InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Botosani

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere

(Sentinta civila nr. 1226 din data de 29.10.2014 pronuntata de Tribunalul Botosani)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Botosani | Jurisprudenta Tribunalul Botosani

Dosar nr. XXXX/40/2014
R O M A N I A
TRIBUNALUL BOTOSANI
SECTIA I CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. XXXX
Sedinta publica de la xx.xx.xxxx
Completul compus din:
PRESEDINTE
Asistent Judiciar
Asistent Judiciar
Grefier

Pe rol judecarea litigiului de munca privind pe reclamanta E. M. si pe paratii Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", I. V. si A. S., avand ca obiect contestatie act.
La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta procurator E. G. pentru reclamanta, cons. jr. H. D. pentru paratul Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani si ceilalti parati.
Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca dosarul se afla la al doilea termen de judecata.
       Paratii I. V. si A. S. arata ca isi insusesc apararile formulate prin intampinare. Paratul A. S. depune la dosar CD cu imagini audio si video din data de xx.xx. care priveste instigarea la concedierea lui.
        Instanta pune in discutie administrarea probei cu CD depus de parat.
        Reprezentantul reclamantei arata ca nu neaga imaginile existente pe acel CD.
        Vazand ca nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat, instanta declara cercetarea procesului incheiata in tem. art.244 (1) NCPC si acorda cuvantul asupra exceptiilor invocate si asupra fondului cauzei .Cu privire la cererea formulata in contradictoriu cu paratii A. S. si I. V. se pune in discutie exceptia lipsei calitatii procesual pasive .
       Reprezentantul reclamantei arata ca cei doi au calitate ,exceptiile invocate de catre paratul Spitalul Judetean  trebuie respinse ,iar actiunea admisa.
      Cons. jr. H. D. pentru parat, solicita admiterea  exceptiilor  .Arata ca isi mentine apararile formulate prin intampinare. Sustine ca reclamanta trebuia sa iasa la pensie in xx.xxxx iar conform art.56 din Codul Muncii contractul inceteaza la data indeplinirii stagiului de cotizare si a incetat de drept prin efectul legii.
       Paratul A.  S. considera ca a aplicat corect legea si nu este vinovat el avand calitatea de a raspunde de actele spitalului. Sustine ca nu exista nici o iesire din spital si nici vreun certificat medical ci doar unul eliberat de medicul de familie dupa data de xx.xx..
        Paratul I. V. arata ca in perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx legea era in vigoare si a luat decizia incetarii contractelor de munca a unui numar de 70 de salariati impreuna cu sindicatul.

TRIBUNALUL,
         Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Botosani la data de xx.xx.xxxx si completata ulterior ,reclamanta E. M. a solicitat in contradictoriu cu Spitalul Judetean Mavromati Botosani , I. V. si A. S. anularea deciziei nr.XXX din xx.xx.xxxx, obligarea paratilor I. V. si A. S. la plata sumelor de 25.000 lei respectiv 30.000 lei reprezentand daune morale.
Totodata a solicitat repunerea in functia avuta anterior datei de xx.xx.xxxx si plata tuturor drepturilor incepand cu aceasta data, dobanzile aferente ( salar tarifar, spor radiologie, spor noapte, garzi etc.).
          In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin decizia mentionata s-a dispus incetarea in mod abuziv a contractului sau de munca. La momentul respectiv se afla in concediu de odihna iar in data de  xx.xx. s-a internat in spital datorita starii de sanatate.
 A facut trimitere la art.53 alin.1 din Legea 263/2012, art.55 alin.1 din acelasi act normativ si a aratat ca a fost pensionata fortat cu toate ca in cadrul unitatii spitalicesti  functiona in cadrul Serviciului  radiologie , gradul de acoperire al serviciului fiind  deficitar respectiv de numai 80 %.
A facut trimitere si la dispozitiile art.3 din OUG 23/2014 si la prevederile art.56 alin.1 lit.c din Codul Muncii.
