InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Satu Mare

ORDIN DE PROTECTIE

(Sentinta civila nr. 6785/29.08.2012 din data de 29.08.2012 pronuntata de Judecatoria Satu Mare)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Satu Mare | Jurisprudenta Judecatoria Satu Mare

CONTINUT SPETA

Rezumatul spetei
Prin cererea adresata Judecatoriei Satu Mare, la data de 07.08.2012, in dosarul cu nr. de mai sus, reclamantii  S R A , S D F  si K E  au solicitat in contradictoriu cu paratul S R  emiterea unui ordin de protectie   prin obligarea paratului de a pastra distanta de 200 m fata de reclamanti si imobilul in care acestia locuiesc, cat si fata de locul de munca al reclamantei S R A , respectiv scoala cu clasele 1-8 si interzicerea oricarui contact dintre parat si reclamanti, orice mod, telefonic sau prin corespondenta.
Familia S, reclamanta, paratul si fiul acestora D F  au avut domiciliul  comun in localitatea X , insa ca urmare a comportamentului paratului, reclamanta S s-a mutat impreuna cu minorul la locuinta mamei sale, imobila supra caruia reclamanta K are un drept de uzufruct viager .
De asemenea, s-a introdus si actiune de divort, sub dosar nr. _., cu termen la data de _. De la introducerea actiunii de divort, paratul vine noaptea sub influenta bauturilor alcoolice la locuinta reclamantilor provocand ceruri si scandaluri. De asemenea, acesta ii suna pe reclamanti, inclusiv pe minor si foloseste amenintari si expresii jignitoare la adresa acestora.
In drept sunt invocate prev. art. 23 alin.1 lit. d si f, art. 31 din Legea 217/2003.
In probatiune, s-au depus inscrisuri.
Paratul, legal citat,  nu a fost prezent la sedintele de judecata,  si nu a depus intampinare, fiindu-i asigurata asistenta juridica obligatorie in cauza.
In cauza a fost incuviintata si administrata proba prin inscrisuri,  proba prin ancheta sociala, fiind audiat in camera de consiliu minorul S D F .
Instanta, analizand materialul probator aflat la dosarul cauzei, prin prisma dispozitiilor legale incidente, constata urmatoarele:
Avand in vedere scopul de aplicare a reglementarii din Legea 217/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta retine ca in temeiul art. 5,  masurile de protectie se pot lua numai intre membrii familiei, din care fac parte sotul/sotia  sau fostul sot/ fosta sotie si persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre sot si sotie, parinti si copii in cazul in care convietuiesc. De asemenea, conform art. 3,  reglementarea vizeaza violenta in familie, ca orice actiune sau inactiune intentionata, cu exceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestata fizic sau verbal, savarsita de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice, inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara de libertate, violenta in familie putand fi exercitata in urmatoarele forme: violenta verbala, violenta psihologica, violenta fizica, violenta sexuala, violenta economica, sociala si spirituala.
Masurile de protectie ce pot fi dispuse precum si persoanele supuse protectiei sunt prevazute de dispozitiile art. 23 din Legea 217/2003.
Conform, dispozitiilor,  art. 264 C. Civ, in procedurile judiciare care ii privesc ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie,  opiniile copilului, urmand a fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul sau de maturitate.
Raportul de ancheta sociala intocmit in cauza,  verificarile efectuate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului Satu Mare sunt elocvente cu privire la supunerea  reclamantilor, si in special a reclamantei S R  si a  minorului in varsta de 14 ani, la violente verbale si psihologice din partea paratului.  De asemenea,  din declaratia minorului in fata instantei si din raportul DGASPC, rezulta ca acesta este profund traumatizat de comportamentul paratului, asistand de multe ori la certurile dintre parinti sai si inclusiv la violentele fizice exercitate de parat asupra mamei. Acesta a declarat ca nu doreste sa il vada si nici sa aiba vreun contact cu tatal sau.  Ca urmare a comportamentului paratului, reclamanta S R A  si fiul sau au parasit domiciliul conjugal si locuiesc impreuna cu mama reclamantei, iar in fosta locuinta comuna domiciliaza in prezent numai paratul.
