InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Satu Mare

Exercitarea autoritatii parintesti

(Sentinta civila nr. 5397/12.09.2013 din data de 12.09.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare)

Domeniu Minori; Obligatii de intretinere | Dosare Judecatoria Satu Mare | Jurisprudenta Judecatoria Satu Mare

Rezumatul spetei:
1.Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante petentii V. T. A. si B. C. au solicitat instantei sa ia act de acordul de mediere incheiat la data de 04.09.2013 la Birou de mediator H. C. V.
In cuprinsul acordului de mediere incheiat la data de 04.09.2013 s-a retinut ca, din casatoria lor, incheiata la data de 12.12.1991, a rezultat minora V. C. V., nascuta la data de 29.10.2000 in Satu Mare, iar prin Sentinta civila nr.429/09.02.2005 a Judecatoriei Satu Mare pronuntata in dosar nr.9202/2004 a fost desfacuta casatoria partilor si ca minora V. C. V. a fost incredintata spre crestere si educare mamei ei.
Petentii arata ca sunt de acord ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata in comun  de ambii parinti, cu privire la minora V. C. V., ambii parinti avand dreptul si indatorirea de supraveghere a activitatii copilului. 
De asemenea, sunt de acord ca impreuna, sa ia decizii cu privire la cresterea si educarea fiicei lor, cu privire la monitorizarea starii de sanatate si tratarea medicala a copilului, urmand sa se informeze reciproc imediat ce apar modificari privind sanatatea psihica si fizica a copilului.
Prin prezentul acord, partile convin ca fiica lor sa nu fie supusa niciunei forme de abuz emotional, fiecare dintre parinti avand obligatia de a sprijini relatia acesteia cu celalalt parinte si de a nu prezenta o imagine negativa a celuilalt parinte. 
Locuinta minorei va fi la tatal ei B. C. S.
Contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala se va realiza in natura, parintii, urmand sa contribuie  la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala, fiecare parinte asigurand copilului toate cele necesare pe perioada cat copilul va locui la el.
Partile  stabilesc de comun acord un program de vizitare astfel:
Perioada vacantelor de vara minora o va petrece la domiciliul mamei. Data exacta cand aceasta va veni la mama si va pleca de la domiciliul mamei se va stabili de catre parinti  de comun acord, tatal B.C. S. urmand a suporta cheltuielile de calatorie ale fiicei minorei.
2.In cauza sunt incidente dispozitiile legale in materia medierii.
Potrivit art.59 alin.(2) din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, "partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 438-441 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."
3.Analizand cererea formulata, prin prisma motivelor invocate, precum si a dispozitiilor legale incidente in cauza si raportat la depunerea acordului de mediere, instanta constata ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, ca respecta vointa libera si neviciata a ambilor soti, si, dupa verificarea expresa a consimtamantului acestora, in sedinta camerei de consiliu din data de 12.09.2013, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile legale pentru a consfinti intelegerea partilor consemnata in acordul de mediere din data de 04 septembrie 2013 la Biroul de mediere H. C. V.
Ca atare, instanta va lua act de intelegerea partilor, potrivit careia :
Autoritatea parinteasca cu privire la minora V. C. V., va fi exercitata in comun de ambii parinti, acestia avand dreptul si indatorirea de supraveghere a activitatii copilului. 
De asemenea, partile sunt de acord ca impreuna, sa ia decizii cu privire la cresterea si educarea fiicei lor, cu privire la monitorizarea starii de sanatate si tratarea medicala a copilului, urmand sa se informeze reciproc imediat ce apar modificari privind sanatatea psihica si fizica a copilului.
Prin prezentul acord, partile convin ca fiica lor sa nu fie supusa niciunei forme de abuz emotional, fiecare dintre parinti avand obligatia de a sprijini relatia acesteia cu celalalt parinte si de a nu prezenta o imagine negativa a celuilalt parinte. 
Locuinta minorei va fi la tatal ei B. C. S.
Contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala se va realiza in natura, parintii, urmand sa contribuie  la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala, fiecare parinte asigurand copilului toate cele necesare pe perioada cat copilul va locui la el.
Partile  stabilesc de comun acord un program de vizitare astfel:
Perioada vacantelor de vara minora o va petrece la domiciliul mamei. Data exacta cand aceasta va veni la mama si va pleca de la domiciliul mamei se va stabili de catre parinti  de comun acord, tatal B.C. S. urmand a suporta cheltuielile de calatorie ale fiicei minorei.

Prin urmare, instanta consfinteste intelegerea partilor, V. T. A., si B. C., avand ca obiect exercitarea autoritatii parintesti.
Ia act de intelegerea partilor potrivit careia autoritatea parinteasca cu privire la minora V. C. V., va fi exercitata in comun de ambii parinti, acestia avand dreptul si indatorirea de supraveghere a activitatii copilului. 
Partile vor lua impreuna decizii cu privire la cresterea si educarea fiicei lor, cu privire la monitorizarea starii de sanatate si tratarea medicala a copilului, urmand sa se informeze reciproc imediat ce apar modificari privind sanatatea psihica si fizica a copilului.
Ia act de acordul partilor potrivit caruia fiica lor sa nu fie supusa niciunei forme de abuz emotional, fiecare dintre parinti avand obligatia de a sprijini relatia acesteia cu celalalt parinte si de a nu prezenta o imagine negativa a celuilalt parinte. 
Stabileste locuinta minorei la tatal ei, B. C. S.
Contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala se va realiza in natura, parintii, urmand sa contribuie  la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala, fiecare parinte asigurand copilului toate cele necesare pe perioada cat copilul va locui la el.
Ia act de programul de vizitare stabilit de parti de comun acord, dupa cum urmeaza:
Perioada vacantelor de vara minora o va petrece la domiciliul mamei. Data exacta cand aceasta va veni la mama si va pleca de la domiciliul mamei se va stabili de catre parinti  de comun acord, tatal B. C. S. urmand a suporta cheltuielile de calatorie ale fiicei minorei.
Ia act de renuntarea la calea de atac, conform art.404 alin.(1) C.pr.civ. Definitiva.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori; Obligatii de intretinere

Exercitarea autoritatii parintesti - Sentinta civila nr. 5397/12.09.2013 din data de 12.09.2013
ORDIN DE PROTECTIE - Sentinta civila nr. 6785/29.08.2012 din data de 29.08.2012
Ordonanta presedintiala - Sentinta civila nr. 4949/12.08.2013 din data de 12.08.2013
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 3933/2013 din data de 12.06.2013
Descarcarea de gestiune a curatorului special - Sentinta civila nr. fara numar din data de 01.03.2012
Obligatia de intretinere a copiilor. Data de la care se datoreaza pensia de intretinere pentru minor - Decizie nr. 416 din data de 14.10.2009
Incredintare minor. Principiul respectarii interesului superior al copilului. Stabilirea obligatiei de intretinere - Decizie nr. 1307/R din data de 22.11.2011