2006.

(Decizie nr. 1757 din data de 21.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

      Termenul in care poate fi introdusa actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor - art. 81 din Legea nr.85/2006.
      
      Litigii cu profesionisti - Anulare act vanzare- cumparare.
      
(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A CIVILA
DECIZIA CIVILA NR.1757 din 21.09.2012)
      
      I. Prin Sentinta civila nr. 269/09.04.2012, pronuntata de Tribunalul Teleorman - Sectia Civila in dosarul nr. 3308/87/2009/a5, a fost admisa cererea de repunere in termen, a fost admisa actiunea formulata de lichidatorul AMT S.I. S.P.R.L. al societatii debitoare Z.F. S.R.L., in contradictoriu cu paratele S.C. Z.F. S.R.L., prin administrator special P.N. si S.C. C.B. S.R.L. si s-a dispus anularea conventiei de vanzare-cumparare materializate prin factura fiscala seria TR WCF nr. 5924091/19.06.2008, prin care autoturismul Nissan Pathfinder culoare albastru, serie sasiu VSKJVWR51U0162390 a fost instrainat paratei S.C. C.B. S.R.L., cu repunerea partilor in situatia anterioara si obligarii paratei S.C. C.B. S.R.L. la plata contravalorii autoturismului de la data transferului.
       In motivarea sentintei, s-a retinut ca la data de 23.11.2009, Tribunalul Teleorman a deschis procedura generala de insolventa impotriva debitoarei S.C. Z.F. S.R.L., iar ulterior, prin Sentinta nr. 282/06.06.2011, s-a dispus trecerea la faliment, cu desemnarea ca lichidator a societatii AMT S.I. S.P.R.L.
       S-a retinut incidenta art. 79 din Legea nr. 85/2006, avand in vedere ca actul de transfer patrimonial a fost incheiat de debitor in perioada celor 3 ani anterior deschiderii procedurii, iar pretul pentru autoturismul vandut nu a fost incasat, fiind facturat in frauda creditorilor.
       II. Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs parata S.C. C.B. S.R.L., solicitand casarea hotararii primei instante si trimiterea cauzei spre rejudecare.
       In motivarea recursului, parata a aratat ca situatia de fapt si de drept a fost retinuta eronat in sentinta atacata, intrucat in realitate, autoturismul Nissan Pathfinder serie sasiu VSKJVWR51U0162390 a fost cumparat de recurenta de la societatea debitoare in baza facturii nr. FRAN 854/26.06.2009, in valoare de 18.623,66 lei, suma achitata integral in contul RCI L.R., conform indicatiilor vanzatoarei, prin OP din 25.05.2009 pentru suma de 17.785,78 lei si OP din 27.05.2009 pentru suma de 837,88 lei.
       Cat priveste factura anulata seria TR WCF nr. 5924091/19.06.2008, recurenta sustine ca este falsa si intocmita nelegal, intrucat la acea data autoturismul facea obiectul contractului de leasing financiar nr. 53583/28.12.2006, cu ultima scadenta la 11.01.2009, nefiind proprietatea vanzatoarei.
       III. La data de 14.09.2012, intimata-reclamanta AMT S.I. S.P.R.L. - lichidator judiciar al S.C. Z.F. S.R.L. a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului (filele 34-36).
       IV. Deliberand cu prioritate asupra exceptiei prescriptiei extinctive, motiv de ordine publica invocat in conditiile art. 306 alin.2 C.pr.civ., Curtea retine urmatoarele:
      1. Precizari prealabile.
      Motivul de recurs invocat din oficiu, constand in aplicarea gresita a legii la solutionarea cererii de repunere in termenul de prescriptie extinctiva al actiunii in anulare, se impune a fi analizat cu prioritate, in conformitate cu dispozitiile art. 137 alin.1 C.pr.civ., intrucat se refera la o exceptie procesuala, a carei admitere ar face de prisos cercetarea fondului.
      In prealabil, Curtea mai precizeaza ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, in vigoare la momentul deschiderii procedurii insolventei debitoarei S.C. Z.F. S.R.L.
      Desi actiunea in anulare a fost introdusa la 13.02.2012, prevederile Cartii a VI-a (art. 2500-2556) din Noul Cod civil nu sunt aplicabile, intrucat dispozitiile tranzitorii ale art. 201 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 stabilesc ca prescriptiile incepute anterior intrarii in vigoare a Noului Cod civil sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.
      Ca urmare, caracterul de ordine publica al exceptiei prescriptiei extinctive se intemeiaza pe dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958, conform carora instanta judecatoreasca este obligata ca, din oficiu, sa cerceteze daca dreptul la actiune sau la executarea silita este prescris.
      2. Termenul in care putea fi introdusa actiunea in anulare.
      Potrivit art. 81 alin.1 din Legea nr. 85/2006 (in vigoare la momentul deschiderii procedurii de insolventa impotriva debitoarei S.C. Z.F. S.R.L. - 23.11.2009), actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, precum si pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale, la care se refera art. 79 si 80, poate fi introdusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. 20 alin. (1) lit. b), dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.
      Ca natura juridica, aceste termene sunt de prescriptie extinctiva, cu caracter special, fiind aplicabile regulile privind suspendarea, intreruperea si repunerea in termen prevazute in dreptul comun - Decretul nr. 167/1958.
