InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie.

(Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Competenta materiala | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia


 Legea nr. 71/2011: art. 226 alin. 1.
  
Textul de lege enumera doar exemplificativ, nicidecum limitativ, cauzele de competenta tribunalelor ori sectiilor specializate, ceea ce inseamna ca in competenta  acestor instante ori sectii specializate intra si alte litigii decat cele enumerate la art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, stabilite potrivit celor anterior mentionate.

Sectia I Civila - Sentinta civila nr.34/13 februarie 2018

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Alba Iulia la data de 14.06.2016  sub dosar  nr.(…),  reclamanta  SC M. SRL a solicitat, in contradictoriu cu parata SC  T.D. SRL obligarea paratei la plata sumei de 1200 lei reprezentand debit neachitat conform facturii nr.(...). Cu cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru.
In drept: art.1025 – 1032 titlul X Cod procedura  civila  privind cererile de valoare redusa.
Prin sentinta civila nr.(…) a Judecatoriei Alba Iulia cererea a fost respinsa, retinandu-se ca nu sunt intrunite cerintele art.1025 si urm. Cod de procedura civila, creanta in litigiu nefiind exigibila.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta solicitand ca prin  hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna  modificarea sentintei in sensul admiterii cererii asa cum a fost formulata.
Prin decizia civila nr.(…) pronuntata de Sectia a II Civila, de Contencios Administrativ, Fiscal si Insolventa a Tribunalului Alba s-a admis exceptia necompetentei materiale procesuale a sectiei si in consecinta s-a declinat competenta de solutionarea a apelului in favoarea Sectiei I Civila din cadrul Tribunalului Sibiu, retinand, in esenta, cu referire la Decizia nr.18/17.10.2016, ca cererea prin care a fost investita instanta nu are natura unei cereri de natura celor prevazute de art.226-227 din Legea nr.71/2001, astfel ca, in mod evident, competen?a de solu?ionare a apelului declarat in cauza apartine Sec?iei I Civile din cadrul Tribunalului Alba.
Prin decizia civila nr(…) pronuntata de Sectia  I Civila  a Tribunalului Alba a fost admisa exceptia necompetentei materiale a sectia I Civila si s-a declinat competenta de solutionarea a cauzei in favoarea Sectiei a II Civila, de Contencios Administrativ, Fiscal si Insolventa a Tribunalului Alba, motivandu-se faptul ca este vorba de un litigiu care vizeaza exploatarea unei intreprinderi, cu tot ceea ce implica aceasta, or in contextul in care prin  Hotararea nr.(…) a Colegiului de Conducere al Tribunalului Alba s-a stabilit reorganizarea activitatii instantei prin solutionarea de catre Sectia de contencios administrativ fiscal si de insolventa a cauzelor avand ca obiect litigii cu profesionisti, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, prin redenumirea Sectiei de contencios administrativ, fiscal si de insolventa a Tribunalului Alba, ca Sectia a II-a civila, de contencios administrativ, fiscal si de insolventa-propunere aprobata prin Hotararea CSM nr.1022/03.12.2015- nu se poate retine faptul ca Sectia a II Civila din cadrul Tribunalului Alba nu ar avea competenta procesuala de solutionare a acestui tip de litigii cata vreme si aceasta functioneaza ca si instanta civila.
In baza art.134 Cod procedura civila s-a suspendat judecarea cauzei si s-a inaintat prezentul dosar Curtii de Apel Alba Iulia, pentru solutionarea conflictului de competenta.
            La Curtea de Apel Alba Iulia conflictul de competenta s-a inregistrat sub dosar nr.(…).
CURTEA, in solutionarea conform art. 135, 136 din Noul Cod de procedura civila a prezentului conflict negativ de competenta, retine urmatoarele:
Prin Decizia nr.18/2016 pronuntata  in dosar nr.11/2016 de Inalta Curte de Casatie si Justitie in cadrul unui recurs in interesul legii, invocata de ambele instante in conflict, dar interpretata diferit:
,,Competenta materiala procesuala a tribunalelor/sectiilor specializate se determina in functie de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute in vedere cu titlu exemplificativ de art.226 alin.(1) din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Potrivit art.225 alin.1 din Legea nr.71/2011:  (1) Sectiile comerciale existente la data intrarii in vigoare a  Codului civil in cadrul tribunalelor si curtilor de apel se vor reorganiza ca sectii civile ori, dupa caz, vor fi unificate cu sectiile civile existente, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instantei (2) Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii prevazuta la alin.(1) isi va produce efectele de la data intrarii in vigoare a Codului civil.
