InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Arad

Divort

(Sentinta civila nr. 3908 din data de 18.06.2013 pronuntata de Judecatoria Arad)

Domeniu Iresponsabilitatea | Dosare Judecatoria Arad | Jurisprudenta Judecatoria Arad

DOSAR NR. 5111/55/2013
SENTINTA  CIVILA NR. 3908/18.06.2013

Actiune civila avand ca obiect desfacerea casatoriei si cereri accesorii-Acord de mediere admis in parte

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 01 aprilie 2013 sub numarul de dosar 5111/55/2013, de catre mediator autorizat in cadrul Uniunii nationale a Mediatorilor din Romania,  s-a adus la cunostinta instantei faptul ca petentii A si B au participat la informare despre procedura medierii, acceptand medierea in prezenta cauza ajungand la un acord total cu privire la obiectul litigiului .
Din probele administrate in cauza, respectiv: Acordul de Mediere incheiat in data de 28.03.2013; proces-verbal de Inchidere a medierii (f.5); copie certificat de casatorie, copie certificat de nastere privind pe copil; copiile cartilor de identitate al partilor si referatele de ancheta psihosociala efectuate la locuintele partilor, instanta retine urmatoarele:
Partile au incheiat casatoria in data de ...  in municipiul Arad. Din casatoria lor a rezultat copilul C, nascut in data de ... in municipiul Arad.
Neintelegerile ivite intre cei doi soti au fost rezolvate pe calea medierii, inclusiv exercitiul autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorului, numele pe care sotii il vor purta dupa desfacerea casatoriei, stabilirea programului de vizitare, conventia sotilor cu privire la aceste aspecte fiind consemnata in Acordul de Mediere incheiat in data de 28.03.2013, potrivit art. 64 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
Cu privire la obligatia de intretinere:
Totodata instanta constata ca prin acordul de mediere partile au convenit renuntarea pentru viitor la obligatia de intretinere ce revine tatalui minorei.
Instanta nu poate lua act de invoiala partilor referitoare la obligatia de intretinere intrucat aceasta contravine legii si interesului superior al copilului.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 514 din Codul civil, dreptul la intretinere este un drept personal al copilului, iar in conformitate cu art. 515 din Codul civil, nu se poate renunta pentru viitor la dreptul de intretinere al minorului.
Prin urmare, instanta constata ca petentul B este tatal copilului si in conformitate cu dispozitiile art. 525 Cod civil, datoreaza intretinere acestuia.
La stabilirea cuantumului obligatiei de intretinere datorata de petent, instanta va avea in vedere veniturile realizate de acesta cu titlu de pensie conform cuponului de pensie depus la dosar (fil. 21) si se va ghida dupa dispozitiile art. 529, alin. 1 Cod civil care prevad ca intretinerea este datorata in raport de nevoia aceluia care o cere si de mijloacele celui ce urmeaza a plati si dispozitiile art. 529, alin. 2 Cod civil conform carora: "cand intretinerea este datorata de parinte ... ea se stabileste pana la o patrime din castigul sau din munca pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumatate pentru trei sau mai multi copii.".  
In consecinta, va obliga petentul  la plata catre petenta a din veniturile nete realizate lunar, cu titlu de pensie de intretinere in favoarea copilului C, nascut la data de ..., incepand cu data de 18.06.2013 si pana la majoratul copilului.
Cu privire la renuntarea la succesiune:
Instanta constata ca prin acordul de mediere partile au convenit sa ia act de renuntarea numitului X la mostenirea petentului B.
Instanta nu va lua act de aceasta clauza din cuprinsul acordului de mediere, intrucat, conform art. 956 din Codul civil, orice clauza asupra unei succesiuni nedeschise este contrara legii, fiind lovita de nulitate absoluta.
In ceea ce priveste celelalte clauze ale acordului de mediere, instanta va constata ca au fost respectate si dispozitiile art. 65 din acelasi act normativ, dispozitii care obliga mediatorul sa vegheze la respectarea interesului superior al copilului.
In conditiile date si in temeiul art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 cu aplicarea art. 438 din Noul Cod de procedura civila, instanta va lua act in parte de acordul de mediere incheiat intre parti, avand urmatorul continut:...

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Iresponsabilitatea

Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
plangere impotriva solutiei procurorului - Sentinta penala nr. 260 din data de 13.05.2009
Antecontractul de vanzare-cumparare a unui imobil, cumparat in temeiul Legii nr.112/1995. Neindeplinirea obligatiei de catre promitenti-vanzatori. Oferta reala urmata de consemnatiune realizata de catre promitenti-cumparatori. Anularea antecontractul... - Decizie nr. 427 din data de 10.03.2009
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
Punere sub interdictie. Paratul sufera de o boala care poate fi asimilata cu notiunea juridica de alienatie mintala cronica, fara discernamant, in privinta sa fiind instituita curatela. - Sentinta civila nr. 1824 din data de 23.09.2008
plangere impotriva solutiei procurorului - Sentinta penala nr. 260 din data de 13.05.2009
IRESPONSABILITATEA - Sentinta penala nr. 164 din data de 16.08.2011
Interdictie - Sentinta civila nr. 19791 din data de 21.11.2011
Punere sub interdictie.Actiune in evacuare - Sentinta civila nr. 11684 din data de 22.10.2008