InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente.

(Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente.

    Cererea pentru luarea in evidenta ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca nu echivaleaza cu cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj. Depunerea acestor acte trebuie facuta la organul competent teritorial. Stabilirea competentei se face dupa mentiunile existente in cartea de identitate a solicitantului.

     Sectia conflicte de munca si asigurari sociale Decizia civila nr. 728/11  iunie  2009.
     
     Prin  actiunea civila inregistrata pe rolul Tribunalului Alba sub dosar nr. 4189/107/2008 reclamanta B.R. a chemat in judecata parata AJOFM Suceava solicitand obligarea AJOFM la intocmirea carnetului de somer pana la data de 07.11.2007 si pe cale de consecinta sa-i elibereze adeverinta aferenta perioadei 18.09.2007-7.11.2007 care sa ateste calitatea de somer.
     In motivarea actiunii se arara ca la data de 18.07.2007 a absolvit cu diploma de licenta Universitatea din Oradea si la data de 7.08.2007 s-a adresat la AJOFM Suceava pentru a fi luata in evidenta de catre aceasta institutie.
     Potrivit art. 38 alin.1 si 2 din Legea nr. 76/2002 reclamanta avea la dispozitie 90 de zile pentru intocmirea dosarului de somaj.
     Desi s-a prezentat in termenul de 60 de zile pentru luarea in evidenta, parata nu i-a intocmit carnet de somer.
     In cel de-al doilea termen de 30 de zile reclamanta s-a prezentat din nou pentru luarea in evidenta, in acest timp casatorindu-se si schimbandu-si domiciliul in judetul Alba.
     Si de aceasta data s-a lovit de refuzul functionarului din cadrul AJOFM de a fi luata in evidenta.
     Pentru ca angajatii AJOFM Suceava nu si-au indeplinit atributiile si nu au intocmit reclamantei carnet de somer, perioada 18.09.2007-07.11.2007 nu este acoperita cu stagii asimilate conform art. 1 alin.2 din OUG nr. 148/2005, astfel ca  nu poate  benefica de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani.
     Parata AJOFM Suceava a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii avand in vedere ca reclamanta a formulat la AJOFM Suceava doar cerere pentru a fi luata in evidenta ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca, pentru care nu se intocmeste carnet de somaj, si nu cerere de acordare  a indemnizatiei.
     Cererea de acordare a indemnizatiei de somaj si intocmirea carnetului de somaj trebuia sa o depuna la Alba, acolo unde domiciliaza.
     Prin sentinta civila nr. 138/2009 Tribunalul Alba a admis actiunea formulata de reclamanta, parata fiind obligata sa procedeze la intocmirea si comunicarea carnetului de somer si a adeverintei privind realizarea stagiului asimilat, corespondent perioadei 18.09.2007-07.11.2007.
     Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca reclamanta a solicitat luarea in evidenta ca fiind in cautarea unui loc de munca in termenul de 60 de zile prevazut  de lege, dar la inceputul lunii octombrie 2007 nu era in masura sa depuna cartea de identitate in original si in copie, ci doar certificatul de casatorie. Din continutul acestui  act functionarul a tras concluzia ca nu mai este competent, deoarece reclamanta se casatorise in judetul Alba.
     Instanta a concluzionat ca functionarul a refuzat sa-i inmaneze reclamantei cererea tip pentru a fi completata de catre reclamanta, prezenta reclamantei la AJOFM Suceava fiind dovedita, in aprecierea primei instante, prin depozitia martorului si aprovizionarea cu benzina a autovehiculului in orasul Vatra Dornei, oras apropiat de orasul Suceava.
     Intrucat reclamanta s-a adresat paratei in termenul legal, iar parata a refuzat sa inmaneze cererea tip pentru inscrierea reclamantei in somaj, s-a apreciat ca actiunea este intemeiata, motiv pentru care a fost admisa.
     Impotriva acestei sentinte, in termen legal a declarat recurs parata AJOFM Suceava prin care a solicitat admiterea recursului, casarea sentintei si pe fond respingerea actiunii.
     In motivarea recursului se arata ca parata nu putea elibera carnet de somaj si adeverinta deoarece reclamanta nu a depus o serie de acte solicitate de lege pentru a se putea proceda in acest sens.
