Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia


Spete afisate: de la 1 la 20 din 2187 pronuntate de Curtea de Apel Alba Iulia


Revizuire. Inscrisuri doveditoare.
Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018 | Domeniu: Revizuire
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice.
Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018 | Domeniu: Revizuire
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri.
Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018 | Domeniu: Salarizare


Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator

Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018 | Domeniu: Exproprieri
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa.
Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018 | Domeniu: Desfacerea contractului de munca
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu.
Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018 | Domeniu: Amnistii, gratieri, suspendari ale executarii pedepsei
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate.
Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018 | Domeniu: Cereri
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007.
Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018 | Domeniu: Salarizare
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie.
Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018 | Domeniu: Competenta materiala


Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016.

Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018 | Domeniu: Salarizare
Actiune in constatare. Competenta materiala.
Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Competenta materiala
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015.
Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017 | Domeniu: Prefecturi, prefecti
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat.
Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017 | Domeniu: Asistenta juridica; Avocati
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala.
Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017 | Domeniu: Taxa pe valoare adaugata
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal.
Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017 | Domeniu: Contestatie la executare
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala.
Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia.
Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice


Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora.

Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017 | Domeniu: Popriri
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire.
Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017 | Domeniu: Taxe vamale
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004.
Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala

Spete afisate: de la 1 la 20 din 2187 pronuntate de Curtea de Apel Alba Iulia
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]