InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator

(Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Exproprieri | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Legea nr.255/2010:  art. 18-20;

Este foarte adevarat faptul ca legiuitorul nu a stabilit un termen imperativ si expres in care expropriatorul sa emita hotararea de despagubiri, dar acest aspect nu ii confera dreptul expropriatorului de a amana sau extinde nejustificat indeplinirea acestei obligatii.

 Sectia I civila - Decizia civila nr.522/16  mai 2017.

Prin actiunea civila inregistrata sub dosar nr…/107/2017, formulata de reclamantii T.E. s.a.m.d impotriva paratului STATUL ROMAN-M.T.I. prin CNAIR, prin D.R.D.P. C. s-a solicitat ca, prin hotarare judecatoreasca:
    I. sa se dispuna  obligarea paratului de ordinul l sa emita in conditiile art. 20 din Legea nr.255/2010, Hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii aferenta terenului expropriat in suprafata de 1527,47 mp, proprietatea reclamantilor, teren identificat cu parte din parcela 373/4 in suprafata totala de 1 ha si 5000 mp. situata in locul R. si inscrisa in Titlul de proprietate nr…/510 emis la data 4.01.1994 ;
    II. solicita obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
Prin sentinta civila nr…  din data de 5.12.2017 pronuntata de Tribunalul Alba - Sectia I Civila in dosar susmentionat s-a admis in parte actiunea civila formulata de reclamantii T.E, T.M., B.D. in contradictoriu cu paratul Statul Roman prin CNAIR S.A.,prin Directia Regionala Drumuri si Poduri C. si, in consecinta :
A fost obligata parata sa emita o hotarare de stabilire a cuantumului despagubirilor in conditiile art.20 din Legea nr.255/2010, pentru exproprierea imobilului in suprafata de 1527,47 mp, proprietatea reclamantilor, teren identificat cu parte din parcela 373/4, in suprafata totala de 1 ha si 5000 mp, inscrisa in Titlul de proprietate nr…/510 din 04.01.1994.
A fost obligata parata la plata in favoarea reclamantilor a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a hotari, astfel, Tribunalul a retinut urmatoarele:
Conform art.9 alin.1 din Legea nr. 255/2010, la data de 31.07.2014 a fost emisa decizia de expropriere nr…, in cadrul careia imobilele proprietatea reclamantilor au fost inscrise in anexa 2 a H.G.  nr.399/13.05.2014 (pozitia 185, nr. cad. A…/… ,47  mp) privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii „Autostrada Sebes-Turda” .
Desi, in speta, transferul dreptului de proprietate in favoarea paratului a operat in urma cu aproximativ 3 ani, nici pana la acest moment paratul nu si-a indeplinit obligatia legala de a emite hotararea de stabilire a cuantumului despagubirilor datorate reclamantilor, in conformitate cu dispozitiile art.18-20 din  Legea nr.255/2010.
Chiar daca pe parcursul derularii procedurilor initiate asa cum s-a aratat mai devreme, a intervenit reorganizarea CNADNR SA, conform OUG nr.55/2016, proiectul de investitie privind realizarea autostrazii Sebes –Turda a ramas in competenta paratei, astfel ca instanta retine faptul ca aceasta a avut la dispozitie un termen indelungat pentru a-si indeplini obligatiile prevazute de Legea nr.255/2010.
Se retine, de asemenea, ca numirea comisiilor de verificare a dreptului de proprietate potrivit art. 18 din actul normativ anterior mentionat, a avut loc la aproape 2 ani de la momentul exproprierii.
In acest context, se apreciaza ca extinderea nejustificata a procedurilor initiate in anul 2014, echivaleaza cu un refuz al expropriatorului de a-si indeplini obligatiile reglementate de lege, in cauza fiind depasit termenul rezonabil de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor. Lentoarea extrema cu care se desfasoara toate procedurile ulterioare exproprierii se datoreaza societatii parate, aceasta fiind responsabila de modul in care verifica si aplica sanctiuni firmelor care intarzie in mod nejustificat intocmirea documentatiilor cadastrale. Nu exista nici un inscris la dosar din care sa rezulte ca OCPI - ul ar fi intarziat receptionarea documentatiilor de intabulare.