Hotararea CSM nr. 654/31.08.2011 – aceasta fiind prima hotarare prin care au fost analizate toate variantele de reorganizare a sectiilor instantelor in baza dispozitiilor prevazute de art. 225 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a codului civil -, a statuat ca sectiile comerciale existente la data intrarii in vigoare a acestuia, se vor reorganiza ca sectii civile ori, dupa caz, vor fi unificate cu sectiile civile existente, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instantei.
Prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii (sectia pentru judecatori) nr.654/2011, data in temeiul  art. 225 alin. 1 din Legea nr.71/2011, s-a dispus, incepand cu data de 1 octombrie 2011–data intrarii in vigoare a noului Cod Civil, reorganizarea  Sectiei  Comerciale si Contencios  Administrativ a Tribunalului Alba ca  Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal (art. 3), si redenumirea Sectiei civile a Tribunalului Alba in sectie I civila (art. 11).
Este adevarat ca aceasta hotarare nu cuprinde dispozitii prin care acestei sectii reorganizate sa-i fie atribuita competenta de a solutiona un raport obligational civil la care participa un profesionist, insa din modalitatea de folosire a termenilor reorganizare/redenumire reiese ca, la acel moment, s-a avut in vedere ca in cadrul sectiei civile sa se opereze numai cu o schimbare de denumire, fara alte modificari, reorganizarea fiind la nivelul fostei sectii comerciale, al carui obiect de activitate insa nu s-a schimbat.
Se mai retine ca, ambele sectii sunt sectii civile, conform denumirii lor, astfel incat, raportat la aceasta denumire de sectie civila, ambele sectii in conflict sunt competente sa solutioneze cauze civile, conform noii conceptii moniste a Codului Civil in vigoare din 2011.
Ambele sectii in conflict fiind civile, potrivit denumirii si intentiei CSM, reiese ca stabilirea naturii cauzelor pe care aceasta urmeaza a le judeca se va face potrivit deciziei nr. 18/2016 pronuntata in dosar nr.11/2016 de Inalta Curte de Casatie si Justitie, deci competenta materiala procesuala a sectiilor specializate se determina in functie de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute in vedere cu titlu exemplificativ de art.226 alin.(1) din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se inlatura astfel criteriul folosit sub imperiul vechiului Cod Civil vizand natura comerciala sau civila a pricinii, retinandu-se ca toti profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil si nu unor reguli speciale.
A statuat Inalta Curte, la punctul 176 din decizia 18/2016, ca revine in acest scop judecatorului, ca prim interpret al legii, rolul de a decela elementele comune, cum sunt cele avute in vedere de legiuitor la stabilirea celor patru categorii de litigii exemplificate, si de a aprecia asupra competentei materiale procesuale proprii in solutionarea litigiului cu judecata caruia a fost investit.
Reiese asadar ca art.226 alin.1 din Legea nr.71/2011  enumera doar exemplificativ, nicidecum limitativ, cauzele de competenta tribunalelor ori sec?iilor specializate, ceea ce inseamna ca in competen?a acestor instante ori sectii specializate intra si alte litigii decat cele enumerate la art.226 alin.1 din Legea nr.71/2011, stabilite potrivit celor anterior mentionate.
In stabilirea competentei materiale procesuale a sectiilor specializate ale Tribunalului, judecatorul are la dispozitie, in stabilirea altor litigii decat cele enumerate la art. 226 alin. 1 din Legea nr.71/2011, si alte prevederi legale incidente cauzei, astfel cum au fost aratate in decizia 18/2016, respectiv: - Legea nr.71/2011 : art.226, art.228, art.223, 225, 227, 230; - Legea nr. 304/2004 – art.36, 37;- Codul de procedura civila – art.94, 95;
Prin Hotararea nr.(…) a Colegiului de Conducere al Tribunalului Alba s-a stabilit reorganizarea activitatii instantei prin solutionarea de catre Sectia de contencios administrativ fiscal si de insolventa a cauzelor avand ca obiect litigii cu profesionisti, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, prin redenumirea Sectiei de contencios administrativ, fiscal si de insolventa a Tribunalului Alba, ca Sectia a II-a civila, de contencios administrativ, fiscal si de insolventa - propunere aprobata prin Hotararea CSM nr.1022/03.12.2015.
