InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Cerere de executare pornita impotriva debitorului garant decedat. Raspunderea mostenitorilor

(Decizie nr. 131 din data de 25.02.2013 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra recursului de fata instanta retine urmatoarele :
Prin sentinta civila nr. 1512/2012 a Judecatorie Medias, s-a admis in parte contestatia la executare  formulata de contestatorii M. M. si B.C.  in contradictoriu cu SC S. C. SRL.
S-a dispus anularea formelor de executare silita din dosarul executional nr. 6/2012 al BEJ C. I. respectiv somatia din 15.03.2012 si procesul verbal de situatie din 15.03.2013.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca :
B. G. are calitatea de  garant ipotecar  in contractul de credit  nr 1/31641 /2007, iar calitatea de creditor apartine B. C. SA .
Prin contractul de cesiune de creanta nr 13360/2010, S. C. S. C. SRL a dobandit calitatea de  cesionar a creantelor cedate de B. C. SA, cesiune inregistrata in Arhiva Electronica de Garantii reale mobiliare. Creanta rezulta  din anexa contractului de cesiune  si inscrisa sub nr 428 , debitor principal SC R. LTD SRL in insolventa.
Cesionarea creantei a fost notificata catre debitoarea garanta la data de 16 iunie 2011, dovada fiind la fila 45 dosar.
La data de 13.01.2012, creditoarea a formulat cerere de executare silita impotriva debitorilor garanti pentru recuperarea creantelor rezultate din contractul de imprumut mentionat, act aditional si contract de fidejusiune, incuviintata de Judecatoria Medias in dosar nr. 2/257/2012.
La data de 2 februarie 2012, executorul judecatoresc C. I. emite somatia nr. 6 catre debitorii garanti, inclusiv catre debitoare garanta B. G.
La aceeasi data, executorul judecatoresc emite Proces verbal privind cheltuielile de executare  pentru suma totala de 8585, 32 lei .
La data de 15 februarie 2012, executorul judecatoresc emite proces verbal in care retine ca B. Gh.,  debitor garant il instiinteaza despre decesul debitoarei B. G.
La data de 15 martie 2012, executorul judecatoresc revine cu emiterea unei somatii catre debitoarea garanta B. G. in vederea efectuarii platii creantei.
La aceeasi data se intocmeste si Procesul verbal de situatie, din care rezulta ca executorul judecatoresc s-a deplasat la imobilul  din Medias, str. T., nr. 2, unde a luat contact cu una dintre contestatoare care i-a predat dovada decesului debitoarei B. G., respectiv certificatul de mostenitor, precum si dovada calitatii de mostenitoare legale dupa defuncta a contestatoarelor. Cu aceeasi ocazie, executorul declara ca pune sub sechestru judecatoresc definitiv imobilul respectiv care este proprietatea debitoarei B. G.
La data de 28 martie 2012, executorul judecatoresc emite Notificare Colectiva de instiintare a mostenitorilor defunctei B. G. in conformitate cu dispozitiile art. 398 Cod proc. civ. despre executarea silita asupra bunurilor debitoarei decedate, notificandu-i asupra obligatiei de plata in termen de 8 zile.
Conform certificatului de mostenitor  nr. 72 / 21 octombrie 2009,  B.G. a decedat la data de 22 aprilie 2009, contestatoarele sunt mostenitoare legale acceptante a succesiunii, iar imobilul din Medias, str. T. nr. 2  este parte a masei succesorale, contestatoarele avand fiecare o cota de cate ½  asupra acestui imobil cu titlu de drept de mostenire.
Potrivit dispozitiilor art. 398 Cod proc. civila ,
„Daca execu?ia nu incepuse inca la moartea debitorului, hotararile si titlurile executorii nu se vor putea executa in contra mo?tenitorilor, sub pedeapsa de nulitate, decat 8 zile dupa ce li s-a facut o incuno?tin?are colectiva a acestor titluri sau hotarari la domiciliul deschiderii succesiunii pe numele mo?tenirii, fara a se arata numele si calitatea fiecarui mo?tenitor.”
In cazul de fata, executarea silita a inceput dupa decesul debitoarei B. G., prin urmare executorul judecatoresc avea obligatia de a emite prioritar notificarea colectiva catre toti mostenitorii defunctei debitoare, iar ulterior sa procedeze la emiterea actelor de executare silita.