Avand in vedere dispozitiile art.44 din Constitutia Romaniei potrivit carora „proprietatea privata este ocrotita in mod egal, indiferent de titular si nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire”, art.562 Cod civil, potrivit carora exproprierea se poate face numai pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu justa si prealabila despagubire, precum si faptul ca reclamantii sunt lipsiti de peste 3 ani atat de dreptul lor de proprietate, cat si de despagubirea justa si prealabila prevazuta de lege, fiind depasit orice termen rezonabil (paratul nu poate preciza nici la acest moment un termen pentru finalizarea procedurilor), Tribunalul a admis actiunea reclamantilor si, in consecinta, a obligat paratul sa emita in conditiile art.20 din Legea nr.255/2010, hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii aferenta terenurilor expropriate proprietatea reclamantilor, dobandite prin mostenire de la defunctul T.S. (a se vedea TP nr. …/…, respectiv certificatul de mostenitor nr…).
In temeiul art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila, au fost obligate paratele la plata in favoarea reclamantilor a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (onorariu avocatial).
Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termenul legal, parata CNADNR S.A. prin D.R.D.P. C., solicitand admiterea lui si modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii reclamantilor, dar si a capatului de cerere privind cheltuielile de judecata.
In expunerea de motive arata, in esenta, ca apelanta a facut demersuri in vederea inscrierii in CF a dreptului de proprietate al statului roman si a dreptului de administrare al CNADNR S.A., conform art. 6 alin. 8 din Normele de aplicare a Legii nr.255/2010.
Dupa  intabularea  coridorului de expropriere se va trece la etapa intocmirii documentatiei cadastrale in vederea clarificarii situatiei juridice a imobilelor afectate de expropriere in baza art.11 din Legea nr.255/2010 si ale art.7 din Normele de aplicare a Legii nr.255/2010, iar ulterior se va putea intruni Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real si se va putea proceda la emiterea hotararilor de stabilirea a cuantumului despagubirilor.
Precizeaza ca, potrivit art.11 alin.4 din Legea nr.255/2010, numai ulterior receptionarii documentatiilor cadastrale se poate trece la etapa activitatii Comisiei stabilite, receptionarea reprezentand un aspect esential al procedurii de expropriere, numai ulterior acestui moment existand certitudinea faptului ca datele privind imobilele expropriate reflecta in mod fidel realitatea din teren.
Se mai arata ca instanta nu a avut in vedere ca legea nu prevede un termen in care Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real trebuie sa-si inceapa activitatea, intrucat acest moment este conditionat de mai multi factori: intocmirea si receptionarea documentatiilor cadastrale individuale in conformitate cu prev. art. 11 din Legea nr.255/2010 si ale art.7 din Normele de aplicare ale Legii nr.255/2010 si ale Protocolului de colaborare incheiat intre ANCPI si CNADNR S.A., corespondenta intre datele imobilelor prev. in anexa la H.G. nr.399/2014 si datele imobilelor determinate conform documentatiilor cadastrale individuale.
Se mai sustine ca, neprevazandu-se un termen expres pentru inceperea activitatii comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real, implicit, legiuitorul nu a stabilit nici termenul in care sa fie emisa hotararea de stabilire a cuantumului despagubirilor. Deci, atata timp cat pana la acest moment nu au fost intocmite documentatiile cadastrale in vederea clarificarii situatiei juridice a imobilelor expropriate, Comisia pentru aplicarea Legii nr.255/2010 nu poate proceda la emiterea hotararii de stabilire a despagubirilor, in lipsa acestei documentatii, neputandu-se omite aceasta etapa importanta in stabilirea cu certitudine a datelor imobilului expropriat.