   Relevanta in solutionarea prezentului conflict de competenta este si motivarea hotararii Sectiei pentru judecatori a CSM nr.1022/03.12.2015, prin care s-a aprobat reorganizarea, prin redenumire, a Sectiei Civile in Sectia I Civila si respectiv a Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal in Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa.
In considerentele acestei hotarari a CSM (disponibila pe site-ul institutiei), reiese ca reorganizarea sectiilor a vizat tocmai competenta de a solutiona cauzele cu profesionisti, sectia pentru judecatori a CSM aproband propunerea Colegiului de conducere a Tribunalului Alba in sensul de a fi solutionate de noua sectie redenumita Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa, astfel cum s-a procedat si anterior.
In acest context este de mentionat si Minuta intalnirii din data de 22.05.2014 ce a avut loc la Targu Mures intre reprezentantii CSM, ai Ministerului Justitiei cu presedintii sectiilor specializate din cadrul curtilor de apel si a tribunalelor specializate – minuta intocmita in urma discutarii problemelor de practica neunitara in materia litigiilor cu profesionisti si in materia insolventei.
Cu aceasta ocazie a fost discutata si problema delimitarii competentei materiale a tribunalelor specializate de cea a tribunalelor, in materia litigiilor cu profesionisti, problema pusa in discutie fiind tocmai aceea a stabilirii sferei litigiilor de competenta tribunalelor specializate– ipoteza valabila si in cazul sectiilor specializate - punandu-se intrebarea daca acestea din urma sunt competente material sa solutioneze toate litigiile generate de activitatea tuturor profesionistilor, avandu-se vedere, de asemenea, notiunea de profesionist definita prin Noul Cod civil, precum si transformarea fostelor tribunale comerciale in tribunale specializate.
Opinia impartasita in unanimitate de participanti a fost in sensul continuitatii competentei materiale stabilite la nivelul fostelor sectii comerciale.
Deci, Curtea apreciaza ca, intr-o corecta aplicare si interpretare a Deciziei 18/2016 a ICCJ, obligatorie pentru instante, plecand de la caracterul civil al ambelor sectii ale Tribunalului Alba aflate in conflict, art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011  enumera doar exemplificativ, nicidecum limitativ, cauzele de competenta sec?iilor specializate, ceea ce inseamna ca in competen?a sectiilor specializate intra si alte litigii decat cele enumerate la art.226 alin.1 din Legea nr.71/2011, stabilite potrivit celor anterior mentionate.
Elementul comun este reprezentat de acele litigii care prin obiectul sau natura lor vizeaza aspecte ale crearii, modificarii, desfiintarii, incetarii si realizarii obiectului de activitate al profesionistului. Este vorba, asadar, despre litigii care vizeaza exploatarea unei intreprinderi, cu tot ceea ce implica aceasta, respectiv crearea, modificarea, desfiintarea si realizarea scopului pentru care a fost constituita, desfasurarea efectiva a activitatii sale.
Avand ca punct de plecare aceste constatari, facand referire la speta, Curtea, constata ca ne aflam in prezenta unei cereri cu valoare redusa, prin care creditoarea SC M. SRL  a uzat de procedura reglementata de dispozitiile Titlului X al Cartii a VI-a din Codul de procedura civila in scopul obligarii debitoarei  SC T.D. SRL, la plata sumei de 1200 lei, conform facturii nr.(…)/2016 emisa de catre reclamanta furnizor al serviciului de transport.
Ca atare, izvorul obligatiei deduse judecatii il reprezinta un raport juridic contractual nascut intre doua societati, incheiat in considerarea realizarii scopului pentru care au fost constituite aceste societati, astfel litigiul de fata decurge din exploatarea unor intreprinderi; este generat de activitatea economica a unor profesionisti, fiind de natura celor aratate exemplificativ in cuprinsul art. 226 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.
Fata de cele ce preced, CURTEA, in temeiul art.135 Noul Cod de procedura civila, va stabili competenta de solutionare a cauzei de fata in favoarea Sectiei a II-a Civila, de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa a Tribunalului Alba.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017