InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate

(Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Cereri | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin sentinta civila nr. … a Judecatoriei Sibiu a fost admisa actiunea civila formulata de reclamanta S. M. in contradictoriu cu paratii  I. L. si Prefectura Sibiu - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor al Judetului Sibiu.
A fost obligat paratul I. L. sa se prezinte la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor al Judetului Sibiu din cadrul Prefecturii Sibiu in vederea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului Dacia 1304  inmatriculat sub nr. SB – 01 .. cu numar de identificare … de pe numele reclamantei pe numele paratului, iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de consimtamant.
De asemenea, a fost obligat paratul I. L. sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata de 620 lei.
Pentru a hotari in acest mod, instanta de fond a retinut urmatoarele: asa cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare incheiat de parti, reclamanta a vandut  paratului autoturismul marca Dacia 1304 inmatriculat sub nr. SB – 01 …cu numar de identificare …, cu pretul de 38.000.000 lei vechi,  pret achitat integral de catre parat.  Din cauza ca  paratul nu a mai facut  ulterior demersurile necesare pentru radierea autoturismului de pe numele reclamantei, desi a intrat in posesia autoturismului si a actelor acestuia,  reclamanta este obligata sa achite in continuare toate taxele pentru masina.
Potrivit art. 11 alin. (4) din OUG 195/2002  “in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu men?ionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei opera?iuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”
Judecatoria retine ca in pofida acestei obligatii legale, paratul nu a solicitat transcrierea dreptului de proprietate asupra autoturismului pe numele sau, reclamanta fiind nevoita  sa promoveze prezenta actiune in vederea radierii de pe numele sau a autoturismului si a inmatricularii acestuia pe numele paratului.
Desi din dispozitiile art. 17 al.1 din OUG195/2002 ar rezulta ca radierea din evidenta a vehiculelor are loc doar in  cazul scoaterii  definitive din circulatie, alineatul 2 al aceluiasi articol stipuleaza ca „radierea din evidenta a vehiculelor inregistrate, la trecerea acestora in proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea, la cererea proprietarului, in conditiile legii”, intelegandu-se astfel ca radierea are loc si in cazul transferului dreptului de proprietate.
Pentru considerentele aratate si fata de pozitia partilor, instanta de fond admite actiunea si pe cale de consecinta obliga  paratul  sa se prezinte la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor al Judetului Sibiu din cadrul Prefecturii Sibiu in vederea transcrierii  transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului Dacia 1304  inmatriculat sub nr. SB – 01 …cu numar de identificare …. de pe numele reclamantei pe numele paratului, iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de consimtamant.
In baza art. 451, 453 Cod de procedura civila paratul I. L. a fost obligat sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata de 620 lei constand in taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat - fila 45.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul I. L. prin care a solicitat modificarea in parte in sensul admiterii in parte a actiunii cu privire la petitul de radiere a autoturismului de pe numele reclamantei si respingerea petitului de inmatriculare a acestuia pe numele apelantului.
In motivarea apelului se arata ca hotararea pronuntata este lipsita de fundament legal dispunand in sarcina apelantului o obligatie care ii incalca dreptul legal de optiune.
Astfel, instanta de fond raportat la probatoriul administrat putea legal sa admita cererea reclamantei in sensul de a dispune radierea autoturismului de pe numele acesteia, insa in mod nelegal il obliga pe paratul apelant sa inmatriculeze autoturismul cumparat pe numele sau, iar in caz de refuz hotararea sa tina loc de consimtamant.
Reclamanta ca vanzatoare in baza contractului are dreptul de a solicita radierea acestui autoturism de pe numele sau, la fel cum apelantul ca si cumparator are dreptul de a-1 inmatricula sau nu, astfel incat hotararea pronuntata este nelegala si nefondata incalcand flagrant drepturile acestuia.
In drept, apelul nu este motivat.
Apelul este neintemeiat si va fi respins pentru considerentele ce vor urma:
Astfel cum a retinut si instanta de fond, la data de 16.06.2003, intre parti s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare, prin care reclamanta a vandut  paratului autoturismul marca Dacia 1304 inmatriculat sub nr. SB – 01 .. cu numar de identificare … cu pretul de 38.000.000 lei vechi,  pret achitat integral de catre parat.
Normele dreptului comun cu privire la efectele contractului, fata de data incheierii lui, sunt cele ale Codicelui civil, respectiv ale art. 969, 970, potrivit dispozitiilor art. 3 si 5 din Legea 71/2011, pentru punerea in aplicare a Noului Cod civil.
Obliga?ia paratului apelant referitoare la inscrierea dreptului de proprietate asupra autoturismului pe numele sau are ca temei juridic dispozi?iile art. 969, 970 din Codicele civil conform caruia conven?ia obliga nu numai la ceea ce este expres prevazut in cuprinsul acesteia, dar si la toate urmarile pe care legea le da obliga?iei dupa natura sa.
Astfel cum a retinut si instanta de fond, incheierea unui contract de vanzare cumparare asupra unui autoturism, presupune potrivit dispozitiilor OG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, radierea autoturismului din evidentele autoritarilor care se realizeaza ca urmare a demersurilor ce trebuie efectuate de pe numele fostului proprietar si inmatricularii acestuia pe numele noului proprietar, caruia ii revine obliga?ia prevazuta de lege in acest sens.
Potrivit art. 22 din HG 85/23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice (in vigoare la data incheierii contractului de vanzare - cumparare a autoturismului intre cele doua par?i in proces), obliga?ia de inmatriculare, inregistrare sau radiere a vehiculelor revenea detinatorilor, mai precis a proprietarilor acestora astfel cum rezulta din coroborarea acestui text cu cel al art.33 al.(1) pct. a din aceea?i hotarare.
Prin urmare, fiind vorba de neindeplinirea de catre paratul apelant a unei obliga?ii legale dar si a unei obliga?ii conven?ionale rezultate din calitatea de proprietar, prin cumparare, al bunului in litigiu, (in patrimoniul acestuia existand o obligatie si nu  facultate astfel cum sustine in apelul de fata) in mod corect instanta de fond a admis si capatul de cerere privind inmatricularea autoturismului pe numele sau.
Pentru aceste motive, in temeiul art.466 si 480 Cod de procedura civila urmeaza ca apelul sa fie respins, cu consecinta pastrarii sentintei instantei de fond.
Nu se vor acorda cheltuieli de judecata, nefiind solicitate de catre intimate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015