In ansamblul sau,   materialul probator  administrat in cauza atesta ca paratul are manifestari de violenta fizica, verbala, psihologica, emotionala fata de reclamanta, minor si bunica materna. Prin urmare, masurile de protectie a acestora astfel cum au fost solicitate sunt pe deplin justificate, in limitele prevazute de Legea 217/2003,  conform art. 23 si 24, pentru a asigura protectia integritatii psihice  si fizice a acestora fata de actele de violenta comise de catre parat, fiind necesara inlaturarea starii de pericol.
In consecinta, avand in vedere cele retinute mai sus, instanta va admite actiunea si va emite ordinul de protectie a reclamantilor,  conform dispozitivului.
Avand in vedere ca asistenta juridica a paratului  este obligatorie si a fost asigurata in prezenta cauza, instanta stabileste onorariul avocatului din oficiu  pentru parat, la suma de 200 lei si dispune efectuarea platii onorariului in suma de 200 lei din conturile Ministerului Justitiei, in contul Baroului Satu Mare pentru asistenta juridica asigurata de  dna. avocat U B .
In temeiul art. 274 C. pr.civ, instanta va obliga pe parat la plata cheltuielilor de judecata, in suma de 300 lei, reprezentand onorariu avocatial, achitat cu chitanta 021/01.08.2012,  catre reclamanta S R A . 
Prezenta  hotarare este executorie de indata si se va executa conform prevederilor  art.  31 din Legea 217/2003.
Instanta pune in vedere partilor ca potrivit art.  32 din Legea 217/2003, incalcarea oricareia dintre masurile prevazute la art. 23 alin. (1) si dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiunea de nerespectare a hotararii judecatoresti si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an.
Pentru aceste motive, instanta va admite cererea  formulata de reclamantii S R A , S D F  , ambii domiciliati in localitatea X  si resedinta in localitatea X  si K E , cu domiciliul in localitatea X , in contradictoriu cu paratul  S R , domiciliat  in  localitatea X .
Emite prezentul ORDIN  DE PROTECTIE in favoarea reclamantilor si dispune urmatoarele masuri:
Interzice accesul paratului in locuinta familiei din localitatea X .
Interzice paratului sa se apropie la  mai putin de 200 m. de  locuinta familiei, indicata mai sus si de locul de munca al reclamantei  S R A  si locul de invatamant al minorului S D F ,  si  anume  Scoala cu clasele 1-8 din localitatea X , precum si la mai putin de 5 m. de  oricare dintre reclamanti, in orice alte locuri, inclusiv locuri publice, retele stradale, institutii publice,  etc. unde nu este posibila pastrarea distantei de 200 m.
Interzice paratului orice contact verbal, direct sau indirect, telefonic la nr. de telefon: X si/sau prin  alte forme de corespondenta  cu  reclamantii.
Prezentul ordin de protectie produce efecte de la data pronuntarii,  29.08.2012, pe o perioada de 6 luni si este EXECUTORIU DE INDATA.
Stabileste onorariul avocatului U B , desemnat din oficiu  pentru parat, la suma de 200 lei.
Dispune efectuarea platii onorariului in suma de 200 lei din conturile Ministerului Justitiei, in contul Baroului Satu Mare pentru asistenta juridica asigurata de av. U B .
Obliga paratul la plata catre reclamanta S R A  a cheltuielilor de judecata in suma de 300 lei.
Conform art. 32 din Legea 217/2003, incalcarea prezentului ordin de protectie de catre parat reprezinta infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti.
Prezentul ordin de protectie se comunica  de indata organelor de politie competente de la domiciliul/resedinta reclamantilor si domiciliul paratului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007