Dosar nr. 7916/63/2014 inregistrat la Tribunalul DoljTribunalul Dolj Adresa: Craiova, strada Brestei, nr. 12, Localitate: Craiova, Judet: Dolj Telefon: 0251/418.612, Fax: 0251/419.851, E-mail: tr-dolj@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Debitor - SC ENEIDA COMGEN SRL PRIN LICHIDATOR CII EMIL DUMITRESCU
Debitor - SC ENEIDA COMGEN SRL
Lichidator - CII EMIL DUMITRESCU
Creditor - AJFP DOLJ

Date dosar nr. 7916/63/2014 (Fond):
Instanta: Tribunalul DOLJ Complet: Secţia a II-a Civilă
Stadiu procesual: Fond
Materie: Faliment
Obiectul dosarului: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Data inregistrarii dosarului: 2014-05-23
Data ultimei modificari: 2017-01-11


Cai de atac:
Nu exista informatii.
Sedinte de judecata:
 1. Data: 2014-11-26 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Închis lichidarea (art. 117 din lege) Pronuntata in data de 2014-11-26
  Solutia pe scurt: Admite cererea lichidatorului judiciar . În temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC ENEIDA COMGEN SRL Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei, Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului special, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, pentru efectuarea din oficiu a menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Încuviinţează plata către lichidatorul judiciar a sumei de 3000 lei reprezentand remuneraţia ,precum şi a sumei de 98 lei cheltuieli de procedură ,din fondul de lichidare aflat la dispoziţia U.N.P.I.R. –Filiala Dolj , în temeiul art. 4 din Legea 85/2007 Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Dolj.
  Tip solutie: Hotarare

 2. Data: 2014-10-08 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-10-08
  Solutia pe scurt: Dispune afişarea tabelului definitiv al creanţelor la uşa instanţei. Acordă termen la data de 26.11.2014 pentru cand se vor cita creditorii prin BPI/art.131
  Tip solutie: incheieredesedinta

 3. Data: 2014-09-24 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-09-24
  Solutia pe scurt: Ia act de raportul depus .Dispune afişarea tabelului preliminar al creanţelor la uşa instanţei. Acordă termen la data de 8 octombrie 2014 pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 4. Data: 2014-06-04 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Admis Pronuntata in data de 2014-06-04
  Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei SC ENEIDA COMGEN SRL prin lichidator C.I.I Emil Dumitrescu de reducere a cuantumului taxei judiciare de timbru. Stabileşte cuantumul taxei judiciare de timbru la suma de 4 lei. Admite cererea debitoarei de deschidere a procedurii. În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei SC ENEIDA COMGEN SRL. Pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună actele şi informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1 din lege. În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei, Numeşte lichidator judiciar provizoriu C.I.I Emil Dumitrescu care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o retribuţie provizorie de 600 lei lunar. În temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, în vederea efectuării din oficiu a menţiunii precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 23.07.2014 Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 24.09.2014 Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 08.10.2014 Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar , publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca în termen de 40 de zile de la desemnarea sa să depună raportul prevăzut de art. 20 alin. 1 lit. b şi art. 59 din Lg. 85/2006. În temeiul art.113 din lege, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. În temeiul art.3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006 Dispune convocarea adunării generale a asociaţilor de către lichidatorul judiciar, în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la banca la care are deschis cont, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a obligaţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj. Pronunţată în şedinţa publică de la 04.06.2014.
  Tip solutie: incheierefinaladezinvestire

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Dolj, domeniul Faliment:

7180/63/2010 - procedura insolvenţei
8560/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
11441/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
2762/63/2009 - procedura insolvenţei
6569/63/2010 - procedura insolvenţei
4960/63/2010 - procedura insolvenţei
9310/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2010 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
8757/63/2017 - procedura insolvenţei
10690/63/2008 - procedura insolvenţei
3996/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
7226/63/2011 - procedura insolvenţei – soc