A sustinut ca, la xx.xx.xxxx nu era nici salariata, nici pensionara, nici somera. Cu toate ca pe langa actele normative indicate prin Contractul colectiv de munca nr.X din xx.xx.xxxx la art.44 lit.c se specifica faptul ca raporturile  de munca inceteaza de drept la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta.
A sustinut ca daunele morale i se cuvin datorita faptului ca i s-a stricat imaginea datorita calitatii rudelor si sotului sau.
La actiune au fost anexate inscrisuri.
Prin intampinarea formulata, paratul Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", a invocat inadmisibilitatea cererii in raport cu disp. art.193 Cod proc.civ. coroborat cu dispozitiile art.2 alin.1  si alin. 12 din Legea nr.192/2006 .
De asemenea, a invocat exceptia nulitatii cererii deoarece nu sunt mentionate datele de identificare ale paratului, nu sunt mentionate temeiurile de drept pe care se intemeiaza cererea, nu sunt aratate dovezile pe care se sprijina fiecare capat de cerere.
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii.
A sustinut paratul ca, la data de xx.xx.xxxx in Monitorul Oficial nr. 301 a fost publicata Legea nr. 53/2014 de aprobare a OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical precum si organizarea si functionarea Ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania. Aceasta a intrat in vigoare dupa 3 zile calendaristice de la publicare respectiv in data de xx.xx.xxxx.
OUG nr.144 /2008 a fost aprobata prin Legea 53/2014 cu modificari,art.22 din acest act normativ facand trimitere la dispozitiile Legii 263/2010. A sustinut ca ,fata de luna si anul nasterii reclamantei ,data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare pentru care opereaza incetarea de drept a contractului de munca a fost xx.xx.xxxx.
  Dupa intrarea in vigoare a Legii nr.53/2014 ,Ministerul Sanatatii a transmis tuturor unitatilor sanitare prin intermediul Directiilor de Sanatate Publica -adresa nr.26.557 din 29.04.2014 in care se precizeaza ca avand in vedere situatia creata prin modificarea OUG nr.144/2008 prin legea de aprobare a acesteia, prin schimbarea sistemului de pensionare a asistentilor medicali si alinierea acestuia la prevederile Legii nr.263/2010 precum si riscul de a determina accentuarea deficitului de personal din aceasta categorie profesionala, managerii unitatilor sanitare cu paturi vor demara procedura prevazuta de art.22 alin.7 din OUG nr.144/2008 in vederea mentinerii in activitate a asistentilor medicali care indeplinesc conditiile de varsta pentru pensionare pana la ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacantate prin pensionare.
A aratat ca, in adresa Ministerului  Sanatatii se mai precizeaza ca Directiile de Sanatate Publica vor centraliza si vor transmite pentru aprobare si cu operativitate propunerile de mentinere in activitate peste varsta de pensionare a asistentilor medicali primite de la unitatile sanitare. Propunerile au fost aprobate in baza preved. art.22 alin.7 din OUG nr.144/2008 de Ministerul Sanatatii conform adresei nr. NB 2993/29.919 /15.05.2015 trimisa de DSP Botosani la xx.xx.xxxx.
In adresa s-a mentionat ca aprobarea se da pana la intrarea in vigoare a OUG 23/2014 urmand ca ulterior aparitiei acestei ordonante  asistentii medicali pentru care s-a dat aprobare sa-si poata continua activitatea pana la implinirea varstei de 65 de ani. OUG nr.23/2014 a fost publicata la xx.xx.xxxx, data la care a intrat in vigoare.
Prin aceasta s-a ,modificat prevederea OUG 144/2008 facandu-se mentiunea ca asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensioneaza la varsta de 65 de ani indiferent de sex. A facut mentiunea ca legea nu se aplica retroactiv astfel ca, prevederile Legii nr.53/2014 au intrat in vigoare la xx.xx.xxxx si s-au aplicat tuturor persoanelor care indeplineau conditiile de pensionare prevazute de Legea 263/2010 pana la intrarea in vigoare a OUG nr.23/2014 respectiv, xx.xx.xxxx.
