InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza

(Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Competenta teritoriala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza
dispozitiilor Codului muncii. Competenta teritoriala.

Deliberand asupra exceptiei necompetentei teritoriale a  Tribunalului Sibiu, constata urmatoarele:
In fapt, prin sentinta penala nr. 3/2016 pronuntata de Judecatoria in dosar nr. (ramasa definitiva prin decizia nr. pronuntata de Curtea de Apel , prin respingerea apelurilor formulate), s-a dispus condamnarea paratului inculpat A.A., in baza art. 178 alin. 2 C. pen. 1969 la pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendarea executarii sub supraveghere, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.
De asemenea, in baza art. 397 alin. 1, art. 25 si art. 86 C. pr. pen. raportat la art. 1373, art. 1390 si art. 1391 C. civ. cu aplicarea art. 655 alin. 2 din Lg. nr. 95/2006, s-a admis in parte actiunea civila exercitata de partile civile, si a fost obligat paratul inculpat A.A. in solidar cu partea responsabila civilmente Spitalul Judetean la plata de daune morale si materiale catre rudele victimei, respectiv un total de euro (despagubiri morale); lei (cheltuieli judiciare).
S-a retinut, in esenta, prin hotararea penala de condamnare ca paratul inculpat A.A., la data de (medic angajat cu contract de munca la SPITALUL JUDETEAN ), nu a luat toate masurile de prevedere si nu a respectat art. 3 din Protocolul privind organizarea si desfasurarea activitatii in blocul operator si art. 8 din Codul de deontologie medicala al CMR, inducand pacientului B.B. o anestezie generala, in urma careia prin neasigurarea protezarii respiratorii eficiente, pacientul a decedat.
Sub aspectul laturii civile, instanta penala a retinut dispozitiile art. 1373 alin. 1 C.civ., art. 166 alin. 2, art. 653 alin. 2, art. 655 alin. 2, art. 656 din Lg. nr. 95/2006. S-a aratat ca, la momentul savarsirii infractiunii, inculpatul  parat era angajat al SPITALULUI JUDETEAN in calitate de medic primar in specializarea anestezie si terapie intensiva, fiind astfel intrunite conditiile raspunderii civile delictuale a inculpatului, in calitate de prepus, in solidar cu SPITALUL JUDETEAN, in calitate de comitent, existand raportul de prepusenie, izvorat din contractul de munca, iar inculpatul (paratul) a savarsit fapta in exercitarea atributiilor sale de serviciu.
Prin prezenta actiune, SPITALUL JUDETEAN solicita obligarea paratului la plata sumelor de euro (daune morale) achitata rudelor victimei conform hotararii penale, si lei cu titlul de cheltuieli judiciare, cu actualizarea sumelor.
Prin urmare, actiunea formulata de reclamant, in regres impotriva paratului, este intemeiata pe dispozitiile art. 254 alin. 1 C. muncii, art. 281-291 C. muncii.
Initial, cererea de chemare in judecata a fost inregistrata pe rolul Tribunalului A. care prin sentinta civila nr. , a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului A. in judecarea cauzei, exceptie invocata de paratul A.A. prin intampinare, si a declinat competenta  de solutionare a cauzei privind pe reclamantul Spitalul Judetean impotriva paratului A.A. pentru obligarea acestuia la plata catre reclamant a sumei de  Euro, echivalent in lei la data platii,  in favoarea Tribunalului Sibiu.
S-a retinut de catre Tribunalul A. in argumentarea acestei solutii faptul ca prezenta cauza reprezinta o actiune civila in regres, cum de altfel a si fost intitulata de catre reclamantul Spitalul Judetean si in speta nu sunt incidente alte norme legale referitoare la competenta, incidente fiind dispozitiile art. 107 C. pr. civ.
Competenta de solutionare a cauzei a fost declinata in favoarea Tribunalului Sibiu, dosarul fiind inregistrat pe rolul acestei instante la data de 2018.