Astfel, toate actele de executare silita anterioare notificarii colective a mostenitorilor legali ai debitoarei decedate  si impotriva acesteia sunt lovite de nulitate. In cauza, se constata ca aceste acte de executare silita sunt somatiile, procesul verbal de situatie din 15 martie 2012  emise in dosar execu?ional nr. 6/2012 al exec. judecatoresc C.I.
In ceea ce priveste actele de executare efectuate impotriva contestatoarelor sunt ulterioare notificarii colective a mostenitorilor debitoarei - defuncte si prin urmare nu sunt lovite de nulitate. De altfel, din dosarul executional nr 6/2012 atasat nu rezulta actele de executare silita efectuate impotriva contestatoarelor.  Se va respinge cererea contestatoarelor avand acest obiect .
Impotriva sentintei a declarat in termen recurs intimata creditoare Sc S. C. SRL care a solicitat respingerea contestatiei la executare formulata de M. M.  (fosta B.) si B. C.
Recurenta a invocat faptul ca instanta de fond a pronuntat  pe ceea ce nu s-a cerut astfel:
1. Procesul verbal de situatie conform art. 496 si 497 C. p. c. se intocmeste fara citarea partilor doar debitorul se someaza dupa intocmirea procesului verbal de situatie.
2. In mod nelegal s-au anulat formele de executare silita deoarece decesul garantei fidejusoare i-a fost comunicat odata cu contestatia la executare iar executorul judecatoresc  dupa primirea   certificatului de deces a intocmit  notificarea colectiva conform art.328 C. p. c.
           In drept s-au incalcat prevederile art. 299 si urmatoarele, 304 C. p. c. .
La data de 4.12.2012, B. Gh. a depus la dosar procesul verbal de constatare din dosarul executional 6/2012, procesul verbal din 3.07.2012 din care rezulta o ca garantii  ipotecari  B. Gh. si G.  s-au obligat sa plateasca creditoarei SC S. C. SRL suma totala de 109.797,48 lei in rate lunare de 18300 lei /luna cu acordul creditoarei. (fila 11).
Executarea silita s-a suspendat iar somatia din CF 10Medias nr. top. 60/61 s-a radiat deoarece debitul de 109.797,49 lei a fost achitat (fila 17 dosar).
SC S. C. SRL a cesionat creanta din dosarul executional nr. 6/2012 al BEJ C. catre S. L. M. LTD prin mandatar SC A. P. S. R. SRL  prin contractul de cesiune creanta (filele 36-41).
Intimatii nu au formulat intampinare dar la dezbaterea recursului au solicitat respingerea acestuia si obligarea la cheltuieli judiciare deoarece creanta a fost achitata.
Analizand recursul in limita motivelor invocate cat si din oficiu si avand in vedere achitarea creantei instanta l-a gasit nefondat pentru urmatoarele considerente :
Faptic in dosarul executional nr. 6/2012 al BEJ C. I.  s-a pornit executarea silita a debitoarei garant ipotecar Buzdugan Georgeta  la cererea creditoarei  B. C. SA in baza contractului de credit 1/31641/2007.
In anul 2009, debitoarea B. G. a decedat iar actele de executare s-au intocmit initial pe numele lui B. Gh., iar ulterior pe numele mostenitorilor defunctei debitoare.
Sustinerea recurentei cum ca instanta de fond a anulat nelegal procesul verbal  de situatie  deoarece a retinut ca nu au fost citate partile este nefondat.
Instanta de fond a anulat toate actele de executare silita anterioare notificarii colective si mostenitorilor deoarece s-au incalcat prevederile art.398 C.p.c. si nu 496 si 497 C.p.c.
Nici motivul de recurs vizand nelegalitatea anularii tuturor actelor de executare nu subzista.
Instanta de fond a respectat prevederile art.398 C.p.c. si a anulat doar actele anterioare notificarii colective respectiv somatia din 15.03.2012 si procesul verbal de situatie din 15.03.2012  si a mentinut restul actelor respectiv notificarea din 28.03.2012.
De altfel creanta a fost integral achitata astfel ca executorul judecatoresc urmeaza sa inceteze executarea.
Pentru toate aceste considerente in baza art.312  coroborat cu 398 C.p.c. se va respinge recursul declarat si se va mentine S.c. 1512/2012 a Judecatoriei Sibiu.
In baza art.274 C.p.c. va fi obligata recurenta la plata cheltuielilor de judecata de 1000 lei catre intimati.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018