     Parata nu poate acorda ceva ce nu s-a cerut si nu exista depuse acte doveditoare in acest sens.
     Se contesta retinerea instantei care a considerat proba bonul de benzina, avand in vedere ca Vatra Dornei este o statiune balneo-climaterica situata la 115 km de municipiul Suceava, data fiind plasata in cadrul saptamanii de miere a reclamantei.
     Acest bon nu tine de loc de cerere prin care reclamanta sa solicite acordarea indemnizatiei de somaj, alaturi de aceasta reclamanta trebuind sa prezinte si alte documente.
     Intimata reclamanta a depus intampinare prin care a solicitat respingerea recursului considerand ca prima instanta a facut o corecta apreciere a probelor administrate, reclamanta indeplinindu-si toate obligatiile care ii reveneau, in termenele prevazute de lege.
     CURTEA, analizand sentinta atacata prin raportare la criticile aduse si in limitele prevazute de art. 3041 Cod procedura civila a retinut ca recursul este fondat.
     Potrivit Ordinului MMSS nr. 85/2002 inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca se face la agentia locala pentru  ocuparea fortei de munca ori la punctul de lucru in a carui raza isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta solicitantul, prin completarea fisei tip.
     La aceeasi agentie persoana care nu a putut fi repartizata corespunzator pregatirii sale profesionale si nivelului studiilor va depune o cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
     Rezulta ca la primirea oricareia dintre cererile mentionate, functionarul trebuie mai intai sa verifice daca este competent sa solutioneze o astfel de cerere.
     Acesta este si motivul pentru care solicitantul va atasa intotdeauna si o copie a actului de identitate.
     Chiar daca s-ar lua in considerare afirmatia reclamantei ca s-a prezentat la sediul AJOFM Suceava, functionarul care primea actele nu a putut stabili daca este sau nu competent teritorial, avand in vedere ca reclamanta nu era in posesia cartii sale de identitate.
     Tinand cont ca aceasta a fost eliberata de catre SPCLEP Alba Iulia abia la data de 31.10.2007, este evident ca reclamanta dupa incheierea casatoriei si-a depus actele pentru preschimbarea numelui si a domiciliului.
     In consecinta, la data la care reclamanta sustine ca s-a prezentat la sediul AJOFM Suceava aceasta nu putea dovedi ca mai are domiciliul in judetul Suceava ,  cu atat mai mult cu cat deja demarase formalitatile pentru schimbarea domiciliului in judetul Alba.
     Prin urmare,  functionarul nici nu avea cum sa preia actele reclamantei in conditiile in care aceasta nu facea dovada domiciliului in judetul Suceava.
     Pe de alta parte, din nici un act de la dosar nu rezulta ca reclamanta ar fi depus la parata o cerere prin care sa fi cerut in termenul de 30 de zile acordarea indemnizatiei de somaj.
     Or, conditia pentru acordarea indemnizatiei de somaj este formularea unei cereri in acest sens.
     In situatia in care, conform spuselor reclamantei, functionarul de la AJOFM a refuzat primirea cererii, nimic nu o impiedica pe aceasta sa trimita cererea prin posta inauntrul termenului de 30 de zile prevazut de art. 38 din Legea nr. 76/2002.
     Cum la sediul paratei nu  a fost inregistrata nici o cerere semnata de catre reclamanta prin care sa fie solicitata indemnizatia de somaj, in mod corect parata nu a putut elibera carnetul de somer si  adeverinta privind realizarea stagiului asimilat.
     Efectuarea unei vizite la sediul paratei nu echivaleaza cu depunerea unei cereri pentru primirea indemnizatiei de somaj, astfel ca prima instanta a interpretat eronat probele administrate in cauza.
In consecinta,  cererea reclamantei a fost apreciata ca neintemeiata pentru considerentele ce au fost aratate, solutia primei instante fiind rezultatul unei gresite aplicari a legii la speta dedusa judecatii, fiind incident motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, astfel ca s-a dispus in temeiul art. 312 Cod procedura civila admiterea recursului, modificarea sentintei atacate in sensul respingerii actiunii formulate de catre reclamanta.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017