InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Actiune in constatare. Competenta materiala.

(Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Competenta materiala | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Cod de procedura civila: art.125,
 Decizia nr.32/2008 ICCJ (RIL).

Intrucat dreptul subiectiv material constituie fundamentul actiunii, fiind factorul configurator al acesteia, el impune si toate consecintele ce decurg de aici: calificarea actiunii, determinarea competentei, alcatuirea completului, determinarea caii de atac.
  Ca atare, se poate afirma ca dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat in justitie "transfera" caracterul sau patrimonial sau nepatrimonial litigiului insusi si, astfel, procesul va putea fi evaluabil in bani, ori de cate ori in structura raportului juridic de drept substantial, dedus judecatii, intra un drept patrimonial, real sau de creanta.

Sectia I Civila - Sentinta civila nr.32/08  februarie 2018.

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Sibiu la data de 19.06.2017 sub dosar nr.(…), formulata de reclamanta S.C. M.I.S. S.R.L. in contradictoriu  cu  para?ii  L.M., I.M., I.A., s-a solicitat instan?ei ca prin sentin?a ce se va pronun?a sa se constate ca reclamanta ?i-a indeplinit in totalitate ?i la termen obliga?ia de plata a pre?ului, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. (….) incheiat cu paratii.
In drept: art.35, 453 Cod de procedura civila.
Prin sentinta civila nr.(…)  din 7.11.2017 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a admis exceptia necompetentei materiale a instantei si in consecinta s-a declinat competenta de solutionarea a cererii de fata in favoarea Sectiei I Civila din cadrul Tribunalului Sibiu.
            Pentru a hotari, astfel, Judecatoria, a retinut urmatoarele:
Fa?a de dispozi?iile art.35 Cod de procedura civila, invocate chiar de reclamanta prin ac?iunea sa ca temei de drept al cererii sale, fa?a de motivele de fapt expuse in ac?iune, se constata ca reclamanta a investit instan?a cu o ac?iune in constatarea inexisten?ei dreptului de crean?a al para?ilor cumparatori, in contractele de vanzare-cumparare autentificate sub nr.  (…), pentru plata diferen?elor de pre? conform acestor contracte, ca urmare a consemnarii de catre reclamanta la CEC Bank a sumelor de 2.689.076,55 lei ?i respectiv de 4.321.588,84 lei, prin recipisele nr.(…), pe numele para?ilor ?i la  dispozi?ia DNA-S.T.
In mod evident cererea reclamantei are un caracter patrimonial, indiferent de sus?inerile reclamantei in sensul ca hotararea judecatoreasca ce se urmare?te a se ob?ine pe aceasta cale nu ar afecta raporturile contractuale dintre par?i, ci, doar va constitui o dovada in raporturile contractuale ale reclamantei cu institu?iile bancare, fa?a de care para?ii sunt ter?i.
In aceste condi?ii, valoarea obiectului cererii de fa?a il reprezinta diferen?ele de pre? stabilite in sarcina reclamantei cumparatoare prin contractele de vanzare-cumparare autentificate sub nr.(…) incheiate cu para?ii vanzatori, respectiv sumele de 1.571.568,74 lei ?i 2.750.020 lei fa?a de para?ii I.M. si I.A  ?i suma de 2.689.876,55 lei fa?a de paratul L.M. fiecare dintre aceste valori depa?ind suma de 200.000 lei.
           Potrivit  art.94 pct.1 lit. k ?i respectiv art.95 pct. 1 Cod procedura civila,  judecatoriile judeca orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, iar  tribunalele judeca in prima instan?a toate cererile care nu sunt date prin lege in competen?a altor instan?e, astfel ca, in baza acestor prevederi, cu aplicarea art.132 alin.1 ?i 3 Cod procedura civila, se va admite excep?ia necompeten?ei materiale a instan?ei invocata de para?i ?i se va declina competen?a de solu?ionare a cauzei in favoarea Tribunalului Sibiu – Sec?ia I Civila, careia i se va trimite dosarul.
Prin sentinta civila nr.(…) din data de 23 ianuarie 2018 a Tribunalului Sibiu  a fost admisa  exceptia  necompetentei  materiale a Tribunalului si s-a declinat competenta de solutionarea a cauzei in favoarea Judecatoriei Sibiu, motivandu-se faptul ca obiectul actiunii il reprezinta o obligatie de a face, neevaluabila in bani, ce se circumscrie categoriei reglementate la art.94 pct.1 lit.h) Cod procedura civila iar, competenta de solutionare a acesteia revine judecatoriei in conformitate cu dispozitiile acestui text de lege.
In baza art.134 Cod procedura civila s-a suspendat judecarea cauzei si s-a inaintat prezentul dosar Curtii de Apel Alba Iulia, pentru solutionarea conflictului de competenta.
            La Curtea de Apel Alba Iulia conflictul de competenta s-a inregistrat sub dosar nr…/…/2017/a1.
CURTEA, in solutionarea conform  art.135, 136 din Noul Cod de procedura civila a prezentului conflict negativ de competenta, retine urmatoarele:
Potrivit art.125 Cod de procedura civila in cererile pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept, competenta instantei se determina dupa regulile prevazute pentru cererile avand ca obiect realizarea dreptului.
Intrucat dreptul subiectiv material constituie fundamentul actiunii, fiind factorul configurator al acesteia, el impune si toate consecintele ce decurg de aici: calificarea actiunii, determinarea competentei, alcatuirea completului, determinarea caii de atac.