La primul termen de judecata, reclamantul invoca exceptia de necompetenta teritoriala a Tribunalului Sibiu in solutionarea cauzei, invederand ca este vorba de o actiune in raspundere patrimoniala fundamentata pe prevederile Codului muncii, art. 253 259, astfel ca instanta competenta este cea in a carei circumscriptie reclamantul isi are sediul, respectiv Tribunalul ...
Paratul, prin avocat, oral si prin concluziile scrise, solicita respingerea exceptiei, apreciind ca este competent tribunalul de la domiciliul paratului, conform art. 107 C. pr. civ., invocand totodata dispozitiile art. 1372 alin. 1 si 2, art. 1384, art. 2645 C. civ., Lg. nr. 95/2005 Titlul XV.
Analizand exceptia necompetentei Tribunalului Sibiu astfel cum a fost invocata de reclamant, cu luarea in considerare a dispozitiilor art. 131, art. 248 alin. 1 C. pr. civ., retine urmatoarele:
Paratul, la data savarsirii infractiunii, avea calitatea de angajat al SPITALULUI JUDETEAN, in functia de medic primar anestezist, conform contractului individual de munca.
Prezenta actiune este intemeiata de reclamant pe dispozitiile art. 272, art. 281 art. 291 C. muncii.
Instanta retine ca potrivit art. 1350 alin. 3 C. civ., Daca prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre parti nu poate inlatura aplicarea regulilor raspunderii contractuale pentru a opta in favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile. Iar art. 1373 alin. 1 C. civ. prevede Comitentul este obligat sa repare prejudiciul cauzat de prepusii sai ori de cate ori fapta savarsita de acestia are legatura cu atributiile sau cu scopul functiilor incredintate.
Art. 1382 C. civ. prevede - Cei care raspund pentru o fapta prejudiciabila sunt tinuti solidar la reparatie fata de cel prejudiciat.
Chiar daca prin hotararea penala sus amintita, reclamantul si paratul au fost obligati in solidar la repararea prejudiciului produs, aceasta s-a dispus pentru faptul ca s-a facut aplicarea dispozitiilor art. 1373 alin. 1 C. civ.
Insa, conform art. 254 alin. 1 C. muncii, Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
Prin urmare, izvorul raspunderii paratului prepus fata de reclamantul comitent este contractul individual de munca incheiat intre cei doi, urmand ca la analizarea actiunii in regres formulate sa se aiba in vedere, printre altele, si procedura jurisdictionala corespunzatoare.
Intre victima si medic a fost activata raspunderea delictuala, fiind pronuntata in acest sens hotararea penala, insa in prezenta cauza, temeiul actiunii are la baza contractul individual de munca incheiat intre parti, acesta fiind singurul raport juridic existent intre reclamant si parat.
In consecinta, instanta apreciaza ca, in ce priveste competenta instantei in solutionarea cauzei apartine sectiei specializate in dreptul muncii a Tribunalului A., cu respectarea dispozitiilor art. 262 C. muncii, raportat la locul situarii sediului reclamantului.
Fata de cele ce preced, in baza art. 248 alin. 1 raportat la art. 131 alin. 1 C. pr. civ., a art. 262 C. muncii, instanta va admite exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Sibiu in solutionarea prezentei cauze si cu respectarea dispozitiilor art. 132 alin. 3 C. pr. civ., va declina competenta de solutionare a cauzei civile formulate de reclamantul Spitalul Judetean impotriva paratului A.A. pentru obligarea acestuia la plata catre reclamant a sumei de  Euro, si lei,  in favoarea Tribunalului A.
In baza art. 133 pct. 2 C. pr. civ., constata ivit conflictul negativ de competenta intre Tribunalul A. si Tribunalul Sibiu.
In temeiul art. 134 C.  pr. civ., va suspenda judecata cauzei si va inainta dosarul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea solutionarii conflictului de competenta, potrivit art. 135 alin. 1 C. pr. civ.
Solutia Tribunalului Sibiu prin care s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului A. a fost mentinuta de Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta teritoriala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017