InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Ploiesti

Actualizarea pensiei de invaliditate pentru magistrati in acelasi regim ca si pensiile de serviciu

(Decizie nr. 885 din data de 29.04.2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Curtea de Apel Ploiesti | Jurisprudenta Curtea de Apel Ploiesti

Actualizarea pensiei de invaliditate pentru magistrati in acelasi regim ca si pensiile de serviciu

                                                                      -art.27 alin.21 din O.U.G.nr.27/2006;
 -art. 85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004,

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia de conflicte
de munca si asigurari sociale - decizia nr.
885 din 29 aprilie 2010.

Prin cererea inregistrata pe rolul tribunalului, contestatorul N. D.  a chemat in judecata pe intimata Casa Judeteana de Pensii,  solicitand instantei  actualizarea pensiei de  serviciu  de invaliditate de  magistrat.
In motivarea cererii, contestatorul a aratat ca si-a desfasurat activitatea  ca  procuror  la  Parchetul de pe langa  Tribunalul  Prahova, cu grad  profesional din anul 2000, de procuror  la Parchetul de pe langa  Curtea de Apel Ploiesti pana la data de  01.02.2008,  cand s-a emis  decizia  nr.289966 a intimatei Casa Judeteana de Pensii Prahova  prin care  a  fost pensionat  medical in  temeiul art. 27 alin.21 din OUG nr.27/2006.
A sustinut contestatorul ca, in decizia de pensionare la rubrica B, se specifica expres ca este vorba de o pensie de serviciu, astfel ca intimata trebuia sa procedeze la actualizarea si la plata unei sume globale, reprezentand diferenta rezultata din pensia neactualizata, la care urma sa se aplice indicele anual de inflatie, intrucat si pensia de invaliditate de magistrat constituie tot o forma de pensie de serviciu.
Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, sustinand ca pensia de invaliditate nu reprezinta pensie de serviciu, iar contestatorul beneficiaza doar de pensie de invaliditate pe perioada invaliditatii si pana la data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei de serviciu.
Dupa administrarea probatoriilor, prin sentinta civila nr. 1829 din data de 29 octombrie 2009 pronuntata de tribunalul, s-a respins ca neintemeiata contestatia.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatorul N.D.in baza art. 304 pct. 9 Cod pr. civila, criticand-o ca nelegala si netemeinica pentru urmatoarele considerente:
Recurentul a aratat ca, in sistemul instituit de OUG 27/2006 si OUG 100/2007, notiunea de pensie de serviciu pentru magistrati nu este unica, ea imbracand mai multe forme, printre care si pensia de invaliditate. Acest ltim tip de pensie nu are la baza principiul contributivitatii, stabilindu-se prin aplicarea procentului de 80% la indemnizatia bruta lunara, asemanator oricarei pensii de serviciu cu regim special, urmand sa fie reactualizata in aceeasi forma.
Prin decizia civila 885 din 29 aprilie 2010, Curtea de Apel Ploiesti a respins ca nefondat recursul formulat retinand ca contestatorul a fost inscris la pensie de invaliditate, gradul III, incepand cu data de 01.02.2008, in conformitate cu disp.art.27 alin.2 ind.1 din O.U.G.nr.27/2006, fiind emisa Decizia nr.289966/11.09.2006.
Contestatorul a solicitat sa se dispuna actualizarea pensiei potrivit dispozitiilor art. 85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, insa aceste dispozitii legale nu-i sunt aplicabile, deoarece se refera strict la actualizarea pensiilor de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, nu si la actualizarea pensiei de invaliditate.
Sunt neintemeiate sustinerile contestatorului in sensul ca aceasta pensie de invaliditate ar fi tot o forma de pensie de serviciu, deoarece dispozitiile legale incidente sunt cele ale art.27 alin.21 din O.U.G.nr.27/2006 potrivit carora judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti vor beneficia pe perioada invaliditatii, la cerere, in conditiile prevazute de Legea nr.19/2000, de o pensie egala cu 80% din indemnizatia de incadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii, iar la data indeplinirii conditiilor prevazute de Legea nr.303/2004, beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu. Avand in vedere ca, din dispozitiile legale mentionate, rezulta ca pana la data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei de serviciu, aceste categorii socio-profesionale, cum este si cazul contestatorului, beneficiaza de pensie de invaliditate, cele doua categorii de pensie nu se pot confunda.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
1.Recurs nou cod procedura civila, anulare decizie CASJ, prescriptia dreptului de stabilire a creantei fiscale, efecte necomunicare decizie debit principal, putere de lucru judecat, accesorii. - Decizie nr. 1114/R din data de 01.04.2014
Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata. - Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014
Salarizare personal - Sentinta civila nr. 5536/CA din data de 17.10.2012
Plata cheltuieli medicale - Decizie nr. 541/R din data de 28.06.2012
Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1073 si 1077 din Codul civil. Calitate procesuala activa. Modificarea unilaterala a clauzelor antecontrctului. Admisibilitate. - Sentinta civila nr. 181 din data de 21.10.2008
SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE - Hotarare nr. 236/M din data de 31.01.2008
Stagiul complet de cotizare in raport de care se calculeaza drepturile de pensie pentru persoanele ce au desfasurat activitate in grupa superioara de munca . - Decizie nr. 2046 din data de 18.12.2008
Inadmisibilitatea stabilirii modului de calcul al pensie anterior depunerii cererii de pensionare ca si a restituirii a contributiilor de asigurari sociale anterior valorificarii acestora prin pensionare . - Decizie nr. 460/M din data de 10.03.2009
Acordarea drepturilor de pensie in raport cu data depunerii cererii - Decizie nr. 357/M din data de 20.03.2007
Luarea in calcul la stabilirea dreptrurilor de pensiei a veniturilor realizate cu titlu de aacord global . Activitate desfasurtaa in coditii de grupa superioara de munca naterior intrarii in vigoare a Legii 19/2000 dovedita cu adeverinta emisa de ang... - Decizie nr. 1033/M din data de 11.06.2009
Utilizarea stagiului complet de cotizare la calcularea pensiei pentru persoanele cu handicap prevazut de art.77 alin.2 raportat la art.47 alin.1 lit. c din Legea 19/2001 si nu a celui rezultat din anexa 3 a acestei legi . - Decizie nr. 596/M din data de 17.05.2007
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 1430 din data de 25.09.2009
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 642/M din data de 31.05.2007