Ca atare, se poate afirma ca dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat in justitie "transfera" caracterul sau patrimonial sau nepatrimonial litigiului insusi si, astfel, procesul va putea fi evaluabil in bani, ori de cate ori in structura raportului juridic de drept substantial, dedus judecatii, intra un drept patrimonial, real sau de creanta.
          In consecinta, ori de cate ori pe calea actiunii in justitie se tinde a se proteja un drept patrimonial,evaluarea obiectului litigiului este posibila si necesara.
           In aceste conditii trebuie considerate actiuni patrimoniale, in care valoarea obiectului cererii determina competenta materiala sau caile de atac, intre altele, actiunea prin care reclamantul solicita obligarea paratului sa-i intocmeasca act de vanzare-cumparare, cererea de raport, actiunea in reductiune testamentara, actiunile in constatarea existentei sau inexistentei unui drept, in masura in care se refera la bunuri evaluabile in bani, actiunile in constatarea simulatiei unui contract de vanzare-cumparare a unui bun imobil sau mobil, actiunile in regres si in revocare.
In acest sens, Decizia nr.32/2008 a Inaltei Curtii de Casatie si Justitie-data in solutionarea recursului in interesul legii - publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008  prin care s-a statuat ca: dispozitiile  art.1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) si b) si art. 282 indice 1 alin.1 din vechiul Codul de procedura civila se interpreteaza in sensul ca, in vederea determinarii competentei materiale de solutionare in prima instanta si in caile de atac, sunt evaluabile in bani litigiile civile si comerciale avand ca obiect constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent daca este formulat petitul accesoriu privind restabilirea situatiei anterioare.
Rationamentul Inaltei Curti, complex ?i detaliat in aceasta decizie, se centreaza pe ideea ca actiunile neevaluabile in bani se refera la drepturi personale nepatrimoniale, adica la drepturi strans legate de persoana titularului, cum ar fi dreptul la viata, la sanatate, la libertate, la domiciliu etc. Prin urmare, ori de cate ori anularea/nulitatea, rezolutiunea/rezilierea se refera la acte juridice avand in continutul lor drepturi patrimoniale, acestea drepturi vor imprima acelasi caracter si actiunii in justitie mentionate.
 Inalta Curte a mai aratat ca nu se poate sustine cu temei ca admiterea actiunilor respective, inclusiv a actiunilor privind constatarea existentei sau neexistentei unui drept, nu produce consecinte patrimoniale pentru titularul ei, chiar daca hotararea obtinuta nu se poate pune in executare silita.
In fine, Inalta Curte a aratat ca problema timbrajului, astfel cum este reglementata de Legea nr.146/1997 (actual OUG nr.80/2013), nu trebuie confundata cu chestiunea competentei reglementate de Codul de procedura civila, avand in vedere ca timbrajul este o obligatie aflata in continutul unui raport juridice fiscal, regulile stipulate de Legea privind taxele de timbru fiind aplicabile doar in materia speciala a timbrajului.
In acest context, in speta, vorbim de o actiune patrimoniala, deoarece asa cum a fost formulata prin cererea introductiva, in constatarea inexistentei dreptului de crean?a al para?ilor cumparatori, in contractele de vanzare-cumparare autentificate sub nr.(…), pentru plata diferen?elor de pre? conform acestor contracte, ca urmare a consemnarii de catre reclamanta la CEC Bank a sumelor de 2.689.076,55 lei ?i respectiv de 4.321.588,84 lei, prin recipisele nr. (…), pe numele para?ilor ?i la dispozi?ia DNA- S.T., urmareste ocrotirea unui drept care are un evident caracter economic, evaluabil in bani, ceea ce confera si actiunii, ca mijloc de protejare a dreptului, un caracter patrimonial, evaluabil in bani, si care va atrage, astfel, competenta de atributiune a instantelor in functie de valoarea obiectului litigiului, dupa distinctiile stabilite de art. 94 pct. 1 lit. k) si art. 95 pct. 1 Cod procedura civila.
Astfel, potrivit art.94 pct. 1 Cod de procedura civila -  Judecatoriile judeca: 1. in prima instanta, urmatoarele cereri al caror obiect este evaluabil sau, dupa caz, neevaluabil in bani: (…) lit.k) orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti;
Potrivit art.95 punct 1 Cod de procedura civila - Tribunalele judeca: 1. in prima instanta, toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante;
Cum valoarea obiectului cererii de fa?a, reprezentand diferen?ele de pre? stabilite in sarcina reclamantei cumparatoare prin contractele de vanzare-cumparare autentificate sub nr.  (…) incheiate cu para?ii vanzatori, depaseste suma de 200.000 lei, competenta materiala in judecarea cererii, in prima instanta, revine potrivit normelor de procedura civila susenuntate Tribunalului.
Fata de cele mai sus expuse, CURTEA, in temeiul art.135 Noul Cod de procedura civila, va stabili competenta de solutionare a cauzei de fata in favoarea Tribunalului Sibiu.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Competenta materiala

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017