In baza Legii 53/2014, prin decizia nr.XXX din xx.xx.xxxx angajatorul a constatat incetarea de drept a contractului individual de munca urmare a indeplinirii conditiilor art.56 alin.1 lit.c din Codul muncii neoperand o desfacere a contractului ,cum sustine  eronat reclamanta. A facut trimitere paratul la disp. art.56 din Codul Muncii potrivit caruia incetarea de drept a unui contract de munca se constata de catre angajator prin emiterea unei decizii indiferent de vointa salariatului si indiferent daca acesta este in concediu de odihna sau concediu medical. A subliniat ca incetarea de drept a unui contract nu poate fi considerata o concediere si nu are temei legal pentru contestatie.
Dupa primirea deciziei de incetare a contractului ,a aratat ca reclamanta a depus la registratura unitatii contestatia nr.XXXXX din xx.xx.xxxx prin care a aratat ca la data emiterii deciziei se afla in concediu de odihna ; ca nu ar avea varsta de pensionare prev. de art.53 alin.1 din Legea 263/2010; ca incetarea de drept a contractului s-ar face dupa comunicarea deciziei de pensie; ca i s-ar fi luat in mod abuziv calitatea de angajat si asigurat nemaiputand  beneficia de asistenta in caz de imbolnavire si amenintand ca daca nu se va dispune anularea deciziei va fi nevoita sa faca plangere penala pentru abuz in serviciu.
La xx.xx.xxxx aceasta a solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de munca si reincadrarea pe postul detinut anterior. In data de xx.xx.xxxx a depus certificatul medical seria CCMAG nr.XXXXXXX eliberat de medicul de familie in data de xx.xx.xxxx pentru perioada xx.xx - xx.xx.xxxx. Reclamanta nu a fost insa internata in spital ci doar a avut o prezentare la UPU iar medicii nu au considerat necesar a elibera un  certificat medical in urma investigatiilor si a diagnosticului.
In xx.xx.xxxx aceasta a solicitat reluarea activitatii in aceleasi conditii detinute anterior desfacerii contractului de munca.
La xx.xx.xxxx prin adresa nr.XXXXX impreuna cu alte asistente medicale in situatii similare a solicitat anularea desfacerii contractului de munca in baza OUG 53/2014 si reincadrarea pe perioada determinata.
In data de xx.xx.xxxx intre unitate si reclamanta s-a incheiat contractul nr.XXX pe durata determinata incepand cu data de xx.xx.xxxx si pana la ocuparea postului prin concurs, contract pe care reclamanta l-a semnat la xx.xx.xxxx.
Referitor la solicitarea de daune morale a solicitat respingerea acesteia ca nefondata aratand  ca motivatiile reclamantei nu au nici o legatura cu situatia acesteia, nefiind dovedite si neindeplinind conditiile cumulativ legale ( nu exista fapta ilicita, nu exista prejudiciu, nu exista legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu, nu exista vinovatie).
La intampinare au fost anexate inscrisuri.
Raspunzand intampinarii formulate, reclamanta a aratat ca cererea sa a fost depusa in termen, iar in cerere au fost trecute datele de identificare. Ca, prevederile art.194 Cod proc.civ. sunt artificii avocatesti, iar ea indeplinea conditiile de pensionare la xx.xx.xxxx astfel ca in conformitate cu art. 56 alin.1 lit.c din Legea 53/2003 conducerea spitalului era obligata sa emita decizia si sa o comunice personal in aceeasi perioada de timp insa aceasta s-a intamplat cu o intarziere de 15 zile in aceeasi situatie fiind alte 72 de asistente.
Referitor la OUG 23/2014 a aratat ca aceasta a fost emisa pe xx.xx.xxxx in aceeasi data cand s-a emis si decizia nr. XXX. Ordonanta a intrat in vigoare pe xx.xx.xxxx, iar art.1 din decizia XXX specifica ca incepand cu data de xx.xx.xxxx se desface contractul de munca. A aratat ca art.56 din Codul Muncii nu stabileste nimic in legatura cu situatia angajatului aflat in concediu de odihna sau concediu medical, acest lucru fiind specificat in contractul colectiv de munca nr.X din xx.xx.xxxx.