      In speta, procedura insolventei impotriva debitoarei S.C. Z.F. S.R.L. a fost deschisa la data de 23.11.2009, astfel cum rezulta din Incheierea comerciala nr. 1087/2009 (fila 37 dosar recurs).
       Ca urmare, termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in anulare s-a implinit cel tarziu la data de 23.05.2011. Termenul de prescriptie a curs neintrerupt, fara suspendari sau intreruperi, astfel cum chiar reclamantul lichidator a recunoscut implicit, prin formularea cererii de repunere in termen.
      3. Cu privire la cererea de repunere in termen.
      Potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958, instanta judecatoreasca poate, in cazul in care constata ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit, sa dispuna chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea actiunii.
      Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva este o masura exceptionala, care poate fi dispusa numai in cazuri "temeinic justificate".
      In doctrina juridica, s-a aratat ca prin "cauze temeinic justificate" trebuie sa se inteleaga doar acele imprejurari care, fara a avea caracterul fortei majore, sunt exclusive de culpa. Domeniul repunerii in termen incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majora.
      In mod gresit reclamanta lichidator si-a intemeiat in drept cererea de repunere in termen pe dispozitiile art. 103 C.pr.civ., acestea nefiind aplicabile intrucat se refera la termenele de decadere procedurale, iar nu la termenele de prescriptie extinctiva a dreptului material la actiune.
      In motivarea cererii de repunere in termen, reclamanta lichidator a aratat ca organele de conducere ale debitoarei nu i-au prezentat in termen legal situatia instrainarilor in perioada celor 3 ani anterior deschiderii procedurii de insolventa, iar la data de 07.02.2012 a intrat in posesia unor facturi fiscale conform carora in anul 2008, din averea debitoarei, au avut loc mai multe instrainari. In dovedire, a fost depus procesul-verbal de predare primire incheiat la 07.02.2012.
      In speta, instanta de fond trebuia sa analizeze daca motivele invocate de lichidatorul reclamant in sustinerea cererii de repunere in termen exclud vreo culpa a acestuia. Retinand fara o asemenea verificare sustinerile reclamantei si admitand cererea de repunere in termen, judecatorul sindic a facut o gresita aplicare a legii, ignorand totodata cadrul normativ in care trebuia cercetata cererea de repunere in termen.
      In acest context, Curtea mai constata ca sentinta atacata nu cuprinde motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei in sensul admiterii cererii de repunere in termenul de prescriptie, contrar dispozitiilor art. 261 alin.1 pct.5  C.pr.civ. si exigentelor pe care trebuie sa le indeplineasca o hotarare judecatoreasca din perspectiva dreptului la un proces echitabil prevazut de art. 6 paragraful 1 din CEDO.
      Motivele invocate in sustinerea cererii de repunere in termenul de prescriptie nu sunt de natura a rasturna prezumtia de pasivitate culpabila a administratorului judiciar/lichidatorului in introducerea in termen a actiunii in anulare.
      Potrivit art. 20 alin.1 lit.c din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar are ca atributie intocmirea actelor prevazute la art. 28 alin.1, in cazul in care debitorul nu  si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale.
      Lichidatorul reclamant nu a demonstrat imposibilitatea obiectiva de a avea cunostinta, pana la data procesului verbal de predare-primire din 07.02.2012, despre actele de transfer patrimonial incheiate in anul 2008, nu a indicat demersurile efectuate in vederea identificarii unor eventuale acte frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, astfel ca motivele invocate de lichidator nu pot fi considerate "cauze temeinic justificate". Faptul ca organele de conducere ale societatii debitoare nu au prezentat in termen legal situatia instrainarilor nu justifica pasivitatea lichidatorului care nu a dovedit ca ar fi actionat, prin mijloacele legale, in vederea stabilirii in termen util a situatiei unor acte juridice ale debitoarei.
      In concluzie, Curtea apreciaza ca imprejurarile invocate de lichidatorul reclamant nu justificau repunerea in termenul de prescriptie.
      4. Cu privire la exceptia prescriptiei extinctive.
      Avand in vedere ca, potrivit considerentelor de mai sus (pct. 2), termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in anulare s-a implinit cel tarziu la data de 23.05.2011, iar actiunea a fost formulata la 13.02.2012 (fila 2 dosar fond), in baza art. 1 alin.1 din Decretul nr. 167/1958 si art. 81 alin.1 din Legea nr. 85/2006, exceptia prescriptiei este intemeiata.
       5. Fata de aceste considerente, in temeiul art. 312 alin.1-3 si art. 304 pct.9 C.pr.civ., Curtea a admis recursul, a modificat in tot sentinta atacata, in sensul ca, respingand cererea de repunere in termenul de prescriptie, a admis exceptia prescriptiei extinctive si a respins actiunea in anulare ca prescrisa.
      Gasind intemeiat acest motiv de recurs de ordine publica, Curtea apreciaza ca inutila analiza motivelor referitoare la fondul pricinii, invocate de recurenta.

