InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice.

(Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Revizuire | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Cod de procedura civila: art.509 punct 8.

Pentru a fi aplicabile dispozitiile mai sus aratate este necesar ca hotararile sa contina elemente caracteristice pentru existenta lucrului judecat, sa fie vorba de aceeasi pricina, aceleasi parti, in aceeasi calitate.

Sectia I civila - Decizia civila nr.405/25 aprilie  2018

        Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 23.03.2018 sub dosar  nr. …/57/2018 revizuentul  L.N.D. a solicitat in contradictoriu cu intimatii C.J.P. si C.C.C. din cadrul C.N.P.P.P.  Bucuresti revizuirea deciziei civile nr.1555/2017 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in dosar nr…/97/2017, schimbarea hotararii atacate in sensul mentinerii ca temeinice si legala a sentintei civile nr.1086/2017 pronuntate de Tribunalul Hunedoara - Sectia I Civila, in baza dispozitiilor  art.509  alin.1  punct  8 Cod de procedura civila cu referire la existenta unor hotarari potrivnice.
          In expunerea de motive revizuentul sustine ca prin sentinta civila nr.1086/2017 pronuntata de Tribunalul Hunedoara i-a fost admisa actiunea  formulata impotriva celor doua parate si in consecinta s-a anulat Hotararea C.C.C. nr…/2017 si decizia nr…/2014  emisa  de  CJP  H., a fost obligata parata CJP  H. la emiterea unei noi decizii de pensie pe numele reclamantului cu luarea in calcul a stagiului complet de cotizare de 20 de ani si a varstei de pensionare reduse conform art.56 alin.1-3 din Legea nr.263/2010 incepand cu data de 09.09.2014, dar, ca, ulterior, prin decizia civila nr.1555/2017 Curtea de Apel a admis apelul declarat de parata CJP Hunedoara impotriva acestei sentinte (1086/2017 a Tribunalului Hunedoara), a schimbat sentinta atacata in sensul respingerii contestatiei sale.
         Solicita a se avea in vedere si deciziile pronuntate in spete similare prin care fosti colegi cu reclamantul au avut castig de cauza, pe care le ataseaza la dosar (ex. dec. civ.1196/2015, 1108/2015, 628/2016 ale Curtii de Apel Alba Iulia)
        Considera, astfel, ca ne aflam in situatia unor hotarari contradictorii care incalca autoritate de lucru judecat.
        In drept, invoca: art.509 alin.1 punct 8, 148-151, 192, 194-195 Cod de procedura civila.
        Intimata C.J.P. a depus intampinare prin care solicita respingerea cererii de revizuire formulata in cauza, motivand ca nu sunt indeplinite cerintele art. 509 alin.1 punct 8 Cod de procedura civila, deoarece nu exista nici o alta hotarare care priveste aceleasi parti in temeiul aceleasi cauze si avand acelasi obiect ca si cel din dosar nr…/97/2017 pentru a se incalca autoritatea de lucru judecat.
             CURTEA, examinand cererea de revizuire in raport cu hotararile atacate, materialul probator si dispozitiile legale incidente in cauza, constata ca este nefondata cererea de revizuire, pentru considerentele ce vor fi aratate in continuare:
Art. 509 - Obiectul si motivele revizuirii
    (1)*) Revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evoca fondul poate fi ceruta daca: (…) 8.*) exista hotarari definitive potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade diferite, care incalca autoritatea de lucru judecat a primei hotarari;
Ratiunea reglementarii revizuirii prevazute de dispozitia aratata se gaseste in necesitatea de a se inlatura incalcarea principiului puterii lucrului judecat, atunci cand instantele au dat solutii contrare in dosare diferite, dar avand acelasi obiect, aceeasi cauza si aceleasi parti.
Deci, pentru a fi aplicabile dispozitiile mai sus aratate este necesar ca hotararile sa contina elemente caracteristice pentru existenta lucrului judecat, sa fie vorba de aceeasi pricina, aceleasi parti, in aceeasi calitate.
           In cauza de fata, din analiza hotararilor invocate ca fiind potrivnice, in raport de care se analizeaza motivul de revizuire invocat, se constata ca acestea nu contin elementele caracteristice pentru existenta lucrului judecat, intrucat sentinta si decizia, ce fac obiectul analizei, sunt hotarari pronuntate in cadrul aceluiasi proces, dar in etape procesuale diferite, respectiv fond si apel, astfel litigiul solutionat in dosarul nr…/97/2017 are o singura hotarare definitiva, cea a Curtii de Apel Alba Iulia, care a pronuntat Decizia nr.1555/2017.
Si sub cele de al doilea aspect invocat de revizuent cu referire la decizii ale Curtii de Apel pronuntate in cauze similare nu ne aflam in cazul de revizuire reglementat prin norma legala citata mai sus, nefiind intrunite conditiile cumulative prevazute de acest text de lege.
        Astfel, asa cum s-a aratat mai sus, este necesar sa existe hotarari definitive ale caror dispozitive sau considerente sunt contradictorii, conditie ce rezulta din dispozitiile art.430 alin.(2) Cod procedura civila; hotararile sa fi fost pronuntate in acelasi litigiu (ceea ce presupune sa fi existat tripla identitate de parti, obiect si cauza); hotararile contradictorii sa fi fost pronuntate nu in acelasi proces (dosar), ci in procese diferite si, in cea de-a doua cauza, sa nu se fi invocat exceptia autoritatii de lucru judecat sau, daca a fost invocata, sa nu fi fost analizata de instanta.
       Scopul reglementarii cazului de revizuire prevazut de dispozitiile art. 509 alin. (1) pct. 8 Cod procedura civila este cel al respectarii principiului autoritatii de lucru judecat, prin restabilirea situatiei determinate de nesocotirea acestuia, premisa ce nu se verifica in speta. O asemenea cale de atac nu ar putea fi deturnata intr-un apel deghizat, de natura a permite rejudecarea cauzei pentru simplul fapt ca exista doua puncte de vedere diferite asupra aceleiasi chestiuni.
        In acest context, trebuie reamintit ca instanta de contencios european a drepturilor omului a statuat, in mod constant, in jurisprudenta sa, ca revizuirea, cale extraordinara de atac de retractare, nu se poate transforma intr-un apel/recurs deghizat, prin care sa se tinda la obtinerea unei rejudecari a cauzei, pentru ca, in sens contrar, s-ar aduce atingere prezumtiei de validitate de care trebuie sa se bucure hotararile judecatoresti irevocabile si principiului securitatii raporturilor juridice (Cauza Mitrea contra Romaniei, Hotararea din 29 iulie 2008).
        Or, cata vreme in motivele de revizuire sustinute de revizuent, se afirma o pretinsa contrarietate intre hotarari definitive ale aceleiasi instante (Curtea de Apel Alba Iulia), pronuntate in cauze similare (iar nu identice), in privinta altor parti care sunt in aceeasi situatie ca si revizuentul, acesta din urma nu poate obtine anularea deciziei instantei de apel, intrucat, eventuala practica neunitara a instantelor nu poate fi remediata pe calea unei cereri de revizuire intemeiate pe dispozitiile art.509 alin.(1) pct.8 Cod procedura civila. 
       Pentru situatia descrisa, nu este intrunita cerinta ca hotararile sa fi fost pronuntate in cazul unui litigiu cu privire la care sa se verifice tripla identitate de parti, obiect si cauza.
        Pentru considerentele aratate, in raport cu dispozitiile art. 509 cu referire la art. 513 alin. (1) Cod procedura civila, Curtea a respins, ca nefondata, cererea de revizuire.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017