A sustinut ca foaia colectiva de prezenta pentru cererea sa cu nr.XXXXX din xx.xx.xxxx a fost aprobata de seful de sectie incepand cu xx.xx.xxxx pana la xx.xx.xxxx. De altfel, in fluturasul de salarizare pentru luna mai apare platita cu un numar de 11 zile de concediu de odihna. Deoarece a intervenit concediul medical, concediul de odihna s-a prelungit cu numarul zilelor lucratoare inscrise in certificatul medical.
Referitor la contractul pe perioada determinata a sustinut ca este nul de drept in raport cu dispozitiile art.82 alin.2 din Codul Muncii deoarece potrivit acestei dispozitii trebuia sa se specifice clar perioada acestuia.
Raspunzand fata de sustinerile reclamantei ,paratul a aratat ca prin decizia nr.XXX din xx.xx.xxxx angajatorul a constatat incetarea de drept a unui contract de munca aceasta decizie nefiind o decizie de desfacere a contractului de munca. Prin aceasta nu se poate indica  o cale de atac deoarece incetarea contractului a intervenit prin efectul legii.
A mai sustinut ca legile civile nu retroactiveaza astfel ca, prevederile OUG nr.23/2014 se aplica dupa data de xx.xx.xxxx. A facut trimitere la prevederile art.56 din Codul Muncii aratand ca incetarea de drept a unui contract de munca se constata de catre angajator indiferent de vointa salariatului si indiferent daca acesta se afla in concediu de odihna si in concediu medical. A sustinut ca prevederile din contractul colectiv de munca invocat de catre reclamanta nu se refera la incetarea de drept a unui contract individual de munca ci la desfacerea unui contract individual de munca prin concediere, notiunile fiind diferite si reglementate diferit.
A mai aratat ca, foaia colectiva de prezenta pentru luna mai 2014 astfel cum a fost depusa de reclamanta este nesemnata si contine date care contrazic cele afirmate de insasi reclamanta, anume concediu medical pentru perioada xx.xx - xx.xx.xxxx.
Referitor la valabilitatea contractului de munca pe perioada determinata cu referire la dispozitiile art.82 alin.2 din Codul Muncii,a aratat ca in cazul acestui tip de contract esentiala este forma scrisa durata acestuia putand avea si elemente care sa determine valabilitatea contractului, mai ales ca acest contract a fost incheiat in baza prevederilor art.83 lit.h respectiv poate fi incheiat pe o durata determinata_in alte cazuri expres prevazute de legi speciale - OUG 144/2008, art.22 alin.7.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .
In conformitate cu prevederile 248 Cod proc.civ. instanta va solutiona cu prioritate exceptiile invocate in cauza.
Exceptia inadmisibilitatii formularii actiunii va fi respinsa motivat de faptul ca prin decizia nr.266 din 07.05.2014 a Curtii Constitutionale s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) si (1^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. S-a retinut prin considerentele deciziei ca obligatia instituita in sarcina partilor persoane fizice sau juridice de a participa la sedinta de informare privind avantajele medierii sub sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata contravine dispozitiilor art.21 din Constitutie articol care consacra accesul liber la justitie.
Si exceptia nulitatii cererii de chemare in judecata invocata de catre paratul Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati",  in raport cu disp. art.200 rap. la art.194 lit.a,d si e va fi respinsa avand in vedere ca reclamanta a precizat prin actiunea sa a precizat date suficiente pentru identificarea paratilor ,a facut trimitere la temeiurile de drept pe care si-a intemeiat cererea prin chiar cuprinsul actiunii ( Legea 263/2011, Legea 53/2014, Legea 53/2003, OUG 23/2014) si a indicat inscrisurile pe care si-a intemeiat pretentiile anexand aceste inscrisuri.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual pasive pentru paratii I. V. si A. S. instanta urmeaza sa o admita luand in considerare faptul ca potrivit art.36 Cod proc.civ. calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios astfel cum acesta este dedus judecatii.
