Dosar nr. 2672/63/2009 inregistrat la Tribunalul DoljTribunalul Dolj Adresa: Craiova, strada Brestei, nr. 12, Localitate: Craiova, Judet: Dolj Telefon: 0251/418.612, Fax: 0251/419.851, E-mail: tr-dolj@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Recurent Creditor - AVAS BUCUREŞTI
Intimat Debitor - SC TAMROSY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL
Intimat Creditor - AFP CRAIOVA

Date dosar nr. 2672/63/2009 (Recurs):
Instanta: Curtea de Apel CRAIOVA Complet: Secţia a II-a Civilă
Stadiu procesual: Recurs
Materie: Faliment
Obiectul dosarului: procedura insolvenţei inchidere procedura
Data inregistrarii dosarului: 2010-05-06
Data ultimei modificari: 2017-01-28

Date dosar nr. 2672/63/2009 (Fond):
Instanta: Tribunalul DOLJ Complet: Secţia a II-a Civilă
Stadiu procesual: Fond
Materie: Faliment
Obiectul dosarului: procedura insolvenţei
Data inregistrarii dosarului: 2009-03-06
Data ultimei modificari: 2017-01-28


Cai de atac:
Nu exista informatii.
Sedinte de judecata:
 1. Data: 2010-05-31 Ora: 09:30
  Complet: C3R - comercial
  Solutie: Respins recurs Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Decizia nr.673 Respinge recursul. Irevocabilă.
  Tip solutie:

 2. Data: 2010-03-16 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Soluţionare Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Admite cererea lichidatorului judiciar BNP CONSULT SPRL desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC TAMROSY SRL. În temeiul art.131 Legea nr.85/2006, Dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC TAMROSY SRL cu sediul în Craiova, str. Al. 2-a Primăverii nr. 14, jud. Dolj Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În temeiul art.136 din lege, Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură. În temeiul art.135 din lege, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitoarei, creditorilor, administratorului social, DGFP Dolj, Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj pentru efectuarea din oficiu a menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art.4 din legea nr.85/2006, dispune eliberarea sumei de 4079 lei către lichidatorul judiciar din fondul de lichidare aflat la dispoziţia UNPIR, sumă reprezentand cheltuieli de procedură avansate şi remuneraţie pe perioada 06.10.2009-15.03.2010. Definitivă. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 16.03.2010.
  Tip solutie:

 3. Data: 2010-02-09 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amanat Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Ac. termen la 16.03.2010 - CIT creditorii prin BPI cu menţiunea închiderii procedurii
  Tip solutie:

 4. Data: 2009-12-15 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amanat Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Disopune afişarea tabelului definiotiv Ac, termen la 09.02.2010 pt. continuarea procedurii
  Tip solutie:

 5. Data: 2009-12-08 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amanat Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Axc. termen la 15.12.2009 pt. depunere tabel definitiv
  Tip solutie:

 6. Data: 2009-11-17 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amanat Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Dispune afişarea tabelului preliminar Ac. termen la 8.12.2009 pt. soluţionare eventuale contestaţii
  Tip solutie:

 7. Data: 2009-10-06 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Soluţionare Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Admite cererea lichidatorului BNP CONSULT SPRL, pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC TAMROSY SRL. În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC TAMROSY SRL. În temeiul art. 34 din Legea privind procedura de insolvenţă, Numeşte lichidator judiciar pe BNP CONSULT SPRL CRAIOVA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei. În temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării din oficiu a cuvenitelor menţiunii în temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 59 din lege la data de 17.11.2009. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 10.11.2009. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 17.11.2009. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 08.12.2009 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 15.12.2009. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidator judiciar şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie. În temeiul art. 3 pct. 26 Legea 85/2006, dispune convocarea adunării generale a acţionarilor (asociaţilor) de către lichidatorul judiciar în termen de 20 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special In temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde acesta are deschise conturi. Acordă termen la 17.11.2009. Definitivă. Cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2009
  Tip solutie:

 8. Data: 2009-05-26 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Suspendat Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de SC TAMROSY SRL, prin lichidator BNP CONSULT SPRL cu sediul în Craiova, Str. A I Cuza nr. 10 parter, jud. Dolj, avand ca obiect reducerea cuantumului taxei judiciare de timbru. Stabileşte cuantumul taxei judiciare de timbru la suma de 4 lei şi constată că a fost achitată această taxă de către debitoare prin lichidator. În baza art. 1551 CpCiv. Suspendă judecata cererii formulate de debitoare prin lichidator privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei debitoarei. Cu recurs .
  Tip solutie:

 9. Data: 2009-04-14 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amanat Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Acordă termen la 26 mai 2009 pt. ca lichidatorul să facă divada calităţii de reprezentant a debitoarei şi să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiilor prev. de art.28 din lege,respectiv dovada notificării debitoarei şi a pasivului acesteia, sub sancţiunea suspendării cauzei în baza art.155 indice 1 Cod Procedură Civilă, în cazul nedepunerii acestor acte.
  Tip solutie:

 10. Data: 2009-03-10 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amanat Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Dispune citarea lichidatorului debitoarei cu menţiunea timbrării cererii cu 39 lei, taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbrul judiciar, sub sancţiunea anulării ca netimbrată a cererii, şi a depunerii la dosarul cauzei a actelor şi informaţiilor prev. de art.28 din lege, sub sancţiunea suspendării cauzei în baza art.155 indice 1 Cod Procedură Civilă, în cazul nedepunerii acestor acte. Acordă termen la 14 aprilie 2009.
  Tip solutie:

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Dolj, domeniul Faliment:

7180/63/2010 - procedura insolvenţei
8560/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
11441/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
2762/63/2009 - procedura insolvenţei
6569/63/2010 - procedura insolvenţei
4960/63/2010 - procedura insolvenţei
9310/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2010 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
8757/63/2017 - procedura insolvenţei
10690/63/2008 - procedura insolvenţei
3996/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
7226/63/2011 - procedura insolvenţei – soc