Atata timp cat nu au fost parcurse etapele procedurii de expropriere, expropriatorul nu poate fi obligat si la randul sau sa oblige Comisia sa procedeze la emiterea hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii pentru imobilele expropriate.
Etapele procedurii de expropriere sunt in curs si astfel se arata ca acest fapt nu este de natura sa afecteze justul echilibru intre cerintele interesului general al comunitatii si imperativele apararii drepturilor fundamentale ale individului.
In caz de respinge a apelului, apelanta solicita a se indica in hotararea ce se va pronunta si cotele aferente reclamantilor ce li se cuvin din cuantumul despagubirilor.
In drept, invoca art. 466, 470 Cod procedura civila, Legea nr.255/2010, H.G. nr.399/2014.
Intimati reclamanti au depus intampinare prin care solicita respingerea apelului ca nefondat, cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata, reiterand argumentele din fata prime instante.
CURTEA, verificand, in limitele cererii de apel, stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta, potrivit art. 479 alin. 1 Cod procedura civila, retine urmatoarele:
Apelul este nefondat.
Actiunea introductiva de instanta a fost intemeiata pe dispozitiile art.18-21 din Legea nr.255/2010, art.562 alin.3 Cod  civil, art.44 alin.3 si 21 alin.1 din Constitutie, art.6 din CEDO si art.192 si urm. Cod  procedura civila.
Art.18 din Legea nr.255/2010 statueaza ca in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere, expropriatorul numeste comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si constata acceptarea sau neacceptarea cuantumului despagubirilor de catre proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.
Decizia de expropriere nr…/31.07.2014 care are in vedere terenurile in litigiu se constata ca a fost emisa inca de acum 4 ani, data de la care parata-apelanta nu a finalizat lucrarile instituite in sarcina sa potrivit dispozitiilor art.8-17 din Legea nr.255/2010, neindeplinind astfel nici cerintele art.20 din Legea nr.255/2010, potrivit carora:
„ Hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii emisa in conditiile prezentei legi se comunica solicitantului, precum si celorlalti titulari ori, dupa caz, titulari aparenti, se afiseaza in extras la sediul consiliului local pe raza caruia se afla situat imobilul expropriat si in extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului.”
In mod corect, in acest context, instanta de fond a retinut incalcarea termenului rezonabil de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator, avand in vedere timpul scurs de la 31.07.2014 si pana in prezent, acest interval neputand fi apreciat ca reprezentand o durata rezonabila, atata timp cat nu se asigura eficacitatea respectivei proceduri.
Este foarte adevarat faptul ca legiuitorul nu a stabilit un termen imperativ si expres in care expropriatorul sa emita hotararea de despagubiri, dar acest aspect nu ii confera dreptul de a amana sau extinde nejustificat indeplinirea acestei obligatii.
Ca urmare, avand in vedere dispozitiile art.21 alin. 1 din Constitutia Romaniei, art. 6 din CEDO, dar si obligatiile stabilite in sarcina apelantei prin art.9, 19-21 din Legea nr.255/2010, se apreciaza ca lipsa hotararii de stabilirea a despagubirilor echivaleaza cu refuzul expropriatorului de a-si indeplini obligatiile reglementate de textele legale mentionate, asa incat, in mod corect si legal, instanta de fond a procedat la admiterea actiunii reclamantilor.
Cererea apelantei de a se indica in hotararea ce se va pronunta si cotele aferente reclamantilor ce li se cuvin din cuantumul despagubirilor reprezinta o cerere noua formulata pentru prima data in apel, asa incat Curtea, avand in vedere prevederile art.478 alin.3 Cod de procedura civila nu o poate analiza.
Pentru toate aceste considerente de fapt si de drept, in temeiul art.480 alin.1 Cod procedura civila , Curtea va respinge apelul declarat in cauza si va mentine ca legala si temeinica hotararea instantei de fond, la adapost de criticile formulate.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Exproprieri

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017