Instanta retine ca pretentiile formulate de catre reclamanta rezulta din modalitatea de incetare a raporturilor de munca, raporturi de munca derulate intre paratul Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", si reclamanta. Cum asemenea raporturi nu au existat intre persoanele fizice ce au calitatea de parati - I. V. si A. S.- acestia nu justifica calitate procesuala pasiva astfel incat ,in tem. art.40 alin.1 Cod proc.civ. va respinge actiunea formulata in contradictoriu cu acestia.
Calitatile invocate de catre reclamanta anume de manager, respectiv de sef serviciu RUNOS nu confera legitimare procesuala pasiva cata vreme acesti parati au emis decizia nr. XXX din xx.xx.xxxx in calitate de reprezentanti ai paratului Spitalul Judetean Mavromati Botosani,fata de care se nasc drepturile si obligatiile in legatura cu emiterea deciziei ,persoanele fizice indicate fiind prepusii unitatii angajatoare .
Pe fondul cauzei instanta retine ca ,prin decizia nr.XXX din data de xx.xx.xxxx ( f. 7 ds.) s-a dispus in temeiul prevederilor art.56 lit.c din Legea 53/2003, art.22 alin.4 din OUG nr.144/2008 aprobata de Legea 53/2014 si art.9 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani ca incepand cu xx.xx.xxxx  a incetat de drept contractul individual de munca al reclamantei .
Astfel ,conform art.22 alin.4 din OUG nr.144/2008  in forma in vigoare la momentul emiterii deciziei -xx.xx.xxxx ,asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensioneaza conform reglementarilor in vigoare, aceste reglementari fiind reprezentate de dispozitiile Legii 263/2010.
Conform art.6 alin.1 Cod civil, legea civila este aplicabila atata timp cat este in vigoare, aceasta nu are putere retroactiva. In continuare acelasi articol stabileste principiul potrivit caruia valabilitatea actului juridic trebuie analizata in raport de legea in vigoare la momentul emiterii acestui act.
Fata de actele normative in vigoare la momentul emiterii deciziei nr.XXX din xx.xx.xxxx instanta va retine ca actul  emis de angajator indeplineste conditiile de  legalitate  , astfel incat nu poate fi primita sustinerea reclamantei potrivit careia ar fi fost emisa in mod abuziv.
Prin urmare, la verificarea legalitatii deciziei nu poate fi luata in considerare reglementarea OUG nr.23 din xx.xx.xxxx care a fost publicata ulterior ,anume in Monitorul Oficial nr.359 din xx.xx.xxxx.
Cum, reclamanta este nascuta la data de xx.xx.xxxx rezulta ca in raport de Anexa 5 din Legea 263/2010 indeplinea cumulativ conditiile de pensionare pentru limita de varsta, respectiv de 59 de ani si 6 luni varsta si 29 de ani stagiu de cotizare.
Conform art.56 din Legea 53/2003 contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Alineatul 2 al art.56 invocat de insasi reclamanta arata ca pentru situatia de la alin.1 lit.c constatarea cazului de incetare de drept se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia ,in scris,prin decizia angajatorului care se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.
Conform art.22 alin.7 din OUG nr. 144/2008 , in forma in vigoare la momentul emiterii deciziei contestate reclamanta ar fi putut continua activitatea peste varsta de pensionare pana la ocuparea posturilor prin concurs la propunerea autoritatilor de sanatate publice judetene si a Municipiului Bucuresti cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice si acordului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania.
Abia prin modificarile intervenite la xx.xx.xxxx ,s-a instituit derogarea de la preved. art.56 alin.1 lit.c din Legea 53/2003.
Cum, dispozitia mentionata era aplicabila pentru reclamanta la momentul emiterii deciziei contestate rezulta ca in mod corect angajatorul a constatat incetarea raporturilor de munca dintre parti reclamanta indeplinind cumulativ conditiile de pensionare, prin raportare la preved. OUG 144/2008 in vigoare la momentul emiterii deciziei, respectiv in forma statuata prin intrarea in vigoare a Legii nr.53/2014.