1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009
Restituire arvuna. Conditii. - Decizie nr. 234/R din data de 24.09.2008
Contencios Fiscal. Aplicarea in timp a legii contenciosului administrativ - Decizie nr. 131/R din data de 23.05.2006
Raspunderea pentru evictiune; calitate procesuala pasiva. - Decizie nr. 4/Ap din data de 20.01.2009
Conditiile admiterii in principiu a cererii de interventie principala. - Hotarare nr. 108 din data de 04.04.2015
Opozitia la vanzare. Termen de formulare. Comunicarea notificarii. - Decizie nr. 457 din data de 19.05.2010
Obligatia de „a face” - Sentinta civila nr. 1752 din data de 22.06.2010
Contencios administrativ-fiscal. Operatiuni de vanzare de bunuri imobile cu caracter repetat efectuate de o persoana fizica. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Calitate de persoana impozabila. - Decizie nr. 498 din data de 25.03.2011
Societate comerciala. Antecontract de vanzare – cumparare de bunuri imobile concretizat in factura. Lipsa drepturilor privind sustinerea uneia dintre parti, precum ca nu s-a indeplinit conditia suspensiva pentru incheierea actului in forma autentica. - Decizie nr. 90 din data de 11.11.2008
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. LIPSA PRET. PRET NESERIOS. LIPSA HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR. CONSECINTE. - Decizie nr. 48 din data de 27.06.2008
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE TEREN. INTERPRETAREA CONTRACTULUI. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI VANZATORULUI. ACTIUNEA IN PERFECTARE A VANZATORULUI. OBLIGATIA INSTANTEI. - Decizie nr. 46 din data de 27.06.2008
Emitere instrumente de plata fara acoperire - Sentinta penala nr. 13 din data de 15.01.2010
Civil-Actiune in constatare. - Sentinta civila nr. 1004 din data de 19.01.2012
Incheiere contract de vanzare-cumparare cu primaria, a unei locuinte inchiriat. - Sentinta civila nr. 8010 din data de 30.05.2011
Anulare contract pentru lipsa de discernamant a vanzatorului - Sentinta civila nr. 10047 din data de 04.11.2008
Conditii necesare pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 21383 din data de 01.11.2013