InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar

(Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Respingerea  nejustificata a  cererii de amanare  formulata  de petitionar. Incalcarea  dreptului  la aparare. Consecinte.

Solutionarea  cauzei de catre instanta  in conditiile in  care  exista  o cerere de  amanare justificata   formulata  de parte, cerere care nu a  fost  examinata  sub  aspectul temeiniciei, reprezinta  o ingradire a drepturilor  procesuale ale partii,  cu  referire speciala   la dreptul de  aparare.

Sectia penala Decizia penala nr. 533/ 6 septembrie 2007
     
     Prin sentinta penala nr. 166/11 iunie 2007 a Tribunalului Alba  a  fost respinsa  plangerea formulata de petentul B.V.  impotriva ordonantei procurorului pronuntata in dosarul penal nr. 520/P/05 de catre Parchetul  de pe langa  Tribunalul Alba.
     Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut in esenta  ca in  cauza  nu poate  fi  vorba despre  comiterea  unei tentative  la infractiunea  de omor,  ci sunt intrunite elementele  constitutive ale infractiunii  prevazute  de art. 180 al.2 Cod penal.
     Impotriva sentintei a declarat recurs petitionarul B.V., aratand  ca la termenul   din 11 iunie 2007,  cand  s-a  pronuntat  solutia  de catre  prima instanta,  nu a putut   fi prezent  si a  solicitat  justificat,  amanarea,  Tribunalul trecand peste aceasta cerere,  lezandu-i  dreptul la aparare.
     Recursul este fondat.
     In dosarul cauzei, pentru termenul la care s-a pronuntat hotararea primei instante, petentul a depus o cerere de amanare  justificand ca  unele probleme personale il puneau in imposibilitatea de a se prezenta.
     Instanta, fara a verifica temeinicia acestei cereri de amanare, a trecut la solutionarea cauzei, desi petitionarul  a fost prezent la  aproape  toate cele 9 termene acordate de instanta lipsind la acest ultim termen,  fiind  astfel  privat de  dreptul  de a-si  sustine  motivele plangerii sale  sau a propune probe.
      La toate termenele anterioare procedura cu intimatii nu a fost indeplinita si amanarile au fost determinate de aceasta situatie.
      In data de 11 iunie 2007, cand s-a solutionat cauza, potrivit dovezii depuse in recurs, era aniversarea nasterii tatalui petentului (care a decedat) acesta fiind motivul pentru care familia se intrunea potrivit traditiei etniei din care face parte petentul,  lipsa  fiind justificata.
     In aceste  circumstante,  Tribunalul,  neanalizand temeinicia cererii  de amanare, pasind la judecarea cauzei, a infrant garantiile procesuale privind dreptul la aparare al petitionarului.
Recursul a  fost admis , iar hotararea casata  cu  consecinta  trimiterii  cauzei spre rejudecare aceleasi  instante de fond.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017