Aspectul invocat de reclamanta a faptului ca se afla in concediu de odihna sau in concediu medical nu aduce atingere valabilitatii deciziei deoarece in   raporturile dintre parti a intervenit  o cauza legala  de incetare iar nu concedierea salariatului la initiativa angajatorului , astfel ca nu sunt aplicabile disp. art.60 din Legea 53/2003 care reglementeaza situatia specifica a concedierii.
Prevederile art.44 lit.c din Contractul colectiv de munca nr.5 din xx.xx.xxxx respecta dispozitiile legale la  momentul incheierii negocierii colective  , respectiv prevederilor art.22 din OUG nr.144/2008 in forma in vigoare la data de 14.01.2013.
Cum, in urma modificarilor legislative prevederile legale au facut trimitere la dispozitiile " reglementarilor in vigoare" rezulta ca pentru reclamanta s-a aplicat dispozitiile de drept comun .
Este de remarcat ca, in urma modificarilor consecutive ale legislatiei in ceea ce priveste angajatii din domeniul sanatatii s-a aprobat Ordonanta de Urgenta a Guvernului 23/2014  in sensul ca, prin Legea 140/2014 s-a introdus art.22 ind.1 prin care s-a stabilit ca asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali pensionati in perioada xx.xx.- xx.xx.xxxx care formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in sistemul public de sanatate sunt exceptati de la aplicarea prevederilor art.30 alin.1 din Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul 2 prevazand ca in aceasta situatie contractul pe durata determinata se incheie pana la implinirea varstei de 65 de ani de catre asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali.
Desi aceasta lege a intrat in vigoare abia la momentul publicarii ei ,in 24.10.2014 ea este aplicabila situatiei reclamantei care a fost pensionata in intervalul .
Ratiunea pentru care a fost emis acest normativ consta tocmai in situatia creata prin modificarile intervenite la xx.xx.xxxx si la xx.xx.xxxx prin  Legea nr.53/2014 si apoi prin  OUG nr.23/2014.
Cum, la emiterea deciziei pentru reclamanta angajatorul a respectat dispozitiile legale va retine instanta de judecata ca actiunea este nefondata, urmand a fi respinsa.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


            Respinge exceptia inadmisibilitatii formularii actiunii si exceptia  nulitatii cererii de chemare in judecata, exceptii invocate de paratul Spitalul Judetean ,, Mavromati" Botosani, cu sediul in Botosani, str.Marchian, nr. 8, jud.Botosani.
         Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor   I. V. prin Serviciul Personal al SC X SA Botosani, str.X Nr. Y, jud.Botosani si A.  S., prin serviciul Personal al Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani si pe cale de consecinta respinge  actiunea  in pretentii banesti formulata de reclamanta in contradictoriu cu acesti  parati.
         Respinge ca nefondata contestatia formulata de reclamanta     E. M.   impotriva deciziei nr  XXX din  data de xx.xx.xxxx emisa de  Spitalul Judetean ,, Mavromati" Botosani.
         Prezenta hotarare poate fi atacata numai  cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea si motivele de apel urmeaza a fi depuse sub sanctiunea nulitatii, la  Tribunalul Botosani.
         Pronuntata in sedinta publica din xx.xx.xxxx.

                                                          Cu opinie in acelasi sens
                       Presedinte,                     Asistenti judiciari,                              Grefier,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. APRECIEREA GRESITA A STARII DE FAPT DE CATRE INSTANTA DE FOND. - Sentinta civila nr. 1226/LM/2009 din data de 14.05.2009
Abatere disciplinara - Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. - Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de concediere. Nulitatea deciziei. Prescriptia termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. - Sentinta civila nr. 855/lm/2008 din data de 17.02.2009
Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice - Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015
Concediere pe motive disciplinare. Contestatie respinsa ca neintemeiata - Sentinta civila nr. 530 din data de 30.03.2015
Desfacerea contractului individual de munca pe motive disciplinare pentru lipsa nemotivata - Sentinta civila nr. 1256 din data de 15.12.2014
Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile - Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011
Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. - Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011
Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare - Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010
Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca - Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010
Incetarea raportului de munca in baza art. 65(2) C. Muncii datorita desfiintarii locului de munca - Sentinta civila nr. 1322 din data de 20.12.2010
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala - Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009